Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podpis elektroniczny

 • 04.07.2011Rejestracja firmy możliwa także przez Internet
  Od piątku (1 lipca br.) każdy, kto będzie chciał rozpocząć działalność gospodarczą, będzie mógł dokonać rejestracji swojej firmy drogą elektroniczną, posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zmiany są efektem wprowadzenia w życie nowych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepływ danych pomiędzy urzędami ma odbywać się automatycznie, podane informacje będą poddawane natychmiastowej weryfikacji.
  • 09.06.2011ZUS: Można bezpłatnie potwierdzać Zaufany Profil ePUAP
   Od 9 czerwca można w ZUS potwierdzić bezpłatnie Zaufany Profil ePUAP. Profile te służą do składania podpisów elektronicznych. Umożliwią one firmom i ubezpieczonym składanie wniosków przez Internet bez konieczności posiadania certyfikatu kwalifikowanego, niezbędnego do złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego.
   • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
    Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
    • 20.05.2011MF: Szybki PIT przyniósł 2 mln zł oszczędności
     Tegoroczna edycja akcji Szybki PIT pozwoliła zaoszczędzić ok. 2 mln zł; podatnicy złożyli trzykrotnie więcej zeznań przez Internet niż w roku ubiegłym. Z kolei podczas soboty pracującej (30 kwietnia 2011 r.) do urzędów skarbowych zgłosiło się aż 115 tys. osób chcących rozliczyć PIT – poinformowało Ministerstwo Finansów.
     • 19.05.2011Przedsiębiorcy popierają zmiany w Kodeksie spółek handlowych
      Blisko 92% przedsiębiorców opowiada się za wprowadzeniem oceny okresowej sądów, ponad 79% popiera wprowadzenie do sądów powszechnych protokołu elektronicznego (nagrywania spraw). Dokładnie 71% przedsiębiorców twierdzi, że przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która umożliwi m.in. rejestrację spółek z ograniczona odpowiedzialnością przez Internet, ułatwi zakładanie działalności gospodarczej – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród członków Business Centre Club.
      • 19.05.2011Jakie są formy czynności prawnych
       Większość czynności prawnych dochodzi do skutku poprzez dochowanie formy zwykłej - np. poprzez złożenie ustnego oświadczenia woli lub poprzez przystąpienie do realizacji określonych działań. Niektóre czynności, z uwagi na swoją wagę lub charakter (np. dotyczące majątku nieruchomego), wymagają formy kwalifikowanej (np. formy pisemnej czy też aktu notarialnego).
       • 11.05.2011Opłata za przystąpienie do współpracy jest opodatkowana VAT
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest spółką, której przedmiotem działalności jest prowadzenie sklepu (marketu) ze sprzętem elektronicznym i AGD. W ramach prowadzonej działalności spółka zawiera z bankami bądź innymi instytucjami finansowymi różnego rodzaju umowy o współpracę w zakresie organizacji finansowania sprzedaży kredytem bankowym. Czy opłata wstępna (motywacyjna) określana przez strony w umowie, stanowiąca wynagrodzenie spółki za zawarcie umowy i jej realizację (a w szczególności możliwość sprzedaży produktów kredytowych) oraz gotowość do jej przedłużania, pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT?
        • 02.05.2011BCC apeluje o powołanie koordynatora ds. społeczeństwa informacyjnego
         Budowa społeczeństwa informacyjnego i Innowacyjnej Gospodarki w Polsce wymaga większej koordynacji. Najlepszym rozwiązaniem byłoby ustanowienie odpowiedniego gospodarza, koordynatora przy kancelarii premiera lub prezydenta (w randze ministra), który odpowiadałby, wraz z niewielką grupą doradców i ekspertów, za cały obszar wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego – proponuje wprowadzenie zmian Business Centre Club.
         • 21.04.2011BCC: Ustawa deregulacyjna to za mało
          Prezydent Bronisław Komorowski podpisał wczoraj tzw. ustawę deregulacyjną. Jej głównym celem jest ograniczenie biurokracji i tym samym ułatwienie zakładania i prowadzenia biznesu. Według Business Centre Club’u, odbiurokratyzowanie prawa powinno mieć charakter permanentny, systematycznie prowadzić do likwidacji szkodliwych przepisów funkcjonującego prawa. BCC zwraca także uwagę na to, że prace nad tzw. ustawą deregulacyjną bis są obecnie blokowane przez poszczególne urzędy.
