Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

lokal dla firmy

 • 06.07.2011Odszkodowanie od spółdzielni mieszkaniowej nie podlega PIT
  Interpelacja nr 21848 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym wypłaty odszkodowań dla członków spółdzielni ze środków własnych spółdzielni
  • 06.07.2011Ustalanie wartości budynku metodą uproszczoną
   Pytanie podatnika: Jak rozliczyć koszty wykonania elementów wspólnych dla części mieszkalnej i części przeznaczonej na prowadzenie działalność tj. fundamentów, stropu, dachu i drzwi wejściowych oraz czy np. schody (umieszczone w wiatrołapie), które prowadzą na poddasze (gdzie ma być prowadzona działalności gospodarcza) można w całości zaliczyć w koszty oraz jeżeli w firmie jest samochód, to czy koszty poniesione przy budowie garażu i np. podjazdu oraz bramy można zaliczyć też w koszty firmy?
   • 30.06.2011WSA: Zła faktura nie wyklucza wydatku z kosztów
    Z uzasadnienia: Za koszt uzyskania przychodu można uznać również wydatek, który został udokumentowany nierzetelnym lub wadliwym dowodem księgowym, jeżeli w toku postępowania podatkowego podatnik wykaże, że operacja gospodarcza opisana w tym dowodzie faktycznie wystąpiła oraz, że poniósł jej koszt.
    • 03.06.2011Wartość udziałów w spółce z o.o. otrzymanych w spadku
     Metoda wyceny wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością według wartości skorygowanych aktywów netto pozwala na ustalenie "wartości rynkowej" tych udziałów i mieści się w dyspozycji normy art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 24.05.2011Ministrowie z prezydentami miast o usługach BPO
      Rząd powinien i będzie wspierać projekty branży nowoczesnych usług (BPO), bo dzięki takim inwestycjom powstają nowe miejsca pracy o wysokim potencjalne innowacyjnym.
      • 16.05.2011MF: Hipermarkety nie mają przywilejów podatkowych
       Interpelacja nr 20827 do ministra finansów w sprawie ulg i zwolnień podatkowych sklepów wielkopowierzchniowych
       • 13.05.2011Wydatki na wynajem samochodów w kosztach firmy
        Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć poniesione i udokumentowane wydatki z tytułu wynajmu samochodów osobowych, tj. czynsz, jak i opłaty parkingowe, jednak tylko do wysokości nie wyższej niż odpowiadającej kwocie wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 21 kwietnia 2011 r. nr ILPB3/423-232/07/11-S/ŁM.
        • 09.05.2011MG: Powstaje krajowa sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów
         Tworzymy krajową sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), które będą pomagać polskim przedsiębiorcom w pozyskiwaniu nowych rynków zbytu – zapowiedział minister gospodarki Waldemar Pawlak.
         • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w działalności – odzież motocyklowa w KUP
          Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznały, że skarżąca wykorzystuje motocykl w działalności gospodarczej, to niezrozumiałe jest dlaczego organy nie uznały za koszty uzyskania przychodów wydatków na odzież specjalistyczną motocyklową, w szczególności na nabycie butów, kurtki skórzanej, kamizelki, spodni i rękawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jeżdżenie motocyklem wymaga używania odzieży specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowiącymi ochronę przed niższymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych, a ponadto zasady bezpieczeństwa wymagają, aby motocyklista był ubrany w odzież specjalnie przystosowaną do jazdy motocyklem, to w konsekwencji należy zgodzić się z tym, że wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odzieży motocyklowej pozostają w związku z osiąganymi przychodami, tym bardziej, że odzież motocyklowa różni się istotnie od odzieży standardowej.
          • 06.05.2011Zarząd nieruchomością wspólną - problemy interpretacyjne
           Interpelacja nr 20550 do ministra infrastrukturyw sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy o własności lokali
           • 01.04.2011NSA: Wydatki marketingowe wymagają starannego dokumentowania
            Tezy: Jeżeli związek kosztu uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). nie został udowodniony, to zagadnienie, w którym momencie zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 4 tej ustawy nie istnieje.
