Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 25.03.2010Zaproszenie dla firm z branży morskiej na EXPO 2010 w Szanghaju
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Szanghaju, w ramach realizacji programu gospodarczego związanego z udziałem Polski w Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju, zaprasza firmy z branży morskiej do udziału w misji gospodarczej do Chin, która odbędzie się w dniach 5-12 czerwca 2010 r.
  • 16.03.2010Elektrownia atomowa powstanie w Żarnowcu?
   Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej przedstawiła ranking potencjalnych lokalizacji elektrowni atomowych w Polsce. Eksperci, którzy opracowali ranking, najwyżej ocenili koncepcję budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Kolejne, równorzędne propozycje to Warta-Klempicz, Kopań i Nowe Miasto. Zgodnie z rządowym harmonogramem, ostateczne ustalenie lokalizacji elektrowni jądrowej oraz zawarcie kontraktu na jej budowę nastąpi w latach 2011-2013.
   • 15.03.2010Pomoc na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
    Działalność socjalna, której finansowaniu służy ZFŚS są to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, z późn. zm.). Z ZFŚS finansowane mogą być tylko te rodzaje działalności socjalnej, jakikolwiek inny wydatek staje się wydatkiem sprzecznym z ustawą (niezależnie od tego, czy zgodę na niego wyrazili - w zależności od sytuacji - pracownicy lub organizacje związkowe).
    • 10.03.2010Inwestycje w komercyjne nieruchomości w Polsce mogą sięgnąć 2 mld euro
     Z najnowszego raportu o rynku nieruchomości „Marketbeat – wiosna 2010” opracowanego przez ekspertów firmy Cushman & Wakefield wynika, że w tym roku wartość inwestycji na polskim rynku powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych, hotelowych i mieszkaniowych może osiągnąć 2 mld euro. Dla porównania, w 2009 r. podpisano jedynie około 20 umów inwestycyjnych o łącznej wartości ok. 698 mln euro. 
     • 09.03.2010MG promuje prywatyzację pracowniczą
      Szef Ministerstwa Gospodarki podczas zorganizowanej w poniedziałek, 8 marca konferencji poświęconej prywatyzacji pracowniczej przekonywał, że ten rodzaj przekształceń własnościowych sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Zdaniem Waldemara Pawlaka, pracownicy mający zapewnioną pracę i udział we własności przedsiębiorstwa są odważniejsi w działaniu, bardziej przejmują się losami firmy i nie boją się trudnych wyzwań.
      • 26.02.2010Orzecznictwo: Zakres korzystania z wynajętego lokalu na potrzeby działalności a KUP
       Z uzasadnienia: Skoro organy nie podważyły twierdzeń Podatnika, że z kilku pomieszczeń wynajmowanego lokalu użytkowego jest tylko jeden pokój - wyłącznie ten przeznaczony na potrzeby działalności gospodarczej skarżącego, i wyłącznie przez niego używany, to uzasadnione było uwzględnienie całości poniesionych na powyższe cele wydatków. Także wobec braku użytkowania pozostałych pokoi na cele mieszkalne, zasadnym było zaliczenie przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów części poniesionych przez niego kosztów remontu kuchni, łazienki i korytarza. Skoro były to wydatki na zapewnienie właściwych warunków socjalnych osoby prowadzącej działalność gospodarczą w danym lokalu i lokal nie był jednocześnie wykorzystywany na cele mieszkalne, to brak podstaw do zakwestionowania ich uznania jako poniesionych w celu osiągnięcia przychodów.
       • 24.02.2010Orzecznictwo: Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może być kosztem
        Z uzasadnienia: Kwota odszkodowania wynikającego z umowy obowiązku jej zapłaty na wypadek odstąpienia od niej przed upływem okresu, na który umowa ta została zawarta może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli rozwiązanie umowy było racjonalnie i gospodarczo uzasadnione i jego celem było osiągnięcie przychodów lub zachowanie ich źródła i polegało na zmianie strategii prowadzonej działalności, poprzez ograniczenie działalności lokalnej detalicznej, w miejsce której następowało jej skoncentrowanie (scentralizowanie) oraz przenoszenie potencjału gospodarczego na większy terytorialnie rynek, o potencjalnie większej liczbie klientów.
        • 18.02.2010Wartość początkowa samochodu osobowego – samochód używany
         Pytanie podatnika: Jaką wartość początkową środka trwałego (samochodu osobowego wniesionego do firmy) należy zastosować w opisanej sytuacji dla celów amortyzacji środka?