          • 14.04.2011MG: Od 1 lipca rejestracja firmy przez Internet
           Od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca będzie mógł zarejestrować firmę przez Internet posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – powiedział wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan.
           • 13.04.2011Kolejne zmiany w VAT już w lipcu 2011
            Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiany zawarte w projekcie mają na celu dostosowanie przepisów ustawy o VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia z dnia 15 marca 2011 r., które będzie stosowane od 1 lipca 2011 r. Ponadto, nowela przewiduje zmiany w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 grudnia 2010 r. znak C-438/09 Dankowski dotyczącym prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT. W projekcie zaproponowano również uproszczoną rejestrację dla przedsiębiorców zagranicznych wykonujących okazjonalne przewozy autokarowe na terytorium Polski.
            • 12.04.2011PIT można wysłać do pracownika e-mailem
             Pytanie podatnika: Czy płatnik przekazując pracownikowi roczne obliczenie podatku PIT-40 lub informację PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wiadomość elektroniczna z podpisem elektronicznym - na adres elektroniczny pracownika, podany przez pracownika do tego celu, realizuje obowiązek przekazania pracownikowi stosownej informacji?
             • 07.04.2011Blisko 3,5 mln deklaracji podatkowych przez Internet
              Od początku 2011 r. w systemie e-Deklaracje złożono 3,424 mln wszystkich rodzajów zeznań podatkowych. Wśród nich 464 tys. to najpopularniejsze formularze PIT. Zarówno PIT-ów, jak i innych zeznań podatkowych przesłano w tym roku więcej niż w całym 2010 r.
              • 07.04.2011MF winne zamieszania w sprawie odliczania ulgi za Internet
               Zamieszanie z odliczaniem ulgi za Internet jest spowodowane złą polityką informacyjną Ministerstwa Finansów. Resort Jacka Rostowskiego jeszcze kilka dni temu uważał, że przedsiębiorcy, którzy wybrali możliwości otrzymywania ekofaktury, nie otrzymają ulgi za Internet – teraz jednak ministerstwo zmieniło zdanie, zauważając fakt wprowadzenia przepisów liberalizujących regulacje w sprawie e-faktur – wytykają ministerstwu chaos Pracodawcy RP.
               • 28.03.2011PO Innowacyjna Gospodarka – dotacje dla e-firm
                Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako pierwsza instytucja centralna zrealizowała nabór wniosków na unijne dotacje dla przedsiębiorców on-line. Dofinansowanie otrzyma 160 projektów na łączną kwotę 74,7 mln zł – podał PARP. Pieniądze przedsiębiorcy mogą przeznaczyć m.in. na zakup oprogramowania, komputerów, zatrudnienie nowych specjalistów czy wdrożenie innowacyjnych usług.  
                • 16.03.2011E-podpis i e-faktura – rząd przeciwny poselskiemu projektowi
                 Rada Ministrów negatywnie oceniła poselską propozycję zmian w ustawach: o podpisie elektronicznym, o podatku od towarów i usług, Kodeks cywilny oraz o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Rząd nie zgadza się m.in. na nadanie pieczęci elektronicznej statusu zaawansowanego podpisu elektronicznego, uważa też, że obowiązujące od 1 stycznia br. przepisy dotyczące elektronicznych faktur są bardziej liberalne i przyjazne dla podatników niż te proponowane przez posłów.  
                 • 11.03.2011Oprocentowane pożyczki z ZFŚS nie podlegają VAT
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zobowiązany jest do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki finansowe przekazywane są na wyodrębnione konto funduszu w terminach określonych przepisami prawa. W ramach funduszu socjalnego pracodawca udziela pracownikom zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe - których oprocentowanie zgodnie z obowiązującym w Spółce regulaminem - wynosi 1% w stosunku rocznym. Czy odsetki od udzielonych z ZFŚS pożyczek podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?
