Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 10.10.2013Koszty reprezentacji. Usługi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodów
  Teza: Tylko wydatki na zakup tych usług gastronomicznych stanowiących koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 20 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.
  • 04.10.2013Kontrakt menedżerski a podatek od towarów i usług
   Z uzasadnienia: Zważywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedżera działalności gospodarczej, w ramach której zawarł on ze spółką, w której pełni równocześnie funkcję członka zarządu, kontrakt menedżerski o świadczenie usług w zakresie zarządzania, przewidujący zarówno brak podporządkowania wobec spółki, jak i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania, należy skonstatować, że stosunek prawny łączący wnioskodawcę ze spółką nie nosił cech właściwych zarówno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zbliżonemu, co uniemożliwia zastosowanie wyłączenia z VAT do kontraktu.
   • 26.09.2013VAT jako koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nieodliczony podatek VAT od zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i sprzedażą mieszaną?Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nieodliczony podatek VAT od zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i sprzedażą mieszaną?
    • 26.09.2013Nocleg i posiłki podwykonawców a wartość początkowa inwestycji
     Z uzasadnienia: Zarówno wydatki poniesione na spotkania biznesowe (narady) z kontrahentami zaangażowanymi w realizację projektu inwestycyjnego (gastronomia, noclegi), jak i wydatki związane z pobytem w Polsce architekta amerykańskiego (koszty hotelu, przelotu, narad odbytych w restauracjach, w tym koszty posiłków), nie są wydatkami o charakterze reprezentacyjnym, lecz są to koszty ściśle związane z inwestycją, bez poniesienia których dalsze działania inwestycyjne byłyby niemożliwe lub bardzo utrudnione. Wydatki te nie mają wywołać na kontrahentach jak najlepszego wrażenia, lecz wynikają z bieżącej współpracy z kontrahentami, przy czym obowiązek ponoszenia części z nich wynika z zawartych umów.
     • 24.09.2013VAT od usług najmu domu mieszkalnego
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność handlowo-usługową. W posiadanym budynku domu mieszkalnego ma zamiar podnajmować część budynku i nieruchomości innej firmie na potrzeby mieszkaniowe pracowników tej firmy. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo jeżeli zastosuje stawkę VAT do wynajmu domu mieszkalnego - zwolnienie, traktując pobyt pracowników w wynajętym domu jako cel mieszkaniowy?
      • 20.09.2013Wycena i amortyzacja przejętych w drodze spadku środków trwałych
       Pytanie podatnika: W 2011 r. zmarł małżonek Wnioskodawczyni, z którym przez cały okres małżeństwa łączyła ją wspólność majątkowa. W wyniku spadku odziedziczyła m.in. przedsiębiorstwo prowadzone przez męża w formie działalności indywidualnej. Na dzień śmierci męża Wnioskodawczyni sporządziła remanent materiałów i towarów, a jego wartość wpisała do swojej podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zaprowadziła również ewidencję środków trwałych przejętych z firmy męża wyceniając je wg wartości rynkowej i rozpoczęła ich amortyzację. Czy zastosowany sposób wyceny i amortyzacji przejętych w drodze spadku środków trwałych jest prawidłowy?
       • 16.09.2013NSA: Wydatki na spotkania biznesowe w kosztach podatkowych
        Skoro wydatki na drobny poczęstunek podawane podczas spotkań z kontrahentami w siedzibie spółki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, to – w kontekście treści art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT - nic nie przemawia za odmową zaliczenia wydatków podatnika na zakup usług gastronomicznych od wyspecjalizowanego podmiotu, tylko z tego względu, że ich świadczenie miało miejsce poza jego siedzibą (np. restauracji), a także w jego obiekcie (np. w formie cateringu lub w kantynie prowadzonej w siedzibie podatnika przez zewnętrzny podmiot), jeżeli spełniony został ogólny warunek wynikający z treści art. 15 ust. 1 ustawy i wydatki te nie miały na celu reprezentacji podatnika. Z punktu widzenia treści art. 16 ust. 1 pkt 28, bez znaczenia pozostaje przy tym kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności usług gastronomicznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
        • 10.09.2013Przychody z działalności gospodarczej: Sprzedaż gruntu stanowiącego współwłasność małżeńską
         Z uzasadnienia: Przychód ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, które wykorzystywane było w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej stanowić będzie na podstawie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tej działalności. Z punktu widzenia prawa podatkowego istotne znaczenie przy kwalifikacji przychodów ma bowiem przedmiotowe i funkcjonalne powiązanie danego rodzaju przychodu ze źródłem jego uzyskania, nie ma zaś znaczenia dla sposobu opodatkowania sprzedanego prawa okoliczność, że stanowiło ono przedmiot wspólności majątkowej małżeńskiej.
