Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

powi您ania rodzinne

 • 25.02.2019Podmioty powi您ane - istotne zmiany od 1 stycznia 2019 r.
  Wspó逍raca i wymiana handlowa mi璠zy podmiotami powi您anymi (kapita這wo b康 osobowo) powoduj, 瞠 d捫帷 do minimalizacji obci捫e fiskalnych podmioty te ustalaj mi璠zy sob ceny ró積e od cen stosowanych na wolnym rynku. Zjawisko to jest wykorzystywane szczególnie w wymianie mi璠zynarodowej i polega na "przerzucaniu" dochodów do kraju stosuj帷ego korzystniejsze opodatkowanie.
  • 22.02.2019Podmioty powi您ane - istotne zmiany od 1.01.2019 r.
   Wspó逍raca i wymiana handlowa mi璠zy podmiotami powi您anymi (kapita這wo b康 osobowo) powoduj, 瞠 d捫帷 do minimalizacji obci捫e fiskalnych podmioty te ustalaj mi璠zy sob ceny ró積e od cen stosowanych na wolnym rynku. Zjawisko to jest wykorzystywane szczególnie w wymianie mi璠zynarodowej i polega na "przerzucaniu" dochodów do kraju stosuj帷ego korzystniejsze opodatkowanie.
   • 28.12.2018Obowi您ki p豉tnika w zwi您ku z umow zlecenia zawart z cudzoziemcem
    Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ci捫帷ego na nim obowi您ku podatkowego. Inaczej mówi帷, od miejsca zamieszkania zale篡, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowi您kowi podatkowemu w Polsce.
    • 30.08.2018NSA: Jak okre郵a miejsce rezydencji w niejednoznacznych sytuacjach
     Z uzasadnienia: W literaturze wskazuje si, 瞠 wraz z rozwojem stosunków politycznych, spo貫cznych i gospodarczych ustalaj帷 charakter rezydencji danego podmiotu nale篡 odchodzi od kryteriów formalnoprawnych na rzecz 陰czników, które wyznaczaj faktyczne wi瞛i podatnika z danym pa雟twem, okre郵ane mianem 陰czników efektywnych (funkcjonalnych). S to kryteria k豉d帷e nacisk na zwi您ek faktyczny, najcz窷ciej ekonomiczno-spo貫czny, co powoduje, 瞠 decyduj帷ego znaczenia nie mog uzyska przes豉nki wynikaj帷e z regulacji cywilno- lub administracyjnoprawnych
     • 29.03.2018Zatrudnianie cudzoziemców - rozstrzyganie konfliktu rezydencji
      Rozstrzygni璚ia konfliktu rezydencji w przypadku zatrudniania cudzoziemców mo積a dokona cz瘰to na podstawie postanowie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Je瞠li w rozumieniu przepisów pa雟tw stron takiej umowy dana osoba ma miejsce zamieszkania w obu umawiaj帷ych si pa雟twach, wówczas jej miejsce zamieszkania okre郵a si zgodnie z nast瘼uj帷ymi zasadami:
      • 06.02.2018Obowi您ki p豉tnika przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy
       Pytanie: Jak rozliczy podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukrai雟kim, który pracuje w Polsce na umow zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza 陰cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza 陰cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub z這篡 o鈍iadczenie, i centrum jego interesów 篡ciowych znajduje si w Polsce? Jak rozliczy podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o prac, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym d逝瞠j ni 183 dni lub z這篡 o鈍iadczenie, i centrum jego interesów 篡ciowych znajduje si w Polsce?
       • 13.03.2017Dochody zagraniczne. Ograniczony i nieograniczony obowi您ek podatkowy
        Pytanie podatnika: Czy w 鈍ietle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca podlega ograniczonemu, czy te nieograniczonemu obowi您kowi podatkowemu w Polsce?
        • 27.10.2016Podatki 2017. Nowy limit zwolnienia podmiotowego z VAT?
