Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja przy najmie

 • 22.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
  Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
  • 21.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
   Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
   • 24.03.2015Najem mieszkania na cele niemieszkalne a zwolnienie z VAT
    Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni rozwaa moliwo najmu mieszkania nieuciliwej firmie o charakterze biurowo-usugowym (ksigowo, kancelaria, ubezpieczenia, biuro rachunkowe). Czy bdc podatnikiem VAT mona skorzysta ze zwolnienia z VAT przy najmie nieruchomoci na cele niemieszkalne w ramach prowadzonej dziaalnoci? A czy nie bdc podatnikiem VAT mona skorzysta ze ww. zwolnienia z VAT?
    • 04.05.2012Darowizna firmowej nieruchomoci a VAT
     Pytanie podatnika: Firma (osoba fizyczna) w 1997 r. zakupia nieruchomo w postaci prawa uytkowania wieczystego dziaek gruntu, budynkw i budowli ze stawk VAT zwolnion (nieruchomo uywana). Czy darowizna na rzecz crki ww. nieruchomoci bdzie zwolniona z VAT oraz, czy spowoduje obowizek dokonania korekty podatku VAT naliczonego w wyniku dokonywanych przez firm w latach 2001-2010 ulepsze, ktrych rezultatem by wzrost wartoci nieruchomoci?
     • 22.08.2011Amortyzacja mieszkania – rozliczenie udziaw w spce cywilnej
      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni pragnie upewni si, e w kalkulacji podatku dochodowego z tytuu udziau w spce cywilnej prowadzonej z maonkiem, moe kwalifikowa jako koszty uzyskania przychodw koszty amortyzacji lokalu mieszkalnego, w ktrym jest prowadzona dziaalno.
      • 04.07.2011NSA: Likwidacja rodka trwaego to nie tylko jego fizyczne zniszczenie
       Jeeli likwidacja nie w peni umorzonego rodka trwaego jest wynikiem utraty jego przydatnoci gospodarczej w ramach tego samego rodzaju dziaalnoci to powstaa strata, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, jest kosztem uzyskania przychodw.
       • 17.11.2009Amortyzacja samochodu przy najmie prywatnym
        Pytanie podatnika: Czy mona samochd wprowadzi do ewidencji rodkw trwaych najmu prywatnego i czy odpisy amortyzacyjne dokonane od jego wartoci pocztkowej, jego ubezpieczenie oraz naprawy i przegldy okresowe bd stanowiy koszty uzyskania przychodw z tytuu najmu prywatnego, czy te wydatki zwizane z jego eksploatacj naley rozlicza na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu do wysokoci nieprzekraczajcej kwoty wynikajcej z przemnoenia liczby kilometrw faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, okrelonej w odrbnych przepisach?