            • 08.03.2011Rynek nieruchomości – powrót koniunktury
             W 2010 r. na polskim rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne zawarto transakcje o łącznej wartości około 2 mld euro, co stanowi najwyższy wynik od okresu koniunktury z lat 2006-2007 – wynika z wiosennej edycji raportu Marketbeat przygotowanego przez firmę doradczą Cushman & Wakefield. Ubiegły rok był także rekordowy pod względem wielkości wynajętej powierzchni biurowej w Warszawie. Ponadto optymizm wrócił na rynek najmu w sektorze handlowym oraz magazynowym.  
             • 07.03.2011Będą ułatwienia w rejestracji samochodu w UE?
              Komisja Europejska chce uproszczenia formalności i warunków rejestracji pojazdów zarejestrowanych wcześniej w innym państwie członkowskim. Na ułatwieniach mają skorzystać m.in. firmy użytkujące pojazdy zarejestrowane na terenie Wspólnoty, ale poza krajem ich głównej siedziby.  
              • 22.02.2011Najdroższe lokalizacje biurowe – Polska na 27. miejscu
               Polska awansowała o trzy miejsca w rankingu krajów, w których znajdują się najdroższe lokalizacje biurowe świata w 2011 r. Z raportu „Office Space Across the World” („Powierzchnie biurowe na świecie”) firmy Cushman & Wakefield dotyczącego cen wynajmu powierzchni biurowych na świecie wynika, że czynsze na wszystkich najważniejszych rynkach biurowych gwałtownie wzrosły.  
               • 14.02.2011Odsetki od kredytu na mieszkanie mogą być kosztem firmy
                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności gospodarczej będą usługi szeroko rozumiane jako usługi edukacyjne. Miejscem, w którym Wnioskodawczyni będzie prowadzić działalność gospodarczą jest mieszkanie, które Wnioskodawczyni nabyła w całości ze środków hipotecznego kredytu bankowego udzielonego w 2009 r. Czy odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego w określonej części na prowadzenie działalności gospodarczej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
                • 07.02.2011Nieruchomości biurowe – koniec recesji
                 Według danych z najnowszego badania firmy Cushman & Wakefield, w 2010 r. nastąpiło odwrócenie utrzymującego się w 2009 r. trendu spadkowego czynszów zarówno na polskim, jak i na globalnym rynku najmu powierzchni biurowych. Silniejszy popyt wynikający z ożywienia działalności gospodarczej powodował wzrost czynszów w coraz większej liczbie państw. Liderem tych zmian był region Azji i Pacyfiku, gdzie czynsze wzrosły w ciągu roku o 8 proc.  
                 • 01.02.2011Amortyzacja lokali używanych
                  Częstą praktyką jest obecnie zakup lokali w celach inwestycyjnych. Kupując nieruchomości liczymy na wzrost ich wartości, a jednocześnie mamy zamiar wykorzystywać je albo dla naszych własnych potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, albo traktując je jako źródło przychodów z najmu. W obu tych przypadkach pojawia się potrzeba ustalenia wartości początkowej i wyboru metody amortyzacji – jeżeli chcemy prawidłowo obnizyć płacony podatek dochodowy od osób fizycznych.
                  • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                   Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                   • 28.01.2011Efektywność energetyczna: 150 mln euro z EBOiR dla Polski
                    Do 1 mln euro mogą otrzymać firmy na inwestycje, które poprawią efektywność wykorzystania energii. 150 mln euro na Program Finansowania Rozwoju Zrównoważonej Energii w Polsce (PolSEFF) przeznaczy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Na dofinansowanie mogą liczyć przedsięwzięcia inwestycyjne zwiększające efektywność wykorzystania energii w budynkach, w energię odnawialną oraz wybrane technologie zmniejszające zużycie energii.  
                    • 26.01.2011Abonament RTV – Martwe przepisy o egzekucji
                     Zapytanie nr 8083 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie egzekwowania opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego
                     • 25.01.2011Spotkania w restauracji nie można zaliczyć do kosztów
                      Powoływanie się na okoliczność, że spotkania z kontrahentami nie mają charakteru wytworności oraz nie mają na celu okazania przepychu, nie odbiera im cech reprezentacji. Działania reprezentacyjne obejmują nie tylko imprezy czy spotkania organizowane z wielkim rozmachem lub wystawne bankiety z ekskluzywnym menu – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 17 stycznia 2011 roku, nr IPPB1/415-959/10-2/EC.
