Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo zasiłku rodzinnego

 • 17.05.2019Prawo do zasiłku opiekuńczego - podstawowe informacje i przykłady
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił zaktualizowany do bieżącego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo i na przykładach wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Dzisiaj informacje dotyczące prawa do zasiłku opiekuńczego.
  • 12.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
   Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
   • 11.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
    Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
    • 25.05.2018Komu przysługuje renta rodzinna?
     Renta rodzinna jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego mającym na celu zapewnienie środków pieniężnych po śmierci ubezpieczonego tym spośród członków rodziny, którzy wraz z jego śmiercią utracili żywiciela. Zasady nabywania prawa do renty rodzinnej zostały ściśle określone przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
     • 09.03.2018Nowe zasady uzyskania świadczenia 500+ dla samotnych rodziców
      W przypadku gdy alimenty zostaną ustalone w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, akt notarialny jest tytułem wykonawczym (a więc spełnia warunek określony w art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) tylko wówczas, gdy sąd nada takiej umowie klauzulę wykonalności - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępniło krótki w poradniku dla samotnych rodziców.
      • 22.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy z przykładami
       Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczące realizowania obowiązków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia, ilustrując je praktycznymi przykładami. Dzisiaj publikujemy poradnik, poświęcony opłacaniu składek na Fundusz Pracy.
       • 09.02.2018Abonament RTV - kto jest zwolniony, kto może korzystać z ulgi
        Wieści o śmierci abonamentu RTV okazały się być przedwczesne. Ma się dobrze, a kolejne pojawiające się projekty jego zastąpienia czymś innym mają medialnie burzliwy, ale krótki żywot. Warto więc przypomnieć kto i w jaki sposób może uwolnić się od tego parapodatkowego obowiązku.
        • 18.01.2018Zasiłek opiekuńczy - uprawnienia i ich udokumentowanie
         Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował ilustrowany przykładami komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Dzisiaj o tym, kto ma prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego oraz o tym, jak to prawo należy udokumentować.
         • 21.03.20174000 zł na niepełnosprawne dziecko - przepisy są zbyt ogólne?
          Interpelacja nr 10286 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
          • 24.02.2017Świadczenia rodzinne – opozycja proponuje zmiany ws. ustalania dochodów
           Kwoty przysporzeń majątkowych z tytułu umorzonych należności czynszowych lub za dostawę mediów powinny być wyłączone z dochodu rodziny, która ma prawo do zasiłku rodzinnego – uważa klub parlamentarny Kukiz’15. W poselskim projekcie zaproponowano odpowiednie zmiany mające na celu poprawę sytuacji świadczeniobiorców.
           • 10.01.2017Świadczenia socjalne. Wzrost minimalnego wynagrodzenie a nowe progi dochodowe
            Interpelacja nr 8183 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany progów dochodowych uprawniających do pobierania świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego
            • 18.08.2016Praca za granicą a prawo do dodatku 500+
             Interpelacja nr 4285 w sprawie programu 500+ dla osób, których małżonek pracuje za granicą.
             • 20.07.2016Świadczenia rodzinne. Umorzony czynsz jest dochodem
              Interpelacja nr 4393 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wyłączenia umorzonej kwoty zaległości czynszowych z definicji dochodu w ustawie o świadczeniach rodzinnych
              • 11.07.2016Prawo do zasiłku opiekuńczego - ZUS wyjaśnia
               Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, bez okresu wyczekiwania, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.  Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
               • 08.07.2016Prawo do zasiłku opiekuńczego - ZUS wyjaśnia
                Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, bez okresu wyczekiwania, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.  Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
                • 24.06.2016Młodociani pracownicy tracą prawo do alimentów i zasiłków?
