Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatek

 • 07.03.2014PIT za 2013: Ulga na dorosłe niepełnosprawne dziecko
  Pytanie: Jestem zatrudniona na umowę o pracę i z tego źródła uzyskuję dochody (ok. 40 tyś. zł rocznie). Mam ma na utrzymaniu jedną córkę w wieku 27 lat, która mieszka za mną od urodzenia. Córka posiada oświadczenie o niepełnosprawności i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. Ponadto, moja córka pracuje na podstawie umowy o pracę, jednak jej dochody są zbyt małe, aby mogła samodzielnie się utrzymać, tym bardziej, że musi korzystać z kosztownych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych. Dodam, że jestem wdową. Czy będę miała prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawną, mającą dochody z pracy, pełnoletnią córkę?
  • 07.03.2014Zwrot VAT za materiały budowlane w 2014 r. - nowy system
   Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków.
   • 03.03.2014Emerytury i renty – ważne komunikaty ZUS
    Od 1 marca 2014 r. kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnej miesięcznej płacy za IV kwartał 2013 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, wynosi 2 676,40 zł – podał w komunikacie opublikowanym w Monitorze Polskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
    • 28.02.2014PIT za 2013. Ulga na dzieci - nowe zasady
     Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę na dzieci. Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale również opiekunów prawnych oraz osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej.
     • 27.02.2014PIT: Opodatkowanie alimentów
      Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakładają na osoby wypłacające alimenty obowiązków płatnika, związanych z obliczaniem, poborem i wpłaceniem organowi podatkowemu podatku dochodowego. Jedyny obowiązek tych osób może dotyczyć sporządzenia informacji PIT-8C.
      • 26.02.2014Emerytury i renty 2014: Marcowa waloryzacja świadczeń
       Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej.
       • 26.02.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
        Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
        • 21.02.2014Kodeks pracy 2014: Więcej osób popracuje w niedzielę i święta
         4 marca 2014 r. wejdą w życie przepisy dopuszczające pracę w niedziele i święta w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz podmiotu zagranicznego.
         • 21.02.2014Decyzja ws. przyznania dodatku energetycznego bez opłaty skarbowej
          23 lutego 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 224), które reguluje kwestię zaniechania poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne. Zaniechanie ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
          • 21.02.2014Decyzja ws. przyznania dodatku energetycznego bez opłaty skarbowej
           23 lutego 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 224), które reguluje kwestię zaniechania poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne. Zaniechanie ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
           • 21.02.2014Kodeks pracy 2014: Więcej osób popracuje w niedzielę i święta
            4 marca 2014 r. wejdą w życie przepisy dopuszczające pracę w niedziele i święta w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz podmiotu zagranicznego. Zmienione przepisy Kodeksu pracy będę zezwalały na pracę w niedziele i święta także przy wykonywaniu prac:
            • 20.02.2014Waloryzacja rent i emerytur w 2014 r.
             Zgodnie z komunikatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, renty i emerytury w tym roku wzrosną o jedynie 1,6%. Jak ta podwyżka przełoży się na portfele? Kwota najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy czy renty rodzinnej wzrośnie o ok. 13 zł, a przeciętna emerytura, która w III kw. 2013 r. wyniosła 1983 zł, będzie wyższa o 32 zł. Będzie to najniższa waloryzacja od 12 lat. Przypomnijmy, że np. w zeszłym roku wynosiła ona 4%.
             • 29.01.2014Dodatek energetyczny - urzędy nie będą pobierać opłaty skarbowej
              Od początku 2014 r. osoby, które pobierają dodatek mieszkaniowy i mają stałą umowę na dostawy energii elektrycznej, mogą starać się o dodatek energetyczny wynoszący miesięcznie – w zależności od ilości osób w danym gospodarstwie domowym – od 11,36 do 18,93 zł miesięcznie. Jak zadecydował resort finansów, od decyzji w tych sprawach nie będzie pobierana opłata skarbowa.
              • 24.01.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
               Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
               • 22.01.2014Dodatki za nadgodziny dla pracowników samorządowych - wyrok TK
                Obecne regulacje, dotyczące prawa pracowników samorządowych do dodatków za nadgodziny nadliczbowe, nie są sprzeczne z ustawą zasadniczą – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie stwierdzili, że służba publiczna nie powinna oczekiwać w takich przypadkach szczególnej rekompensaty, szczególnie iż – w porównaniu do pracowników sektora prywatnego – otrzymuje inne korzyści, w tym np. nagrody jubileuszowe.
