Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek cywilno-prawny zakupu samochodu osobowego

  • 22.01.2019Rozliczenie karty paliwowej w PKPiR
    Pytanie: Tytuem wynagrodzenia firma (kontrahent) wystawia w imieniu Wnioskodawcy m.in. faktur za wynagrodzenie miesiczne dodatkowe, w wysokoci stanowicej równowarto poniesionych kosztów (wydatków) w danym miesicu z tytuu przejazdów samochodem. Czy prawidowe jest ujmowanie w kolumnie - 08 PKPiR ww. faktury za któr nie otrzymuje faktycznej zapaty, przy jednoczesnym nie ujmowaniu w kolumnie -13 PKPiR faktury kosztowej wystawionej przez kontrahenta bdcej rozliczeniem karty paliwowej?
    • 17.01.2006Sprzeda samochodu przedsibiorcy – VAT, podatek dochodowy i podatek od czynnoci cywilno-prawnych
      Praktyka gospodarcza pokazuje, i trudno jest prowadzi dziaalno gospodarcz w wikszych rozmiarach bez posiadania samochodw. Zazwyczaj pojazdy nabywane przez przedsibiorcw zaliczane s do rodkw trwaych i ujmowane w stosownej ewidencji i dlatego te niniejszy artyku powiecony jest zagadnieniom zwizanym z samochodami bdcymi rodkami trwaymi. Naley bowiem wiedzie, i skutki podatkowe wywouje nie tylko codzienne uywanie samochodu (np. moliwo zaliczenia do kosztw uzyskania przychodu wydatkw na naprawy i paliwo), ale rwnie sprzeda przez przedsibiorc samochodu uywanego w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.