Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 05.07.2012Carsharing może podbić Europę
  Rozwój usług typu carsharing może okazać się kluczowy dla przyszłości mobilności miejskiej w Europie – twierdzą analitycy firmy doradczej Frost & Sulllivan. Pod koniec 2011 r. z tego modelu wynajmu samochodu korzystało 700 tys. Europejczyków. Eksperci przewidują, że w 2020 r. będzie to już ok. 20 mln mieszkańców Europy.
  • 04.07.2012Zbiorniki retencyjne a podatek od nieruchomości
   Z uzasadnienia: Decydujące znaczenie na określenie rodzaju akwenu wodnego ma tutaj sposób powstania misy zbiornika wodnego, co ma bezpośrednie przełożenie na możliwość zakwalifikowania go jako jeziora dla potrzeb opodatkowania. Wykładnia pojęcia "jezioro", prowadzi bowiem do wniosku, że jest to zbiornik powstały w sposób naturalny. Grunty pod jeziorami bez względu na to czy posiadają klasyfikację Ws czy Wp podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jeśli natomiast zbiornik wodny jest dziełem człowieka (staw, zbiornik pokopalniany), co do zasady nie może być traktowany jako jezioro.
   • 04.07.2012Zwrot VAT za materiały budowlane: Działalność w remontowanym mieszkaniu
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje wznowić działalność gospodarczą w lokalu będącym jego własnością, przy czym lokal ten będzie wykorzystywany w części zarówno na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jak również w części tego lokalu Wnioskodawca będzie zamieszkiwał. Wnioskodawca zamierza dokonać remontu i wykończenia tego lokalu. Następnie zamierza wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT za usługi remontowo/budowlane oraz zakup materiałów budowlanych. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwał zwrot niektórych wydatków związanych z remontem lokalu w którym zamierza mieszkać i prowadzić działalność gospodarczą?
    • 22.06.2012Nowe przepisy ułatwią inwestowanie w energetykę
     W styczniu 2013 r. wejdzie w życie ustawa o korytarzach przesyłowych. Przygotowywane przez resort gospodarki przepisy mają całkowicie zmienić otoczenie prawne sektora energetycznego. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte, regulacje te pozwolą na efektywne planowanie nakładów związanych z sieciami energetycznymi.
     • 19.06.2012Rynek pracy – może być jeszcze gorzej?
      Tak zwane kręgi decydenckie podchodzą coraz bardziej sceptycznie do przyszłego rozwoju sytuacji na rynku pracy. Przeszło połowa (54%) polityków, urzędników, ekspertów i dziennikarzy źle ocenia obecną sytuację na rynku pracy, a jedynie 11% uważa ją za dobrą – wynika z badania zrealizowanego przez firmę 4P research mix na zlecenie PKPP Lewiatan.
      • 15.06.2012Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność korzystne dla firm
       Przedsiębiorcy mogą skorzystać na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność – oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte. Jak jednak twierdzą, każda taka decyzja powinna zostać poprzedzona dokładną analizą i oceną ryzyka oraz korzyści. Największe zagrożenie stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, stanowiące kilka procent kosztów operacyjnych spółki.
       • 15.06.2012Wypłaty na rzecz członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej a PIT
        Pytanie podatnika: Czy pełniąc funkcję członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej wnioskodawca wykonuje czynności związane z wykonywaniem obowiązków społecznych i obywatelskich? Czy kwoty stanowiące zwrot kosztów poniesionych – otrzymane podlegają rozliczeniu na druku PIT – 8R?
        • 14.06.2012USA największym inwestorem zagranicznym w Polsce - informacja PAIiIZ
         Stany Zjednoczone są największym inwestorem zagranicznym w Polsce – wynika z informacji przedstawionych przez Agencję podczas konferencji prezentującej stan i perspektywy inwestycji amerykańskich.
         • 24.05.2012Opodatkowanie najmu ryczałtem po likwidacji działalności
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej od 1 czerwca 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości i gruntu opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesadza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?
          • 23.05.2012Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości myjni samochodowych
           W dzisiejszym otoczeniu gospodarczym powstaje coraz więcej różnego rodzaju obiektów, do których zaliczają się m.in. myjnie samochodowe. Problematyka opodatkowania tychże obiektów (podobnie jak elektrowni wiatrowych) budzi szereg wątpliwości. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka opodatkowania bezdotykowych myjni samochodowych.
