Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 23.06.2008Sprzeda przedsibiorstwa i PCC
  Pytanie podatnika: Czy transakcja sprzeday przedsibiorstwa X (wszystkich istotnych skadnikw materialnych i niematerialnych) nie bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug u sprzedawcy, a w zwizku z tym bdzie w caej wysokoci podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych u kupujcego?
  • 18.06.2008Zakwaterowanie pracownikw
   W przypadku gdy pracodawca udostpnia lub wynajmuje mieszkanie pracownikowi, za co pracownik nie ponosi adnej odpatnoci, gdy czynsz opaca pracodawca, u pracownika powstaje z tego tytuu przychd ze stosunku pracy, ktry co do zasady naley opodatkowa, a take opaci od niego nalene skadki ZUS.
   • 13.06.2008Warto pocztkowa firmy
    Pytanie podatnika: Czy zobowizania przejte w ramach aportu przedsibiorstwa powinny zosta uwzgldnione w wartoci pocztkowej firmy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
    • 09.06.2008Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorw?
     Polska jest najczciej wskazywan przez inwestorw zagranicznych lokalizacj nowych inwestycji w Europie – wynika z raportu firmy Ernst & Young. Ponadto Polska zajmuje 2. miejsce pod wzgldem liczby tworzonych miejsc pracy i 7. pozycj wrd krajw europejskich, do ktrych napywaj bezporednie inwestycje zagraniczne.
     • 06.06.2008Zasady amortyzowania w samodzielnej dziaalnoci gospodarczej tych samych rodkw trwaych amortyzowanych uprzednio w spce cywilnej
      Podatnik, ktry najpierw amortyzowa rodki trwae w ramach spki cywilnej, pniej natomiast te same rodki trwae amortyzuje, prowadzc dziaalno gospodarcz w innej formie (samodzielnie), powinien w wietle art. 22g ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych kontynuowa amortyzacj z uwzgldnieniem dotychczasowych odpisw amortyzacyjnych oraz udziau podatnika we wasnoci kadego ze rodkw trwaych — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
      • 23.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Rzeczywisty charakter umowy najmu
       Ustalajc stan faktyczny majcy znaczenie dla okrelenia podatku dochodowego, nie mona ogranicza si tylko do postanowie umowy, nawet jeeli zawiera ona zapis o niewanoci czynnoci przeprowadzonych bez pisemnej akceptacji stron umowy. W prawie podatkowym przedmiot opodatkowania wie si bowiem nie tylko z czynnociami prawnymi i ich skutkami, ale rwnie z czynnociami faktycznymi, ktre nie musz zawsze mie „swoje podoe” prawne.
       • 16.05.2008Business Award 2008 dla Wrocawia
        Polsko-Brytyjska Izba Handlowa uznaa stolic Dolnego lska za najbardziej przyjazne dla inwestorw polskie miasto. Do Wrocawia trafia take nagroda dla zwycizcy konkursu na najlepiej rozwijajc si firm.
        • 22.04.2008Samochd subowy dla celw prywatnych
         Pytanie podatnika: Czy wycena uzyskiwanych przez pracownikw wiadcze nieodpatnych na poziomie redniej ponoszonych kosztw eksploatacyjnych zawierajcych podatek VAT jest prawidowa jako podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
         • 11.04.2008Tysic miejsc pracy dziki inwestycji w Jaworznie
          Nawet tysic osb moe znale prac w parku technologicznym w Jaworznie (woj. lskie), ktry zamierza wybudowa polska spka naleca do czeskiej firmy deweloperskiej CTP Invest. Warto inwestycji wyniesie 50 mln euro.
          • 08.04.2008Ewidencjonowanie obrotu na kasie rejestrujcej
           Pytanie podatnika: Czy rozliczanie podatku dochodowego oraz podatku od towarw i usug przez Wnioskodawc jest prawidowe i czy na zleceniobiorcy Wnioskodawcy nie ciy inny obowizek podatkowy, z wyjtkiem podatku dochodowego od osb fizycznych od wystawionej dla Spki Cxxxx faktury za usug?
           • 03.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Dochd z nieujawnionych rde - jak urzd ustala dochody i koszty
            Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg Danuty S na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczatowanego podatku dochodowego od osb fizycznych za 2003 r.