                  • 07.03.2011Firmy mogą wysyłać e-mailem faktury w pliku pdf
                   Pytanie podatnika: Czy w obecnym stanie prawnym można przyjąć, że w przypadku gdy Wnioskodawca prześle swojemu kontrahentowi fakturę VAT drogą elektroniczną w postaci skanu oryginalnej wersji papierowej takiej faktury VAT bez zagwarantowania przez Wnioskodawcę, że autentyczność pochodzenia i integralność treści takiej faktury VAT będzie zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI), oraz kontrahent ten zaakceptuje taką formę wystawienia i przesyłania faktur VAT, w formie pisemnej, co najmniej na jeden dzień przed wystawieniem i wysłaniem faktury VAT, to, taka faktura VAT będzie uznana za doręczoną prawidłowo?
                   • 22.02.2011E-faktury: Krok wstecz?
                    Projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który pierwotnie zakładał odformalizowanie zasad wystawiania e-faktur poprzez stosowanie pieczęci elektronicznej, może oznaczać krok wstecz w stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań – uważa PKPP Lewiatan.  
                    • 21.02.2011Wspólne standardy identyfikacji elektronicznej w UE?
                     Rozwój europejskiego jednolitego rynku cyfrowego zależy od wprowadzenia wspólnego standardu podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji (eID) i uwierzytelniania elektronicznego – uważa Komisja Europejska. Jej zdaniem wprowadzenie takich rozwiązań zwiększy poziom zaufania konsumentów i przedsiębiorstw do transakcji internetowych, ponieważ obecnie trudności z weryfikacją tożsamości i podpisów obywateli stanowią istotny czynnik hamujący rozwój unijnej gospodarki internetowej. Konsultacje w tej sprawie potrwają do połowy kwietnia br.  
                     • 17.02.2011Organy podatkowe bezprawnie żądają od pełnomocników odpisów z KRS
                      Interpelacja nr 19939 do ministra finansów w sprawie możliwości korzystania przez urzędy skarbowe z danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym
                      • 16.02.2011PIT: Firmy zaoszczędzą dzięki rozliczeniom przez Internet
                       Nie tylko podatnicy, ale i płatnicy mogą w łatwy sposób składać deklaracje podatkowe drogą elektroniczną za pośrednictwem bezpłatnego systemu e-deklaracje, dzięki czemu podmioty, które  zatrudniają dużą liczbę pracowników, mogą liczyć na istotne oszczędności w wydatkach na obsługę rozliczeń – informuje Ministerstwo Finansów. Z takiej możliwości korzysta już sam resort i administracja skarbowa.  
                       • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                        Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                        • 31.01.2011Faktury w formie elektronicznej: Krótkie rozporządzenie, długa lista pytań
                         Obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249 z 2010 r. poz 1661) miało zapewne w założeniu ministerstwa rozwiać wątpliwości podatników dotyczące przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz zasad ich przechowywania. Okazuje się jednak, ze podatnicy w dalszym ciagu mają poważne wątpliwości, w jaki sposób należy postępować, aby nie narazić się na kłopoty.
                         • 26.01.2011Termin płatności składek do ZUS można odroczyć
                          Odroczenie terminu płatności jest jedną z prawnych form pomocy w spłacie należnych składek udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek płatnika składek. Polega ono na możliwości uregulowania składek w dłuższym okresie czasu, ustalonym z Zakładem, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji. Oznacza to, że nie będą podejmowane działania zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należności, których termin zapłaty został odroczony.
                          • 21.01.2011Za rok nowy portal ZUS
                           Na przełomie 2011 i 2012 r. ma się zakończyć budowa nowego portalu ZUS, który umożliwi ubezpieczonym dostęp do świadczonych przez Zakład usług za pośrednictwem Internetu. Na początku przyszłego roku będą uruchamiane pierwsze elektroniczne konta klientów ZUS. Dzięki temu ubezpieczeni bez wychodzenia z domu będą mogli np. wystąpić o zaświadczenie podlegania ubezpieczeniu lub złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, a emeryci i renciści sprawdzą wysokość otrzymywanych świadczeń.  
                           • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku.
                            FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                            • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                             Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
                             • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                              MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                              • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                               Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                               • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                • 14.01.2011Rejestracja działalności tylko w urzędzie skarbowym?