         • 03.09.2013Opłaty eksploatacyjne i amortyzacja lokalu a brak najmu
          Pytanie: Prowadzę m.in. działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych (odrębna własność). Z powodu sytuacji kryzysowej, część lokali użytkowych i mieszkalnych nie jest wynajmowana. Jako właściciel, muszę ponosić koszty eksploatacyjne tych lokali, takie jak czynsz, dostawa ciepła, energii elektrycznej i inne. Ponadto, zamierzam również je amortyzować. Czy ponoszone koszty eksploatacyjne, w czasie niewynajmowania lokali, stanowią koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych (łącznie z amortyzacją)?
          • 29.08.2013Sprzedaż posiłków. Usługi gastronomiczne a VAT
           Pytanie podatnika: Czy sprzedaż posiłków w obu grupach sprzedaży stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT?
           • 29.08.2013Wynajęcie mieszkania a koszty uzyskania przychodów przedsiębiorcy
            Pytanie podatnika: Czy wynajęcie przez Wnioskodawcę pokoju/mieszkania na cele mieszkaniowe w miejscowości, w której znajduje się siedziba Jego głównego kontrahenta (w której świadczy swoje usługi), może być w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji podatkowej traktowane jako koszt uzyskania przychodu?
            • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
             Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
             • 14.08.2013Skutki wyprowadzenia nieruchomości z ewidencji środków trwałych
              Pytanie podatnika: Czy po wyprowadzeniu z ewidencji środków trwałych nieruchomości, która była w działalności gospodarczej przedmiotem wynajmu, i przekazaniu jej na cele osobiste, Wnioskodawca musi zapłacić podatek VAT?
              • 13.08.2013Podatki na świecie: Tybet nowym rajem podatkowym
               Tybet staje się nowym rajem podatkowym – donosi brytyjski dziennik „Financial Times”. Chińska prefektura Shannan, której główną częścią jest właśnie byłe państwo Dalajlamy, wprowadza szereg zmian w podatkach. Celem jest przyciągnięcie funduszy private equity i firm inwestycyjnych oraz silniejsze zespolenie Tybetu z Chinami.
               • 06.08.2013Podatki, utrata klientów i cyberprzestępczość głównymi zagrożeniami dla biznesu
                Wysokie podatki, utrata klientów oraz cyberprzestępczość to trzy największe zagrożenia dla biznesu – wynika z globalnego raportu firmy Lloyd’s pn. „Risk Index 2013”. Pierwsze dwa zagrożenia nie zmieniają się od lat. Dziwić może za to wysoka pozycja cyberprzestępczości, która w ciągu jednego tylko roku awansowała z 12. na 3. miejsce.
                • 02.08.2013Wartość początkowa wyremontowanego środka trwałego
                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupił zabudowaną nieruchomość w skład której wchodzą obiekty wymagające kapitalnego remontu. Przewidywane wydatki służące do doprowadzenia tego środka trwałego do eksploatacji przekroczą kwotę 3500 zł. Po zakończeniu nakładów Wnioskodawca wprowadzi te obiekty do ewidencji środków trwałych jako jedną pozycję. Czy wartość poniesionych nakładów odtworzeniowych można zaliczyć bezpośrednio w koszty działalności gospodarczej jako remont obiektów, czy też zgodnie z art. 22g ust 17 ustawy o podatku rozliczać je należy poprzez odpisy amortyzacyjne jako zwiększenie wartości początkowej?
                 • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidować drobny handel
                  Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
                  • 23.07.2013Branża ubezpieczeniowa boi się nowych przepisów
                   Nowe przepisy, wprowadzane na poziomie lokalnym i międzynarodowym, to obecnie największe zmartwienie sektora ubezpieczeniowego – wynika z najnowszego badania firmy doradczej PwC i londyńskiego Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI).
                   • 18.07.2013Termin płatności podatku od środków transportowych
                    Interpelacja nr 17649 do ministra finansów w sprawie podatku od środków transportu
                    • 12.07.2013VAT: Sprzedaż firmowych maszyn przed rozpoczęciem działalności
                     Pytanie: Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Nabyłem używany ciąg technologiczny maszyn pod określoną produkcję. Nabycia tego dokonałem z zamiarem rozpoczęcia działalności. Nie odliczyłem i nie będę odliczał podatku naliczonego wykazanego w fakturze. Czy jeśli nie rozpocznę działalności, np. z powodu nie znalezienia odpowiedniej lokalizacji lub pogorszenia się koniunktury gospodarczej w branży i po upływie co najmniej 6 miesięcy od zakupu (liczonych od końca miesiąca nabycia rzeczy) podejmę decyzję o sprzedaży ww. maszyn (w jednej transakcji, jednemu odbiorcy), to będę zobowiązany odprowadzić VAT z tytułu tej sprzedaży?