         Jak wynika z projektu (z 21 pa寮ziernika 2016 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw, od nowego roku limit zwolnienia podmiotowego dla podatników VAT ma zosta podniesiony ze 150 tys. do 200 tys. z. Projekt zosta przyj皻y przez rz康 25 pa寮ziernika br. i czeka na dalsze prace legislacyjne.
         • 26.10.2016Podatki 2017. Nowy limit zwolnienia podmiotowego z VAT?
          Jak wynika z projektu (z 21 pa寮ziernika 2016 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw, od nowego roku limit zwolnienia podmiotowego dla podatników VAT ma zosta podniesiony ze 150 tys. do 200 tys. z. Projekt zosta przyj皻y przez rz康 25 pa寮ziernika br. i czeka na dalsze prace legislacyjne.
          • 31.08.2016Dokumentacja transakcji z podmiotami powi您anymi dotyczy wy陰cznie przedsi瑿iorc闚?
           Pytanie: Czy art. 25 ustawy o PIT, nale篡 interpretowa w ten spos鏏, 瞠 niezb璠n przes豉nk, aby organ podatkowy okre郵i doch鏚 (z tytu逝 darowizny w zakresie zwolnienia ma鹵onka z d逝gu) w drodze oszacowania, jest fakt dokonania czynno軼i w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej? Czy darowizna w postaci zwolnienia z d逝gu stanowi „transakcj”, o kt鏎ej mowa w art. 25a ustawy o PIT i gdy warto嗆 darowizny przekracza 25a ust. 2 tej ustawy, czy powstanie obowi您ek sporz康zenia dokumentacji transakcji z podmiotami powi您anymi?
           • 03.06.2016Skutki podatkowe otrzymania darowizny od przysz貫j 穎ny
            Pytanie podatnika: Czy otrzymane darowizny od ma鹵onki, z kt鏎 Wnioskodawca by ju w zwi您ku ma鹵e雟kim, nast瘼nie rozwi鏚 si oraz w niedalekiej przysz這軼i zawrze ponownie zwi您ek ma鹵e雟ki poprzedzony podpisaniem umowy ustanawiaj帷ej rozdzielno嗆 maj徠kow, przy spe軟ieniu warunk闚 okre郵onych w art. 4a ustawy o podatku od spadk闚 i darowizn, b璠zie korzysta ze zwolnienia z tego podatku?
            • 18.05.2016WSA. Nierzetelno嗆 ksi璕i przychod闚 i rozchod闚
             Z uzasadnienia: Korzystaj帷 z wynik闚 wyk豉dni tego poj璚ia u篡tego w tre軼i innych akt闚 prawnych, a jednocze郾ie uwzgl璠niaj帷 swoisto嗆 przepis闚 podatkowych dotycz帷ych prowadzenia ewidencji przychod闚, nale篡 uzna, sformu這wanie "b喚dne zapisy s skutkiem oczywistej omy趾i" oznacza b喚dne, czyli niezgodne ze stanem rzeczywistym, zapisy w ewidencji, kt鏎e s skutkiem oczywistego b喚du rachunkowego (np. b喚du w dodawaniu, itp.), b喚du pisarskiego (np. nieprawid這wego umieszczenia przecinka, dopisania lub niedopisania zera, itp.) oraz innych oczywistych omy貫k, zw豉szcza w ksi璕owaniu (np. jednorazowego dokonania zapisu w rubryce innej ni wymagana).
             • 13.05.2016WSA. Podstawa opodatkowania VAT przy sprzeda篡 produkt闚 w zestawach promocyjnych
              Z uzasadnienia: W warunkach gospodarki rynkowej oraz w ramach obowi您uj帷ego prawa podatkowego organ podatkowy nie ma uprawnie by analizowa czy dzia豉nia pomiotu gospodarczego maj na celu dobro ostatecznego konsumenta czy tylko maksymalizacj w豉snych zysk闚.
