Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

adaptacje budowlane

  • 29.05.2017Wymiana drzwi garażowych jako własny cel mieszkaniowy?
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zaliczyć do wydatków na własne cele mieszkaniowe wymianę drzwi garażowych?
  • 02.01.2013Zeznania świadków w postępowaniu podatkowym
    Z uzasadnienia: Ordynacja podatkowa przewiduje wyjątki od zasady bezpośredniości postępowania dowodowego z art. 190 O.p. Odstępstwo od tej reguły wprowadza art. 181 O.p., dopuszczając aby w postępowaniu podatkowym były wykorzystane dowody i materiały zgromadzone w innych postępowaniach, w tym także w postępowaniu karnym lub innym postępowaniu kontrolnym. Zatem, nie istnieje prawny nakaz, aby w toku postępowania podatkowego koniecznym było powtórzenie przesłuchania świadka, który zeznawał w takich postępowaniach, a korzystanie przez organy z tak uzyskanych zeznań samo w sobie nie narusza zasady czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym, ani też nie narusza jakichkolwiek innych przepisów Ordynacji podatkowej.
  • 24.08.2011Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym a koszty
    Pytanie podatnika: Czy podatnik będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany obiekt pozostawi w nim dokonane nakłady?