                     • 11.07.2013Dotacja na założenie firmy: Wystarczy umowa przedwstępna najmu lokalu
                      Interpelacja nr 17694 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie warunków przyznania dofinansowania dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
                      • 10.07.2013Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kosztach firmy
                       Pytanie podatnika: Czy kwota ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wypłacana pracownikom w razie faktycznego uprania tej odzieży, w równej wysokości, odpowiadającej 95% kwoty najniższej oferty za pranie odzieży roboczej (uzyskanej od lokalnych pralni), stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?
                       • 08.07.2013Podatki na świecie: Francja upraszcza i podnosi podatki
                        Francja szykuje poważną reformę systemu podatkowego. Wstępny plan resortu finansów zakłada zniesienie części procedur i obowiązków biurokratycznych. W efekcie wyraźnie spaść mają koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Z początkiem przyszłego roku wzrosną natomiast stawki podatku od reklam (np. na budynkach).
                        • 08.07.2013Dobrowolna rejestracja podatnika dla potrzeb VAT
                         W przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, nieplanujących sprzedaży w zakresie towarów lub usług, które obligatoryjnie powodują konieczność zarejestrowania się jako podatnik VAT, najczęściej pojawia się wątpliwość, czy zasadne jest dobrowolne dokonanie takiej rejestracji.
                         • 03.07.2013Sprzedaż nieruchomości a źródło przychodu w PIT
                          W świetle treści art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jedynie faktyczne, a nie potencjalne wykorzystywanie budynku mieszkalnego (lokalu w takim budynku) na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, determinuje klasyfikację przychodów uzyskanych ze sprzedaży takiej nieruchomości do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
                          • 03.07.2013Wyjazd szkoleniowo-integracyjny a przychód pracownika
                           Pytanie podatnika: Czy świadczenia związane z organizacją spotkań i wyjazdów szkoleniowych oraz integracyjnych stanowią przychód dla pracowników lub członków ich rodzin opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak, to jakie są zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz poboru podatku?
                           • 28.06.2013Jak najtaniej kupić egzotyczną walutę?
                            Osoby wyjeżdżające do Turcji, Chorwacji, Bułgarii czy Egiptu nie powinny kupować waluty w Polsce – radzą eksperci firmy doradczej Expander. Dużo lepszym i tańszym rozwiązaniem okazuje się kupno w Polsce euro lub dolarów, które już w miejscu docelowym podróży można wymienić na lokalny środek płatniczy.
                            • 18.06.2013PIT: Podatkowe skutki prowadzenia firmy w domu
                             Przedsiębiorcy, a zwłaszcza ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników, niejednokrotnie wykonują ją we własnym mieszkaniu. Czasem przeznaczają na ten cel jedynie mały fragment powierzchni, jeden pokój, rzadziej cały lokal. W ten sposób zmniejszają ekonomiczne koszty prowadzonej działalności. Zainteresowani są jednak tym, by w kosztach uzyskania przychodów móc rozliczyć część wydatków mieszkaniowych, takich jak opłaty eksploatacyjne, czy ewentualnie także część kosztów zakupu tego lokalu. Powinni pamiętać o tym, że nie zawsze jest to możliwe.
                             • 13.06.2013Jeszcze raz o spotkaniach biznesowych w restauracjach – warto walczyć o placki z kefirem
                              Im gorzej, tym gorzej – można by zacząć ten felieton, nawiązując do galopującego po Polsce fiskalizmu. Minister finansów szuka już oszczędności wszędzie. Kilometrówki nie podwyższy, bo choć koszty związane z używaniem samochodu wzrosły o ok. 30% od czasu ostatniej nowelizacji stawek, to trudna sytuacja budżetu usprawiedliwia zdaniem ministerstwa ignorowanie tego stanu rzeczy. VAT nie wróci do poprzednich stawek, bo trudna sytuacja budżetu usprawiedliwia wycofanie się z ustawowej w końcu obietnicy. Od paliwa do osobówek nie odliczymy całego VAT tylko 50% - bo trudna sytuacja nie pozwala. Trudna sytuacja ma być usprawiedliwieniem na wszystko. A ponieważ mamy ZUS, mamy KRUS, mamy emerytalne przywileje, trudna sytuacja bedzie zawsze. Artur Laffer ma niezły ubaw.