              • 29.12.2015Ograniczony i nieograniczony obowi您ek podatkowy
               Gdzie opodatkowa dochody uzyskane z pracy poza Polsk? Na czym polega ograniczony i nieograniczony obowi您ek podatkowy? To pytanie za moment b璠zie bardzo aktualne. Zbli瘸 si bowiem sezon rozlicze rocznego PIT.
               • 17.11.2015Sprzeda produkt闚 w zestawach promocyjnych: Stawka VAT i podstawa opodatkowania
                Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzeda篡 towar闚 w zestawie promocyjnym, podstaw opodatkowania VAT, ustalan odr瑿nie dla ka盥ego z towar闚 tworz帷ych zestaw promocyjny, b璠zie kwota nale積a za sprzeda danego towaru, pomniejszona o kwot nale積ego podatku VAT? Czy Wnioskodawca prawid這wo traktuje sprzeda zestawu jako sprzeda dw鏂h oddzielnych towar闚, w zwi您ku z czym wykazuje na paragonie fiskalnym zestaw promocyjny jako dwie pozycje opodatkowane r騜nymi stawkami VAT?
                • 12.05.2015Sprzeda towar闚 w cenie promocyjnej a podstawa opodatkowania w VAT
                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i prowadzi szereg dzia豉 o charakterze promocyjnym. W ramach tych dzia豉 zdarza si, 瞠 dokonuje sprzeda篡 towar闚 ze znacznym rabatem po uwzgl璠nieniu kt鏎ego promocyjna cena sprzeda篡 danego towaru mo瞠 wynie嗆 niekiedy 10 groszy netto. Czy w takim przypadku podstaw opodatkowania podatkiem VAT sprzedawanych przez Wnioskodawc towar闚 na zasadach promocyjnych stanowi b璠zie kwota wynosz帷a 10 groszy netto?
                 • 04.08.2014Wyp豉ty z ZF吁 do zmiany?
                  Interpelacja nr 26438 do ministra pracy i polityki spo貫cznej w sprawie problem闚 zwi您anych z wyp豉tami 鈍iadcze z zak豉dowego funduszu 鈍iadcze socjalnych.
                  • 27.06.2014VAT: Odsprzeda pracownikom i zleceniobiorcom us逝g po zani穎nej cenie
                   Pytanie: Sp馧ka zamierza zaproponowa swoim pracownikom oraz zleceniobiorcom ca造 szereg dodatkowych 鈍iadcze na zasadzie ich odsprzeda篡 po obni穎nych cenach. 安iadczenia te b璠 nabywane ze 鈔odk闚 obrotowych i b璠 zagwarantowane pracownikom i zleceniobiorcom w regulaminie wynagradzania sp馧ki. Czy art. 32 ustawy o VAT, przewiduj帷y mo磧iwo嗆 okre郵enia podstawy opodatkowania przez organy podatkowe zgodnie z warto軼i rynkow 鈍iadcze, b璠zie mia zastosowanie do ww. 鈍iadcze odsprzedawanych po ni窺zych cenach? Dodam, 瞠 zleceniobiorcy s osobami fizycznymi nieprowadz帷ymi dzia豉lno軼i i nieb璠帷ymi podatnikami VAT.
                   • 23.05.2014Ulga za z貫 d逝gi a powi您ania kapita這we
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osob fizyczn prowadz帷 jednoosobow dzia豉lno嗆 gospodarcz i posiada 100% udzia堯w w sp馧ce z o.o. oraz pe軟i w Radzie Nadzorczej tej sp馧ki funkcj przewodnicz帷ego. Mi璠zy wnioskodawc, a sp馧k zachodzi zwi您ek, o kt鏎ym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT. Sp馧ka z o.o. nie reguluje terminowo swoich zobowi您a wobec wnioskodawcy. Czy wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi na z貫 d逝gi, czy ze wzgl璠u na powi您ania jakie zachodz pomi璠zy podmiotami nie ma takiego prawa?
