Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek giełdowy

 • 17.12.2019Podatki na świecie: Niemcy wracają do tematu unijnego podatku FTT
  Niemiecki resort finansów przedstawił finalną propozycję dotyczącą unijnego podatku od transakcji finansowych (financial transactions tax – FTT). Wprowadzeniem daniny zainteresowanych jest 10 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z niemiecką propozycją, stawka podatku FTT miałaby wynosić 0,2 proc. i dotyczyć m.in. zakupu akcji spółek giełdowych o kapitalizacji rynkowej na poziomie ponad 1 mld euro.
  • 09.04.2018Obrót kryptowalutami a PIT, VAT, PCC i zeznanie roczne
   Zbliża się termin złożenia rozliczenia rocznego w podatku dochodowym za rok 2017 i Ministerstwo Finansów postanowiło przypomnieć podatnikom w specjalnym komunikacie (a części z nich zapewne uzmysłowić) iż w PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak m.in. bitcoin, litecoin i ether. Przy okazji MF przedstawia generalne zasady dotyczące kwalifikowania przychodów ze sprzedaży i zamiany kryptowalut oraz regulacje dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych i VAT.
   • 06.04.2018Obrót kryptowalutami a PIT, VAT, PCC i zeznanie roczne
    Zbliża się termin złożenia rozliczenia rocznego w podatku dochodowym za rok 2017 i Ministerstwo Finansów postanowiło przypomnieć podatnikom w specjalnym komunikacie (a części z nich zapewne uzmysłowić) iż w PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak m.in. bitcoin, litecoin i ether. Przy okazji MF przedstawia generalne zasady dotyczące kwalifikowania przychodów ze sprzedaży i zamiany kryptowalut oraz regulacje dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych i VAT.
    • 08.11.2017Zakup i sprzedaż kryptowalut w PKPiR
     Pytanie: Czy poprawne jest stosowanie metody FIFO dla księgowania transakcji obrotu kryptowalutami? Czy zapis do PKPiR może dotyczyć kosztu zakupu kryptowalut odpowiadającej liczby jednostek sprzedanej kryptowaluty i być dokonany z datą sprzedaży i w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła ta sprzedaż? Czy zapis takiego kosztu w PKPiR powinien być dokonywany w kolumnie 10?
     • 18.10.2017MF: Likwidacji podatku Belki nie będzie
      Wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych byłoby możliwe tylko wówczas, gdy skutki tej preferencji podatkowej, w postaci zmniejszenia wpływów do budżetu państwa pozwoliłyby na realizację celów, które w konsekwencji stworzyłyby długotrwałe mechanizmy do dalszego rozwoju gospodarki państwa i poprawy życia polskich obywateli – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
      • 24.02.2017Podatek od akcji dopiero w momencie sprzedaży?
       Tezy: 1. Wykładnia art. 24 ust. 11 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. prowadzi do wniosku, że objęcie/nabycie akcji (nieodpłatnie, częściowo nieodpłatnie) jest neutralne podatkowo w dacie tego zdarzenia, ale podlega opodatkowaniu w momencie odpłatnego zbycia akcji, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f. Dopiero w tym momencie ujawnia się rzeczywisty przychód z objęcia akcji.
       • 03.10.2016NSA. Obietnica przyznania opcji na akcje nie powoduje powstania przychodu
        Z uzasadnienia: Skoro skarżący na razie jest tylko uczestnikiem programu i zgodnie z zasadami programu ma dopiero obietnicę, iż po upływie określonego czasu, będzie miał możliwość realizacji opcji przez objęcie/nabycie akcji spółki fińskiej, bądź możliwość sprzedaży samych opcji, to nie budzi wątpliwości, że nie jest to ani przychód w postaci pieniędzy lub wartości pieniężnych, który powstaje w momencie otrzymania ich przez podatnika lub w momencie postawienia ich do dyspozycji podatnika, ani też przychód w postaci wartości świadczeń rzeczowych lub innych świadczeń nieodpłatnych, który powstaje z chwilą otrzymania świadczenia przez podatnika czy też wykonania świadczenia na rzecz podatnika.
