Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 23.12.2009Praca tymczasowa bez barier
  17 grudnia 2009 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, która ma szanse znieść główne bariery rozwoju pracy tymczasowej w Polsce. Główne bariery w rozwoju pracy tymczasowej w Polsce, to:
  • 17.12.2009Szkolenia dofinansowane dla MŚP ze Śląska
   Przedsiębiorcy i pracownicy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa śląskiego już w najbliższych dniach mogą ponownie skorzystać z wyjazdowych, dofinansowanych szkoleń poświęconych systemom motywacyjnym pracowników. Szkolenia odbywają się pod ogólnym tytułem: Pieniądze to nie wszystko. Oprócz atrakcyjnej lokalizacji i specjalnie sprofilowanej dla MSP tematyki szkoleń przedsiębiorców przyciągnie zapewne cena: 160 zł za udział w dwudniowym szkoleniu.
   • 16.12.2009Ponad 2,4 mld zł na inicjatywy pobudzające gospodarkę
    Rząd zaakceptował plan finansowania przyjętego w maju programu wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw realizujących ważne projekty dla polskiej gospodarki. Plan opiewa na 2 mld 420 mln zł. Dzięki pomocy udzielanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA w wielu firmach zostaną podtrzymane zdolności produkcyjne, utrzymane będzie zatrudnienie, a rozpoczęte inwestycje zostaną ukończone.
    • 10.12.2009Orzecznictwo: Wartość udziałów w spółce z o.o. otrzymanych w spadku
     Z uzasadnienia: Określanie wartości rzeczy i praw majątkowych na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości oznacza uwzględnianie zarówno cen najniższych, jak i najwyższych. Pomocne przy tym mogą być wszelkie źródła, w tym takie, jak posiadana przez urząd skarbowy wiedza w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych uiszczanego w związku z transakcjami obrotu udziałami innych spółek. Uwzględniając przeciętne ceny, należy ustalać je na podstawie informacji zebranych z obrotu rzeczami i prawami majątkowymi nie tylko dokonywanego między osobami fizycznymi, pomimo że omawiany podatek podmiotowo dotyczy tylko osób fizycznych, ale również zebranymi z obrotu prawami majątkowymi dokonywanego między innymi podmiotami.
     • 04.12.2009Cenna informacja dla firm sektora MSP ze Śląska
      Przedsiębiorcy i pracownicy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa śląskiego już w najbliższych dniach mogą skorzystać z wyjazdowych, dofinansowanych szkoleń poświęconych systemom motywacyjnym pracowników. Szkolenia odbywają się pod ogólnym tytułem: Pieniądze to nie wszystko. Oprócz atrakcyjnej lokalizacji i specjalnie sprofilowanej dla MSP tematyki szkoleń przedsiębiorców przyciągnie zapewne cena: 160 zł za udział w dwudniowym szkoleniu.
      • 26.11.2009Galerii handlowych przybywa mimo gospodarczego spowolnienia
       Według firmy doradczej Cushman & Wakefield, podaż nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce będzie w 2009 r. podobna jak w rekordowych pod tym względem latach 2007 i 2008. Włączając galerie handlowe, które zostaną ukończone na przełomie listopada i grudnia, bieżący rok zamknie się liczbą 750 tys. m2 powierzchni najmu. Dobry wynik to efekt decyzji o budowie podjętych 2-3 lata temu, w najlepszym okresie koniunktury gospodarczej.
       • 16.11.2009Trwa Tydzień Przedsiębiorczości
        Równolegle w 88 państwach, także w Polsce, rozpoczęła się druga edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największej globalnej inicjatywy promującej ideę przedsiębiorczości wśród młodzieży. W ubiegłym roku Polska okazała się jednym z kilku najbardziej aktywnych w świecie liderów przedsięwzięcia. W polskiej kampanii 2114 firm, szkół i instytucji zorganizowało 1608 projektów, w których wzięło udział ponad 100 tys. uczestników.