           • 21.05.2012Grunty w ewidencji środków trwałych
            Pytanie podatnika: Czy w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy wykazać tylko taką część gruntu, która jest faktycznie wykorzystywana w prowadzonej działalności oraz jak należy ustalić jej wartość początkową?
            • 17.05.2012PIT: Nieodpłatne przekazanie firmowego samochodu żonie
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i posiada samochód osobowy, który został wpisany do ewidencji wyposażenia. Samochód ten zamierza przekazać do użytku żonie, która również prowadzi działalność gospodarczą. Czy w momencie przekazania tego pojazdu na stałe żonie dla celów jej działalności wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości pojazdu zaewidencjonowanej w ewidencji wyposażenia?
             • 10.05.2012Opodatkowanie farm słonecznych
              Problematyka opodatkowania farm słonecznych, podobnie jak elektrowni wiatrowych, może budzić szereg wątpliwości na gruncie polskiego prawa podatkowego. W zmieniającej się dziś rzeczywistości, firmy, ale także i osoby prywatne, coraz większą wagę przywiązują do odnawialnych źródeł energii. Jednakże w coraz większym stopniu pojawiające się inwestycje w tego typu źródła energii, tak w sferze prywatnej jak i w wykorzystywaniu ich przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mogą przysparzać inwestorom nieco problemów, co do zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a niekiedy także podatkiem rolnym.
              • 17.04.2012Amortyzacja wynajmowanego mieszkania
               Pytanie podatnika: Czy można zastosować 10-letni okres amortyzacji dla używanego mieszkania, które jest wynajmowane?
               • 17.04.2012Ulga technologiczna przy nabyciu środka trwałego
                Z uzasadnienia: Premiując, poprzez zmniejszenie obciążenia podatkiem dochodowym, wprowadzanie przez przedsiębiorców nowych technologii, ustawodawca objął ulgą specyficzną kategorię wydatków ponoszonych w celu zapewnienia sobie możliwości skorzystania z tych technologii, a mianowicie te wydatki, które - najogólniej rzecz ujmując - wiążą się z uzyskaniem dostępu oraz praw do wiedzy i rezultatów badań. Zatem, nie jest możliwe zaliczenie do kategorii wydatków na nowe technologie kosztów nabycia urządzeń umożliwiających wykorzystanie wiedzy technologicznej.
                • 13.04.2012Zwrot VAT dla podróżnych
                 Pytanie podatnika: Podróżny ma prawo do zwrotu VAT od niektórych zakupów. Czy na podstawie przedłożonych przez podróżnego dokumentów z niewyraźnymi paragonami z kasy rejestrującej Wnioskodawca powinien dokonać zwrotu podatku VAT od zakupionych u Wnioskodawcy towarów?
                 • 06.04.2012Prawo do odliczenia VAT od usług cateringowych
                  Pytanie podatnika: Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja i sprzedaż okien do poddaszy wraz z akcesoriami i wyłazów dachowych. W związku z tym prowadzonych jest szereg rozmów biznesowych w siedzibie firmy. W przypadku kontrahentów zagranicznych, w trakcie przedłużających się rozmów handlowych Wnioskodawca zamawia usługę cateringową polegającą na dostarczeniu przygotowanego posiłku. Czy w Wnioskodawca ma prawo odliczenia VAT od zakupu ww. usług?
                  • 22.03.2012Koszty działalności: Wynajem mieszkania poza miejscem zamieszkania
                   Pytanie podatnika: W celu obniżenia wydatków ponoszonych na hotele oraz transport Wnioskodawca wynajął mieszkanie w mieście w którym jego główny klient ma siedzibę. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki ponoszone na wynajem mieszkania związany z prowadzeniem działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania?
                   • 20.03.2012Prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
                    Pytanie podatnika: Czy wnioskodawca miał prawo do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego? Kto i kiedy może stosować amortyzację jednorazową?
                    • 13.03.2012Usługi najmu a opodatkowanie VAT
                     Pytanie podatnika: Czy, wynajmując własny dom na cele mieszkaniowe, Wnioskodawca będzie świadczył usługi związane z zakwaterowaniem? Czy zawarcie w umowie wynajmu domu, sformułowania o przeznaczeniu tego domu wyłącznie na cele mieszkaniowe jest wystarczające do skorzystania przez Wnioskodawcę jako wynajmującego ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług?
                     • 02.03.2012Sklepy internetowe będą musiały zmienić zasady działania
                      Nadchodzą poważne zmiany w handlu internetowym. W ciągu dwóch lat wejdą w życie nowe regulacje unijne, które zwiększą ochronę konsumentów, ale także nałożą na sklepy internetowe dodatkowe obowiązki i koszty. Z wyliczeń firmy doradczej Deloitte wynika, że ok. 10 tys. polskich sklepów internetowych będzie musiało zmienić zasady prowadzenia biznesu.
