Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

księgowanie faktoringu

 • 09.05.2011VAT od ściągania długów wciąż budzi wątpliwości przedsiębiorców
  Interpelacja nr 20853 do ministra finansów w sprawie opodatkowania bezwarunkowej cesji wierzytelności
  • 15.05.2007ABC faktoringu (6) – Faktoring eksportowy i VAT

   Polscy eksporterzy korzystający z faktoringu eksportowego mają problemy z podatkiem VAT od tych usług. Umowa faktoringu przybiera różnorodne formy, gdyż w kodeksie cywilnym nie ma regulacji określających jej istotne cechy. Różnorodność faktoringu stwarza niejasności co do podstaw oraz sposobu jej opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ustawa o VAT nie uwzględnia złożonego charakteru usług faktoringu, ani tym bardziej faktoringu eksportowego. Brak w tej sprawie jednolitego stanowiska organów podatkowych, co niepotrzebnie ogranicza możliwość korzystania z faktoringu przez polskich eksporterów .
   • 19.04.2007ABC faktoringu (4) – Opłaty i koszty
    Korzystanie z faktoringu związane jest z ponoszeniem określonych kosztów. Faktoring bywa droższy od kredytu bankowego. Ma jednak nad nim zdecydowaną przewagę - jest bardziej dostępny dla małych i średnich firm. Koszt faktoringu w dużej mierze zależy od tego, na jaki rodzaj usługi zdecyduje się firma. W Polsce najpopularniejszy jest faktoring z regresem. Polega on na tym, że faktor nie przejmuje na siebie ryzyka braku zapłaty za dostarczony towar czy usługę.
    • 22.03.2007ABC faktoringu (1)
     Wielu dostawców towarów lub usług nie otrzymuje terminowo należności od swoich odbiorców. Ze względu na dobre kontakty z odbiorcami sami udzielają im kredytu kupieckiego lub też odbiorcy bezumownie nie płacą należności w terminie. Jeżeli stan permanentnego kredytowania odbiorców przez dostawców utrzymuje się przez dłuższy czas, dostawcy tracą płynność finansową i szukają zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty, leasing czy fundusze strukturalne. Korzystając z nich, zaciągają własne zobowiązania czyli pogłębiają zadłużenie, zamiast dochodzić należności od odbiorców. Między innymi przywróceniu płynności finansowej takiego dostawcy służy faktoring. Faktorant szybko zdobywa gotówkę, a faktor zadba często również o bieżącą windykację należności od odbiorców.
     • 08.08.2005Faktoring - podatki i księgowanie
      Przedsiębiorca korzystający z faktoringu będzie opłacał na rzecz faktora wynikające z umowy należności. Najczęściej będzie to prowizja faktora, określona jako procent od kwot faktorowanych, odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu i ewentualne opłaty za usługi dodatkowe – jeżeli umowa będzie przewidywała ich świadczenie.