                • 08.01.2014Okresy wliczane do stażu pracy
                 Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy
                 • 12.12.2013Podatki 2014: Sprzedaż towarów używanych a VAT. Nowe zasady
                  Główną zmianą w zakresie zwolnienia sprzedaży tzw. towarów używanych jest usunięcie definicji „towaru używanego” oraz nadanie przepisowi, który będzie regulował tę kwestię, brzmienia zgodnego z założeniami dyrektywy 112.
                  • 10.12.2013Rozliczenie roczne: Osoba samotnie wychowująca dziecko, czyli kto?
                   Pytanie: Jestem kawalerem. Przez większą część roku mieszkałem wspólnie z córką i jej matką w mieszkaniu, które jest własnością moją oraz matki dziecka (stan cywilny: panna). Jednak we wrześniu ja i moja córka byliśmy zameldowani w innym mieszkaniu, które jest wyłącznie moją własnością. W tym okresie tylko ja sprawowałem opiekę na córką. Czy w związku z tym mogę skorzystać z możliwości rozliczenia PIT-37 jako rodzic samotnie wychowujący dziecko? Jaki okres czasu w roku podatkowym należy wychowywać samotnie dziecko, aby móc skorzystać z możliwości rozliczenia się jako samotny rodzic?
                   • 02.12.2013Zwrot VAT na materiały budowlane: Limity zwrotu w I kwartale 2014 r.
                    Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 21 listopada 2013 r. cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2013 r. wyniosła 3975 zł. Oznacza to, że limity zwrotu VAT za materiały budowlane w I kwartale 2014 r., które są obliczane na podstawie tego wskaźnika, wzrosną w porównaniu z IV kwartałem 2013 r. (cena 1 m2 za II kwartał 2013 r. wyniosła 3879 zł). Dlatego też warto trochę poczekać ze złożeniem pierwszego wniosku wyznaczającego 5-letni limit ulgi. Składając go dopiero w styczniu przyszłego roku, zyskamy wyższe limity. Z zakupami materiałów budowlanym nie należy jednak zwlekać. Od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach będzie można się ubiegać tylko w odniesieniu do materiałów nabytych do końca grudnia 2013 r.
                    • 25.10.2013W niedzielę zmiana czasu. Co z kasami fiskalnymi?
                     Już w najbliższą niedzielę dojdzie do zmiany czasu. Przesunięcie wskazówek zegara z godziny 3 na 2 może przysporzyć trochę technicznych problemów podatnikom rejestrującym sprzedaż na kasach fiskalnych. Na zmianie zyskają natomiast niektórzy pracownicy.
                     • 18.09.2013Składki ZUS od dodatku za rozłąkę
                      W sytuacji gdy pracodawca wypłaca swoim pracownikom oddelegowanym do wykonywania pracy poza granicami kraju dodatek za rozłąkę mający na celu zrekompensowanie faktu czasowego przebywania pracownika z dala od rodziny z powodu świadczenia przez niego pracy poza miejscowością siedziby pracodawcy i zakładu głównego, to wartość tego dodatku (w wysokości nie przekraczającej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju) nie będzie podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
                      • 05.09.2013Godziny nadliczbowe zatrudnionego na niepełny etat
                       Zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy w umowach o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy należy określić dopuszczalną liczbę godzin pracy, ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, której przekroczenie będzie uprawniało pracownika do otrzymywania, oprócz „normalnego wynagrodzenia”, także dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych.
                       • 25.07.2013Karta Nauczyciela do zmiany. Mniej przywilejów i nowe zasady wynagradzania
                        Nauczyciele stracą część przysługujących im obecnie przywilejów. Chodzi m.in. o dodatki mieszkaniowe i zasiłki na zagospodarowanie. Zmianie ulec mają również zasady wynagradzania. Przewidujący to projekt nowelizacji Karty Nauczyciela został w ostatni wtorek przyjęty przez Radę Ministrów.
                        • 23.07.2013Dodatek językowy wypłacany za okresy choroby a składki ZUS
                         Wysokość dodatku językowego wypłacanego za okres pobierania przez pracownika wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego nie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnił ZUS.
                         • 16.07.2013Dodatki do zasiłku rodzinnego
                          Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą być również - w szczególnych sytuacjach - uprawnione do specjalnych dodatków. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
                          • 12.07.2013Zasiłek rodzinny
                           Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się (pełnoletnia sierota lub uprawniona do alimentów od rodziców).
                           • 05.07.2013Czas wolny za nadgodziny – zasady udzielania
                            Pracownik złożył wniosek o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych wskazując w nim datę wykorzystania tego wolnego przypadającą pod koniec przyszłego miesiąca (to już jednak kolejny okres rozliczeniowy czasu pracy). Do kiedy można oddać pracownikowi wolne za pracę w godzinach nadliczbowych? Czy może to nastąpić w kolejnym okresie rozliczeniowym czasu pracy?
                            • 13.06.2013Jeszcze raz o spotkaniach biznesowych w restauracjach – warto walczyć o placki z kefirem
                             Im gorzej, tym gorzej – można by zacząć ten felieton, nawiązując do galopującego po Polsce fiskalizmu. Minister finansów szuka już oszczędności wszędzie. Kilometrówki nie podwyższy, bo choć koszty związane z używaniem samochodu wzrosły o ok. 30% od czasu ostatniej nowelizacji stawek, to trudna sytuacja budżetu usprawiedliwia zdaniem ministerstwa ignorowanie tego stanu rzeczy. VAT nie wróci do poprzednich stawek, bo trudna sytuacja budżetu usprawiedliwia wycofanie się z ustawowej w końcu obietnicy. Od paliwa do osobówek nie odliczymy całego VAT tylko 50% - bo trudna sytuacja nie pozwala. Trudna sytuacja ma być usprawiedliwieniem na wszystko. A ponieważ mamy ZUS, mamy KRUS, mamy emerytalne przywileje, trudna sytuacja bedzie zawsze. Artur Laffer ma niezły ubaw.
                             • 02.04.2013Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego
                              Interpelacja nr 14057 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku zmian wysokości zasiłku pielęgnacyjnego
                              • 28.03.2013Karta nauczyciela do zmiany. Nauczyciele stracą przywileje
                               Skrócenie urlopu wypoczynkowego z 70 do maksymalnie 47 dni, likwidacja dodatku mieszkaniowego i zasiłku na zagospodarowanie, zniesienie prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły – to tylko niektóre z zaprojektowanych ograniczeń w Karcie nauczyciela. Przygotowana przez MEN nowelizacja ma wejść w życie już w styczniu 2014 r.
                               • 22.03.2013Stawki za nadgodziny - pracodawcy proponują wariant niemiecki
                                Obniżenie stawek za pracę w godzinach nadliczbowych pozwoli na zmniejszenie kosztów pracy i zwiększenie ilości tworzonych miejsc pracy – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Eksperci organizacji proponują wzięcie przykładu np. z Niemiec czy Francji, gdzie procentowe stawki za nadgodziny są niższe niż w Polsce.
                                • 04.03.2013Delegacje 2013: Zmiany w podróżach krajowych krok po kroku
                                 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Rozporządzenie reguluje zarówno podróże krajowe, jak i zagraniczne. Do najważniejszych zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem, w przypadku podróży krajowych, należy zaliczyć: nową wysokość diety, zmniejszanie diety przy częściowym wyżywieniu oraz wprowadzenie limitu noclegowego. Pozostała część zmian ma głównie charakter porządkujący lub uściślający.
                                 • 01.03.2013Parametry i wskaźniki 2013: Pracownik
                                  Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                  • 28.02.2013PIT 2012: Ulga na dorosłe niepełnosprawne dziecko
                                   Pytanie: Jestem zatrudniona na umowę o pracę i z tego źródła uzyskuję dochody. Mam ma na utrzymaniu córkę w wieku 27 lat, która mieszka za mną od urodzenia. Córka posiada oświadczenie o niepełnosprawności i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. Ponadto, moja córka pracuje na podstawie umowy o pracę, jednak jej dochody są zbyt małe, aby mogła samodzielnie się utrzymać, tym bardziej, że musi korzystać z kosztownych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych. Czy będę miała prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawną, mającą dochody z pracy, pełnoletnią córkę?
                                   • 22.02.2013Emerytury i renty 2013 - ważne komunikaty ZUS
                                    Od 1 marca minimalne emerytury i renty rodzinne oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną o nieco ponad 30 zł i wyniosą 831,15 zł miesięcznie – wynika z jednego z opublikowanych w Monitorze Polskim komunikatów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury i renty oraz inne świadczenia (np. dodatki) wzrosną w tym roku o 4% (wskaźnik waloryzacji – 104%).