                              • 11.06.2013Koszty uzyskania przychodów: Rekonstrukcja. Remont czy ulepszenie?
                               Z uzasadnienia: Rekonstrukcja jest to odtworzenie całkowicie lub częściowo zniszczonych przedmiotów na podstawie zachowanych elementów. Przy rozstrzyganiu czy dane prace dotyczące środka trwałego stanowią tzw. remont kapitalny czy też rekonstrukcję należy pamiętać, że ulepszenie charakteryzować musi wzrost wartości użytkowej środków trwałych w stosunku do wartości z dnia przyjęcia ich do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Jeśli w wyniku danych prac odtworzeniowych nastąpi wzrost wartości użytkowej, prace te stanowić będą rekonstrukcję, a więc będą pracami ulepszeniowymi. Jeżeli natomiast skutek taki nie wystąpi, to będziemy mieli do czynienia z remontem.
                               • 07.06.2013Atrakcyjność inwestycyjna – Polska liderem w regionie EŚW
                                Polska to – zdaniem inwestorów zagranicznych – najatrakcyjniejsze w całej Europie Środkowo-Wschodniej miejsce dla nowych projektów inwestycyjnych. W najnowszym badaniu firmy doradczej Ernst & Young na Polskę wskazało aż 37% ankietowanych. Na drugim miejscu znalazły się Czechy, na które wskazało 15% respondentów.
                                • 04.06.2013PIT: Ustalanie dochodu ze sprzedaży firmowego samochodu
                                 Pytanie podatnika: Czy ustalając wydatki na nabycie ww. samochodu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, należy wartość początkową pomniejszyć o podatkowe odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Czy ustalając dochód ze sprzedaży samochodu, przychód uzyskany ze sprzedaży można pomniejszyć o wydatki na nabycie ww. samochodu niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu w jakiejkolwiek formie?
                                 • 03.06.2013Obniżanie stawki amortyzacji do dowolnego poziomu
                                  Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona obniżać stawki amortyzacyjne dla środków trwałych amortyzowanych metodą liniową do dowolnego poziomu, np. nawet do wysokości 0,1%?
                                  • 28.05.2013Opodatkowanie łupków najwcześniej za 8 lat
                                   Do 2020 r. Polska nie będzie pobierać podatku od wydobycia gazu łupkowego i ropy – zadeklarował w ostatnich dniach minister finansów, Jacek Rostowski. Nadal brakuje jednak pewności co do tego, jak wyglądać będą regulacje prawne dotyczące wydobywania łupków. Potencjalni inwestorzy wciąż nie wiedzą więc, na czym tak naprawdę stoją.
                                   • 23.05.2013Wydatki na zakup flagi jako koszty uzyskania przychodów
                                    Pytanie podatnika: Czy wydatek na nabycie flag można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                                    • 15.05.2013Wynajem mieszkania w kosztach firmy
                                     Pytanie: Siedziba mojej firmy znajduje się miejscowości w której mieszkam. Drugie miejsce prowadzenia działalności mieści się 150 km dalej, w innym powiecie. Zatrudniam tam osiem osób oraz świadczę usługi na rzecz swojego głównego kontrahenta. Aby zabezpieczyć i zachować źródło dochodu na należytym poziomie planuje wynająć mieszkanie w odległości nie większej niż 25 km od miejsca prowadzenia działalności w formie oddziału. Czy będę mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z wynajęciem mieszkania (czynsz, opłaty za energię elektryczną i wodę) od osoby (nie)prowadzącej działalności?
                                     • 13.05.2013Refakturowanie mediów a stawka VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy w przypadku Wnioskodawcy refakturowanie tzw. mediów przy umowach najmu z obniżoną stawką VAT 8% jest prawidłowe?
                                      • 13.05.2013PIT: Ulga odsetkowa na zakup budynku w stanie surowym
                                       „Zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego”, o którym mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r., oznacza nabycie przez podatnika bezpośrednio od podmiotu wskazanego w dalszej części ww. przepisu budynku mieszkalnego, który przedtem nie istniał. Skorzystanie z ulgi odsetkowej uregulowanej w tym przepisie ww. ustawy nie jest uzależnione od dokonania zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, oddanego do użytkowania w myśl Prawa budowlanego, ponieważ wystarczające jest nabycie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w tzw. „stanie surowym” - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                       • 06.05.2013Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT
                                        Pytanie podatnika:  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                        • 29.04.2013PKPiR: Zakup samochodu a koszty uzyskania przychodu. Skutki wycofania z działalności
                                         Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup auta mogą być w całości kosztem uzyskania przychodów w chwili zakupu? Jak ująć ten zakup w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Czy w momencie wycofania samochodu z działalności gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste powstaje obowiązek podatkowy w PIT? Czy w tym momencie należy korygować koszty?