                    • 18.02.2014Podatki 2014: Zwolnienie podmiotowe z VAT
                     Od pocz徠ku 2014 r., zgodnie ze zmienionym art. 113 ustawy o podatku od towar闚 i us逝g, zwalnia si od podatku sprzeda dokonywan przez podatnik闚, u kt鏎ych warto嗆 sprzeda篡 nie przekroczy豉 陰cznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 z. Jak wynika z powy窺zego, ww. przepis nie m闚i ju o zwolnieniu dla podatnik闚, a o zwolnieniu dla sprzeda篡 dokonywanej przez podatnik闚. Zwolnienie wynikaj帷e z art. 113 nie jest ju wi璚 formalnie „zwolnieniem podmiotowym”.
                     • 17.01.2014Podatki 2014: Podstawa opodatkowania w VAT
                      Od 1 stycznia br. zacz窸o obowi您ywa wiele zmian w przepisach podatkowych. Do najwa積iejszych z nich mo積a tu zaliczy przede wszystkim te w zakresie rozlicze VAT. Zmiany dotycz bowiem momentu powstania obowi您ku podatkowego, podstawy opodatkowania, odliczenia podatku naliczonego, czy zasad fakturowania. Dzisiaj zajmiemy si podstaw opodatkowania.
                      • 30.10.2013Oddelegowanie pracownika do pracy za granic a PIT
                       Zdarza si, 瞠 polski pracodawca oddelegowuje swoich pracownik闚 za granic np. do sp馧ki powi您anej. Taki pobyt pracownika za granic mo瞠 si wi您a z okre郵onymi konsekwencjami podatkowymi jak np. ze zmian rezydencji podatkowej pracownika.
                       • 25.09.2013VAT: Dostawa towar闚 przekazywanych w ramach akcji promocyjnej
                        Pytanie podatnika: Czy je郵i zakupiony sprz皻 RTV lub „w豉sne wyroby i towary” (sprzedane nast瘼nie za cen netto 1 z) s逝膨 czynno軼iom opodatkowanym, Wnioskodawca ma prawo od warto軼i zakupu tych towar闚 w ca這軼i odliczy podatek naliczony? Czy prawid這we jest stanowisko uznaj帷e sprzeda w ramach akcji promocyjnej, po cenie obni穎nej do 1 z netto, jako udzielenie rabatu (bonifikaty) i tym samym podstaw opodatkowania jest cena uwzgl璠niaj帷a kwot tego rabatu?
                        • 06.09.2013Sprzeda przez przedsi瑿iorc maj徠ku prywatnego a VAT
                         Z uzasadnienia: Nie mo積a pomin望, 瞠 podatnik dokonywa sprzeda篡 przedmiot闚 tego samego rodzaju, co ewidencjonowane w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej. Takie dzia豉nie jest dopuszczalne, jednak podatnik winien zadba o jasne i precyzyjne rozgraniczenie sprzeda篡 maj徠ku od obrotu przedmiotami tego samego rodzaju, ale maj帷ych charakter towar闚 handlowych.
                         • 14.08.2013Ceny transferowe. Powi您ania rodzinne i wynikaj帷e ze stosunku pracy
                          Podmiotami powi您anymi s r闚nie podmioty, w kt鏎ych wyst瘼uj powi您ania o charakterze rodzinnym (ma鹵e雟two oraz pokrewie雟two lub powinowactwo do drugiego stopnia) albo wynikaj帷e ze stosunku pracy b康 maj徠kowe mi璠zy podmiotami krajowymi lub osobami pe軟i帷ymi w tych podmiotach funkcje zarz康zaj帷e b康 kontrolne albo nadzorcze oraz je瞠li kt鏎akolwiek osoba 陰czy funkcje zarz康zaj帷e lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.
                          • 05.07.2013Podstawa opodatkowania w VAT przy przyznaniu rabatu
                           Pytanie podatnika: W celu maksymalizacji sprzeda篡 Wnioskodawca stworzy system motywacyjny oparty na upustach cz這nkowskich oraz nagrodach w postaci rabat闚 na kolejne zakupy i w postaci wyp豉t pieni篹nych. Jedn z nagr鏚 b璠zie przyznanie kontrahentowi rabatu w wysoko軼i do 90% warto軼i jednorazowego zam闚ienia przy realizacji kolejnych zakup闚. Czy ww. rabat nie stanowi dla Wnioskodawcy zani瞠nia obrotu w podatku od towar闚 i us逝g?
                           • 06.05.2013Wa積y wyrok: Darowizny od najbli窺zej rodziny a zwolnienie z podatku
                            Zwolnienie od podatku nabycia w drodze darowizny 鈔odk闚 pieni篹nych od cz這nk闚 rodziny jest uzale積ione tylko od udokumentowania otrzymania tych 鈔odk闚 dowodem ich przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez sp馧dzielcz kas oszcz璠no軼iowo – kredytow lub przekazem pocztowym. Brak przy tym wskazania, 瞠 z dowodu wp豉ty lub przekazu pocztowego wynika powinno, 瞠 wp豉caj帷ym kwot darowizny powinien by darczy鎍a.
                            • 17.04.2013Wp豉ta darowizny na konto jako warunek zwolnienia z podatku
                             Z uzasadnienia: W art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadk闚 i darowizn zwolnienie od podatku nabycia w drodze darowizny 鈔odk闚 pieni篹nych, od cz這nk闚 rodziny w przepisie tym wymienionych, uzale積i tylko od udokumentowania otrzymania tych 鈔odk闚 dowodem ich przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez sp馧dzielcz kas oszcz璠no軼iowo - kredytow lub przekazem pocztowym. Brak przy tym wskazania, 瞠 z dowodu wp豉ty lub przekazu pocztowego wynika powinno, 瞠 wp豉caj帷ym kwot darowizny powinien by darczy鎍a. Zatem, warunkiem skorzystania ze zwolnienia nie jest osobista wp豉ta kwoty darowizny przez darczy鎍 na rachunek bankowy obdarowanego.
                             • 05.02.2013Korekta VAT w przypadku niezap豉conych faktur
                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni mo瞠 skorygowa ca造 podatek nale積y wynikaj帷y z faktur wystawionych na rzecz d逝積ika, je郵i zachowane zostan wymogi, o kt鏎ych m闚i art. 89a ustawy o podatku od towar闚 i us逝g?
                              • 26.10.2012Opodatkowanie VAT sprzeda篡 po zani穎nej cenie
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje wprowadzi program lojalno軼iowy dla swoich obecnych i przysz造ch klient闚. B璠zie on polega na mo磧iwo軼i sprzeda篡 po preferencyjnych i obni穎nych cenach r騜ne produkty (towary) w zamian za lojalno嗆 i polecanie innych klient闚. Czy ustawa o podatku VAT i inne przepisy jego dotycz帷e pozwalaj na tak sprzeda po zani穎nej cenie? Czy takie praktyki s dozwolone, je瞠li jest to uzasadnione ekonomicznie dla prowadzonej aktualnie dzia豉lno軼i gospodarczej?
                               • 02.07.2012Wyjazd za granic a obowi您ek podatkowy w PIT
                                Pytanie podatnika: W styczniu 2012 r. m捫 Wnioskodawczyni podj掖 prac u norweskiego pracodawcy w Norwegii. Na pocz徠ku marca Wnioskodawczyni wraz z m篹em podj瘭i decyzj o przeprowadzeniu si na sta貫 do Norwegii. Wnioskodawczyni rozwi您a豉 umow o prac i w marcu tego roku do陰czy豉 do m篹a w Norwegii. W dniu 23 marca 2012 r. ma鹵onkowie nadali list polecony zawieraj帷y aktualizacj danych na formularzach ZAP-3 dotycz帷y zmiany ich adresu zamieszkania na adres w Norwegii. Czy Wnioskodawczyni wraz z m篹em b璠zie podlega豉 ograniczonemu obowi您kowi podatkowemu?