         • 16.02.2010Powrót z trasy a pora nocna dla kierowcy
          Pytanie: Pora nocna w naszej firmie przypada w godzinach 21.00–5.00. Kierowca wykonywał w ciągu dnia przewóz na terenie kraju. Ze względu na opady śniegu zakładany plan przejazdu wydłużył się i kierowca powrócił do magazynów firmy o godz. 21.30. W tym dniu miał przepracować 10 godzin (równoważny czas pracy), lecz ze względu na sytuację na drodze pracował przez 2 godziny nadliczbowe. Czy występujące w przepisach ograniczenie dobowego czasu pracy kierowców pracujących w nocy dotyczy tylko sytuacji planowanej pracy w nocy, czy obejmuje pracę w godzinach nadliczbowych spowodowaną obiektywnymi ograniczeniami w ruchu drogowym?
          • 12.02.2010Odwrócony kredyt hipoteczny dla osób starszych - więcej korzyści czy zagrożeń?
           Zapytanie nr 5422 do ministra finansów w sprawie wejścia w życie tzw. odwróconej hipoteki dla osób starszych i samotnych powyżej 62. roku życia
           • 10.02.2010Uznanie aportu przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
            Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 5a pkt 4 ustawy o PIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, iż Przedsiębiorstwo może być uznane co najmniej za „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”?
            • 08.02.2010Samochód służbowy udostępniony pracownikowi dla celów prywatnych a PIT
             Pytanie podatnika: Czy ustalając cenę usługi polegającej na udostępnieniu samochodu służbowego dla celów prywatnych, Spółka może posłużyć się iloczynem faktycznie przejechanych kilometrów dla celów prywatnych i stawką za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego, ogłaszaną na podstawie wspomnianego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy?
             • 21.01.2010Odliczenie wydatków na Internet
              Ulga dotycząca odliczenia wydatków na Internet należy do najczęściej wykorzystywanych przez podatników ulg. Mimo stosunkowo prostych zapisów dotyczących zasad korzystania z ulgi, przez ostatnie lata pojawiło się mnóstwo wątpliwości.
              • 20.01.201020 lat amerykańskiej działalności inwestycyjnej w Polsce
               19 stycznia odbył się w Warszawie szczyt inwestorów zagranicznych Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce z okazji 20 rocznicy obecności nad Wisłą firm ze Stanów Zjednoczonych. Według raportu firmy doradczej KPMG, w ciągu dwóch dziesięcioleci amerykański biznes zainwestował w Polsce ponad 20 mld dol. Obecnie podmioty założone przez przedsiębiorców zza Atlantyku zatrudniają ponad 180 tys. osób.
               • 15.01.2010Orzecznictwo WSA: Definicja podróży służbowej przedsiębiorcy
                Z uzasadnienia: Organy podatkowe naruszyły art. 23 ust. 1 pkt 52 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonując ich błędnej wykładni, uznając, że jedynie podróże mające na celu czynności incydentalne spełniają wymogi podróży służbowych, natomiast realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypadku usług konsultacji i doradztwa w zakresie zarządzania produkcją z obszaru przetwórstwa mięsnego dla firmy (zleceniodawcy) mającej siedzibę na Ukrainie) nie wchodzi w zakres podróży służbowych.
                • 14.01.2010Deloitte: Detaliści zwiększyli sprzedaż kosztem zysków
                 Według najnowszego raportu 2010 Global Powers of Retailing przygotowanego przez Deloitte, rentowność 250 największych na świecie firm z branży detalicznej spadła z 3,7 proc. w roku finansowym 2007 do 2,4 proc. w roku 2008, obejmującym również firmy, których roczne okresy rozliczeniowe zakończyły się w czerwcu 2009 r. Globalni detaliści odnotowali 5,5 proc. wzrost sprzedaży, a całkowite przychody branży wyniosły około 3,8 bln dol.
                 • 14.01.2010Opodatkowanie przychodu z telepracy na rzecz pracodawcy zagranicznego
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni obecnie pracuje w Anglii dla angielskiego pracodawcy i tam płaci podatek dochodowy i ubezpieczenie. Pracodawca ten nie posiada w Polsce żadnego oddziału, ani przedstawicielstwa. Pracodawca zgodziłby się, aby Wnioskodawczyni wykonywała swoją pracę w Polsce na zasadach telepracy. Wnioskodawczyni wykonywałaby dokładnie tę samą pracę, jaką wykonuje w Anglii. Byłoby to możliwe poprzez zdalne połączenie z biurem w Wielkiej Brytanii poprzez Internet. Czy dochody z telepracy będą opodatkowane podatkiem dochodowym w Polsce?