        • 09.11.2009Poprawa na rynku nieruchomości biurowych
         Według firmy doradczej Cushman & Wakefield, w trzecim kwartale nastąpiła dalsza poprawa sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce. Spadki czynszów i zwiększenie liczby zachęt oferowanych przez wynajmujących zaowocowały lekkim wzrostem popytu. Stopa kapitalizacji, czyli relacja rocznego dochodu z nieruchomości do ceny, za jaką została kupiona, utrzymuje się na dotychczasowym poziomie.
         • 29.10.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 2
          Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka jest rola ewidencji księgowych? Czemu i komu służą, dlaczego dokonywanie zapisów jest ściśle sformalizowane, a dokumenty, na podstawie których dokonujemy wpisów, muszą spełniać określone warunki? Pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, to funkcja fiskalna ewidencji. Poprzez ścisłe regulowanie techniki dokonywania wpisów, cech, jakie muszą mieć dokumenty księgowe, sposobu oznaczania dokumentów i ich wzajemnych powiązań fiskus uzyskuje zbiór danych, dzięki któremu może dokonać kontroli poprawności rozliczeń podatkowych i ustalenia wyniku finansowego.
          • 20.10.2009Opodatkowanie umów pożyczek zawartych z pracownikami
           Pytanie podatnika: Czy umowa pożyczki zawarta z pracownikiem będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
           • 13.10.2009Ministerstwo Finansów ostrożnie o skróceniu terminu zwrotu VAT
            Interpelacja nr 11298 do ministra finansów w sprawie zmiany ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
            • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - już w najbliższą środę w Warszawie
             W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Akademię Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwóch dni konferencji zostaną wyczerpująco omówione bieżące problemy i zmiany, zarówno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji będzie MSR / MSSF. Konferencję poprowadzą znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
             • 06.10.2009Faktury VAT – wybrane zagadnienia dotyczące wystawiania „zwykłych” faktur VAT
              Nie będzie przesadą twierdzenie, że jednym z najważniejszych (o ile nie najważniejszym) dokumentów funkcjonujących w polskich podatkach jest faktura VAT. Pomimo że w niektórych państwach Wspólnoty Europejskiej zagadnienie fakturowania traktowane jest dość swobodnie, polski prawodawca podatkowy cały czas bardzo rygorystycznie traktuje tę kwestię.
              • 06.10.2009Warszawa najpopularniejszym celem biznesowej ekspansji
               Według 20. edycji corocznego raportu firmy doradczej Cushman & Wakefield - „European Cities Monitor”, Warszawa jest miastem, które może oczekiwać największego napływu firm w najbliższych pięciu latach. Tym samym zastąpiła Moskwę, która spadła w rankingu popularności na drugą pozycję. 36 spośród największych europejskich korporacji uznało Warszawę za atrakcyjny cel dalszej ekspansji w Europie, co oznacza wzrost w porównaniu z wynikiem z 2008 r. (28 firm).
               • 02.10.2009Deloitte: Firmy nie doceniają wagi bezpieczeństwa systemów IT
                Według firmy doradczej Deloitte, Polscy przedsiębiorcy wciąż przedkładają oszczędności nad bezpieczeństwo informacji. W czasie kryzysu bezpieczeństwo jest przez nie postrzegane jako niepotrzebny koszt. Rosnąca popularność Internetu jest nadal połączona z niską świadomością internautów na temat bezpieczeństwa informacji - to główne wnioski pierwszego polskiego badania poświęconego m.in. bezpieczeństwu firmowych systemów IT.
                • 17.09.2009Amortyzacja lokalu mieszkalnego
                 Pytania podatnika: 1. Jaką stawkę amortyzacji należy stosować po wyodrębnieniu własności lokalu z uwzględnieniem następujących faktów: - zakupiony lokal był użytkowany przed zakupem przez okres powyżej 60 miesięcy, - zakupiony lokal dotychczas nie był wprowadzony do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jako własnościowe prawo do spółdzielczego lokalu mieszkalnego? 2. Czy amortyzację można naliczać przez okres 12 miesięcy w roku tj. również w przypadku braku najemcy?
                 • 16.09.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie VAT zbycia działki rolnej po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego
                  Producentem w rozumieniu VAT jest ten kto samodzielnie produkuje, wytwarza określony towar. Chodzi zatem o samodzielne działanie podmiotu celem wytworzenia nowego towaru. Takie zaś działanie ze swej istoty nie dotyczy gruntu. Grunt nigdy nie jest dobrem materialnym, które powstaje jako wynik procesu produkcji. Ponadto trudno przypisać skarżącemu charakter producenta albowiem produkcją nie jest przedkładanie wniosków do organów administracji publicznej czy też innych podmiotów w celu podziału nieruchomości czy dokonania stosownych przyłączy. A przecież są to jedyne czynności, które w tej sprawie podatnik dokonuje samodzielnie.
                  • 09.09.2009Orzecznictwo podatkowe: Sporów o imprezy pracownicze ciąg dalszy
                   Z uzasadnienia: W przypadku, gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika (jak to ma miejsce w rozpoznawanej sprawie), gdzie opłata jest wnoszona ryczałtowo, bez względu na to, czy pracownik z usług korzystał czy też nie korzystał, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanych imprez. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owo świadczenie i jaka jest jego wartość.
                   • 04.09.200910 lat działalności rzeczników konsumentów
                    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował efekty ubiegłorocznej pracy miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. W 2008 udzielili oni ponad 300 tysięcy porad i informacji, blisko 50 tysięcy razy występowali do przedsiębiorców, przygotowali też ok. 870 powództw. W tym roku mija 10 lat od ich powołania.
                    • 04.09.2009Japońska inwestycja w Radomsku za 60 mln zł
                     W Radomsku na obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oddano do użytku centrum logistyczne dla głęboko mrożonych produktów spożywczych. Inwestycja o wartości ponad 60 mln zł powstała w ciągu 10 miesięcy. Przedsięwzięcie zrealizowała spółka Frigo Logistics należąca do japońskiej Nichirei Logistics Group.
                     • 21.08.2009Stawka amortyzacji lokalu po wydrębnieniu własności
                      Pytanie podatnika: 1. Jaką stawkę amortyzacji należy stosować po wyodrębnieniu własności lokalu z uwzględnieniem następujących faktów: - zakupiony lokal był użytkowany przed zakupem przez okres powyżej 60 miesięcy, - zakupiony lokal dotychczas nie był wprowadzony do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jako własnościowe prawo do spółdzielczego lokalu mieszkalnego..., 2. Czy amortyzację można naliczać przez okres 12 miesięcy w roku tj. również w przypadku braku najemcy.
                      • 19.08.2009Blisko 80 mln zł na centra obsługi inwestorów i eksporterów
                       Ministerstwo Gospodarki przeznaczy w latach 2009-2015 78 mln zł na wsparcie sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE). Głównym zadaniem centrów będzie ułatwienie polskim i zagranicznym przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnej i kompleksowej informacji w zakresie eksportu i inwestycji.
                       • 10.08.2009Wyjazdy służbowe kierowców i handlowców
                        Zgodnie z art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
                        • 05.08.2009Skutki podatkowe sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
                         Pytania podatnika: Czy niezamortyzowana część wartości firmy przypadająca proporcjonalnie na zbytą zorganizowaną część przedsiębiorstwa może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu Spółki w momencie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa? W przypadku, w którym odpowiedź na pytanie pierwsze jest pozytywna, czy Spółka prawidłowo ustała część wartości firmy podlegającej zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w momencie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a jeśli metoda zastosowana przez Spółkę jest nieprawidłowa to w jaki sposób należy wyznaczyć tę wartość?
                         • 21.07.2009Niewielkie ożywienie na rynku powierzchni biurowych
                          W II kwartale 2009 r. spadki czynszów i zwiększenie liczby zachęt dla najemców zaowocowały lekkim wzrostem liczby transakcji najmu w stosunku do pierwszych trzech miesięcy roku. Wciąż jednak problemy związane z zabezpieczeniem finansowym projektu sprawiają, że wiele planowanych inwestycji jest wstrzymanych – informuje dział doradztwa firmy Cushman & Wakefield w najnowszym przeglądzie kwartalnym polskiego rynku nieruchomości biurowych.
                          • 20.07.200945 tys. klientów Punktów Konsultacyjnych KSU
                           Z bezpłatnych informacji w Punktach Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (KSU) skorzystało już 45 tysięcy klientów – informuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Od rozpoczęcia projektu 1 września 2008 r do 15 lipca 2009 r., konsultanci Punktów Konsultacyjnych KSU udzielili 50,7 tys. bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.
                           • 13.07.2009URE: Społeczna odpowiedzialność biznesu w energetyce
                            Urząd Regulacji Energetyki ogłosił raport z pierwszych w Polsce badań na temat zaangażowania przedsiębiorstwach energetycznych w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR). Według URE działania te powinny polegać na respektowaniu zasady konkurencyjności w sektorze elektroenergetycznym oraz równoważenie przez przedsiębiorstwa ich własnych interesów z interesami odbiorców energii.
                            • 09.07.2009Dodatek za rozłąkę bez podatku tylko dla pracownikom czasowo przeniesionych
                             Pytanie podatnika: Czy dodatek za rozłąkę, wypłacany pracownikom na podstawie umowy czasowego przeniesienia w wysokości 23,00 zł za każdy dzień pobytu w miejscu czasowego przeniesienia stanowi przychód pracownika zwolniony z opodatkowania?
                             • 30.06.2009NIK: Pobór CIT mógłby przebiegać sprawniej
                              Według Najwyższej Izby Kontroli, urzędy skarbowe zaniedbują swoje obowiązki w zakresie poboru podatku dochodowego od osób prawnych. Nie zawsze sprawdzają podatników na bieżąco, nie przeprowadzają kontroli, nie wszczynają postępowań, zwlekają z egzekucją. Dlatego wiele zobowiązań podatkowych przedawnia się i państwo traci możliwość odzyskania należnych pieniędzy. Wpływy z CIT są czwartym co do wielkości źródłem dochodów podatkowych państwa.
                              • 30.06.2009Orzecznictwo: Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi
                               Z uzasadnienia: Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. podniósł, iż Skarżąca nie kwestionuje istnienia stosunków handlowych z przedsiębiorstwem jej męża. Nie neguje również okoliczności przyjęcia przez organ podatkowy pierwszej instancji wykonywania świadczeń na rzecz męża na korzystniejszych warunków, aniżeli te stosowane wobec innych kontrahentów. Zdaniem organu odwoławczego okoliczność, iż stosowanie tych korzystniejszych warunków sprzedaży w stosunkach handlowych z przedsiębiorstwem męża doprowadziło do wykazania przez Skarżącą niższych dochodów, nie można było racjonalnie uzasadnić, analizując warunki umów stosowane wobec innych podmiotów.
                               • 29.06.2009Dobre Praktyki PPP – rozstrzygnięcie konkursu
                                Pod koniec ubiegłego tygodnia w Warszawie zostały ogłoszone wyniki konkursu Dobre Praktyki PPP. W trzech głównych kategoriach nagrodzono samorządy Sopotu, Krakowa i Płocka.  Zdaniem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda, Dobre Praktyki PPP należą do inicjatyw, dzięki którym coraz więcej firm decyduje się na współpracę z administracją publiczną w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
                                • 17.06.2009Będą zmiany w pracy tymczasowej?
                                 Rezygnacja z ograniczenia maksymalnego okresu współpracy pracownika tymczasowego z pracodawcą użytkownikiem do 12 miesięcy w okresie 3 lat, zniesienie zakazu zatrudniania pracowników tymczasowych w zakładach, które w okresie poprzednich 6 miesięcy przeprowadziły zwolnienia grupowe bez względu na charakter stanowisk tych pracowników i odmienną lokalizację oddziału firmy oraz likwidacja części biurokratycznych obowiązków agencji – to najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, nad którą pracuje Sejm.
                                 • 10.06.2009TP musi zapłacić 33 mln zł kary
                                  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Telekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej nakładającej na spółkę karę pieniężną w wysokości 33 mln zł. UKE ukarał TP przed dwoma laty za niewykonanie decyzji Urzędu w sprawie umożliwienia konkurencyjnym operatorom dostępu do tzw. lokalnej pętli abonenckiej.
                                  • 28.05.2009Orzecznictwo: Postępowanie karne to wystarczający powód zwolnienia pracownika
                                   Zasadność przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę polegającej na utracie zaufania pracodawcy w związku z wszczęciem wobec pracownika postępowania karnego powinna być oceniana na podstawie okoliczności znanych w dacie dokonania wypowiedzenia, zaś zdarzenie późniejsze, w tym umorzenie postępowania karnego lub uniewinnienie zwolnionego pracownika, nie przesądzają o niezasadności wypowiedzenia.
                                   • 27.05.2009Sprzedaż towaru samemu sobie a zwrot VAT
                                    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy należy się zwrot podatku VAT od tej faktury? Czy Urząd Skarbowy miał prawo odrzucić tą fakturę?
                                    • 26.05.2009Czekasz na zwrot podatku? - mogą Cię skontrolować
                                     Interpelacja nr 8474 do ministra finansów w sprawie ulgi odsetkowej oraz sposobu kontroli podatników korzystających z ulg
                                     • 22.05.2009Centra Usług Wspólnych w sektorze publicznym
                                      Na 4 - 15 mld złotych rocznie eksperci firmy doradczej Deloitte szacują oszczędności, jakie mógłby odnotować sektor publiczny, gdyby zreorganizował swoje usługi - takie jak np. księgowość, kadry i administracja - w Centra Usług Wspólnych. W opinii ekspertów, dzięki temu można by rozwiązać problemy wynikające z dużej koncentracji sektora na bieżącej obsłudze obywateli i stosunkowo małego nacisku kładzionego na usprawnianie sposobu działania służb publicznych.
                                      • 21.05.2009Niegotowy system monitorowania inwestycji kolejowych
                                       Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że opóźniają się przygotowania instytucji państwowych do monitorowania inwestycji kolejowych finansowanych ze środków unijnych na lata 2007-2013. Nie powstał jeszcze niezbędny system informatyczny, a instrukcje, na podstawie których mają działać urzędy, opracowywane są z ponad rocznym opóźnieniem. Tymczasem spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała już wstępne umowy na realizację inwestycji.
                                       • 20.05.2009Sposób na kryzys w budownictwie - hotel zamiast apartamentowca
                                        Jak donosi Cushman & Wakefield, globalna firma doradcza świadcząca usługi na rynku nieruchomości, polscy deweloperzy oraz inwestorzy coraz częściej rozpatrują możliwość zmiany funkcji planowanych bądź rozpoczętych inwestycji z mieszkaniowej lub biurowej na hotelową. Wpływ na to ma fakt, że rynek nieruchomości hotelowych w Polsce pozostaje wciąż niedoinwestowany i dobry projekt hotelowy w odpowiedniej lokalizacji może być w dłuższym okresie stabilną inwestycją.