                                • 15.02.2012Powi您ania rodzinne a obowi您ek sporz康zania dokumentacji cen transferowych
                                 Przepis art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 prawnych (dot. obowi您ku sporz康zenia dokumentacji cen transferowych) ma zastosowanie tak瞠 do podmiot闚 powi您anych, o kt鏎ych mowa w art. 11 ust. 5 tej ustawy (m.in. do podmiot闚 powi您anych rodzinnie). Przy czym, dla wype軟ienia obowi您ku opisanego w art. 9a ust. 1 nie wystarczy sam fakt przedstawienia dokumentacji przez podatnika, niezale積ie od merytorycznej jej tre軼i, dla wyst徙ienia przes豉nki negatywnej uniemo磧iwiaj帷ej organowi zastosowanie wy窺zej stawki dla opodatkowania hipotetycznego dochodu. Dokumentacja musi spe軟ia warunki okre郵one w art. 9a ust. 1 - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                 • 13.02.2012Nie軼i庵alne wierzytelno軼i – ulga na z貫 d逝gi w VAT
                                  Wielu przedsi瑿iorc闚 boryka si z problemem nieterminowego regulowania nale積o軼i przez kontrahent闚, a nawet z wyegzekwowaniem nale積ego im wynagrodzenia. Przepisy ustawy o podatku od towar闚 i us逝g daj przedsi瑿iorcy mo磧iwo嗆 skorygowania podatku nale積ego, jednak pod warunkiem uprawdopodobnienia nie軼i庵alno軼i nale積o軼i oraz po spe軟ieniu szeregu wymog闚 okre郵onych w regulacjach prawnych.
                                  • 30.12.2011Pe軟omocnictwo substytucyjne a op豉ta skarbowa
                                   Dokument pe軟omocnictwa substytucyjnego, jako 瞠 dotyczy odr瑿nego stosunku prawnego, stanowi te odr瑿ny przedmiot opodatkowania op豉t skarbow. Przy czym, tylko na mocodawcy i pe軟omocniku substytucyjnym ci捫y obowi您ek zap豉ty op豉ty skarbowej od dokumentu pe軟omocnictwa substytucyjnego. Ocena, czy pe軟omocnictwo substytucyjne udzielane jest ma鹵onkowi wst瘼nemu, zst瘼nemu lub rodze雟twu powinna dotyczy mocodawcy i substytuta. Dla zastosowania zwolnienia od op豉ty skarbowej nie maj natomiast znaczenia powi您ania rodzinne wyst瘼uj帷e mi璠zy pe軟omocnikiem g堯wnym a substytutem - orzek Wojew鏚zki S康 Administracyjny w Bia造mstoku.
                                   • 07.12.2011Podstawa opodatkowania VAT przy sprzeda篡 promocyjnej
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i prowadzi szereg dzia豉 o charakterze promocyjnym. W ramach tych dzia豉 ma zamiar dokonywa sprzeda篡 towar闚 ze znacznym rabatem, po uwzgl璠nieniu kt鏎ego promocyjna cena sprzeda篡 danego towaru mo瞠 wynie嗆 niekiedy 10 groszy netto. Czy podstaw opodatkowania podatkiem VAT sprzedawanych towar闚 na zasadach promocyjnych stanowi b璠zie kwota wynosz帷a 10 groszy netto?