                  • 13.01.2010Orzecznictwo WSA: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a VAT
                   Z uzasadnienia: Zakład nie posiada podmiotowości prawnej, jest wewnętrzną jednostką, której zasady i kryteria wyodrębnienia określa odpowiednio umowa czy statut przedsiębiorcy. Wydaje się, że również w tym przypadku dochodzi do wyodrębnienia majątkowego, personalnego i organizacyjnego. Jednakże w odróżnieniu od oddziału, zakład nie podlega wpisowi do rejestru, brak w przepisach prawa wskazania na jego odrębną siedzibę i adres, a także regulacji dotyczącej firmy. Kryterium wyodrębnienia zakładu jest rodzaj wykonywanej tam działalności czy realizowanych zadań gospodarczych. Zakład realizuje bowiem najczęściej tylko część procesu gospodarczego przebiegającego u przedsiębiorcy. Z tych też względów nie zawsze możliwe będzie na gruncie podatku od towarów i usług pełne utożsamienie pojęć zakładu czy oddziału z pojęciem wydzielonej części przedsiębiorstwa.
                   • 12.01.2010Orzecznictwo: Udział w spółce handlowej bez osobowości prawnej i status prowadzącego działalność gospodarczą

                    Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fakt udziału osoby fizycznej w handlowej spółce niemającej osobowości prawnej (n. w spółce jawnej) nie powoduje automatycznie, że osobę taką można traktować jako podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wspólnika z udziału w spółce handlowej niemającej osobowości prawnej uznaje się jedynie za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, co nie znaczy, że on sam taką dzialalność prowadzi.
                    • 12.01.2010KPP: Problem bezrobocia dotkliwszy dla dużych miast
                     Liczba bezrobotnych w dużych aglomeracjach rośnie znacznie szybciej niż w całej Polsce, a stosunkowa stabilność na polskim rynku pracy to głównie zasługa mniejszych miast i wsi – wynika z najnowszych danych GUS o bezrobociu. Konfederacja Pracodawców Polskich zwraca uwagę, że dane te potwierdzają wnioski, jakie płyną z ankiety przeprowadzonej przez nią w końcu listopada 2009 na temat poziomu zatrudnienia i planowanych ruchów kadrowych na przełomie starego roku i pierwszego półrocza 2010 r.
                     • 11.01.2010Orzecznictwo WSA: Zadatek i wadium nie mogą być kosztem
                      Z uzasadnienia: Utrata wręczonej przedpłaty (zaliczki, zadatku) powoduje, że powstała w ten sposób strata nie będzie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Ze względów ekonomicznych utracona przedpłata jest stratą uznawaną przez prawo bilansowe (tj. obciąża majątek podatnika), jednak na gruncie prawa podatkowego strata powstała w wyniku utraty zaliczki w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów ponieważ została wymieniona w art. 16 ust. 1 ustawy. Zadatek i wadium są zdefiniowane w art. 394 i art. 70 Kodeksu cywilnego i służą do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. Dzięki niemu każda ze stron zabezpiecza się na wypadek zerwania umowy przez drugą stronę. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania traci wpłacony zadatek i/lub wadium.
                      • 23.12.2009Praca tymczasowa bez barier
                       17 grudnia 2009 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, która ma szanse znieść główne bariery rozwoju pracy tymczasowej w Polsce. Główne bariery w rozwoju pracy tymczasowej w Polsce, to:
                       • 17.12.2009Szkolenia dofinansowane dla MŚP ze Śląska
                        Przedsiębiorcy i pracownicy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa śląskiego już w najbliższych dniach mogą ponownie skorzystać z wyjazdowych, dofinansowanych szkoleń poświęconych systemom motywacyjnym pracowników. Szkolenia odbywają się pod ogólnym tytułem: Pieniądze to nie wszystko. Oprócz atrakcyjnej lokalizacji i specjalnie sprofilowanej dla MSP tematyki szkoleń przedsiębiorców przyciągnie zapewne cena: 160 zł za udział w dwudniowym szkoleniu.
