Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

doradztwo szkolenia

 • 23.01.2020Nowi wspólnicy ECDP TAX: Radosaw uk, Joanna Szlzak-Matusewicz, Mateusz Cedro
  Z dniem 16 stycznia do spóki podatkowej ECDP przystpili w charakterze komplementariuszy Krzysztof Komorniczak, wspózaoyciel Grupy ECDP, oraz Radosaw uk, przez co jej nowa nazwa brzmi ECDP TAX uk Komorniczak i Wspólnicy sp.k. Dodatkowo, wspólnikami spóki zostali Joanna Szlzak-Matusewicz oraz Mateusz Cedro.
  • 15.11.2019Gwatownie maleje liczba firm w akademickich inkubatorach przedsibiorczoci
   Liczba firm (startupów), które rozpoczy dziaalno w ramach akademickich inkubatorów przedsibiorczoci wyniosa w roku 2015 – 1 530, w roku 2016 – 1 481, w roku 2017 – 1 209 a w roku 2018 ju tylko 611, poinformowao Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego odpowiadajc na inpterpelacj poselsk.
   • 08.03.2019Co bdzie kontrolowaa Pastwowa Inspekcja Pracy w 2019?
    Pastwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizacj I etapu dugofalowych dziaa kontrolno-prewencyjnych dotyczcych wielu obszarów, w których wystpuj ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzi 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli bdzie midzy innymi przestrzeganie obowizku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarzdzanie PPK, a take obowizku dokonywania wpat do PPK.
    • 07.03.2019Co bdzie kontrolowaa Pastwowa Inspekcja Pracy w 2019?
     Pastwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizacj I etapu dugofalowych dziaa kontrolno-prewencyjnych dotyczcych wielu obszarów, w których wystpuj ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzi 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli bdzie midzy innymi przestrzeganie obowizku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarzdzanie PPK, a take obowizku dokonywania wpat do PPK.
     • 15.11.2018Ksigowo projektów unijnych
      Otrzymanie dofinansowania oznacza zwykle satysfakcj z dobrze wykonanej pracy na etapie aplikowania o rodki - ale to dopiero pocztek dugiej drogi. Wydatki naley bowiem prawidowo udokumentowa i rozliczy, a korzystanie z dotacji komplikuj dodatkowo kwestie zwizane z rachunkowoci i podatkami. Dlatego wanie stworzylimy e-kurs: Ksigowo projektów unijnych, do którego biecej edycji mona zapisa si jeszcze od koca dzisiejszego dnia. Dziki udziaowi w e-kursie Uczestnicy zdobd praktyczn wiedz oraz umiejtnoci niezbdne do prawidowego dostosowania i przygotowania ksigowoci jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy w trakcie e-kursu zapoznaj si z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom.
      • 10.10.2018Poszukiwanie zagranicznych pracowników bdzie mona finansowa ze rodków UE?
       Pienidze ze rodków unijnych, w tym pienidze z Europejskiego Funduszu Spoecznego (EFS), najprawdopodobniej bd mogy trafia równie na poszukiwanie pracowników zagranicznych. Jak tumacz eksperci, polski rzd powinien teraz przyspieszy prace nad tzw. krajow strategi w sprawie migracji.
       • 11.03.2016Biura rachunkowe: jak skutecznie konkurowa – cz. II
        W pierwszym artykule cyklu oglnie przedstawilimy oczekiwania klientw biur rachunkowych, wskazujc na rosnc konkurencj wrd podmiotw wiadczcych usugi ksigowe, poczon jednak z rosnc iloci klientw, zlecajcych prowadzenie rachunkowoci na zewntrz. Zwrcilimy rwnie uwag na rosnce oczekiwania klientw. Ankiety, ktre wypeniaj przedsibiorcy podczas naszych szkole, spotka i konferencji jednoznacznie potwierdzaj ten wzrost oczekiwa. Przyjrzelimy si wic rynkowi usug wiadczonych przez biura rachunkowe i sprawdzilimy, na jakie usugi mog liczy klienci biur.
        • 01.09.2015Outplacement zwolniony z PIT
         W trosce o pracownikw coraz wicej firm wprowadza programy tzw. outplacementu. Programy takie maj na celu aktywizacj zawodow osb zwalnianych z przyczyn lecych po stronie dotychczasowego pracodawcy.
         • 31.08.2015Outplacement zwolniony z PIT
          W trosce o pracownikw coraz wicej firm wprowadza programy tzw. outplacementu. Programy takie maj na celu aktywizacj zawodow osb zwalnianych z przyczyn lecych po stronie dotychczasowego pracodawcy.
          • 20.11.2013Outplacement jako przychd pracownika
           W wielu przypadkach pracodawcy, zwalniajc pracownikw, staraj si zapewni im pomoc w zakresie poszukiwania nowej pracy oraz w zwikszeniu ich atrakcyjnoci na rynku pracy (tzw. outplacement). Naley jednak pamita, e takie wiadczenia mog powodowa powstanie przychodu po stronie pracownika.
           • 12.07.2013PO Polska Cyfrowa 2014-2020. Kto moe liczy na pienidze?
            Resort rozwoju regionalnego rozpocz konsultacje zaoe do nowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Fundusze trafi na realizacj trzech gwnych zada: upowszechnienie dostpu do internetu, rozwj e-administracji oraz na e-integracj osb wykluczonych cyfrowo.
            • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikw
             Interpelacja nr 7340 do ministra finansw w sprawie rodkw na podnoszenie kwalifikacji pracownikw
             • 08.11.2011Usugi doradcze w kosztach uzyskania przychodw
              Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie firmy doradczej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodw, potrcany w dacie jego poniesienia (koszt poredni)?
