Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek formie rycza速u

 • 14.05.2019NSA. Sprzeda nieruchomo軼i mo瞠 spowodowa utrat prawa do rycza速u
  Zakup dzia趾i gruntu, rozpocz璚ie na niej budowy budynku mieszkalnego przez jej w豉軼iciela w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej, a nast瘼nie sprzeda takiej nieruchomo軼i w ca這軼i w trakcie budowy, powinna zosta zakwalifikowana do poz. 27 za陰cznika nr 2 do ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, czyli do us逝gi kupna i sprzeda篡 nieruchomo軼i na w豉sny rachunek, której dokonanie powoduje wy陰czenie z opodatkowaniem w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
  • 07.05.2019Przychody z najmu kampera mog by opodatkowane rycza速em
   Pytanie: Wnioskodawca posiada samochód w zabudowie kamper. W okresie wiosna – jesie chcia豚y go wynajmowa. Ponadto Wnioskodawca jest równie w豉軼icielem mieszkania, które wynajmuje na tzw. zasadzie rycza速u 8,5% za ka盥y miesi帷. Czy w豉軼iwym b璠zie odprowadzanie podatku do Urz璠u Skarbowego za wynajem kampera w wysoko軼i 8,5% za miesi帷 od kwoty ewentualnego wynajmu i czy nale篡 t kwot zsumowa z kwot podatku odprowadzonego co miesi帷 za wynajem mieszkania?
   • 23.04.2019MF: Najem kilku mieszka te mo瞠 by obj皻y rycza速em
    Wysoko嗆 p豉conego podatku nie jest czynnikiem, który okre郵a, 瞠 dane przychody s zaliczane do okre郵onego 廝ód豉 przychodów. Tak samo takim czynnikiem nie powinna by ilo嗆 lokali wynajmowanych, czy okres, na jaki te lokale s wynajmowane (najem d逝goterminowy, czy najem krótkoterminowy). Zrycza速owana forma opodatkowania przychodów z najmu pozwala podatnikom na p豉cenie podatków w sposób uproszczony, a jednocze郾ie stanowi 廝ód這 dochodów bud瞠tu Pa雟twa. Natomiast pojawiaj帷e si rozbie積o軼i s nieod陰czne przy stosowaniu prawa w praktyce - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
    • 23.04.2019Us逝gi biurowe na rycza販ie
     Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Dzia豉lno軼i Gospodarczej. Zgodnie z wpisem do CEIDG gównym przedmiotem dzia豉lno軼i jest „dzia豉lno嗆 us逝gowa zwi您ana z administracyjn obs逝g biura” (82.11.Z). Czy przychody, które Wnioskodawca osi庵a w zwi您ku ze 鈍iadczeniem ww. us逝g mo瞠 opodatkowa w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych, a je瞠li tak, to wg jakiej stawki?
     • 28.03.2019Karta podatkowa: Odliczenie sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne ma鹵onka
      Przedsi瑿iorca opodatkowany w formie karty podatkowej ma prawo odliczy od podatku sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne przez niego op豉cone i naliczone zgodnie z przepisami dotycz帷ymi tych sk豉dek. A poniewa sk豉dka na ubezpieczenie osoby wspó逍racuj帷ej (czyli i ma鹵onka) jest obowi您kowa, równie podlega odliczeniu - na zasadach okre郵onych w ustawie.
      • 06.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
       Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
       • 05.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
        Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
        • 05.03.2019Podatki od OZE po zmianach
         Art. 4 ust. 9 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 廝ód豉ch energii stanowi, i wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a tak瞠 pobieranie tej energii z sieci nie s 鈍iadczeniem us逝g ani sprzeda膨 w rozumieniu ustawy o VAT. Przepis ten zosta uchylony, poniewa sta w sprzeczno軼i z przepisami dotycz帷ymi podatku VAT, gdzie ani ustawa o VAT, ani dyrektywa VAT okre郵aj帷a ramy unijnego systemu VAT, nie przewidywa造 瘸dnych szczególnych preferencji dla tego rodzaju dzia豉lno軼i - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
         • 18.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawid這wo korzysta z ulgi prorodzinnej
          Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
          • 15.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawid這wo korzysta z ulgi prorodzinnej
           Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
           • 12.02.2019Rycza速 od przychodu z dzier瘸wy znaku towarowego
            Pytanie: Wnioskodawca zamierza zarejestrowa znak towarowy. Planuje w przysz這軼i zawrze umow dzier瘸wy znaku towarowego z osob prawn (spó趾 kapita這w lub spó趾 osobow) lub osob prowadz帷 dzia豉lno嗆 gospodarcz. W ramach umowy, wynajmuj帷y znak towarowy b璠zie si nim móg dowolnie pos逝giwa i u篡tkowa w prowadzonej przez siebie dzia豉lno軼i gospodarczej. Czy przychód z czynszu z umowy dzier瘸wy znaku towarowego mo瞠 zosta opodatkowany rycza速em od przychodów ewidencjonowanych?
            • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
             Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
             • 05.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
              Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
              • 25.01.2019Koszty poboru podatku PIT
               Odpowiadaj帷 na interpelacj poselsk MF poinformowa這, 瞠 koszt poboru podatku PIT w roku 2017 oszacowano na poziomie 844,737 mln z. W odpowiedzi na interpelacj ministerstwo przedstawi這 równie wiele innych danych zwi您anych z systemem poboru PIT w Polsce.
               • 24.01.2019Zobowi您ania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów p豉tno軼i
                Wp豉caj帷 nale積o軼i podatkowe na formularzu wp豉ty podajemy symbol formularza lub tytu逝 p豉tno軼i. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie mo瞠 spowodowa b喚dn kwalifikacj wp豉ty przez ksi璕owo嗆 urz璠u, a to z kolei mo瞠 skomplikowa 篡cie podatnika (poprzez np. powstanie nadp豉ty na jednym z kont a niedop豉ty na innym). Warto, wi璚 mie pod r瘯 aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wp豉tach nale積o軼i podatkowych.
                • 23.01.2019Zobowi您ania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów p豉tno軼i
                 Wp豉caj帷 nale積o軼i podatkowe na formularzu wp豉ty podajemy symbol formularza lub tytu逝 p豉tno軼i. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie mo瞠 spowodowa b喚dn kwalifikacj wp豉ty przez ksi璕owo嗆 urz璠u, a to z kolei mo瞠 skomplikowa 篡cie podatnika (poprzez np. powstanie nadp豉ty na jednym z kont a niedop豉ty na innym). Warto, wi璚 mie pod r瘯 aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wp豉tach nale積o軼i podatkowych.
                 • 10.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
                  Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
                  • 09.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
                   Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
                   • 09.01.2019NSA. Korekta zeznania nie przywróci prawa do rycza速u
                    Z uzasadnienia: Zasada kontynuacji rozliczania si w formie rycza速u, wynikaj帷a z art. 9 ust. 1 zdanie 2 ustawy z o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, ma zastosowanie w sytuacji kiedy prawo do rozliczania si przez podatnika w tej formie trwa nieprzerwanie. Utrata tego prawa wy陰cza mo磧iwo嗆 odwo豉nia si do zasady kontynuacji i wobec tego przestaje obowi您ywa domniemanie zachowania zrycza速owanej formy opodatkowania w nast瘼nym roku.
                    • 02.01.2019Wynajem kilku mieszka nie wyklucza rycza速u
                     Pytanie: Wnioskodawca jest osob fizyczn zatrudnion w firmie budowlanej w Norwegii i nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej. Niedawno sprzeda dom w Norwegii, a uzyskany kapita zainwestowa w lokale mieszkalne, które nast瘼nie ma zamiar odda w najem. Obecnie zakupi pi耩 mieszka. Czy najem tych mieszka mo積a traktowa jako najem prywatny i opodatkowa jak dotychczas 8,5% stawk rycza速u od przychodów ewidencjonowanych?
                     • 28.12.2018Obowi您ki p豉tnika w zwi您ku z umow zlecenia zawart z cudzoziemcem
                      Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ci捫帷ego na nim obowi您ku podatkowego. Inaczej mówi帷, od miejsca zamieszkania zale篡, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowi您kowi podatkowemu w Polsce.
                      • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
                       Fakt, 瞠 konstytucyjne zasady zosta造 skonkretyzowane i wyra穎ne expressis verbis w ustawie Prawo Przedsi瑿iorców powoduje, i uzyskuj one znacznie wi瘯sze znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie b璠zie istnia豉 konieczno嗆 powo造wania si na normy konstytucyjne - poinformowa przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsi瑿iorców powiela zapisy Konstytucji.
                       • 19.12.2018Podatki 2019. Obowi您ki przy rycza販ie: B璠zie mniej i 豉twiej
                        Zgodnie z ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym, 1 stycznia przysz貫go roku w ustawie o zrycza速owanym podatku dochodowym m.in. zniesiony zostanie obowi您ek prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposa瞠nia, a tak瞠 ewidencji zatrudnienia. Ponadto, powiadomienie o wyborze formy opodatkowania b璠zie mo積a z這篡 do 20. dnia miesi帷a nast瘼uj帷ego po miesi帷u, w którym osi庵nie si pierwszy w roku podatkowym przychód albo do ko鎍a roku podatkowego, je瞠li pierwszy taki przychód zosta osi庵ni皻y w grudniu roku podatkowego.