                        • 16.12.2009Ponad 2,4 mld zł na inicjatywy pobudzające gospodarkę
                         Rząd zaakceptował plan finansowania przyjętego w maju programu wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw realizujących ważne projekty dla polskiej gospodarki. Plan opiewa na 2 mld 420 mln zł. Dzięki pomocy udzielanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA w wielu firmach zostaną podtrzymane zdolności produkcyjne, utrzymane będzie zatrudnienie, a rozpoczęte inwestycje zostaną ukończone.
                         • 10.12.2009Orzecznictwo: Wartość udziałów w spółce z o.o. otrzymanych w spadku
                          Z uzasadnienia: Określanie wartości rzeczy i praw majątkowych na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości oznacza uwzględnianie zarówno cen najniższych, jak i najwyższych. Pomocne przy tym mogą być wszelkie źródła, w tym takie, jak posiadana przez urząd skarbowy wiedza w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych uiszczanego w związku z transakcjami obrotu udziałami innych spółek. Uwzględniając przeciętne ceny, należy ustalać je na podstawie informacji zebranych z obrotu rzeczami i prawami majątkowymi nie tylko dokonywanego między osobami fizycznymi, pomimo że omawiany podatek podmiotowo dotyczy tylko osób fizycznych, ale również zebranymi z obrotu prawami majątkowymi dokonywanego między innymi podmiotami.
                          • 04.12.2009Cenna informacja dla firm sektora MSP ze Śląska
                           Przedsiębiorcy i pracownicy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa śląskiego już w najbliższych dniach mogą skorzystać z wyjazdowych, dofinansowanych szkoleń poświęconych systemom motywacyjnym pracowników. Szkolenia odbywają się pod ogólnym tytułem: Pieniądze to nie wszystko. Oprócz atrakcyjnej lokalizacji i specjalnie sprofilowanej dla MSP tematyki szkoleń przedsiębiorców przyciągnie zapewne cena: 160 zł za udział w dwudniowym szkoleniu.
                           • 26.11.2009Galerii handlowych przybywa mimo gospodarczego spowolnienia
                            Według firmy doradczej Cushman & Wakefield, podaż nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce będzie w 2009 r. podobna jak w rekordowych pod tym względem latach 2007 i 2008. Włączając galerie handlowe, które zostaną ukończone na przełomie listopada i grudnia, bieżący rok zamknie się liczbą 750 tys. m2 powierzchni najmu. Dobry wynik to efekt decyzji o budowie podjętych 2-3 lata temu, w najlepszym okresie koniunktury gospodarczej.
                            • 16.11.2009Trwa Tydzień Przedsiębiorczości
                             Równolegle w 88 państwach, także w Polsce, rozpoczęła się druga edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największej globalnej inicjatywy promującej ideę przedsiębiorczości wśród młodzieży. W ubiegłym roku Polska okazała się jednym z kilku najbardziej aktywnych w świecie liderów przedsięwzięcia. W polskiej kampanii 2114 firm, szkół i instytucji zorganizowało 1608 projektów, w których wzięło udział ponad 100 tys. uczestników.
                             • 09.11.2009Poprawa na rynku nieruchomości biurowych
                              Według firmy doradczej Cushman & Wakefield, w trzecim kwartale nastąpiła dalsza poprawa sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce. Spadki czynszów i zwiększenie liczby zachęt oferowanych przez wynajmujących zaowocowały lekkim wzrostem popytu. Stopa kapitalizacji, czyli relacja rocznego dochodu z nieruchomości do ceny, za jaką została kupiona, utrzymuje się na dotychczasowym poziomie.
                              • 29.10.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 2
                               Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka jest rola ewidencji księgowych? Czemu i komu służą, dlaczego dokonywanie zapisów jest ściśle sformalizowane, a dokumenty, na podstawie których dokonujemy wpisów, muszą spełniać określone warunki? Pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, to funkcja fiskalna ewidencji. Poprzez ścisłe regulowanie techniki dokonywania wpisów, cech, jakie muszą mieć dokumenty księgowe, sposobu oznaczania dokumentów i ich wzajemnych powiązań fiskus uzyskuje zbiór danych, dzięki któremu może dokonać kontroli poprawności rozliczeń podatkowych i ustalenia wyniku finansowego.
                               • 20.10.2009Opodatkowanie umów pożyczek zawartych z pracownikami
                                Pytanie podatnika: Czy umowa pożyczki zawarta z pracownikiem będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
                                • 13.10.2009Ministerstwo Finansów ostrożnie o skróceniu terminu zwrotu VAT
                                 Interpelacja nr 11298 do ministra finansów w sprawie zmiany ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
                                 • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - już w najbliższą środę w Warszawie
                                  W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Akademię Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwóch dni konferencji zostaną wyczerpująco omówione bieżące problemy i zmiany, zarówno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji będzie MSR / MSSF. Konferencję poprowadzą znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
                                  • 06.10.2009Faktury VAT – wybrane zagadnienia dotyczące wystawiania „zwykłych” faktur VAT
                                   Nie będzie przesadą twierdzenie, że jednym z najważniejszych (o ile nie najważniejszym) dokumentów funkcjonujących w polskich podatkach jest faktura VAT. Pomimo że w niektórych państwach Wspólnoty Europejskiej zagadnienie fakturowania traktowane jest dość swobodnie, polski prawodawca podatkowy cały czas bardzo rygorystycznie traktuje tę kwestię.
                                   • 06.10.2009Warszawa najpopularniejszym celem biznesowej ekspansji
                                    Według 20. edycji corocznego raportu firmy doradczej Cushman & Wakefield - „European Cities Monitor”, Warszawa jest miastem, które może oczekiwać największego napływu firm w najbliższych pięciu latach. Tym samym zastąpiła Moskwę, która spadła w rankingu popularności na drugą pozycję. 36 spośród największych europejskich korporacji uznało Warszawę za atrakcyjny cel dalszej ekspansji w Europie, co oznacza wzrost w porównaniu z wynikiem z 2008 r. (28 firm).
                                    • 02.10.2009Deloitte: Firmy nie doceniają wagi bezpieczeństwa systemów IT
                                     Według firmy doradczej Deloitte, Polscy przedsiębiorcy wciąż przedkładają oszczędności nad bezpieczeństwo informacji. W czasie kryzysu bezpieczeństwo jest przez nie postrzegane jako niepotrzebny koszt. Rosnąca popularność Internetu jest nadal połączona z niską świadomością internautów na temat bezpieczeństwa informacji - to główne wnioski pierwszego polskiego badania poświęconego m.in. bezpieczeństwu firmowych systemów IT.
                                     • 17.09.2009Amortyzacja lokalu mieszkalnego
                                      Pytania podatnika: 1. Jaką stawkę amortyzacji należy stosować po wyodrębnieniu własności lokalu z uwzględnieniem następujących faktów: - zakupiony lokal był użytkowany przed zakupem przez okres powyżej 60 miesięcy, - zakupiony lokal dotychczas nie był wprowadzony do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jako własnościowe prawo do spółdzielczego lokalu mieszkalnego? 2. Czy amortyzację można naliczać przez okres 12 miesięcy w roku tj. również w przypadku braku najemcy?
                                      • 16.09.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie VAT zbycia działki rolnej po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego
                                       Producentem w rozumieniu VAT jest ten kto samodzielnie produkuje, wytwarza określony towar. Chodzi zatem o samodzielne działanie podmiotu celem wytworzenia nowego towaru. Takie zaś działanie ze swej istoty nie dotyczy gruntu. Grunt nigdy nie jest dobrem materialnym, które powstaje jako wynik procesu produkcji. Ponadto trudno przypisać skarżącemu charakter producenta albowiem produkcją nie jest przedkładanie wniosków do organów administracji publicznej czy też innych podmiotów w celu podziału nieruchomości czy dokonania stosownych przyłączy. A przecież są to jedyne czynności, które w tej sprawie podatnik dokonuje samodzielnie.
                                       • 09.09.2009Orzecznictwo podatkowe: Sporów o imprezy pracownicze ciąg dalszy
                                        Z uzasadnienia: W przypadku, gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika (jak to ma miejsce w rozpoznawanej sprawie), gdzie opłata jest wnoszona ryczałtowo, bez względu na to, czy pracownik z usług korzystał czy też nie korzystał, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanych imprez. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owo świadczenie i jaka jest jego wartość.
                                        • 04.09.200910 lat działalności rzeczników konsumentów
                                         Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował efekty ubiegłorocznej pracy miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. W 2008 udzielili oni ponad 300 tysięcy porad i informacji, blisko 50 tysięcy razy występowali do przedsiębiorców, przygotowali też ok. 870 powództw. W tym roku mija 10 lat od ich powołania.