                      • 24.01.2011Bariery dla przedsiębiorców – według ZRP rządowy projekt zbyt zachowawczy
                       Rozpatrywany przez sejmową komisję „Przyjazne Państwo” rządowy projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie podejmuje żadnego z najistotniejszych problemów, na które w swojej działalności skarżą się właściciele firm – uważa Związek Rzemiosła Polskiego.  
                       • 21.01.2011WSA: Odsetki z lokaty nie są przychodem z działalności
                        Z uzasadnienia: Za rachunki bankowe związane z wykonywaną działalnością gospodarczą uznać należy wyłącznie takie rachunki, za pośrednictwem których przyjmowane są i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności podmiotu gospodarczego. Natomiast wolne środki pieniężne przechowywane na lokatach bankowych czy zainwestowane w obligacje nie stanowią środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością. W konsekwencji odsetki od takich lokat i obligacji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych. Lokowanie przez spółkę wolnych środków na lokatach pieniężnych i w obligacje powoduje, iż środki nie służą działalności gospodarczej a pomnażaniu środków przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka gospodarczego.
                        • 04.01.2011Podatek VAT 2011: Miejsce świadczenia usług w 2011 r. – poradnik Ministerstwa Finansów
                         Wczoraj (3.01.2011 r.) w dziale Firma i podatki opublikowaliśmy obszerny poradnik MF dotyczący omówienia zmian w podatku VAT na 2011 rok. Dzisiaj prezentujemy kolejne opracowanie pochodzące z Ministerstwa Finansów - tym razem dotyczące sposobu określenia miejsca świadczenia usług według stanu prawnego obowiązującego w 2011 roku. Wszyscy, którzy spotykają się praktycznie z rozliczeniem podatku VAT wiedzą, że prawidłowe określenie miejsca świadczenia usług jest w wielu przypadkach decydujące w kwestii sposobu naliczania podatku – dlatego też zapraszamy do uważnej lektury. Na końcu artykułu umieszczamy link do pliku pdf zawierającego treść poradnika udostępnioną przez MF.
                         • 29.12.2010WSA: Obiad z kontrahentem w restauracji jest reprezentacją
                          Reprezentacją, w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, są niestanowiące reklamy każde działania podatnika - przedsiębiorcy, mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku i prestiżu firmy, podejmowane w szczególności w kontaktach oficjalnych i handlowych z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami. Skoro ustawodawca w powołanym przepisie do kosztów reprezentacji zaliczył koszty usług gastronomicznych, zakupu żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, to wydatki poniesione na wymienione cele, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów, niezależnie od tego czy zakupione usługi (produkty) miały charakter wystawny (okazały), czy też nie.
                          • 22.12.2010Laureaci konkursu Fair Play w biznesie i samorządzie
                            Gratuluję laureatom konkursu Fair Play za odwagę i determinację w działaniach podejmowanych każdego dnia. To wyróżnienia dla firm i instytucji, które postępując etycznie osiągają sukcesy – powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak podczas gali „Przedsiębiorstwo i Gmina Fair Play”. Uroczystość odbyło się 17 grudnia 2010 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
                           • 16.12.2010UE chce upowszechnienia e-administracji
                            Komisja Europejska przedstawiła program poszerzenia zakresu oraz podniesienia jakości usług oferowanych przez administracje państw członkowskich za pośrednictwem Internetu. W ciągu najbliższych pięciu lat obywatele i przedsiębiorcy w UE mają zyskać możliwość korzystania z internetowych rozwiązań umożliwiających rejestrację firmy, złożenie wniosku o świadczenia z zabezpieczenia społecznego lub złożenie oferty przetargowej na dostawę towarów bądź świadczenie usług na rzecz administracji publicznych.  
                            • 10.12.2010Biznes dostrzega znaczenie sektora edukacji
                             Budowanie przyszłej przewagi konkurencyjnej na wiedzy i kompetencjach to najważniejsza korzyść, jaką przedsiębiorstwa dostrzegają w planowym podnoszeniu kwalifikacji pracowników – wynika z badania przeprowadzonego przez KPMG na zlecenie PKPP Lewiatan. Sondaż był częścią projektu „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców" zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
                             • 07.12.2010WSA: Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
                              Tezy: Brak w obowiązującym systemie prawa podatkowego podstawy prawnej do wydania decyzji orzekającej o odpowiedzialności członka zarządu na podstawie art. 108 § 1 w związku z art. 116 ord. pod. z jednoczesnym określeniem w tej decyzji wysokości zobowiązań podatkowych spółki kapitałowej. Decyzja taka jako indywidualny akt administracyjny wydany bez podstawy prawnej podlega wyeliminowaniu z obrotu prawnego na podstawie art. 247 § 1 pkt 2 ord. pod. Decyzja organu odwoławczego utrzymująca w mocy decyzję dotkniętą jedną z kwalifikowanych wad pomieszczonych w art. 247 § 1 ord. pod. rażąco narusza prawo.
                              • 29.11.2010Bezpłatne szkolenia dla pracowników podwykonawcy a przychód w PIT
                               Pytanie podatnika: Czy wartość poniesionych przez Spółkę kosztów: - szkoleń bezpośrednio związanych z trwającym (mającym się rozpocząć) projektem, w ramach którego podwykonawca świadczy zlecone usługi, - szkoleń specjalistycznych, niezwiązanych w momencie ich odbywania z konkretnym projektem - jednakże Spółka przewiduje, że odbyte szkolenie może zostać wykorzystane przez podwykonawcę przy świadczeniu usług w kolejnych projektach lub umożliwić Spółce pozyskanie kolejnych zleceń (ze względu na możliwość zatrudnienia podwykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje), stanowi dla podwykonawców przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?  
                               • 24.11.2010Amortyzacja zmniejsza koszty przy sprzedaży samochodu
                                Pytanie podatnika: Czy niezamortyzowana wartość samochodu w części przewyższającej równowartość 20.000 euro będzie stanowiła w momencie sprzedaży koszt uzyskania przychodu oraz czy możliwe jest pomniejszenie wartości pojazdu w momencie sprzedaży proporcjonalnie do różnicy pomiędzy jego ceną nabycia a równowartością 20.000 euro?
                                • 10.11.2010Pracodawcy nie są zainteresowani zakładaniem żłobków
                                 Interpelacja nr 17939 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie tworzenia przyzakładowych żłobków
                                 • 02.11.2010NSA i delegacje: Podatnik powinien uprawdopodobić związek wyjazdów służbowych z prowadzoną działalnością

                                  Tezy informacyjne: I. W ramach swobodnej oceny dowodów na podstawie art. 233 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) w związku z art. 106 § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wojewódzki sąd administracyjny może krytycznie podejść do każdego dowodu zebranego przez organy podatkowe i do każdego twierdzenia na ich temat, które zostało sformułowane w kontrolowanej decyzji administracyjnej. II. Obowiązek nałożony na organy podatkowe przez art. 122 w związku z art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie ma charakteru bezwzględnego, lecz musi uwzględniać konstytucyjną zasadę sprawiedliwości wyrażoną w art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
                                  • 15.10.2010Wydatki na zorganizowanie imprezy promocyjnej w kosztach firmy
                                   Pytanie podatnika: Spółka zorganizowała spotkanie, w którym uczestniczyli potencjalni najemcy powierzchni w biurowcu, pracownicy Spółki, przedstawiciele podmiotów współpracujących przy realizacji projektu, przedstawiciele wspólnoty mieszkańców budynków sąsiadujących z inwestycją jak również przedstawiciele podmiotów pośredniczących w poszukiwaniu najemców. Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją takich spotkań mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych?
                                   • 06.10.2010Warszawa nadal atrakcyjna dla ekspansywnych firm
                                    Polska stolica znalazła się na drugim miejscu w tegorocznym rankingu najlepszych europejskich miast dla firm planujących ekspansję – ogłosiła firma doradcza z branży nieruchomości Cushman & Wakefield. W głównym rankingu – najlepszych miast do prowadzenia działalności biznesowej w Europie – Warszawa zajęła 24. miejsce. Na szczycie listy pozostaje Londyn, Niemcy mają najwięcej miast przyjaznych dla biznesu, a Wiedeń odnotował w rankingu największy awans.