                                    • 20.07.2010Ceny transferowe – kluczowe zagadnienia, zarys regulacji
                                     Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach pomi璠zy podmiotami wyst瘼uj帷ymi w obrocie gospodarczym, kt鏎e s ze sob w okre郵ony spos鏏 powi您ane. Powi您ania te mog dotyczy zar闚no relacji kapita這wych, jak i osobowych. Dzi瘯i takim powi您aniom jeden podmiot zyskuje realny wp造w na dzia豉nia gospodarcze drugiego podmiotu, w tym na warunki transakcji, kt鏎e z nim zawiera. Z uwagi w豉郾ie na ten wp造w ceny towar闚, us逝g, warto軼i niematerialnych oraz honorari闚 stosowane w transakcjach mi璠zy podmiotami powi您anymi mog r騜ni si od cen wynegocjowanych na wolnym rynku, zawartych w warunkach por闚nywalnych przez podmioty nieb璠帷e podmiotami powi您anymi.
                                     • 15.07.2009Rozstrzyganie konfliktu rezydencji
                                      Umowy o unikaniu podw鎩nego opodatkowania nie zawieraj w豉snych definicji miejsca zamieszkania. Zgodnie z umowami okre郵enie „osoba maj帷a miejsce zamieszkania lub siedzib w umawiaj帷ym si pa雟twie” oznacza ka盥 osob, kt鏎a wed逝g prawa tego pa雟twa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce sta貫go pobytu, siedzib zarz康u, miejsce utworzenia albo inne kryterium o podobnym charakterze. Oznacza to, 瞠 je瞠li np. polskie przepisy uznaj, 瞠 osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce, to na gruncie umowy o unikaniu podw鎩nego opodatkowania ta osoba b璠zie uwa瘸na za osob mieszkaj帷 w Polsce. W praktyce jednak zdarza si tak, 瞠 dwa pa雟twa uznaj podatnika za osob mieszkaj帷 na ich terenie.
                                      • 30.06.2009Orzecznictwo: Transakcje pomi璠zy podmiotami powi您anymi
                                       Z uzasadnienia: Dyrektor Izby Skarbowej w . podni鏀, i Skar膨ca nie kwestionuje istnienia stosunk闚 handlowych z przedsi瑿iorstwem jej m篹a. Nie neguje r闚nie okoliczno軼i przyj璚ia przez organ podatkowy pierwszej instancji wykonywania 鈍iadcze na rzecz m篹a na korzystniejszych warunk闚, ani瞠li te stosowane wobec innych kontrahent闚. Zdaniem organu odwo豉wczego okoliczno嗆, i stosowanie tych korzystniejszych warunk闚 sprzeda篡 w stosunkach handlowych z przedsi瑿iorstwem m篹a doprowadzi這 do wykazania przez Skar膨c ni窺zych dochod闚, nie mo積a by這 racjonalnie uzasadni, analizuj帷 warunki um闚 stosowane wobec innych podmiot闚.
                                       • 29.04.2009Dwie umowy darowizny w jednym akcie notarialnym a wym鏬 za鈍iadczenia organu podatkowego
                                        Pytanie podatnika: Czy mo磧iwe jest dokonanie obu um闚 darowizn nieruchomo軼i (A na rzecz B, a nast瘼nie B na rzecz C) w jednym akcie notarialnym, to jest bez konieczno軼i przedk豉dania przy umowie darowizny zawieranej pomi璠zy B i C, za鈍iadczenia organu podatkowego, o kt鏎ym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadk闚 i darowizn, dotycz帷ego podatku od spadk闚 i darowizn od umowy darowizny zawartej pomi璠zy A i B?
                                        • 04.02.2009O鈔odek interes闚 篡ciowych
                                         Pytanie: W jaki spos鏏 mog udowodni, 瞠 przenios貫m o鈔odek interes闚 篡ciowych za granic?