            • 21.03.2008Orzecznictwo podatkowe: Budynek w stanie surowym zamknitym nie uprawnia do wykorzystania ulgi podatkowej
             Wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego z dnia 08.02.2008 r., sygn. akt II FSK 1702/06
             • 10.03.2008Definicja "maego podatnika" dla celw jednorazowej amortyzacji podatkowej
              Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw przychody maego podatnika liczy si osobno z kadej firmy, czy naley poczy przychody z obydwu firm i wtedy dokona oceny spenienia warunkw i kryteriw maego podatnika?
              • 25.02.2008Potrcalno kosztw uzyskania przychodw
               Pytanie podatnika: Czy poniesione w latach 2002-2007 wydatki zwizane z wynajmowanym lokalem bd mogy by uznane za koszty uzyskania przychodw z chwil rozpoczcia dziaalnoci gastronomicznej, do ktrej przeznaczony jest przedmiotowy lokal (przewidywane w roku 2008)?
               • 13.02.20088 mld z na promocj zatrudnienia
                Wzrost liczby pracujcych w grupie osb w wieku 15-64 lata do 59 proc. w IV kwartale br., ograniczenie bezrobocia do poziomu 8 proc. w skali BAEL oraz „poprawa jakoci kapitau ludzkiego” - to cele „Krajowego planu dziaa na rzecz zatrudnienia na 2008 r.”, przyjtego we wtorek przez rzd.
                • 30.01.2008MSP o unijnej strategii energetycznej
                 Sposobom efektywnego wykorzystywania energii przez MSP oraz jej odnawialnym rdom powicona bya konferencja Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlu i Przemysu EUROCHAMBRES, zorganizowana w Brukseli w ramach „Tygodnia stabilizacji energetycznej dla Unii Europejskiej”. W spotkaniu wzi udzia unijny komisarza ds. energetyki Andris Piebalgis.
                 • 24.01.2008Ulga internetowa – Duplikat faktury VAT, odliczenie ulgi we wsplnym zeznaniu podatkowym
                  Pytanie: Czy odliczenie dotyczcego kosztw za internet moe dokona maonek, na ktrego wystawione s faktury, we wsplnym rozliczeniu podatkowym? Czy podstaw odliczenia moe by duplikat faktury VAT?
                  • 16.01.2008Zwrot niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym (6) — Faktura z nazw firmy, dokumentowanie wydatkw wspwacicieli
                   Moe si zdarzy, e na fakturach (na kilku bd na jednej z nich) dokumentujcych zakup materiaw budowlanych na budow prywatnego domu przez podatnika prowadzcego dziaalno gospodarcz w czci dotyczcej danych nabywcy sprzedawca wpisa pomykowo oprcz danych osobowych podatnika rwnie nazw jego firmy. Jeeli faktury takie, jako dokumentujce prywatne wydatki podatnika, nie byy przez niego rozliczane w ramach prowadzonej dziaalnoci, to zdecydowanie stanowi podstaw do ubiegania si o zwrot czci wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym, i to nawet bez koniecznoci dokonywania stosownych korekt w zakresie danych nabywcy.
                   • 04.01.2008PAIiIZ: 3,7 tys. nowych miejsc pracy w centrach usug
                    Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zakoczya w ubiegym roku negocjacje dotyczce 11 inwestycji z sektora centrw usugowych. Dziki nim powsta ma 3,7 tys. miejsc pracy.
                    • 28.11.2007PARP: Doradztwo dla brany turystycznej
                     Firmy z brany turystycznej dziaajce w wojewdztwach dolnolskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim i witokrzyskim mog skorzysta z doradztwa oferowanego w ramach projektu „Turystyka — wsplna sprawa”. Akcj koordynuje Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci.
                     • 26.11.2007Wikszo polskich firm ma dostp do internetu
                      95 proc. firm w Polsce korzysta z komputerw, a 92 proc. ma dostp do internetu – wynika z danych Gwnego Urzdu Statystycznego na temat wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsibiorstwach w 2007 r.
                      • 13.11.2007Odsetki od kredytu hipotecznego i koszty uzyskania przychodu
                       Pytanie: Czy odsetki od kredytu hipotecznego zacignitego przez osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz w banku niemieckim na zakup nieruchomoci w Polsce mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodu?
                       • 23.10.2007Sprzeda prywatnego samochodu wykorzystywanego w dziaalnoci
                        Czy sprzeda prywatnego samochodu wykorzystywanego w dziaalnoci generuje przychd z dziaalnoci czy z tytuu odpatnego zbycia innych rzeczy?
                        • 18.10.2007Mija termin skadania wnioskw...
                         ... o zgod na prowadzenie sklepw o powierzchni powyej 400 m2. Ustawa o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych znacznie podnosi ryzyko prowadzenia dziaalnoci w brany sprzeday detalicznej i hurtowo-detalicznej – ocenia Konfederacja Pracodawcw Polskich.