                 Interpelacja nr 3856 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przedłużenia okresu otrzymywania świadczeń przez młodocianych pracowników
                 • 25.05.2016Błędy w umowie o pracę a prawo do zasiłku chorobowego
                  Zapytanie nr 440 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie uzyskania prawa do zasiłku chorobowego
                  • 15.04.2016Rozliczenie roczne. Separacja i ulga na dzieci tylko dla jednego rodzica
                   Pytanie podatnika: Od 19 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni jest w separacji z mężem, w tym dniu mąż Wnioskodawczyni wyprowadził się do swoich rodziców. Mąż Wnioskodawczyni bardzo rzadko odwiedza dzieci (średnio raz na trzy miesiące), nie uczestniczy w ich wychowaniu, do grudnia 2015 r. nie wiedział nawet do jakiej szkoły chodzi córka, nie wykonuje władzy rodzicielskiej w stosunku do dzieci. Dzieci mieszkają z Wnioskodawczynią i to ona sprawuje wyłączną opiekę nad nimi. Czy Wnioskodawczyni może rozliczyć się indywidualnie za 2015 r. odliczając ulgę prorodzinną na dwoje dzieci za cały rok?
                   • 22.03.2016Świadczenia pielęgnacyjne – przepisy zostaną dostosowane do wyroku TK
                    Ustawa o świadczeniach rodzinnych zostanie dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2014 r. – wynika z senackiego projektu, który trafił do Sejmu w piątek. W orzeczeniu wskazano, że przepis, który uniemożliwiał przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w niektórych sytuacjach, był sprzeczny z ustawą zasadniczą.
                    • 21.03.2016Świadczenia pielęgnacyjne – przepisy zostaną dostosowane do wyroku TK
                     Ustawa o świadczeniach rodzinnych zostanie dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2014 r. – wynika z senackiego projektu, który trafił do Sejmu w piątek. W orzeczeniu wskazano, że przepis, który uniemożliwiał przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w niektórych sytuacjach, był sprzeczny z ustawą zasadniczą.
                     • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
                      Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
                      • 19.11.2015Pomoc społeczna. Progi dochodowe będą zmienione?
                       Interpelacja nr 34873 w sprawie waloryzacji progów dochodowych uprawniających do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej.
                       • 17.11.2015Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Czy będą zmiany w zasiłkach?
                        Interpelacja nr 34841 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opiekunów osób niepełnosprawnych
                        • 16.09.2015500 złotych na każde dziecko?
                         Interpelacja nr 34257 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dodatku na dziecko w wysokości 500 zł do osiemnastego roku życia
                         • 24.08.2015Świadczenia rodzinne do zmiany?
                          Interpelacja nr 33166 w sprawie planowanych zmian w świadczeniach rodzinnych.
                          • 26.05.2015Bezdzietne małżeństwa bez prawa do wspólnego rozliczania?
                           Interpelacja nr 32537 do ministra finansów w sprawie ograniczenia prawa do wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych tylko do małżonków wychowujących dzieci
                           • 14.05.2015Wynagrodzenie stażysty a składki na Fundusz Pracy
                            Tezy: 1. Stażysta uzyskujący stypendium w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, stanowiące podstawę do ustalenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, podlega również obowiązkowi uiszczenia składki na Fundusz Pracy.
                            • 29.04.2015Świadczenie rodzicielskie nie pozbawi statusu bezrobotnego
                             Interpelacja nr 32133 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych
                             • 18.03.2015Zmiany w zasiłku pogrzebowym od 1 marca 2015 r.
                              Od 1 marca 2015 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682), wprowadzające m. in. zmiany w zakresie uprawnień do zasiłku pogrzebowego.
                              • 17.03.2015Zmiany w zasiłku pogrzebowym od 1 marca 2015 r.
                               Od 1 marca 2015 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682), wprowadzające m. in. zmiany w zakresie uprawnień do zasiłku pogrzebowego.
                               • 05.03.2015Pomoc społeczna nie może być stałym źródłem dochodu
                                Teza: Strona korzystająca ze świadczeń celowych z pomocy społecznej nie może oczekiwać zaspokojenia każdej zgłoszonej potrzeby w satysfakcjonującym ją zakresie, albowiem pomoc celowa jest jedynie wsparciem i nie może być pojmowana jako stałe źródło dochodów.
                                • 13.01.2015Świadczenia rodzinne - nowe zasady od 2016 r.