                                 Ministerstwo Finansów planuje przeniesienie rejestracji działalności gospodarczej z gmin do urzędów skarbowych – alarmuje Krajowa Izba Gospodarcza. Zdaniem KIG, skarbówki mogą być dobrym uzupełnieniem istniejącej już i działającej bazy miejsc, gdzie można rejestrować działalność gospodarczą, ale oddanie spraw związanych z rejestracją działalności w ich wyłączną gestię nie jest dobrym pomysłem.  
                                 • 07.01.2011VAT: E-faktury ułatwią prowadzenie działalności
                                  4 stycznia br. skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dzięki zawartym w projekcie zmianom ustawodawca zamierza zwiększyć wykorzystanie e-podpisu zarówno przez przedsiębiorców, jak również przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, tzw. osobisty podpis elektroniczny ma z założenia służyć ułatwieniu komunikacji obywateli z podmiotami realizującymi zadania publiczne. Celem proponowanych zmian do ustawy VAT jest uproszczenie obrotu e-fakturami, tak aby faktury w tej formie stały się realną alternatywą dla faktur papierowych, co z całą pewnością przyczyni się do ograniczenia kosztów działalności firm. Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
                                  • 04.01.2011Podatek VAT 2011: Miejsce świadczenia usług w 2011 r. – poradnik Ministerstwa Finansów
                                   Wczoraj (3.01.2011 r.) w dziale Firma i podatki opublikowaliśmy obszerny poradnik MF dotyczący omówienia zmian w podatku VAT na 2011 rok. Dzisiaj prezentujemy kolejne opracowanie pochodzące z Ministerstwa Finansów - tym razem dotyczące sposobu określenia miejsca świadczenia usług według stanu prawnego obowiązującego w 2011 roku. Wszyscy, którzy spotykają się praktycznie z rozliczeniem podatku VAT wiedzą, że prawidłowe określenie miejsca świadczenia usług jest w wielu przypadkach decydujące w kwestii sposobu naliczania podatku – dlatego też zapraszamy do uważnej lektury. Na końcu artykułu umieszczamy link do pliku pdf zawierającego treść poradnika udostępnioną przez MF.
                                   • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Zmiany upraszczające system rozliczeń podatku VAT
                                    Od 1 stycznia 2011 r. wprowadzone zostały rozwiązania zmierzające przede wszystkim do uproszczenia rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, przy jednoczesnym umożliwieniu podatnikom wyboru takich rozwiązań, które byłyby dla prowadzonej przez nich działalności optymalne. Zmiany te mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych w tym podatku.
                                    • 28.12.2010Od nowego roku ułatwienia w obrocie towarami akcyzowymi
                                     Od 1 stycznia 2011 r. rusza elektroniczny system EMCS PL (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych – Excise Movement and Control System). Dzięki natychmiastowemu potwierdzeniu odbioru wyrobów i rezygnacji z dokumentacji papierowej spadną koszty przemieszczenia wyrobów akcyzowych.
                                     • 27.12.2010E-faktury od 1 stycznia 2011
                                      Już od Nowego Roku przedsiębiorcy będą mogli wysyłać faktury drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, czy drukowania. 17 grudnia 2010 r. minister finansów w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji podpisał stosowne rozporządzenie.
                                      • 14.12.2010Zeznania roczne bez stosowania bezpiecznego e-podpisu – nowe rozporządzenie MF
                                       Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Umożliwi ono rozliczanie się z fiskusem przez Internet bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego, mimo zmiany przepisów ordynacji podatkowej, które stanowiły podstawę dotychczas obowiązującego rozporządzenia w tej sprawie.  
                                       • 10.12.2010Innowacyjna Gospodarka: W 2011 r. ostatnie nabory wniosków
                                        Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zapowiedziała, że przyszły rok będzie ostatnim, w którym firmy będą mogły starać się o dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Powodem zamknięcia programu przed upływem bieżącej perspektywy finansowej UE jest fakt, że osiągnięto w nim najwyższy poziom kontraktacji spośród wszystkich krajowych programów – 63 proc. alokacji.  
