Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fuzja firm

 • 17.05.2012Współpraca gospodarcza z Turcją rozwija się
  Polska wspiera Turcję w jej dążeniach do przystąpienia do Unii Europejskiej – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak podczas rozmowy z tureckim ministrem Zaferem Çaglayanem, która odbyła się w ramach Polsko-Tureckiego Forum Gospodarczego.
  • 13.09.2010Koncentracje firm – UOKiK nie zawsze wyraża zgodę
   Od początku tego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 93 decyzje dotyczące zamiaru koncentracji przedsiębiorców, w toku jest kolejnych 26 spraw. Zdecydowana większość postępowań kończy się wydaniem zgody. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach prezes UOKiK może nie wydać zgody na transakcję. Dzieje się tak w przypadku, gdy połączenie przedsiębiorców doprowadzi do istotnego zakłócenia, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego wyeliminowania konkurencji.
   • 18.01.2010UOKiK zatwierdził transakcje przejęcia
    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na dwie transakcje połączenia firm z sektora rolno-spożywczego oraz jedną dotyczącą firm inwestycyjnych. W efekcie możliwe będzie fuzja wytwórni Pasz Piast z Lewkowca i Zakładów Drobiarskich Langner z Karolinek, Homann Feinkost i Uniq Lisner, a także Bridge Partners i PineBridge Capital Partners.
    • 15.06.2009Fuzja na rynku prasowym
     Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie spółki Edytor przez Media Regionalne, firmę kontrolowaną przez Mecom Group, wydawcę dzienników ogólnokrajowych i prasy regionalnej.
     • 04.11.2008Nabycie akcji własnych celem ich umorzenia a obowiązki płatnika
      Pytania podatnika: 1. Czy w analizowanym stanie faktycznym zostaną spełnione warunki do objęcia wypłaty przychodów z umorzenia akcji M-P z 19% podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o pdop. W szczególności, czy będzie spełniony: a. warunek utrzymywania minimalnej ilości akcji? b. warunek nieprzerwanego posiadania przez okres dwóch lat akcji spółki wypłacającej należności? 2. Czy w związku z powyższym na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu osiągniętego przez E z tytułu umorzenia akcji, w przypadku gdy E udokumentuje swoją rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji.