Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akty prawne kształtujące rachunkowość

  • 12.04.2016Uchwała NSA. Nagrody z zysku dla pracowników jako koszt podatkowy
    W świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wypłacane pracownikom nagrody i premie z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w miesiącu ich wypłaty - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.