                         • 16.10.2007Czynnoci zarzdzania przedsibiorstwem a podatek VAT
                          Pytanie podatnika: Czy wykonywanie usug, o ktrych mowa w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (zarzdzanie przedsibiorstwem) - w ramach dziaalnoci gospodarczej - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
                          • 04.10.2007Wtpliwoci w sprawie stawki VAT przy sprzeday nieruchomoci
                           Interpelacja nr 8381 do ministra finansw w sprawie stawki podatku VAT od sprzeday nieruchomoci zabudowanych
                           • 02.10.2007Informacje dotyczce prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i prawa socjalnego w RFN
                            Przekazujemy Wam drugi numer biuletynu informacyjnego HWHN-Polska. Dziki wsppracy nawizanej przez www.podatki.biz z MORISON Steuerberatungsgesellschaft mbH z Kolonii co kwarta publikujemy informacje, ktre z pewnoci zainteresuj przedsibiorcw dziaajcych obecnie (lub chccych dziaa w przyszoci) na rynku niemieckim.
                            • 28.09.2007Remont i modernizacja lokalu wykorzystywanego w dziaalnoci gospodarczej
                             Wydatki poniesione na remont lub modernizacj lokalu wykorzystywanego w dziaalnoci gospodarczej mog zosta zaliczone do kosztw podatkowych w dwojaki sposb, w zalenoci od charakteru wykonywanych prac. Jeli prowadzone prace maj charakter remontowy, odtworzeniowy, to niezalenie od wysokoci wydatkw, mog one zosta wliczone w koszty bezporednio, a wic w dacie ich poniesienia. Natomiast, jeli w gr wejd roboty inwestycyjne, majce na celu ulepszenie lokalu, na ktre ponadto wydane zostanie wicej ni 3,5 tys. z, przedsibiorca bdzie musia zastosowa do nich amortyzacj, a wic odpowiednio podnie warto lokalu jako rodka trwaego i zmieni wysoko odpisw amortyzacyjnych.
                             • 26.09.2007rodki trwae: relacje midzy prawem bilansowym i prawem podatkowym – rnice definicyjne (2)
                              Wczoraj pisalimy o rodkach trwaych rozumianych jako zasoby majtkowe jednostki, w wietle ustawy o rachunkowoci. Kontynuujc dalsze omawianie do skomplikowanego problemu jakim jest prawidowe ujmowanie rodkw trwaych w ewidencjach firmy piszemy dzisiaj o rozwizaniach zawartych w ustawach o podatku dochodowym od osb fizycznych i podatku dochodowym od osb prawnych oraz o rnicach definicyjnych, wystpujcych pomidzy tymi ustawami a ustaw o rachunkowoci.
                              • 24.09.2007Sprzeda nieruchomoci a przychd z dziaalnoci gospodarczej
                               Sprzeda nieruchomoci w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej opodatkowana jest w odmienny sposb ni dokonywana przez osoby prywatne. Przede wszystkim nie jest traktowana jako odrbne rdo przychodw i nie korzysta z ulg i zwolnie przewidzianych na wypadek zbycia nieruchomoci wchodzcej w skad majtku osobistego. Dlatego warto zastanowi si, kiedy mamy do czynienia z tego typu transakcj – bo, jak si okae, nie jest to jednoznaczne - i jakie wi si z tym skutki.
                               • 18.09.200784 mln z pomocy publicznej dla fabryki koncernu Toshiba w Kobierzycach
                                Budet pastwa przekae Japoczykom 27 mln z, kolejne 57 mln to pomoc w postaci ulg w podatkach i opatach. Toshiba zainwestuje w Polsce cznie ponad 167 mln z. W kobierzyckim zakadzie zatrudnienie znajdzie docelowo przeszo tysic osb.
                                • 11.09.2007Polska w rywalizacji o centra BPO (Business Process Outsourcing)
                                 Nasz kraj ma szans zosta liderem na rynku centrw zewntrznej obsugi firm – uwaaj uczestnicy konferencji, ktra we wtorek 11 wrzenia odbya si w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie. Atutem Polski s dobra sytuacja makroekonomiczna oraz dostpno odpowiednio przygotowanej kadry.