                                        • 09.12.2010Księgowa nie zawsze skorzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z dniem 13 lipca 2010 r. rozpoczął działalność gospodarczą - biuro rachunkowe. Usługi, które świadczy obejmują przede wszystkim prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów i ksiąg rachunkowych na zlecenie/rzecz klientów odpowiednio osób fizycznych prowadzących działalność oraz osób prawnych. W ramach wykonywanych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie świadczy usług w zakresie doradztwa podatkowego. Czy prawidłowym będzie korzystanie ze zwolnienia podmiotowego, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaży usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym?
                                         • 23.11.2010Do czasu wprowadzenia nowych przepisów MF nieprzejednane w sprawie faktur przesyłanych mailem
                                          Interpelacja nr 18184 do ministra finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej
                                          • 23.11.2010Nowe zasady składania deklaracji INTRASTAT
                                           W Dzienniku Ustaw nr 216 opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów z 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lutego 2011 r.
                                           • 04.11.2010Będzie nowy wzór pełnomocnictwa do składania deklaracji elektronicznych
                                            Na stronie Ministerstwa Finansów został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa.
                                            • 02.11.2010KIG: Będą ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej
                                             Już niedługo skróci się czas oczekiwania na urzędowe informacje dotyczące działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy nie będą musieli składać zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON, a ich pełnomocnicy będą mogli reprezentować firmę również drogą elektroniczną.
                                             • 02.11.2010Refakturowanie kosztów zakupu paliwa
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca, prowadzący kancelarię prawniczą, zleca innym podmiotom (radcom, adwokatom) w ramach prowadzonej działalność część obsługi, w związku z czym osoby te przedstawiają do rozliczenia koszty dojazdów w postaci kosztów zakupionego paliwa. Czy koszty zakupu paliwa, jakie ponoszą zleceniobiorcy Kancelarii można refakturować na klientów Kancelarii, z którymi ma ona podpisane umowy o obsługę prawną?
                                              • 28.10.2010Publikacja przepisów – od 2012 r. tylko w wersji elektronicznej
                                               Rząd wprowadza kolejny etap informatyzacji procesu ogłaszania aktów prawnych, który ma ułatwić dostęp do przepisów ogłaszanych w dziennikach urzędowych. Od 2012 r. nowe regulacje nie będą publikowane – jak obecnie – w wersji papierowej i, dodatkowo, elektronicznej, dostępnej na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji. Niemal jedyną formą publikacji będzie wersja elektroniczna. W tym celu Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
                                               • 26.10.2010Jeden przedsiębiorca, jeden wniosek
                                                Interpelacja nr 17859 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie działalności prowadzonej przy wykorzystaniu Internetu
                                                • 11.10.2010Liberalizacja przepisów dotyczących e-faktur – projekt zmian kolejnego rozporządzenia
                                                 Informowaliśmy już dzisiaj o projekcie Ministerstwa Finansów liberalizacji przepisów dotyczących e-faktur. Oprócz zmian w tzw. rozporządzeniu fakturowym MF proponuje również zmiany, których należy dokonać w rozporządzeniu w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
                                                 • 11.10.2010E-faktury – liberalizacja od 1 stycznia 2011 r.
                                                  Minister Finansów opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej projekt z dnia 7 października 2010 r. Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Projekt został opracowany w związku ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 44, s. 11), która ma na celu m.in. liberalizację obecnych standardów przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych tak, aby faktury papierowe i faktury były traktowane w ten sam sposób.
                                                  • 04.10.2010Dokument elektroniczny IE599 jako potwierdzenie wywozu
                                                   Z uzasadnienia: Jeśli celem ECS jest m.in. zapewnienie przejrzystości i weryfikowalności przeprowadzanych operacji celnych, to organ, mający jakiekolwiek wątpliwości co do treści otrzymanych dokumentów, czy też podejrzeń co do fikcyjności transakcji ma narzędzia służące do weryfikacji uzyskanych od podatnika danych. Tym samym może w łatwy sposób zbadać, czy nadesłany wydruk, kserokopia, czy nadesłany plik jest kopią oryginalnego komunikatu IE599. W tych warunkach nakładanie na podatnika obowiązku niejako "ponownego" potwierdzenia autentyczności wydawanych dokumentów nie znajduje oparcia w treści przepisów ustawy VAT i stoi w sprzeczności z założeniami ECS.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] następna strona »