Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

europejski nip

 • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
  Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
  • 27.08.2008Ujemna marża
   Dla sprzedaży niektórych towarów używanych ustawodawca wprowadził szczególną procedurę rozliczania podatku VAT, która polega na tym, że podstawą opodatkowania jest marża, przez którą rozumieć należy różnicę pomiędzy kwotą należności, którą uiszcza nabywca a ceną nabycia towarów lub usług, pomniejszoną o kwotę podatku. Sprzedawca odprowadza zatem tylko VAT od marży, bez prawa do odliczenia VAT z faktur zakupu. Jak obliczyć zatem należność dla budżetu, jeżeli towar sprzedany zostaje po cenie niższej niż cena nabycia?
   • 20.08.2008Dopłaty dla rolników: Wykaz beneficjentów
    Rząd określił, jakie informacje będą publikowane w corocznych wykazach beneficjentów unijnej polityki rolnej. Podjął też decyzję o wysokości tegorocznych dopłat dla producentów tytoniu.
    • 12.08.2008Następstwo prawne i podatek VAT
     Interpelacja nr 3141 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT przy przekazywaniu następcom prawnym rzemieślniczych zakładów pracy
     • 07.08.2008KPP: Państwo ciągle mało przyjazne
      Janusz Palikot, przewodniczący sejmowej komisji „Przyjazne Państwo”, podsumował siedmiomiesięczny okres jej prac. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich nie spełniono dotąd obietnic usunięcia wielu absurdalnych przepisów – żaden z projektów opracowanych przez komisję nie wszedł w życie.
      • 28.07.2008Wydatki inwestycyjne a prawo do odliczenia VAT
       Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, które będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT w przyszłości?
       • 08.07.2008Gmina jako podatnik VAT
         Interpelacja nr 2487 do ministra finansów w sprawie jednoznacznego określenia statusu podatnika podatku VAT
        • 27.06.2008Dokumenty traktowane jak faktury
         Co do zasady prawo odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi jedynie wtedy gdy posiada on oryginał faktury VAT lub dokumentu celnego. Na mocy przepisów rozporządzenia Minister Finansów określił jednak dokumenty, które można traktować na równi z fakturami VAT.
         • 11.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sankcja VAT dla spółki cywilnej
          W przypadku spółki cywilnej nie można mówić o zbiegu odpowiedzialności z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenia skarbowe, gdyż spółka cywilna jako podatnik podatku od towarów i usług nie może ponieść bezpośrednio odpowiedzialności karnej skarbowej.
          • 31.03.2008Opodatkowanie zwrotu towarów będących przedmiotem WDT
           Pytanie podatnika: Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym otrzymaną od klienta fakturę, wystawioną w związku z reklamacją można potraktować w całości (tzn. wartość reklamowanego detalu + koszty transportu + koszty obsługi reklamacji) jako WNT?
           • 18.10.2007Sposób postępowania z błędnie wystawionymi fakturami VAT
            Pytanie: Nasz nowy pracownik błędnie wystawił kilka faktur. W jaki sposób powinniśmy postąpić, aby zlikwidować skutki błędów? Czy możemy anulować te faktury?
            • 14.09.2007Formalności podatkowe dla powracających do kraju
             Pytanie: Wkrótce wracam do Polski z pracy za granicą. O czym powinienem pamiętać by nie mieć ewentualnych problemów z polskim fiskusem?
             • 24.07.2007Poradnik ZUS. Zasady wydawania formularzy E 101
              Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą.