Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 10.03.2008Definicja "małego podatnika" dla celów jednorazowej amortyzacji podatkowej
  Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów przychody małego podatnika liczy się osobno z każdej firmy, czy należy połączyć przychody z obydwu firm i wtedy dokonać oceny spełnienia warunków i kryteriów małego podatnika?
  • 25.02.2008Potrącalność kosztów uzyskania przychodów
   Pytanie podatnika: Czy poniesione w latach 2002-2007 wydatki związane z wynajmowanym lokalem będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów z chwilą rozpoczęcia działalności gastronomicznej, do której przeznaczony jest przedmiotowy lokal (przewidywane w roku 2008)?
   • 13.02.20088 mld zł na promocję zatrudnienia
    Wzrost liczby pracujących w grupie osób w wieku 15-64 lata do 59 proc. w IV kwartale br., ograniczenie bezrobocia do poziomu 8 proc. w skali BAEL oraz „poprawa jakości kapitału ludzkiego” - to cele „Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na 2008 r.”, przyjętego we wtorek przez rząd.
    • 30.01.2008MSP o unijnej strategii energetycznej
     Sposobom efektywnego wykorzystywania energii przez MSP oraz jej odnawialnym źródłom poświęcona była konferencja Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlu i Przemysłu EUROCHAMBRES, zorganizowana w Brukseli w ramach „Tygodnia stabilizacji energetycznej dla Unii Europejskiej”. W spotkaniu wziął udział unijny komisarza ds. energetyki Andris Piebalgis.
     • 24.01.2008Ulga internetowa – Duplikat faktury VAT, odliczenie ulgi we wspólnym zeznaniu podatkowym
      Pytanie: Czy odliczenie dotyczącego kosztów za internet może dokonać małżonek, na którego wystawione są faktury, we wspólnym rozliczeniu podatkowym? Czy podstawą odliczenia może być duplikat faktury VAT?
      • 16.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (6) — Faktura z nazwą firmy, dokumentowanie wydatków współwłaścicieli
       Może się zdarzyć, że na fakturach (na kilku bądź na jednej z nich) dokumentujących zakup materiałów budowlanych na budowę prywatnego domu przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w części dotyczącej danych nabywcy sprzedawca wpisał pomyłkowo oprócz danych osobowych podatnika również nazwę jego firmy. Jeżeli faktury takie, jako dokumentujące prywatne wydatki podatnika, nie były przez niego rozliczane w ramach prowadzonej działalności, to zdecydowanie stanowią podstawę do ubiegania się o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, i to nawet bez konieczności dokonywania stosownych korekt w zakresie danych nabywcy.
       • 04.01.2008PAIiIZ: 3,7 tys. nowych miejsc pracy w centrach usług
        Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zakończyła w ubiegłym roku negocjacje dotyczące 11 inwestycji z sektora centrów usługowych. Dzięki nim powstać ma 3,7 tys. miejsc pracy.
        • 28.11.2007PARP: Doradztwo dla branży turystycznej
         Firmy z branży turystycznej działające w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim i świętokrzyskim mogą skorzystać z doradztwa oferowanego w ramach projektu „Turystyka — wspólna sprawa”. Akcję koordynuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
         • 26.11.2007Większość polskich firm ma dostęp do internetu
          95 proc. firm w Polsce korzysta z komputerów, a 92 proc. ma dostęp do internetu – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2007 r.
          • 13.11.2007Odsetki od kredytu hipotecznego i koszty uzyskania przychodu
           Pytanie: Czy odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w banku niemieckim na zakup nieruchomości w Polsce można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
           • 23.10.2007Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności
            Czy sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności generuje przychód z działalności czy z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy?
            • 18.10.2007Mija termin składania wniosków...
             ... o zgodę na prowadzenie sklepów o powierzchni powyżej 400 m2. Ustawa o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych znacznie podnosi ryzyko prowadzenia działalności w branży sprzedaży detalicznej i hurtowo-detalicznej – ocenia Konfederacja Pracodawców Polskich.
             • 16.10.2007Czynności zarządzania przedsiębiorstwem a podatek VAT
              Pytanie podatnika: Czy wykonywanie usług, o których mowa w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zarządzanie przedsiębiorstwem) - w ramach działalności gospodarczej - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
              • 04.10.2007Wątpliwości w sprawie stawki VAT przy sprzedaży nieruchomości
               Interpelacja nr 8381 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT od sprzedaży nieruchomości zabudowanych
               • 02.10.2007Informacje dotyczące prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i prawa socjalnego w RFN
                Przekazujemy Wam drugi numer biuletynu informacyjnego HWHN-Polska. Dzięki współpracy nawiązanej przez www.podatki.biz z MORISON Steuerberatungsgesellschaft mbH z Kolonii co kwartał publikujemy informacje, które z pewnością zainteresują przedsiębiorców działających obecnie (lub chcących działać w przyszłości) na rynku niemieckim.
                • 28.09.2007Remont i modernizacja lokalu wykorzystywanego w działalności gospodarczej
                 Wydatki poniesione na remont lub modernizację lokalu wykorzystywanego w działalności gospodarczej mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych w dwojaki sposób, w zależności od charakteru wykonywanych prac. Jeśli prowadzone prace mają charakter remontowy, odtworzeniowy, to niezależnie od wysokości wydatków, mogą one zostać wliczone w koszty bezpośrednio, a więc w dacie ich poniesienia. Natomiast, jeśli w grę wejdą roboty inwestycyjne, mające na celu ulepszenie lokalu, na które ponadto wydane zostanie więcej niż 3,5 tys. zł, przedsiębiorca będzie musiał zastosować do nich amortyzację, a więc odpowiednio podnieść wartość lokalu jako środka trwałego i zmienić wysokość odpisów amortyzacyjnych.
                 • 26.09.2007Środki trwałe: relacje między prawem bilansowym i prawem podatkowym – różnice definicyjne (2)
                  Wczoraj pisaliśmy o środkach trwałych rozumianych jako zasoby majątkowe jednostki, w świetle ustawy o rachunkowości. Kontynuując dalsze omawianie dość skomplikowanego problemu jakim jest prawidłowe ujmowanie środków trwałych w ewidencjach firmy piszemy dzisiaj o rozwiązaniach zawartych w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz o różnicach definicyjnych, występujących pomiędzy tymi ustawami a ustawą o rachunkowości.
                  • 24.09.2007Sprzedaż nieruchomości a przychód z działalności gospodarczej
                   Sprzedaż nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowana jest w odmienny sposób niż dokonywana przez osoby prywatne. Przede wszystkim nie jest traktowana jako odrębne źródło przychodów i nie korzysta z ulg i zwolnień przewidzianych na wypadek zbycia nieruchomości wchodzącej w skład majątku osobistego. Dlatego warto zastanowić się, kiedy mamy do czynienia z tego typu transakcją – bo, jak się okaże, nie jest to jednoznaczne - i jakie wiążą się z tym skutki.
                   • 18.09.200784 mln zł pomocy publicznej dla fabryki koncernu Toshiba w Kobierzycach
                    Budżet państwa przekaże Japończykom 27 mln zł, kolejne 57 mln to pomoc w postaci ulg w podatkach i opłatach. Toshiba zainwestuje w Polsce łącznie ponad 167 mln zł. W kobierzyckim zakładzie zatrudnienie znajdzie docelowo przeszło tysiąc osób.
                    • 11.09.2007Polska w rywalizacji o centra BPO (Business Process Outsourcing)
                     Nasz kraj ma szansę zostać liderem na rynku centrów zewnętrznej obsługi firm – uważają uczestnicy konferencji, która we wtorek 11 września odbyła się w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie. Atutem Polski są dobra sytuacja makroekonomiczna oraz dostępność odpowiednio przygotowanej kadry.
                     • 21.08.2007KPP zaniepokojona brakiem definicji budownictwa społecznego
                      Firmy budowlane i deweloperskie od dawna domagają się szybkiego uchwalenia ustawy o VAT, która zdefiniuje politykę społeczną państwa wobec budownictwa mieszkaniowego. Konfederacja Pracodawców Polskich przypomina, że z końcem 2007 roku wygasa — uzgodniona w traktacie akcesyjnym — możliwość stosowania obniżonej 7-procentowej stawki VAT od nowych mieszkań oraz usług remontowych.
                      • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
                       W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytułu używania samochodów osobowych, które nie są środkami trwałymi ani nie są użytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
                       • 08.08.2007Orzecznictwo - Kiedy urząd zmienia zdanie
                        Wyrokiem z dnia 14 lutego 2005 r., sygn. akt I SA/Gl 360/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Joanny i Jerzego S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lutego 2004 r., Nr PBIII/1/41172/49/03 w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2003 r., Nr II US DP II/Du/99/72/2003 określającą Joannie i Jerzemu S. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie 194.630,40 zł.
                        • 30.07.2007Orzecznictwo - Kłopoty po kradzieży dokumentów
                         Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 listopada 2004 r. sygn. akt I SA/Bd 525/04 oddalił skargę Przedsiębiorstwa Budowlano-lnstalacyjnego Spółki z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 rok.
                         • 25.07.2007Pomoc dla młodych przedsiębiorców oraz innowatorów
                          Masz świetny pomysł na biznes, ale boisz się wysokich kosztów założenia interesu, opracowania patentu czy bezwzględnej konkurencji na rynku? A może zakończyłeś konstruowanie swojego wynalazku i nie wiesz, co zrobić ze swoim odkryciem? Nie jesteś zdany na samego siebie, istnieje szereg instytucji oraz programów stworzonych specjalnie po to, by wspomagać młodych przedsiębiorców oraz innowatorów.
                          • 20.07.2007Orzecznictwo: Sprzedaż nakładów i VAT
                           Przedmiotem skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 1095/04 z dnia 28 lutego 2005 r., mocą, którego uchylono zaskarżoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „D.” Sp. z o.o. decyzję tego organu z dnia 30 czerwca 2004 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2003 r.
                           • 17.07.2007Faktury wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej
                            Pytanie podatnika: Spółka wniosła o potwierdzenie, że na gruncie obowiązujących przepisów prawa umożliwienie pobrania przez nabywcę towarów i usług oryginału faktury VAT (w postaci pliku PDF) z serwera Spółki i jego wydrukowanie lub wysłanie nabywcy pocztą elektroniczną oryginału faktury VAT, jej pobranie z serwera pocztowego a następnie wydrukowanie czyni zadość wymogowi wystawienia faktury VAT, określonego w art. 106 ustawy o VAT.
                            • 13.07.2007Nie będzie grup podatkowych VAT
                             Interpelacja nr 7598 do ministra finansów w sprawie tzw. grup VAT-owskich
                             • 11.07.2007KPP o definicji budownictwa społecznego
                              Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zawiera on, oczekiwaną od wielu miesięcy, definicję budownictwa społecznego. Zdaniem ekspertów Konfederacji Pracodawców Polskich zaproponowana definicja jest zdecydowanie za wąska biorąc pod uwagę obecną sytuację na polskim rynku mieszkaniowym.
                              • 05.06.2007KPP: Wąska definicja budownictwa społecznego ograniczy zakres stosowania obniżonej stawki VAT
                               Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zawiera on, oczekiwaną od wielu miesięcy, definicję budownictwa społecznego. Zdaniem ekspertów Konfederacji Pracodawców Polskich zaproponowana definicja jest zdecydowanie za wąska biorąc pod uwagę obecną sytuację na polskim rynku mieszkaniowym.
                               • 05.06.2007Projekt ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych odrzucony
                                Zgodnie z apelem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Senat odrzucił projekt nowelizacji ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Lewiatan wspólnie z jednogłośnymi w tej sprawie polskimi i zagranicznymi sieciami handlowymi apelował do Senatu o odrzucenie projektu nowelizacji, który zagrażał rozwojowi sklepów. Zwracał on uwagę, że wbrew obiegowym opiniom regulacje te nie dotyczą jedynie hipermarketów i centrów handlowych, ale niemal każdego sklepu meblowego czy salonu samochodowego.
                                • 28.05.2007Wynajem mieszkania służbowego na cele mieszkaniowe dla innej firmy
                                 Pytanie podatnika: Czy w związku z wykonywaną działalnością w zakresie wynajmu mieszkania służbowego na cele mieszkaniowe dla innej firmy, Spółka ma prawo wystawiając faktury za wynajem do stosowania zwolnienia w podatku VAT opierając się o poz. 4 załącznika nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług?
                                 • 25.05.2007Przychody z najmu lub dzierżawy – zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
                                  Umowy najmu i dzierżawy uregulowane są w art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Natomiast przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Obie te umowy różnią się zasadniczo. W umowie najmu najemca może używać rzeczy, ale nie może z niej pobierać pożytków, natomiast w umowie dzierżawy dzierżawca może używać rzeczy i pobierać z niej pożytki. Mogą to być zarówno pożytki naturalne (płody rolne), jak również pożytki prawa (czynsz podnajmu).
                                  • 16.05.2007VAT w gastronomii wkrótce wzrośnie
                                   Interpelacja nr 6627 do ministra finansów w sprawie wzrostu stawki podatku VAT od usług gastronomicznych
                                   • 30.04.2007Garaż i odsetki od kredytu mieszkaniowego
                                    Czy wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, którym w części został sfinansowany zakup lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem gospodarczym, garażem, udziałem we wspólnych częściach budynku i udziałem we własności gruntu, podlegają w całości odliczeniu od podstawy opodatkowania?
                                    • 20.04.2007MG: Teraz musimy stawiać na innowacyjność i wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki
                                     Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą wpłynąć na rozwój innowacyjności w Polsce pod warunkiem, że będą to inwestycje oparte na wiedzy – to główny wniosek raportu Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
                                     • 11.04.2007Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT
                                      Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej: VAT), jest jedną z kategorii czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Definicje świadczenia usług zawiera art. 8 ust. 1 VAT. Trzeb tu podkreślić, że jest to definicja negatywna tzn. każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów jest świadczeniem usług. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 VAT). W związku z powyższym, usługą będzie każde świadczenie, które nie polega na przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Definicja ta oparta jest na definicji zawartej w art. 24 ust. 1 Dyrektywy VAT Rady UE (2006/112/WE). Negatywne ujęcie definicji świadczenia usług zapewnia realizację zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług każdej transakcji dokonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przepis art. 8 ust. 1 VAT numeratywnie zalicza do świadczenia usług:
                                      • 29.03.2007Zmiany w VAT korzystne czy nie?
                                       Interpelacja nr 5828 do ministra finansów w sprawie planowanych zmian w zakresie podatku VAT
                                       • 27.03.2007Ranking Giganci Europy Centralnej
                                        Ranking Giganci Europy Centralnej został zorganizowany już po raz drugi przez Puls Biznesu i wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet. Jego ideą jest zaprezentowanie i porównanie polskich firm z europejskimi konkurentami. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją rankingu i konferencją objął minister gospodarki Piotr Grzegorz Woźniak, a patronat merytoryczny PAIiIZ. W konferencji, która odbyła się 26 marca br. w Warszawie. udział wzięli ponadto m.in. Lech Wałęsa – były prezydent RP, Jerzy Kwieciński – podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju regionalnego Janusz Lewandowski – poseł europarlamentu, Wojciech Szelągowski – wiceprezes PAIiIZ-u oraz Tomasz Bogutyn – Prezes PKO TFI.
                                        • 05.03.2007Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej
                                         Pytanie podatnika: dotyczy odliczenia od podstawy opodatkowania odsetek zapłaconych od kredytu mieszkaniowego, udzielonego na budowę budynku mieszkalnego.
                                         • 12.02.2007Klastry będą mogły uzyskać wsparcie
                                          Ponad 100 mln euro w latach 2007-2013 może zostać przeznaczone na wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na zakładanie lokalnych systemów produkcyjnych, zwanych klastrami. Klastry będą mogły uzyskać wsparcie w ramach działania 5.1. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka . O dofinansowanie będą mogły się ubiegać wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców, projekty doradcze, szkoleniowe i inwestycyjne w zakresie:
                                          • 17.12.2006Mieszkanie jako miejsce prowadzenia działalności
                                           Prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu jest zjawiskiem powszechnym w naszej rzeczywistości. Prowadzenie działalności w mieszkaniu ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony wiele wydatków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Z drugiej przy określaniu wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodów mogą pojawić się liczne wątpliwości, czy rzeczywiście dany wydatek może być kosztem, czy też nie. Wskazana jest więc daleko idąca ostrożność, aby nie narazić się na ewentualny, kosztowny spór z fiskusem.
                                           • 11.12.2006Konkurs Przedsiębiorstwo Fair Play 2006
                                            Wiceminister gospodarki Andrzej Kaczmarek wręczył statuetki 15 laureatom IX edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Nagrody, których celem jest promowanie etyki w działalności gospodarczej, przyznano 8 grudnia br. w Pałacu Kultury i Nauki. Organizatorem konkursu jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.