                      • 02.03.2012Ile mogą zyskać na Euro 2012 samorządy?
                       Polskie samorządy mogą zyskać na Euro 2012 więcej niż gospodarze wcześniejszych mistrzostw Europy w piłce nożnej – oceniają analitycy firmy doradczej Deloitte. Poza możliwością promocji, wybrane miasta-gospodarze otrzymają wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskich Związków Piłkarskich, czyli UEFA.
                       • 15.02.2012Powiązania rodzinne a obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych
                        Przepis art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dot. obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych) ma zastosowanie także do podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11 ust. 5 tej ustawy (m.in. do podmiotów powiązanych rodzinnie). Przy czym, dla wypełnienia obowiązku opisanego w art. 9a ust. 1 nie wystarczy sam fakt przedstawienia dokumentacji przez podatnika, niezależnie od merytorycznej jej treści, dla wystąpienia przesłanki negatywnej uniemożliwiającej organowi zastosowanie wyższej stawki dla opodatkowania hipotetycznego dochodu. Dokumentacja musi spełniać warunki określone w art. 9a ust. 1 - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                        • 24.01.2012Atrakcyjność inwestycyjna – Rosja wyprzedza Polskę
                         Prawie połowa (45%) międzynarodowych firm, inwestujących w krajach rozwijających się, wskazuje Polskę jako jedno z państw, które oferują największe możliwości zwiększenia dochodów w ciągu najbliższych trzech lat. Polska zajmuje pod tym względem drugie miejsce w Europie Wschodniej, zaraz po Rosji – wynika z badania pn. „Fortresses and Footholds” przeprowadzonego przed firmę doradczą Deloitte wśród kilkuset przedstawicieli firm międzynarodowych.
                         • 19.01.2012Gruby rozprawia o polityce
                          Szef zaprosił załogę na coroczną rocznicę firmy. Winko, koreczki, oklaski i mgliste obietnice podwyżek, kiedy światowa gospodarka się uspokoi. W sumie miło, bo przecież mógł nie wydawać pieniędzy a wydawał. Złośliwy Zenek z działu księgowości twierdził wprawdzie, że to i tak z funduszu socjalnego, więc żaden gest, ale Zenek zawsze tak gadał, maruda.
                          • 18.01.2012Remont budynku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych w kosztach firmy
                           Pytanie podatnika: W grudniu 2009 r. Wnioskodawca nabył budynek, do którego zamierza przenieść działalność gospodarczą. Budynek ten nie jest i nie będzie środkiem trwałym firmy. Przed przeniesieniem działalności do tego budynku, budynek ten wymaga remontu zgodnie ze wskazaniami Miejskiego Konserwatora Zabytków. Czy wydatki poniesione na ten remont można zaliczyć do kosztów podatkowych?
                           • 23.12.2011Odliczanie VAT od zakupów przed rejestracją firmy
                            Ustawa o podatku od towarów i usług nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki świadczące o tym, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej (lub przyszłej) działalności opodatkowanej – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 8 grudnia 2011 r. nr IPTPP2/443-509/11-5/BM.
                            • 16.12.2011Gaz łupkowy może zmienić układ sił w regionie
                             Polski sektor energetyczny może spodziewać się w ciągu najbliższych 10 lat inwestycji na poziomie 25 mld euro – przewidują eksperci firmy doradczej Deloitte. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego będzie mieć kwestia wydobycia gazu łupkowego i budowy elektrowni atomowej.
                             • 30.11.2011Diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej w PKPiR
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi w Polsce działalność gospodarczą w zakresie usług konstrukcyjnych, doradztwa technicznego. Zainteresowany usługi świadczy w Niemczech dla firmy z Niemiec, z którą podpisał umowę o współpracę. Firma, z którą podpisał umowę wskazuje miejsce świadczenia usług. Podróże z miejsca zamieszkania (Polska) do miejsca świadczenia usług (Niemcy) odbywają się samochodem prywatnym kilka razy w tygodniu. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej? Czy podstawą do ujęcia kosztów diety w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest dowód wewnętrzny?