                                    • 05.10.2010Firmowe spotkania integracyjne nie stanowią przychodu pracownika
                                     Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na rzecz pracowników biorących udział w integracji - zawodach sportowych (przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) sfinansowany ze środków obrotowych spółki dolicza się do przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                     • 28.09.2010Autostrady: Węzeł Sośnica wybudowany z właściwych materiałów – deklaruje GDDKiA
                                      Wszystkie materiały wykorzystane do budowy węzła Sośnica w województwie śląskim były zgodne z normami technicznymi – zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zaprzeczając informacjom, że w trakcie realizacji inwestycji użyto szkodliwych dla środowiska  odpadów produkcyjnych z elektrowni, które nie powinny być wykorzystywane do budowy dróg. Rzetelność wykonawcy mają potwierdzać dokumenty posiadane przez GDDKiA.
                                      • 24.09.2010Amerykańska inwestycja w legnickiej SSE
                                       Grupa Pittsburgh Glass Works (PGW), wiodący producent i dostawca szyb samochodowych dla czołowych firm motoryzacyjnych świata, wybuduje fabrykę w Środzie Śląskiej, na terenie podstrefy legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. W ślad za amerykańskim koncernem wkrótce na Dolnym Śląsku pojawią się kolejne firmy współpracujące z PGW.
                                       • 23.09.2010Małe przedsiębiorstwa tracą na słabej znajomości języków obcych
                                        Komisja Europejska szacuje, że 11 proc. małych i średnich przedsiębiorstw traci kontrakty z powodu braku znajomości języków. Koszty tych niewykorzystanych możliwości mogą sięgać milionów euro i grozić redukcją miejsc pracy. Jak podkreśla Komisja, wielojęzyczność jest zasadniczym elementem unijnych projektów „Mobilna młodzież” oraz „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”. W UE obowiązują 23 języki urzędowe i funkcjonuje ponad 40 języków regionalnych i języków mniejszości.
                                        • 22.09.2010MF o bonach towarowych raz jeszcze
                                         Interpelacja nr 17855 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku bonów towarowych emitowanych przez izby gospodarcze i handlowe
                                         • 22.09.2010Zmiany w dwóch SSE
                                          Powiększenie powierzchni łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej o prawie 16,5 ha oraz utworzenie ponad 570 nowych miejsc pracy na terenie kamiennogórskiej SSE to spodziewane wyniki zmian w rozporządzeniach dotyczących tych obszarów, które na wniosek Ministerstwa Gospodarki przyjęła Rada Ministrów.
                                          • 14.09.2010VAT: Pozostawienie ulepszeń w wynajmowanym lokalu nie jest usługą
                                           Pytania podatnika: 1. Czy podatek od towarów i usług odliczony w momencie ponoszenia nakładów powinien zostać skorygowany zgodnie z dyspozycją art. 91 ustawy o VAT? 2. Czy w omawianej sprawie mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem poniesionych nakładów na lokal, w związku z tym pozostałą niezamortyzowaną część należy opodatkować VAT należnym?
                                           • 10.09.2010Największe firmy Europy Środkowej z sektora energetycznego
                                            Polski PKN Orlen oraz węgierski Mol zachowały pozycję liderów w kolejnej edycji Rankingu CE TOP 500 największych przedsiębiorstw Europy Środkowej autorstwa firmy doradczej Deloitte oraz dziennika Rzeczpospolita. Podczas tegorocznej edycji po raz pierwszy została przyznana także nagroda „CE TOP 500 Index of Success 2010” dla najlepszej firmy środkowoeuropejskiej. Jej laureatem został węgierski Gedeon Richter, firma z branży farmaceutycznej.
                                            • 09.09.2010Ujawnienie środka trwałego w ewidencji nie zmienia zasad jego wyceny
                                             Pytanie podatnika: Czy w związku z ujawnieniem środków trwałych, Spółka ma prawo wprowadzić je do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tj. dokonać ich ujawnienia zgodnie z art. 16d ust. 2 ustawy o pdop, przy czym wartością początkową dla celów amortyzacji będzie wartość rynkowa ujawnionych środków trwałych (rozpoznana przez Spółkę jako przychód podatkowy), a następnie zaliczać odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
                                             • 03.09.2010Rozliczenie podatkowe otrzymanej dotacji
                                              Pytania podatnika: 1. W sytuacji kiedy zakupy dotyczące projektu zostały sfinansowane w 100% zaliczki to w którym momencie 15% wartości faktury powinny być dane w koszty podatkowe czy w momencie pomniejszenia kolejnej refundacji o 15%? 2. Jeśli te wydatki były poczynione w 2009 r. a do końca kwietnia Wnioskodawca złoży zeznanie podatkowe a refundację otrzyma po kwietniu 2010 r. to czy powinien skorygować zeznanie roczne PIT-36L? 3. Po wykorzystaniu zaliczki Wnioskodawca najpierw sam finansował zakupy dotyczące projektu a później składał wniosek o refundację - czy w tej sytuacji powinien odnosić wszystkie koszty na bieżąco w dacie poniesienia wydatku, czyli w dacie faktury a w momencie refundacji robiąc korektę kosztów?
                                              • 20.08.2010Kryzys gospodarczy w Europie Środkowej łagodniejszy niż w „starej” Unii
                                               Państwa i największe firmy regionu Europy Środkowo-Wschodniej poradziły sobie z recesją znacznie lepiej niż kraje „starej” Unii – wynika z przygotowanych przez firmę doradczą Deloitte raportów dotyczących makro- i mikroekonomicznej sytuacji dziesięciu nowych krajów członkowskich UE.
                                               • 18.08.2010Energetyka: Pomoc odbiorcom wrażliwym
                                                Urząd Regulacji Energetyki przedstawił wyniki drugiego pomiaru badań na temat społecznej odpowiedzialności (CSR) przedsiębiorstw energetycznych. Ankiety zostały skierowane przez prezesa URE do zarządów 50 firm. W raporcie z badań znalazły się szczegółowe informacje dotyczące m.in. postępowania firm energetycznych wobec uboższych odbiorców, obecności przedsiębiorstw energetycznych w środowisku lokalnym, współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz instalowania liczników przedpłatowych.
                                                • 28.07.2010Polskie firmy mikro za mało innowacyjne
                                                 Jedynie 26 proc. mikroprzedsiębiorstw w Polsce wprowadza innowacje. Jeszcze mniej, bo jedynie 3 proc., prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Niskie jest też wykorzystanie takich instrumentów jak dotacje, kredyt technologiczny czy fundusze kapitału podwyższonego ryzyka – wynika z wydanego przez PARP opracowania „Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce” autorstwa Małgorzaty Juchniewicz i Barbary Grzybowskiej.
                                                 • 22.07.2010Likwidacja działalności opodatkowanej w formach zryczałtowanych
                                                  Przy likwidacji działalności opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia remanentu likwidacyjnego (spisu z natury). Spis z natury jest sporządzany na dzień likwidacji i obejmuje towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpadki. W odróżnieniu od innych przypadków, w których przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem sporządza remanent, remanent likwidacyjny obejmuje również rzeczowe składniki majątku„” związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia.
                                                  • 22.07.2010Przekwalifikowanie komputera na środek trwały w związku z przyłączeniem urządzeń peryferyjnych
                                                   Pytania podatnika: 1. Czy w sytuacji przyłączenia urządzeń peryferyjnych do komputera zachodzi konieczność przekwalifikowania go na środek trwały tj. zestaw komputerowy, na który składałby się laptop z zapasową baterią, urządzenie wielofunkcyjne i projektor? 2. Czy w sytuacji, gdy dołączenie urządzeń peryferyjnych nie spowoduje konieczności przekwalifikowania laptopa w środek trwały prawidłowym będzie potraktowanie urządzenia wielofunkcyjnego oraz projektora jako kolejnych elementów wyposażenia firmy?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 15 ] następna strona »