        • 11.03.2016Podatki 2016: Podatek handlowy przełożył się na ceny akcji spółek
         Podatek od sprzedaży detalicznej, który jeszcze nie został wprowadzony, najprawdopodobniej wpłynął już na ceny akcji spółek notowanych na polskiej giełdzie – twierdzą analitycy firmy Coface. W nowej analizie eksperci oceniają, że dobra koniunktura gospodarcza i silne fundamenty polskiej gospodarki mogą skłonić inwestorów zagranicznych do powrotu na giełdę.
         • 14.05.2015Zmiany w CIT. Czy podatek od odszkodowań będzie zlikwidowany?
          Interpelacja nr 32281 w sprawie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
          • 28.09.2012Moment powstania przychodu u akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
           Pytanie podatnika: Kiedy powstanie moment uzyskania przychodu u akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej?
           • 24.07.2012Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej w kosztach podatkowych
            Wydatki na nabycie świadectw pochodzenia energii w celu ich umorzenia, jak również koszty opłaty zastępczej oraz związane z nabyciem świadectw opłaty giełdowe, są kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
            • 14.02.2012Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem podmiotów zagranicznych
             Wykorzystanie podmiotu zagranicznego wydaje się najprostszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem problemu optymalizacji opodatkowania dochodu. Cóż bowiem łatwiejszego, niż znaleźć kraj, w którym stawka podatku dochodowego jest mniejsza niż w Polsce i, zamiast z Polski, z tamtego właśnie kraju wystawiać faktury za swoje towary lub usługi?
             • 28.09.2010Podatek dochodowy w przypadku dochodów z nieujawnionych źródeł
              Każdy podatnik, podlegający polskiemu systemowi podatkowemu, którego dochody nie zawsze są udokumentowane i zadeklarowane w corocznych rozliczeniach z fiskusem, musi liczyć się z możliwością kontroli ze strony organów podatkowych.
              • 30.06.2010Odsetki od kredytu na zakup papierów wartościowych jako KUP
               Pytania podatnika: 1. Czy mimo braku wskazania nazw papierów wartościowych, Wnioskodawczyni może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów odsetki od kredytu przeznaczonego tylko i wyłącznie na zakup papierów wartościowych? 2. Gdzie w PIT-38 wykazać poniesione koszty wynikające z obsługi kredytu, a nie wykazane przez biuro maklerskie w PIT-8C?
               • 21.04.2010Orzecznictwo: Świadectwa energii z 19-proc. stawką PIT
                TEZY: I. Sprzedaż świadectw pochodzenia energii, które - stosownie do art. 9e ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne - są potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej, nie może być traktowana na równi z wytworzeniem produktu, jakim jest energia elektryczna. II. Dochód ze sprzedaży praw majątkowych inkorporowanych w świadectwa pochodzenia energii elektrycznej podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. III. Każde źródło przychodu podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami określonymi w ustawach podatkowych i brak jest podstaw prawnych do samodzielnego (nie mającego oparcia w przepisach) ustalania sposobu opodatkowania poszczególnych źródeł przychodów.
                • 24.03.2010Dywidenda wypłacona akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej a moment opodatkowania w CIT
                 Dochód akcjonariusza podlega opodatkowaniu w momencie wypłaty dywidendy i nie podlega zaliczkowemu opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego. Akcjonariusz, który oblicza miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, nie jest zobowiązany uwzględniać części przychodów i kosztów spółki komandytowo-akcyjnej przypadających na posiadane w trakcie roku obrachunkowego akcje - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                 • 12.11.2008MF: Podatek Belki nie odgrywa znaczącej roli w decyzjach inwestycyjnych
                  Interpelacja nr 4411 do ministra finansów w sprawie zniesienia podatku od operacji giełdowych, finansowych i lokat bankowych
                  • 08.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii
                   Przepis art. 10 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia poszczególne źródła przychodów. Takim źródłami są między innymi pozarolnicza działalność gospodarcza oraz kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii przez przedsiębiorcę będącego producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, nie stanowi zbycia lub realizacji praw z instrumentów finansowych w wykonywaniu prowadzonej w tym celu działalności gospodarczej. Sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii stanowi źródło przychodu z kapitałów pieniężnych w postaci pochodnych instrumentów finansowych.