              • 12.08.2011Koszty uzyskania przychodw w dziaalnoci firmy
               Pytanie podatnika: Czy wskazane wydatki, majce wpyw na rozwj dziaalnoci Spki i w konsekwencji na wysoko uzyskiwanych przychodw, mog stanowi koszt uzyskania przychodu?
               • 13.08.2010Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug
                Zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug dotycz dostosowania przepisw ustawy o podatku od towarw i usug wykorzystujcych odwoania do klasyfikacji statystycznej (obecnie jest to Polska Klasyfikacja Wyrobw i Usug wprowadzona rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 18 marca 1997 r. – Dz. U. Nr 42, poz. 264, z pn. zm. – PKWiU 1997) do klasyfikacji obecnie obowizujcej w statystyce.
                • 06.07.2010Nowy inkubator w Szczeciskim Parku Naukowo-Technologicznym
                 Kilkanacie firm oraz organizacje brany IT rozpoczn w sierpniu dziaalno na terenie Pomerania Technoparku, ktry tworzy Szczeciski Park Naukowo-Technologiczny. Centrum inkubacji biznesu znajdzie si w przygotowywanym dla przedsibiorcw kompleksie, w ktrym do uytkowania oddanych zostanie 2 tys. metrw kwadratowych. Wraz z oferowan infrastruktur, firmy otrzymaj rwnie wsparcie merytoryczne w ramach realizowanych w tym roku projektw szkoleniowych i programu rozwoju firm.
                 • 09.06.2010Pracujcy w edukacji najbardziej zadowoleni
                  Z najnowszych, publikowanych przez TNS OBOP notowa Indeksu Satysfakcji Pracownikw, opracowanego zgodnie z metodologi TRI*M, najbardziej zadowolone z pracy s osoby zatrudnione w brany edukacyjnej. Warto indeksu TRI*M dla tego sektora uksztatowaa si na poziomie 80 punktw, co wiadczy o bardzo wysokim zadowoleniu z miejsca zatrudnienia. Poziom zadowolenia pracownikw edukacji wzrs znacznie w stosunku do ostatniego pomiaru z 2009 roku.
                  • 18.05.2010Szkolenie sfinansowane z dotacji a odliczenie VAT
                   Pytania podatnika: Czy dotacja, ktr Podatnik otrzyma w ramach programu operacyjnego Kapita ludzki stanowi obrt opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy VAT? Czy Spka jest uprawniona na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy VAT do odliczenia podatku VAT naliczonego w zwizku z nabyciem towarw i usug zwizanych ze szkoleniami finansowanymi dotacj?
                   • 26.02.2010Wsparcie dla innowacyjnych przedsibiorcw ze rodowisk akademickich
                    Zostaa uruchomiona Sie Edukacyjna Innowacyjnej Przedsibiorczoci Akademickiej SEIPA, czyli kompleksowy program wsparcia i platforma wymiany dowiadcze wykadowcw i szkoleniowcw inicjujcych programy edukacyjne i szkoleniowo-doradcze w zakresie innowacyjnej przedsibiorczoci studentw i kadry naukowej wyszych uczelni. Program jest adresowany do wszystkich typw uczelni, take kierunkw nieekonomicznych, a jego cel to rozbudzenie aktywnoci przedsibiorczej w rodowisku akademickim.
                    • 09.03.2009Blisko 30 mln euro na wsparcie powiza kooperacyjnych
                     Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci ogosia konkurs projektw w ramach dziaania 5.1. „Wspieranie rozwoju powiza kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
                     • 13.01.2009Szczeciskie centrum rozlicze UniCredit Group
                      Nakady w wysokoci 18,5 mln z i zatrudnienie okoo 430 osb zapowiedzia bank UniCredit Group z siedzib w Mediolanie w zwizku z planami stworzenia w Szczecinie centrum rozlicze finansowych obsugujcego Niemcy, Austri i Polsk.
                      • 05.12.2008Klasyfikacja wydatkw poniesionych na inwestycje
                       Pytanie podatnika: Czy Spka moe rozliczy bezporednio w kosztach uzyskania przychodw, tzn. nie kapitalizowa w wartoci pocztkowej rodka trwaego jako koszty wytworzenia koszty wskazane w pkt e), j-o), tj.: — koszty ubezpiecze inwestycji w trakcie realizacji, — koszty organizacji przetargw, — koszty bada i pomiarw geologicznych i geodezyjnych, — koszty likwidacji rodkw trwaych (np. koszty rozbirki) cznie z nieumorzon czci ich wartoci pocztkowej (likwidacja jest bezporednio zwizana z procesem inwestycyjnym), — koszty zwizane z uzyskaniem pozwole budowlanych, rodowiskowych, itp., niezbdnych do realizacji danego projektu inwestycyjnego, — opaty za uytkowanie gruntu i ubezpieczenia obiektu w czasie budowy oraz podatek od nieruchomoci od dziaek, nabytych wycznie w celach prowadzenia inwestycji, — koszty zwizane z uregulowaniem stanu prawnego gruntw, — koszty osobowe porednie, tj. koszty wynagrodze, narzutw na wynagrodzenia, delegacji zwizanych z inwestycjami i inne koszty pracownikw zaangaowanych w proces wytwarzania rodka trwaego (np. inwestorzy nadzoru) oraz pracownikw zaangaowanych w proces ustalania warunkw przyczeniowych (zawierania umw przyczeniowych), tj. koszty dotyczce osb, ktre nie s zaangaowane wycznie w wytworzenie danego rodka trwaego?