                                 Przepisy dotyczące kryterium dochodowego, od którego zależy prawo do świadczeń rodzinnych, będą bardziej elastyczne - wynika z przygotowanego w resorcie pracy projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przekroczenie kryterium nie będzie już skutkować utratą prawa m.in. do zasiłków rodzinnych.
                                 • 12.01.2015Świadczenia rodzinne - nowe zasady od 2016 r.
                                  Przepisy dotyczące kryterium dochodowego, od którego zależy prawo do świadczeń rodzinnych, będą bardziej elastyczne – wynika z przygotowanego w resorcie pracy projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przekroczenie kryterium nie będzie już skutkować utratą prawa m.in. do zasiłków rodzinnych.
                                  • 20.08.2014Zasiłki rodzinne do zmiany?
                                   Interpelacja nr 26480 w sprawie uprawnień polskich rodzin do otrzymywania zasiłków rodzinnych
                                   • 09.06.2014Becikowe. Świadczenia rodzinne do zmiany?
                                    Interpelacja nr 25781 w sprawie nadmiernej biurokracji przy przyznawaniu świadczenia rodzinnego tzw. becikowego.
                                    • 03.06.2014Zasiłek rodzinny: Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
                                     Interpelacja nr 25593 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dodatków z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym
                                     • 09.04.2014Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
                                      Zapytanie nr 6137 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
                                      • 11.03.2014Becikowe za murem biurokracji
                                       Interpelacja nr 23721 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie tzw. becikowego
                                       • 16.07.2013Dodatki do zasiłku rodzinnego
                                        Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą być również - w szczególnych sytuacjach - uprawnione do specjalnych dodatków. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
                                        • 12.07.2013Zasiłek rodzinny
                                         Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się (pełnoletnia sierota lub uprawniona do alimentów od rodziców).
                                         • 28.01.2013Rozliczenie roczne: Małżeństwo dziecka a prawo rodziców do ulgi
                                          Interpelacja nr 12386 do ministra finansów w sprawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie ulgi na dziecko
                                          • 12.11.2012Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych od 2013 r. a prawa nabyte
                                           Zapytanie nr 1524 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie planowanych zmian dotyczących przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego po 1 stycznia 2013 r.
                                           • 29.10.2012Urlop wychowawczy na niepełnosprawne dziecko
                                            Interpelacja nr 8451 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopów wychowawczych
                                            • 04.10.2012Urlop wychowawczy zostanie jednak wydłużony
                                             Z początkiem przyszłego roku maksymalny wymiar urlopu wychowawczego zostanie wydłużony z 36 do 37 miesięcy. Ojcowie zyskają w ten sposób prawo do dodatkowego miesiąca urlopu. Wydatki państwa wzrosną łącznie o ok. 1 mln zł w skali roku.
                                             • 17.09.2012Nowy specjalny zasiłek opiekuńczy
                                              Do katalogu świadczeń pielęgnacyjnych dołączy nowy specjalny zasiłek opiekuńczy. Jego wprowadzenie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wartość nowego świadczenia ma wynieść 520 zł. Nowelizacja wejdzie w życie z początkiem 2013 r.
                                              • 26.06.2012Becikowe na nowych zasadach
                                               Interpelacja nr 4778 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowych zasad przyznawania tzw. becikowego
                                               • 17.04.2012Kodeks pracy: Zmiany w urlopach rodzicielskich
                                                Interpelacja nr 2607 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie krótszego urlopu wychowawczego dla samotnych matek
                                                • 04.04.2012Zasiłek pogrzebowy dla współmałżonka w separacji
                                                 Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych także w razie śmierci małżonka pozostającego w separacji w rozumieniu art. 61.4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - orzekł Sąd Najwyższy.
                                                 • 09.02.2012Przedsiębiorcy powyżej 55 lat a prawo do zasiłku dla bezrobotnych
                                                  Interpelacja nr 746 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niespójności przepisów dotyczących osób w wieku 50+ prowadzących działalność gospodarczą
                                                  • 21.09.2011Od 1 stycznia 2012 r. po becikowe tylko z zaświadczeniem
                                                   MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »