Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opodatkowanie darowizny leczenie

 • 10.07.2017Charytatywna zbiórka w Internecie a podatek od darowizny
  Pytanie podatnika: Na portalu zrzutka.pl została założona zbiórka pieniędzy na leczenie Wnioskodawczyni. Zbiórkę założyło grono przyjaciół Wnioskodawczyni. Jedna z tych osób figuruje jako organizator zbiórki i jego konto zostało podane do przekazania środków. Dopiero ta osoba przekaże zgromadzone środki na konto Wnioskodawczyni. Czy to, iż między darczyńcami a obdarowanym występują pośrednicy nie powoduje utraty do prawa zwolnienia z opodatkowania? Czy kwota otrzymana od organizatora zbiórki jest nadal wolna od opodatkowania, pomimo iż łącznie przekracza 4902 zł?
  • 18.04.2014Zwolnienie z PIT sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku
   Interpelacja nr 24387 do ministra finansów w sprawie opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku przed upływem 5 lat
   • 02.05.2013Sprzedaż działek budowlanych a opodatkowanie VAT
    Pytanie podatnika: Czy sprzedaż działek zostanie potraktowana jako wykonywanie działalności gospodarczej, od której należy naliczyć i odprowadzić 23% podatku VAT?
    • 06.07.2010Darowizna od pracodawcy nie podlega PIT
     Pytanie podatnika: Czy darowizna udzielona pracownikowi ze względu na chorobę dziecka jest przychodem ze stosunku pracy?
     • 27.04.2010Orzecznictwo: Ustalenie podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł
      Tezy: 1. Zadaniem organu podatkowego - w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) - jest porównanie dwóch, ustalonych w toku tego postępowania wartości: wielkości poniesionych w roku podatkowym wydatków (zgromadzonego w tym okresie mienia) z mieniem zgromadzonym w roku podatkowym oraz latach poprzednich. Przepis art. 20 ust. 3 updof wyraźnie natomiast wskazuje, że przez mienie zgromadzone w roku podatkowym oraz latach poprzednich należy rozumieć nie każde składniki majątkowe, jakimi dysponował faktycznie podatnik, ale tylko takie, które pochodzą z przychodów opodatkowanych lub wolnych od podatku.