Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kredyty preferencyjne

 • 15.07.2019500+ dla dorosłych dzieci?
  Od 1 lipca 2019 r. dodatek na dzieci z programu „Rodzina 500 plus” przyznawany jest każdemu dziecku w rodzinie do chwili ukończenia 18. roku życia. Jednakże – jak zwracają uwagę wdowy – ta pomoc powinna być kontynuowana po osiągnięciu przez dzieci 18. roku życia do chwili, gdy dzieci się uczą. Jaką i od kiedy samotne matki – wdowy mogą odczuć konkretną pomoc finansową dla dzieci, które pozostają na ich wychowaniu? Czy brana jest pod uwagę możliwość wypłacania dodatków z tytułu programu "Rodzina 500 plus" dla dzieci powyżej 18. roku życia?
  • 17.01.2018MF: Ważniejsze zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 r.
   Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie szereg zmian do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą CIT". Głównym ich źródłem jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175). Poniżej sygnalizowane są, w ujęciu tematycznym, najważniejsze z nich.
   • 15.01.2018MF: Ważniejsze zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 r.
    Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie szereg zmian do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą CIT". Głównym ich źródłem jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175). Poniżej sygnalizowane są, w ujęciu tematycznym, najważniejsze z nich.
    • 14.06.2013VAT: Ulga na złe długi w przypadku dłużnika w upadłości
     Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
     • 08.05.2013Fundusz wspierający samorządy zostanie zlikwidowany
      Rząd postanowił zlikwidować Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK), który od 2004 r. wspierał jednostki samorządowe. Pieniądze znajdujące się obecnie w dyspozycji funduszu (ponad 50 mln zł) bezpośrednio zasilą budżet państwa.
      • 11.10.2012Unia chce kolejnej rewolucji przemysłowej
       Jeśli Europa chce zapewnić sobie trwały wzrost, to musi odwrócić spadek znaczenia przemysłu w XXI wieku – uważa Komisja Europejska. Eurokraci z Brukseli zapowiadają podjęcie działań, które pomogą odwrócić obecny trend i zwiększyć udział przemysłu w PKB Unii Europejskiej z obecnych 15,6% do 20% w 2020 r.
       • 22.11.2011Rodzina na Swoim tylko do końca 2012 r.
        Rok 2012 będzie ostatnim, w którym będzie można zaciągać kredyty hipoteczne w programie Rodzina na Swoim. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl informują co trzeba zrobić, aby jeszcze móc się cieszyć z rządowych dopłat do kredytu.
        • 12.10.2011Nowe instrumenty finansowe dla polskich firm
         Od października polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z nowych instrumentów finansowych – o łącznej wartości 1,3 mld zł preferencyjnych środków finansowych. Polska jest w tej chwili liderem wśród państw, których instytucje finansowe zakontraktowały największą liczbę instrumentów finansowych dla małych i średnich firm (MSP), poręczonych w ramach unijnego programu ramowego CIP.
         • 15.12.2010MRR nie zastąpi dotacji pożyczkami i poręczeniami
          Interpelacja nr 18998 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie dotacji unijnych
          • 19.11.2010Preferencyjne kredyty dla rolników: ARiMR dopłaci do odsetek
           W piątek 19 listopada weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR. Wprowadza ono korzystne dla rolników zmiany w zasadach udzielania kredytów rolniczych z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: wyższe dopłaty do oprocentowania, możliwość zawieszania przez banki spłaty rat kapitału oraz prawo do pomocy de minimis na nabycie udziałów lub akcji.  
           • 09.06.2010Usuwanie skutków powodzi: Rząd przyjął ustawę
            Preferencyjne kredyty na spłatę zobowiązań bankowych zaciągniętych na remont lub budowę domu, wspomaganie inwestycji dotyczących urządzeń wodnych, a także zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych osób pracujących w przedsiębiorstwach o wysokich stratach z tytułu powodzi oraz rolników przewiduje zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Rząd przyjął także uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programu pomocowego.
            • 27.05.2010Czy banki mają zbyt duże przywileje podatkowe?
             Interpelacja nr 15612 do ministra finansów w sprawie strat podatkowych i utraconych wpływów do budżetu państwa z tytułu pomniejszenia przez banki zobowiązań podatkowych od osiąganych przychodów
             • 23.12.2009Orzecznictwo WSA: Podstawa opodatkowania ustanowienia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu
              Z uzasadnienia: Ciężar obsługi kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przerzucany przez Spółdzielnię na jej członków w ramach opłat eksploatacyjnych stanowi opłatę z tytułu używania lokalu objętego spółdzielczym prawem do lokalu, a nie element ceny nabycia tegoż prawa. Kwotę należną od członka spółdzielni z tytułu ustanowienia na jego rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu należy odróżnić od ceny nabycia odrębnej własności lub spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu obejmującej koszty wybudowania tego lokalu, tym bardziej, że właścicielem mieszkania objętego spółdzielczym prawem lokatorskim pozostaje spółdzielnia.
              • 15.09.2009Preferencyjne kredyty dla rolnictwa wciąż dostępne
               Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że dopłaca do oprocentowania preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych dla rolników. Do końca lipca tego roku 8 banków współpracujących z ARiMR otrzymało ponad 37 mln zł na dopłaty do oprocentowania nowo udzielanych kredytów inwestycyjnych.
               • 25.08.2009„Rodzina na swoim” w kolejnych bankach
                Bank Zachodni WBK i Euro Bank S.A. to kolejne instytucje finansowe, które dołączyły do listy 12 banków oferujących preferencyjne kredyty hipoteczne. Wnioski w BZ WBK będzie można składać od 21 września, natomiast w Euro Banku jest to możliwe od 25 sierpnia. „Rodzina na swoim" to obecnie jeden z najlepiej sprzedających się produktów bankowych. Od początku roku do końca lipca 2009 r. udzielono blisko 16 tys. kredytów na łączną kwotę 2,7 mld zł.
                • 09.04.2009Preferencyjne kredyty dla rolnictwa
                 Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki poinformował o zakończeniu rozmów z udziałem resortu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz bankowców w sprawie uruchomienia preferencyjnych kredytów dla rolników. W tym roku wygosodarowano na nie 3 mld zł.
                 • 13.10.2008Opodatkowanie pożyczki dla pracownika
                  W praktyce gospodarczej pracodawcy często udzielają pracownikom pożyczek na specjalnych, często preferencyjnych warunkach. Czy w takiej sytuacji pracownik otrzymuje nieodpłatne świadczenie? Czy otrzymanie przez pracownika takiej pożyczki skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego?
                  • 04.07.2008Pomoc dla poszkodowanych rolników
                   Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnicy poszkodowani wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą ubiegać się o odszkodowanie częściowo finansowane z budżetu państwa, dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw rolnych oraz preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej.
                   • 19.06.2007Rodzina na swoim?
                    Interpelacja nr 7084 do ministra budownictwa w sprawie rządowego programu „Rodzina na swoim”