Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kto płaci zasiłki

 • 24.08.2018Świadczenia: Korzystanie z otwartego bufetu nie generuje przychodu
  Aby nieodpłatne świadczenie stanowiło przychód podatkowy, powinna być to korzyść przypisana konkretnej osobie (indywidualnemu pracownikowi), w ustalonej dla niego indywidualnie wysokości. Tym samym, nie można mówić o przychodzie podatkowym, w sytuacji gdy przypisana wartość świadczenia byłaby jedynie wartością statystyczną (ustaloną np. przez podzielenie kosztów usługi cateringowej przez liczbę uczestników wydarzenia), a nie odzwierciedlałyby rzeczywistej korzyści odniesionej przez daną osobę.
  • 21.06.2018Otwarty bufet dla pracowników pozwala uniknąć PIT
   Przedsiębiorca podjął się wdrożenia szeregu inicjatyw mających na celu poprawę komfortu pracy pracowników, zredukowania poziomu stresu oraz zachowania dobrego stanu zdrowia. Jedną z takich inicjatyw jest zapewnienie pracownikom posiłków w miejscu pracy w postaci otwartego bufetu. Czy koszt sfinansowanych przez pracodawcę posiłków – artykułów spożywczych, napojów bezalkoholowych które nie są związane ze spotkaniami biznesowymi, stanowi dla pracowników przychód z pracy?
   • 20.06.2018Otwarty bufet dla pracowników pozwala uniknąć PIT
    Przedsiębiorca podjął się wdrożenia szeregu inicjatyw mających na celu poprawę komfortu pracy pracowników, zredukowania poziomu stresu oraz zachowania dobrego stanu zdrowia. Jedną z takich inicjatyw jest zapewnienie pracownikom posiłków w miejscu pracy w postaci otwartego bufetu. Czy koszt sfinansowanych przez pracodawcę posiłków – artykułów spożywczych, napojów bezalkoholowych które nie są związane ze spotkaniami biznesowymi, stanowi dla pracowników przychód z pracy?
    • 09.08.2016Praca w Szwecji a obowiązki polskiego płatnika
     Pytanie podatnika: Czy od wynagrodzeń za pracę polskich pracowników zatrudnionych w spółce G i wykonujących pracę na terytorium Szwecji, spółka G jako płatnik, powinna pobierać zaliczki na podatek dochodowy w Polsce?
     • 25.02.2014Posiłek na spotkaniu z klientem a przychód pracownika
      Pytanie podatnika: Czy posiłek spożyty przez pracownika na spotkaniu z kontrahentem pracodawcy będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy, od którego Wnioskodawca - będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązana jest pobrać zaliczkę na ten podatek dochodowy i odprowadzić go do właściwego organu podatkowego, a jeśli tak to jak obliczyć wartość tego przychodu i wartość podatku?
      • 09.07.2013Zwrot wydatków z karty debetowej a PIT
       Pieniądze zwrócone przez bank w związku z zakupami z kartą debetową nie można uznać za nagrodę związaną ze sprzedażą premiową, ponieważ nie jest ona bezpośrednio związana ze sprzedażą określonej usługi, ale z dokonywaniem operacji w ramach tej usługi (w ramach rachunku bankowego). W konsekwencji, nie ma zastosowania w tym przypadku zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Taki bonus od banku jest zatem przychodem z innych źródeł opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
       • 17.09.2012Firmowy piknik a przychód pracownika i emeryta
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca zorganizował piknik sportowo-rekreacyjny dla pracowników i emerytów. Koszt imprezy został ustalony w sposób zryczałtowany i niezależny od ilości osób uczestniczących. Impreza została sfinansowana w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i miała charakter masowy. Czy udział w ww. pikniku stanowi dla pracownika i emeryta przychód podlegający opodatkowaniu?
        • 02.05.2012Państwo kosztuje nas po 18 tys. zł rocznie
         Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju wyliczyła, ile przeciętnego mieszkańca kosztuje utrzymanie państwa polskiego. W przeliczeniu na jednego obywatela koszty wynoszą ponad 18 tys. zł (za 2011 rok). Kwota ta obejmuje wydatki związane nie tylko z rządem i samorządami, ale także NFZ, ZUS, KRUS oraz innymi instytucjami utrzymywanymi z pieniędzy podatników.
         • 10.08.2010Opodatkowanie napiwków – czyli chytry dwa razy traci
          Jako klient płacący rachunek obsługującej mnie osobie prawie zawsze pozostawiam napiwek. Podobnie czyni spora ilość klientów restauracji. Spotkałem się ostatnio z sytuacją, w której kelnerka na pytanie, czy może doliczyć napiwek do rachunku opłacanego kartą płatniczą, odpowiedziała twierdząco, dodając jednak, że wolałaby otrzymać tę kwotę bezpośrednio. Jestem przekonany, że z podobną reakcją spotkali się już nieraz nasi Czytelnicy. Wbrew pozorom bezpośrednie płacenie kelnerowi jest działaniem zgodnym z interesem ekonomicznym zarówno obsługującej nas osoby, jak i restauratora – jako pracodawcy i płatnika podatku.
          • 05.12.2008Składki ZUS przedsiębiorcy na macierzyńskim
           Interpelacja nr 5472 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
           • 16.10.2008ZUS wyrówna zasiłki do trzech lat wstecz
            W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ZUS i płatnicy składek muszą przeliczyć podstawę wymiaru zasiłków wypłaconych pracownikom w ostatnich trzech latach; w niektórych przypadkach przeliczenie będzie dotyczyło nawet dłuższego okresu – wyjaśnia w inetrnetowym serwisie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Hanna Perło, dyrektor departamentu zasiłków centrali ZUS.