                                 • 21.08.2007KPP zaniepokojona brakiem definicji budownictwa spoecznego
                                  Firmy budowlane i deweloperskie od dawna domagaj si szybkiego uchwalenia ustawy o VAT, ktra zdefiniuje polityk spoeczn pastwa wobec budownictwa mieszkaniowego. Konfederacja Pracodawcw Polskich przypomina, e z kocem 2007 roku wygasa — uzgodniona w traktacie akcesyjnym — moliwo stosowania obnionej 7-procentowej stawki VAT od nowych mieszka oraz usug remontowych.
                                  • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
                                   W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytuu uywania samochodw osobowych, ktre nie s rodkami trwaymi ani nie s uytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowi kosztu uzyskania przychodw.
                                   • 08.08.2007Orzecznictwo - Kiedy urzd zmienia zdanie
                                    Wyrokiem z dnia 14 lutego 2005 r., sygn. akt I SA/Gl 360/04 Wojewdzki Sd Administracyjny w Gliwicach oddali skarg Joanny i Jerzego S. na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lutego 2004 r., Nr PBIII/1/41172/49/03 w przedmiocie okrelenia wysokoci podatku dochodowego od osb fizycznych za 1999 r. Zaskaron decyzj Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach utrzyma w mocy decyzj Naczelnika Drugiego Urzdu Skarbowego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2003 r., Nr II US DP II/Du/99/72/2003 okrelajc Joannie i Jerzemu S. zobowizanie w podatku dochodowym od osb fizycznych za 1999 r. w kwocie 194.630,40 z.
                                    • 30.07.2007Orzecznictwo - Kopoty po kradziey dokumentw
                                     Wojewdzki Sd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 listopada 2004 r. sygn. akt I SA/Bd 525/04 oddali skarg Przedsibiorstwa Budowlano-lnstalacyjnego Spki z o.o. we W. na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osb prawnych za 1998 rok.
                                     • 25.07.2007Pomoc dla modych przedsibiorcw oraz innowatorw
                                      Masz wietny pomys na biznes, ale boisz si wysokich kosztw zaoenia interesu, opracowania patentu czy bezwzgldnej konkurencji na rynku? A moe zakoczye konstruowanie swojego wynalazku i nie wiesz, co zrobi ze swoim odkryciem? Nie jeste zdany na samego siebie, istnieje szereg instytucji oraz programw stworzonych specjalnie po to, by wspomaga modych przedsibiorcw oraz innowatorw.
                                      • 20.07.2007Orzecznictwo: Sprzeda nakadw i VAT
                                       Przedmiotem skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 1095/04 z dnia 28 lutego 2005 r., moc, ktrego uchylono zaskaron przez Przedsibiorstwo Handlowo Usugowe „D.” Sp. z o.o. decyzj tego organu z dnia 30 czerwca 2004 r. w przedmiocie podatku od towarw i usug za kwiecie 2003 r.
                                       • 17.07.2007Faktury wysyane za porednictwem poczty elektronicznej
                                        Pytanie podatnika: Spka wniosa o potwierdzenie, e na gruncie obowizujcych przepisw prawa umoliwienie pobrania przez nabywc towarw i usug oryginau faktury VAT (w postaci pliku PDF) z serwera Spki i jego wydrukowanie lub wysanie nabywcy poczt elektroniczn oryginau faktury VAT, jej pobranie z serwera pocztowego a nastpnie wydrukowanie czyni zado wymogowi wystawienia faktury VAT, okrelonego w art. 106 ustawy o VAT.
                                        • 13.07.2007Nie bdzie grup podatkowych VAT
                                         Interpelacja nr 7598 do ministra finansw w sprawie tzw. grup VAT-owskich
                                         • 11.07.2007KPP o definicji budownictwa spoecznego
                                          Wczoraj w Sejmie odbyo si pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym. Zawiera on, oczekiwan od wielu miesicy, definicj budownictwa spoecznego. Zdaniem ekspertw Konfederacji Pracodawcw Polskich zaproponowana definicja jest zdecydowanie za wska biorc pod uwag obecn sytuacj na polskim rynku mieszkaniowym.
                                          • 05.06.2007KPP: Wska definicja budownictwa spoecznego ograniczy zakres stosowania obnionej stawki VAT
                                           Ministerstwo Finansw opublikowao projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym. Zawiera on, oczekiwan od wielu miesicy, definicj budownictwa spoecznego. Zdaniem ekspertw Konfederacji Pracodawcw Polskich zaproponowana definicja jest zdecydowanie za wska biorc pod uwag obecn sytuacj na polskim rynku mieszkaniowym.
                                           • 05.06.2007Projekt ustawy o tworzeniu i dziaaniu wielkopowierzchniowych obiektw handlowych odrzucony
                                            Zgodnie z apelem Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych Lewiatan Senat odrzuci projekt nowelizacji ustawy o tworzeniu i dziaaniu wielkopowierzchniowych obiektw handlowych. Lewiatan wsplnie z jednogonymi w tej sprawie polskimi i zagranicznymi sieciami handlowymi apelowa do Senatu o odrzucenie projektu nowelizacji, ktry zagraa rozwojowi sklepw. Zwraca on uwag, e wbrew obiegowym opiniom regulacje te nie dotycz jedynie hipermarketw i centrw handlowych, ale niemal kadego sklepu meblowego czy salonu samochodowego.
                                            • 28.05.2007Wynajem mieszkania subowego na cele mieszkaniowe dla innej firmy
                                             Pytanie podatnika: Czy w zwizku z wykonywan dziaalnoci w zakresie wynajmu mieszkania subowego na cele mieszkaniowe dla innej firmy, Spka ma prawo wystawiajc faktury za wynajem do stosowania zwolnienia w podatku VAT opierajc si o poz. 4 zacznika nr 4 ustawy o podatku od towarw i usug?
                                             • 25.05.2007Przychody z najmu lub dzierawy – zasady wpacania zaliczek na podatek dochodowy
                                              Umowy najmu i dzierawy uregulowane s w art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pn. zm.). Przez umow najmu wynajmujcy zobowizuje si odda najemcy rzecz do uywania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowizuje si paci wynajmujcemu umwiony czynsz. Natomiast przez umow dzierawy wydzierawiajcy zobowizuje si odda dzierawcy rzecz do uywania i pobierania poytkw przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierawca zobowizuje si paci wydzierawiajcemu umwiony czynsz. Obie te umowy rni si zasadniczo. W umowie najmu najemca moe uywa rzeczy, ale nie moe z niej pobiera poytkw, natomiast w umowie dzierawy dzierawca moe uywa rzeczy i pobiera z niej poytki. Mog to by zarwno poytki naturalne (pody rolne), jak rwnie poytki prawa (czynsz podnajmu).
                                              • 16.05.2007VAT w gastronomii wkrtce wzronie
                                               Interpelacja nr 6627 do ministra finansw w sprawie wzrostu stawki podatku VAT od usug gastronomicznych
                                               • 30.04.2007Gara i odsetki od kredytu mieszkaniowego
                                                Czy wydatki na spat odsetek od kredytu mieszkaniowego, ktrym w czci zosta sfinansowany zakup lokalu mieszkalnego wraz z przynalenym do tego lokalu pomieszczeniem gospodarczym, garaem, udziaem we wsplnych czciach budynku i udziaem we wasnoci gruntu, podlegaj w caoci odliczeniu od podstawy opodatkowania?
                                                • 20.04.2007MG: Teraz musimy stawia na innowacyjno i wzrost konkurencyjnoci polskiej gospodarki
                                                 Bezporednie inwestycje zagraniczne mog wpyn na rozwj innowacyjnoci w Polsce pod warunkiem, e bd to inwestycje oparte na wiedzy – to gwny wniosek raportu Stymulowanie innowacyjnoci i zdolnoci eksportowych polskiej gospodarki poprzez popraw struktury napywu inwestycji zagranicznych do Polski, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Instytut Bada nad Gospodark Rynkow.
                                                 • 11.04.2007Odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju jako czynno podlegajca opodatkowaniu VAT
                                                  Odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. nr 54 poz. 535 z pn. zm., dalej: VAT), jest jedn z kategorii czynnoci podlegajcych opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug. Definicje wiadczenia usug zawiera art. 8 ust. 1 VAT. Trzeb tu podkreli, e jest to definicja negatywna tzn. kade wiadczenie, ktre nie stanowi dostawy towarw jest wiadczeniem usug. Przez dostaw towarw rozumie si przeniesienie prawa do rozporzdzania towarami jak waciciel (art. 7 ust. 1 VAT). W zwizku z powyszym, usug bdzie kade wiadczenie, ktre nie polega na przeniesienie prawa do rozporzdzania towarami jak waciciel. Definicja ta oparta jest na definicji zawartej w art. 24 ust. 1 Dyrektywy VAT Rady UE (2006/112/WE). Negatywne ujcie definicji wiadczenia usug zapewnia realizacj zasady powszechnoci opodatkowania podatkiem od towarw i usug kadej transakcji dokonywanej w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Przepis art. 8 ust. 1 VAT numeratywnie zalicza do wiadczenia usug:
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] nastpna strona »