Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualna stopa procentowa

  • 09.11.2010Odsetki od zaległości podatkowych wyniosą 12 proc.
    Dwukrotność aktualnie obowiązującej lombardowej stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego plus 2 proc. - według takiego wzoru będą naliczane odsetki od zaległości podatkowych. Przewiduje to wchodząca w życie 9 listopada br. nowelizacja ordynacji podatkowej. Nowa stawka odsetek musi zostać ogłoszona przez ministra finansów w Monitorze Polskim.