                                         • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
                                          Od 1 kwietnia 2013 r. wchodzą w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikają przede wszystkim z:
                                          • 19.03.2013Różne stawki opłaty targowej w ramach jednej gminy
                                           Z uzasadnienia: Gmina ma konstytucyjnie i ustawowo zagwarantowane prawo do swobodnego ustalania wysokości opłaty targowej na targowiskach - w granicach przewidzianych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a jedyne ograniczenie jakie ustawodawca wprowadził zawiera się w art. 19 ust. 1 lit. a) i dotyczy narzuconego ustawą górnego limitu dziennej stawki kwotowej opłaty. Zatem, gmina może przepisy różnicować stawki opłaty targowej w odniesieniu do różnych targowisk prowadzonych na terenie danej gminy.
                                           • 14.03.2013Naruszenie praw autorskich w Internecie a lokalizacja serwerów
                                            Umiejscowienie urządzeń technicznych takich jak serwery nie może stanowić istotnego elementu dla wskazania jurysdykcji. Uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych może dochodzić swoich praw zarówno w sądzie właściwym dla miejsca, w którym nastąpiło naruszenie praw twórcy, jak i miejsca, w którym poszkodowany odniósł uszczerbek. Za miejsce wystąpienia szkody należy uznać miejsce, w którym strona internetowa była dostępna, w szczególności, jeżeli ta strona jest skierowana odbiorców znajdujących się na terytorium tego państwa - wyjaśniło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w odpowiedzi na interpelację poselską.
                                            • 13.03.2013Ulga na złe długi: Zawiadomienie dłużnika po 1 stycznia 2013 r.
                                             Pytanie podatnika: Czy doręczenie zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie skuteczne również w przypadku, jeśli dłużnik dwukrotnie zawiadomienia nie odbierze, a korespondencja powraca z adnotacją „wyprowadził się”. Czy można w tym wypadku zastosować przepisy art. 150 i 151 Ordynacji Podatkowej?
                                             • 05.03.2013Specjalne strefy ekonomiczne będą działać do 2026 roku?
                                              Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) planowano zakończyć, zgodnie z ustawą, w 2020 r. Z informacji napływających z Ministerstwa Gospodarki wynika jednak, że termin zostanie najprawdopodobniej przedłużony o kolejne sześć lat – do 2026 r.
                                              • 28.02.2013VAT od usług noclegowych i gastronomicznych w kosztach podatkowych
                                               W przypadku gdy podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, a naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, podatnik będzie mógł uznać za koszt uzyskania przychodów kwotę niepotrąconego podatku naliczonego od towarów i usług związanego z wydatkami poniesionymi na zakup usług gastronomicznych i noclegowych, ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
                                               • 21.02.2013Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej: Zaprzestanie prowadzenia działalności i zarejestrowanie nowej firmy
                                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni musi oddawać do Urzędu Skarbowego przyznaną ulgę na kasę fiskalną, w kwocie 700 zł, jeśli zamierza kontynuować działalność i ewidencjonować tą kasą sprzedaż pod tym samym nr NIP, ale inną nazwą firmy, po dostosowaniu kasy do swoich potrzeb prowadzenia nowej działalności, dokonanej przez autoryzowanego serwisanta swojej kasy fiskalnej?
                                                • 15.02.2013Nabywanie usług cateringowych a prawo do odliczenia VAT
                                                 Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zawarty w fakturach dokumentujących nabywane usługi cateringowe?
                                                 • 23.01.2013PIT 2012: Ulga internetowa
                                                  Podstawą do stosowania tzw. ulgi internetowej jest art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, odliczeniu od dochodu (przychodu) podlegają wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
                                                  • 03.01.2013Amortyzacja środków trwałych przejętych po zmarłym mężu
                                                   Pytanie podatnika: W czerwcu 2012 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni, z którym przez cały okres małżeństwa łączyła Wnioskodawczynię małżeńska wspólność majątkowa. Na podstawie testamentu Wnioskodawczyni odziedziczyła m.in. przedsiębiorstwo prowadzone do tej pory przez męża w formie działalności indywidualnej. Wnioskodawczyni postanowiła kontynuować działalność męża. Czy zastosowany przez Wnioskodawczynię sposób wyceny i amortyzacji przejętych środków trwałych na podstawie art. 22g ust. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowy?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 15 ] następna strona »