                                        • 13.05.2009Podatki, rachunkowość i prawo pracy – szkolimy przez Internet
                                         Nieustanne podnoszenie kwalifikacji w zawodach związanych z rachunkowością, podatkami, kadrami i finansami jest koniecznością (dotyczy to oczywiście również wielu innych zawodów). Stąd popularność szkoleń i zwiększająca się liczba osób biorących w nich udział. Jednak szkolenia oprócz oczywistych korzyści powodują też komplikacje. Delegowanie pracownika oznacza jego nieobecność w pracy, konieczność poniesienia kosztów wyjazdu, często opłacenia noclegu i innych kosztów pobytowych. Koszt szkolenia jest zwykle znaczny, co ogranicza liczbę pracowników w nim uczestniczących. Pojawiła się jednak interesująca opcja, którą w imieniu zespołu szkoleniowego www.podatki.biz prezentuję poniżej.
                                         • 05.05.2009Fińska inwestycja w Zachodniopomorskiem
                                          Jak poinformowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w Stargardzie Szczecińskim wybuduje swój zakład fińska firma Cargotec specjalizująca się w transporcie towarów. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 64 mln euro. Planowany termin rozpoczęcia produkcji w nowej placówce to drugi kwartał 2010 r.
                                          • 15.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Odliczanie VAT przy zakupie paliwa do samochodów użytkowanych przez firmy
                                           W konsekwencji przekroczenia z dniem 1 maja 2004 r. przez państwo polskie granic dopuszczalnych ograniczeń wyznaczonych przez art. 17 ust. 6 akapit drugi Szóstej Dyrektywy, od tego dnia nie mają zastosowania wszelkie określone w prawie krajowym ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego zawartym w zakupach dotyczących wydatków na nabycie paliwa do samochodów wykorzystywanych w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W szczególności nie ma w całości zastosowania obowiązujący obecnie (tj. w brzmieniu od 22 sierpnia 2005 r.) art. 88 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.
                                           • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opłacania i rozliczania składek za obywateli polskich zatrudnionych za granicą
                                            1. Ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą. Krąg osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
                                            • 03.04.2009PAIiIZ: Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów w regionie
                                             82 proc. firm zagranicznych działających nad Wisłą uznało, że Polska jest najlepszym miejscem dla inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. 38 proc. ankietowanych jako alternatywę wskazało Słowację, która dzięki przyjęciu euro jest – zdaniem inwestorów – mniej narażona na ryzyko walutowe w czasach kryzysu. 15 proc respondentów wybrałoby Czechy, a po 8 proc – Rumunię, Rosję i Turcję. Ankietę przeprowadziła Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wśród przedstawicieli 163 firm działających w Polsce, w tym 73 z sektora usług, 39 firm produkcyjnych, 18 z sektora budownictwa, 10 z energetyki i 18 z innych branż.
                                             • 30.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie darowizny pieniężnej
                                              Przekazanie w formie darowizny środków pieniężnych bezpośrednio na rzecz osoby trzeciej (w rozpoznawanej sprawie dewelopera), skutkuje niespełnieniem warunku zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., tj. udokumentowania, iż środki pieniężne stanowiące przedmiot umowy darowizny zostały przekazane obdarowanemu na jego rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, lub za pośrednictwem poczty w drodze przekazu pocztowego.
                                              • 23.03.2009MPiPS o pracach interwencyjnych
                                               Interpelacja nr 7306 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych
                                               • 13.03.2009PAIiIZ: Dobre perspektywy rozwoju biznesowego outsourcingu w Polsce
                                                Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych opublikowała raport na temat atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla sektora BPO (Business Process Outsourcing - wydzielanie procesów biznesowych) przygotowany we współpracy z Jones Lang LaSalle i Grafton Recruitment. Z dokumentu wynika, że Polska jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji w Europie dla inwestycji typu BPO.
                                                • 10.03.2009URE: Brak zgody na zmianę taryf
                                                 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki za nieuzasadniony uznał wniosek o zatwierdzenie wzrostu cen energii elektrycznej złożony przez cztery przedsiębiorstwa i odmówił zatwierdzenia zmian taryf. O zgodę na podwyżkę wnioskowały trzy firmy zajmujące się obrotem energią elektryczną oraz jedna firma zajmująca się dystrybucją.