                              • 17.11.2011Stawka VAT na sprzedaż soków owocowych
                               Pytanie: Prowadzę działalność gastronomiczną. W ramach tej działalności sprzedaję m.in. soki owocowe (PKWiU 11.07.19.0). Sok jest przelewany do szklanki z butelki (kartonu) i podawany klientowi. Dodam, że sprzedaż soków owocowych pozwala na ich natychmiastowe spożycie na miejscu w lokalu firmy i wykonywana jest w ramach usług związanych z wyżywieniem sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU ex 56. Według jakiej stawki VAT powinienem opodatkować sprzedaż soków owocowych?
                               • 08.11.2011Konsekwencje podatkowe wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej
                                Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej nie będzie miało wpływu na ustalenie dochodu. Czynność ta nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem środka trwałego. Wycofane nieruchomości nadal stanowić będą własność podatnika, wykorzystywaną na jego potrzeby osobiste – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 25 października 2011 r. nr IPTPB1/415-103/11-3/DS.
                                • 07.11.2011Odsetki od wspólnego kredytu mogą być kosztem firmy
                                 Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Mam zamiar w najbliższym czasie kupić mieszkanie, które w całości przeznaczę na prowadzenie działalności (biura firmy). Zakup lokalu nastąpi w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej i sfinansowany będzie kredytem hipotetycznym, który zaciągnę wraz z małżonką. Żona podpisze oświadczenie, w którym zgodzi się na wykorzystywanie tego mieszkania na cele prowadzonej przeze mnie działalności. Lokal ten wprowadzę na stan środków trwałych i będę go amortyzował. Czy mam prawo zaliczać do kosztów podatkowych działalności wartość odsetek z tytułu zaciągniętego na zakup tego lokalu kredytu?
                                 • 28.10.2011UOKiK składa pozew do sądu przeciw FH Dom
                                  Fundusz Hipoteczny Dom ma kłopoty. Prezes UOKiK zakwestionowała pięć postanowień, znajdujących się we wzorach umowy dożywocia i skierowała pozew do sądu o wpisanie ich do rejestru klauzul niedozwolonych. UOKiK zbada też, czy komunikat reklamowy przedsiębiorcy wprowadzał konsumentów w błąd.
                                  • 12.10.2011Płatności za pomocą serwisów internetowych nie uwalniają od posiadania kasy
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy poz. 37 załącznika w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku gdy należności wpływają za pośrednictwem kont internetowych?
                                   • 11.10.2011Niezamortyzowana wartość inwestycji a koszty
                                    Pytanie podatnika: Czy Spółka w związku ze zmianą miejsca wykonywania działalności z powodów racjonalnych i uzasadnionych, będzie mogła zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym przy ul. X?
                                    • 07.10.2011Budownictwo mieszkaniowe a stawka VAT
                                     Pytanie podatnika: Czy do wykonanej usługi polegającej na budowie chodnika i parkingu z kostki granitowej na posesji zamawiającego, na której mieści się dom jednorodzinny, można zastosować stawkę preferencyjną VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług?
                                     • 06.10.2011Podatek od sprzedaży auta wycofanego z firmy
                                      Przychody ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej (a więc również, ze sprzedaży używanego przy prowadzeniu działalności gospodarczej samochodu, będącego wcześniej przedmiotem leasingu), nawet jeżeli nie zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (a więc nie były środkami trwałymi), stanowią przychód z działalności gospodarczej, chyba że sprzedaż nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności.
                                      • 04.10.2011Sprawozdanie finansowe – Jak czytać informacje o środkach trwałych
                                       Ze sprawozdań finansowych korzystają różni odbiorcy i prawdą jest, że dokument ten jest a przynajmniej być powinien wizytówką firmy. Zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym dane i informacje stanowią kopalnię wiedzy na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej danej jednostki.
                                       • 04.10.2011Co powinien zawierać paragon fiskalny
                                        Pytanie podatnika: Pytanie dotyczy określenia właściwej stawki VAT (23% czy 8%) w przypadku wykonywania powyższych czynności w obiektach budownictwa mieszkaniowego – dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia typu wanna SPA w sytuacji, gdy elementy montowane nie są własnej produkcji, czyli sprzedaż obejmuje łącznie wartość montowanych elementów oraz usługę montażu i czy wówczas na paragonie należy wyróżnić wszystkie elementy składowe przedmiotu sprzedaży z osobna, np. wanna, usługa montażu? Czy można traktować to jako łączną usługę dostawy, montażu i uruchomienia wanny SPA?
                                        • 27.09.2011Społeczna odpowiedzialność małych i średnich firm
                                         Więcej niż połowa polskich przedsiębiorców zna pojęcie „społecznej odpowiedzialności biznesu”. Dla porównania – wśród szwedzkich firm do braku znajomości tego pojęcia przyznaje się jeden na dziesięciu biznesmenów. To wnioski z badań przeprowadzonych w ramach projektu RespnEn, przedstawionych podczas konferencji „Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw”.
                                         • 12.09.2011Bezpłatne praktyki nie są nieodpłatnym świadczeniem
                                          Pytanie: Czy zawarcie pisemnej umowy z absolwentem na nieodpłatne odbywanie praktyki (bez otrzymania wynagrodzenia) na okres do 3 miesięcy powoduje powstanie tzw. „nieodpłatnego świadczenia” na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych od firmy, która przyjęła praktykanta na praktykę?
                                          • 26.08.2011LOTTE inwestuje w Świdnicy
                                           Grupa Lotte oraz firma E.Wedel ogłosiły decyzję dotyczącą lokalizacji nowych fabryk. Inwestor zakupił 20ha działkę w Wałbrzyskiej SSE w Świdnicy. W 2010 roku Grupa LOTTE zakupiła najstarszą czekoladową markę w Polsce – firmę E.Wedel. Japoński inwestor – międzynarodowa grupa działająca m.in. w sektorze spożywczym - podkreślał, że planuje ekspansję na cały rynek europejski. Polska wraz z firmą E.Wedel jest dla Japończyków ważnym przyczółkiem w rozwoju koncernu w Europie.
                                           • 26.08.2011Zakup kabiny dla palaczy w kosztach podatkowych firmy
                                            Pytanie podatnika: Czy zakup kabiny dla palaczy z przeznaczeniem dla potrzeb pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu podatnika? Czy zakup kabiny dla palaczy z przeznaczeniem dla potrzeb klientów lokalu gastronomicznego stanowi koszt uzyskania przychodu podatnika?
                                            • 19.08.2011Przekazanie nagród w konkursach i programach lojalnościowych a VAT
                                             Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Spółkę towarów (nagród w programie lojalnościowym), realizowane w ramach kompleksowej usługi obsługi programu lojalnościowego podlega odrębnemu od tej usługi opodatkowaniu VAT? Czy wydanie przez Spółkę nagród w ramach organizowanych przez nią konkursów służących promocji programu lojalnościowego i realizowanych w oparciu o umowę na kompleksową obsługę programu lojalnościowego podlega odrębnemu od tej usługi opodatkowaniu VAT?
                                             • 16.08.2011Wydatki na rzecz rady nadzorczej a koszty podatkowe
                                              Pytanie podatnika: Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
                                              • 05.08.2011UOKiK o sytuacji przedsiębiorców na rynkach lokalnych
                                               Narzucanie wysokich opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, uciążliwe warunki umów dostawy wody lokalnego monopolisty, utrudnianie prowadzenia działalności przedsiębiorcom w sektorze usług cmentarnych – to najczęstsze nieprawidłowości na rynkach lokalnych, z jakimi muszą zmagać się firmy.
                                               • 04.08.2011UOKiK o handlu w sieci
                                                Bezprawne obciążanie kosztami w związku ze zwrotem zakupionego towaru i skracanie ustawowego terminu na złożenie reklamacji – to niektóre z praktyk, stosowanych przez firmy handlujące w sieci, które zakwestionował UOKiK.
                                                • 28.07.2011Odsetki od prywatnych kredytów gotówkowych w kosztach firmy
                                                 Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków poniesionych na spłatę odsetek od pożyczek (kredytów) przeznaczonych na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, od klasyfikacji czy nazwy kredytów stosowanych przez instytucje finansowe, jak również od rodzaju zaciągniętego kredytu.
                                                 • 20.07.2011Udostępnienie powierzchni na stronach www nie jest dzierżawą
                                                  Pytanie: Czy przychody z tytułu oddania powierzchni na stronach internetowych na cele reklamowe należy traktować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście czy jako wynagrodzenie za najem/dzierżawę powierzchni reklamowych?
                                                  • 07.07.2011Jak nabić Polaka w butelkę?
                                                   Nazwij się mądrze, weź kilka cytatów z polskich przepisów, dodaj druk przekazu na 115 złotych, wyślij do kilkuset tysięcy małych przedsiębiorców i czekaj. Po pewnym czasie będziesz bogaty. Bo pieniądze leżą na ulicy a raczej na cudzych kontach. Wystarczy tylko przekonać właścicieli kont, by podzielili się drobną kwotą. Bo przecież 115 zł za wpis do Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców to niewiele.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 15 ] następna strona »