                                         • 04.09.2009Japońska inwestycja w Radomsku za 60 mln zł
                                          W Radomsku na obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oddano do użytku centrum logistyczne dla głęboko mrożonych produktów spożywczych. Inwestycja o wartości ponad 60 mln zł powstała w ciągu 10 miesięcy. Przedsięwzięcie zrealizowała spółka Frigo Logistics należąca do japońskiej Nichirei Logistics Group.
                                          • 21.08.2009Stawka amortyzacji lokalu po wydrębnieniu własności
                                           Pytanie podatnika: 1. Jaką stawkę amortyzacji należy stosować po wyodrębnieniu własności lokalu z uwzględnieniem następujących faktów: - zakupiony lokal był użytkowany przed zakupem przez okres powyżej 60 miesięcy, - zakupiony lokal dotychczas nie był wprowadzony do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jako własnościowe prawo do spółdzielczego lokalu mieszkalnego..., 2. Czy amortyzację można naliczać przez okres 12 miesięcy w roku tj. również w przypadku braku najemcy.
                                           • 19.08.2009Blisko 80 mln zł na centra obsługi inwestorów i eksporterów
                                            Ministerstwo Gospodarki przeznaczy w latach 2009-2015 78 mln zł na wsparcie sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE). Głównym zadaniem centrów będzie ułatwienie polskim i zagranicznym przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnej i kompleksowej informacji w zakresie eksportu i inwestycji.
                                            • 10.08.2009Wyjazdy służbowe kierowców i handlowców
                                             Zgodnie z art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
                                             • 05.08.2009Skutki podatkowe sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
                                              Pytania podatnika: Czy niezamortyzowana część wartości firmy przypadająca proporcjonalnie na zbytą zorganizowaną część przedsiębiorstwa może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu Spółki w momencie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa? W przypadku, w którym odpowiedź na pytanie pierwsze jest pozytywna, czy Spółka prawidłowo ustała część wartości firmy podlegającej zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w momencie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a jeśli metoda zastosowana przez Spółkę jest nieprawidłowa to w jaki sposób należy wyznaczyć tę wartość?
                                              • 21.07.2009Niewielkie ożywienie na rynku powierzchni biurowych
                                               W II kwartale 2009 r. spadki czynszów i zwiększenie liczby zachęt dla najemców zaowocowały lekkim wzrostem liczby transakcji najmu w stosunku do pierwszych trzech miesięcy roku. Wciąż jednak problemy związane z zabezpieczeniem finansowym projektu sprawiają, że wiele planowanych inwestycji jest wstrzymanych – informuje dział doradztwa firmy Cushman & Wakefield w najnowszym przeglądzie kwartalnym polskiego rynku nieruchomości biurowych.
                                               • 20.07.200945 tys. klientów Punktów Konsultacyjnych KSU
                                                Z bezpłatnych informacji w Punktach Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (KSU) skorzystało już 45 tysięcy klientów – informuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Od rozpoczęcia projektu 1 września 2008 r do 15 lipca 2009 r., konsultanci Punktów Konsultacyjnych KSU udzielili 50,7 tys. bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.
                                                • 13.07.2009URE: Społeczna odpowiedzialność biznesu w energetyce
                                                 Urząd Regulacji Energetyki ogłosił raport z pierwszych w Polsce badań na temat zaangażowania przedsiębiorstwach energetycznych w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR). Według URE działania te powinny polegać na respektowaniu zasady konkurencyjności w sektorze elektroenergetycznym oraz równoważenie przez przedsiębiorstwa ich własnych interesów z interesami odbiorców energii.
                                                 • 09.07.2009Dodatek za rozłąkę bez podatku tylko dla pracownikom czasowo przeniesionych
                                                  Pytanie podatnika: Czy dodatek za rozłąkę, wypłacany pracownikom na podstawie umowy czasowego przeniesienia w wysokości 23,00 zł za każdy dzień pobytu w miejscu czasowego przeniesienia stanowi przychód pracownika zwolniony z opodatkowania?
                                                  • 30.06.2009NIK: Pobór CIT mógłby przebiegać sprawniej
                                                   Według Najwyższej Izby Kontroli, urzędy skarbowe zaniedbują swoje obowiązki w zakresie poboru podatku dochodowego od osób prawnych. Nie zawsze sprawdzają podatników na bieżąco, nie przeprowadzają kontroli, nie wszczynają postępowań, zwlekają z egzekucją. Dlatego wiele zobowiązań podatkowych przedawnia się i państwo traci możliwość odzyskania należnych pieniędzy. Wpływy z CIT są czwartym co do wielkości źródłem dochodów podatkowych państwa.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] następna strona »