                                    • 11.02.2013Emeryt a ubezpieczenie rentowe
                                     Interpelacja nr 12485 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odstąpienia od opłacania składki rentowej ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia pracujących emerytów lub przyznania im prawa do renty z FUS
                                     • 04.02.2013PIT 2012: Wspólne rozliczenie z dzieckiem
                                      Z wnioskiem o określenie podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci może wystąpić rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, pod warunkiem, że ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym łącznie spełniał następujące warunki:
                                      • 23.01.2013Opodatkowanie premii. Zwroty z banków a podatek dochodowy
                                       W celu uatrakcyjnienia swojej oferty wiele banków dokonuje zwrotu części wydatków dokonywanych np. przy użyciu kart płatniczych. Zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że na koniec miesiąca bank dopisuje nam odpowiednią kwotę na koncie. Z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego pojawia się jednak wątpliwość, czy taki dodatek nie powinien przypadkiem zostać potraktowany jako przychód, od którego należy zapłacić podatek.
                                       • 17.01.2013PIT 2012: Ulga na dzieci
                                        Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale również opiekunów prawnych oraz osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej.
                                        • 09.01.2013Alimenty na czas trwania rozprawy rozwodowej a zwolnienie z PIT
                                         Interpelacja nr 11792 do ministra finansów w sprawie luki prawnej dotyczącej alimentów
                                         • 01.01.2013Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2012 rok
                                          Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.
                                          • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                           Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                                           • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                            Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                            • 17.12.2012Podatki 2013. Zmiany w PIT: Ulga prorodzinna
                                             Osoby uprawnione do tzw. ulgi prorodzinnej po raz ostatni odliczą ją na dotychczasowych zasadach w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2012. Nowelizacja w tym zakresie, wprowadzona ustawą z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1278), będzie miała bowiem zastosowanie dopiero do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r.
                                             • 12.12.2012Rozwód a wspólne rozliczenie z dzieckiem
                                              Z uzasadnienia: Wychowania nie można utożsamiać jedynie z troską o byt materialny. Równie ważne jest kształtowanie osobowości dziecka poprzez uczenie go samodzielności, obowiązkowości, rozwijanie predyspozycji intelektualnych, umiejętności praktycznych, kształtowanie światopoglądu, systemu wartości oraz postaw emocjonalnych. Zatem, podatnika nie można uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko. Dziecko podatnika bowiem zamieszkuje wraz z matką, pozostaje pod jej stałą, codzienną opieką. Natomiast podatnik zajmuje się synem doraźnie - w określonych, ustalonych przez sąd przedziałach czasowych.
                                              • 04.12.2012Potrącenia ze świadczeń emerytalno-rentowych
                                               Interpelacja nr 9182 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji art. 139 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
                                               • 22.11.2012Warunki zastosowania kosztów autorskich u pracownika
                                                Z uzasadnienia: Dla zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% przychodu - koniecznym jest, by w umowie o pracę rozróżniono wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i część honoracyjną związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła, nie jest natomiast wystarczające rozróżnienie - wyodrębnienie czasu pracy przeznaczonego na pracę twórczą, bo z takiego rozróżnienia nie wynika, czy utwór rzeczywiście powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypłacono honorarium, nie jest także dopuszczalne szacunkowe ustalanie ilości pracy "twórczej".
                                                • 09.11.2012Uprawnienia emerytalne dla osób walczących o wolną Polskę
                                                 Osobom, które walczyły o suwerenną Polskę, przysługuje szereg uprawnień  emerytalnych. W systemie emerytalnym, obok świadczeń kombatanckich dla żołnierzy oraz ofiar działań wojennych, funkcjonują także uprawnienia dla osób represjonowanych w okresie PRL.
                                                 • 29.10.2012Urlop wychowawczy na niepełnosprawne dziecko
                                                  Interpelacja nr 8451 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopów wychowawczych
                                                  • 26.10.2012Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego
                                                   Pytanie: W naszym zakładzie pracy stosowany jest system równoważnego czasu pracy w trzy miesięcznym okresie rozliczeniowym (obecnie trwający okres rozliczeniowy rozpoczął się z dniem 1 października i zakończy się z dniem 31 grudnia). Jeden z pracowników wypowiedział umowę o pracę, która rozwiąże się z dniem 30 listopada. Mam problem jak na zakończenie stosunku pracy rozliczyć temu pracownikowi czas pracy. Czy w przypadku niedopracowania obowiązującego wymiaru czasu pracy albo pracy w godzinach nadliczbowych przekraczających normy średniotygodniowe pracodawca powinien zapłacić pracownikowi mimo, iż dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia norm dobowych, pracownik otrzymywał na bieżąco?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 12 ] następna strona »