                                         • 13.11.2008Podatki w 2009 (1) – Korzystna zmiana ustawy o podatku od spadk闚 i darowizn
                                          Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadk闚 i darowizn zako鎍zy豉 swoj drog legislacyjn. W dniu 7.11.2008 r. podpisa j Prezydent RP. Zmiana, cho obj皻o軼iowo niewielka jest bardzo korzystna dla podatnik闚, kt鏎zy ze wzgl璠u na 軼is貫 powi您ania rodzinne z darczy鎍 lub spadkodawc mog korzysta ze zwolnienia w podatku od spadk闚 i darowizn. Zwolnienie funkcjonuje ju prawie dwa lata, ale warunki jego wykorzystania budzi造 kontrowersje. Przypomnijmy, 瞠 do uprzywilejowanej grupy nale膨:
                                          • 28.07.2008Przychody z najmu
                                           Wyb鏎 w豉軼iwej formy opodatkowania najmu zale瞠 b璠zie przede wszystkim od wysoko軼i dochod闚 uzyskiwanych z tytu逝 najmu. Przepisy podatkowe dotycz帷e najmu uleg造 – od dnia 1 stycznia 2007 r. – znacznemu przeobra瞠niu w stosunku do stanu prawnego obowi您uj帷ego do ko鎍a 2006 roku.
                                           • 24.07.2008Konfederacja zadowolona z projektu zmian
                                            Cz窷 proponowanych zapis闚 przyj皻ego przez rz康 projektu nowelizacji ordynacji podatkowej u豉twi przedsi瑿iorcom wype軟ianie obowi您k闚 skarbowych – uwa瘸 Konfederacja Pracodawc闚 Polskich.
                                            • 30.05.2008Wyjazd integracyjny finansowany ze 鈔odk闚 ZF吁
                                             Pytanie: Czy ze 鈔odk闚 ZF吁 mo積a sfinansowa wyjazd integracyjny pracownik闚?
                                             • 01.10.2007Powr鏒 do Polski i podatki za lata ubieg貫
                                              Pytanie: Mieszkam od ponad 5 lat na Wyspie Jersey. Czy w przypadku mojego powrotu do Polski pomimo tego, 瞠 na Wyspie p豉c podatki, musia豉bym jeszcze raz zap豉ci podatek w Polsce za okres 5 lat wstecz wed逝g polskiego systemu podatkowego?
                                              • 18.06.2007O鈔odek interes闚 篡ciowych.
                                               Pytanie: W jaki spos鏏 mog udowodni, 瞠 przenios貫m o鈔odek interes闚 篡ciowych za granic?
                                               • 14.06.2007Miejsce zamieszkania w 鈍ietle nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych.
                                                Pytanie: W jaki spos鏏 ustala si miejsce zamieszkania dla cel闚 podatkowych w 2007 r.?
                                                • 23.01.2007Spotkanie unijnych ministr闚 pracy
                                                 Minister Pracy i Polityki Spo貫cznej Anna Kalata oraz Podsekretarz Stanu Kazimierz Kuberski w dniach 18–20 stycznia 2007 r. wzi瘭i udzia w nieformalnym spotkaniu Ministr闚 ds. Zatrudnienia i Spraw Spo貫cznych, organizowanym przez Prezydencj Niemieck w Berlinie. W spotkaniu uczestniczyli ministrowie z Pa雟tw Cz這nkowskich UE i EFTA oraz pa雟tw kandyduj帷ych do UE – Turcji i Chorwacji. Tematem przewodnim dyskusji by豉 „dobra praca”.
                                                 • 24.09.2006Imprezy integracyjne jako po鈔edni koszt uzyskania przychodu
                                                  Pytanie podatnika: Czy impreza integracyjna sfinansowana ze 鈔odk闚 obrotowych mo瞠 by zaliczona do koszt闚 uzyskania przychod闚?
                                                  • 07.06.2005Ulga na z貫 d逝gi
                                                   Wprowadzone do ustawy o Vat nowe rozwi您anie, zwane potocznie ulg na z貫 d逝gi, stwarzaj帷e mo磧iwo嗆 dokonania korekty podatku nale積ego, mo瞠 przynie嗆 konkretne korzy軼i przedsi瑿iorcom, kt鏎zy stali si ofiarami niewyp豉calnych d逝積ik闚. Dla tych ostatnich nowe przepisy mog okaza si ostatnim gwo寮ziem do trumny.