                        • 18.12.2018Mo磧iwo嗆 opodatkowania przez ma這letniego dochodów z najmu
                         Pytanie: Wnioskodawca jest ma這letnim (obecnie ma 15 lat). Rodzice Wnioskodawcy zakupili lokal mieszkalny, który zostanie przekazany Wnioskodawcy w formie darowizny. Do czasu usamodzielnienia si Wnioskodawcy lokal b璠zie wynajmowany. Czy osi庵ni皻e dochody z tytu逝 najmu ww. lokalu w przypadku nie pobierania po篡tków z tego tytu逝 przez rodziców Wnioskodawcy (ma這letniego) mog by opodatkowane wy陰cznie przez Wnioskodawc (ma這letniego) w odr瑿nym zeznaniu podatkowym na jego imi i nazwisko?
                         • 06.12.2018Podatki 2019. Obowi您ki przy rycza販ie: B璠zie mniej i 豉twiej
                          Zgodnie z ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym, 1 stycznia przysz貫go roku w ustawie o zrycza速owanym podatku dochodowym m.in. zniesiony zostanie obowi您ek prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposa瞠nia, a tak瞠 ewidencji zatrudnienia. Ponadto, powiadomienie o wyborze formy opodatkowania b璠zie mo積a z這篡 do 20. dnia miesi帷a nast瘼uj帷ego po miesi帷u, w którym osi庵nie si pierwszy w roku podatkowym przychód albo do ko鎍a roku podatkowego, je瞠li pierwszy taki przychód zosta osi庵ni皻y w grudniu roku podatkowego.
                          • 30.11.2018Podatek od dochodów z umowy cywilnoprawnej nierezydenta z Ukrainy
                           Przychody nierezydentów uzyskane w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, dla celów podatku dochodowego do osób fizycznych podlegaj kwalifikacji do 廝ód豉 dzia豉lno嗆 wykonywana osobi軼ie. Przychody takie, uzyskane przez rezydenta Ukrainy na mocy umowy zlecenia lub umowy o dzie這, podlegaj regulacjom art. 14 konwencji, odnosz帷ym si do opodatkowania dzia豉lno軼i o samodzielnym charakterze. Zgodnie z tym przepisem, przychody rezydenta Ukrainy uzyskane na mocy umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy od dzie這), podlegaj opodatkowaniu w Polsce w sytuacji gdy nierezydent prowadzi dzia豉lno嗆 w Polsce za pomoc sta貫j placówki.
                           • 29.11.2018Podatki 2019: Mniej obowi您ków przy najmie na rycza販ie
                            Z pocz徠kiem przysz貫go roku uchylone zostan obowi您ki informacyjne i ewidencyjne w zakresie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych z tytu逝 najmu, podnajmu itp., tj. zlikwidowany zostanie obowi您ek sk豉dania o鈍iadczenia o wyborze opodatkowania, nie b璠zie tak瞠 ju obowi您ku prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie b璠zie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej.
                            • 28.11.2018Podatki 2019: Mniej obowi您ków przy najmie na rycza販ie
                             Z pocz徠kiem przysz貫go roku uchylone zostan obowi您ki informacyjne i ewidencyjne w zakresie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych z tytu逝 najmu, podnajmu itp., tj. zlikwidowany zostanie obowi您ek sk豉dania o鈍iadczenia o wyborze opodatkowania, nie b璠zie tak瞠 ju obowi您ku prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie b璠zie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej.
                             • 15.11.2018Bitcoin w Japonii bez podatku. A co na to polski fiskus?
                              Na przestrzeni ostatnich lat japo雟ki rz康 wzmocni obecno嗆 kryptowalut w gospodarce narodowej. Od 2017 r. waluta cyfrowa zosta豉 uznana za oficjalny 鈔odek p豉tniczy w Japonii, a niektóre innowacyjne firmy zacz窸y wyp豉ca cz窷 wynagrodzenia swoim pracownikom w Bitcoinach. Kolejnym krokiem w celu spopularyzowania walut wirtualnych by這 wy陰czenie kryptowalut spod opodatkowania japo雟kim podatkiem konsumpcyjnym „JCT”. Tak istotna preferencja podatkowa mia豉 w za這瞠niu skutkowa zwi瘯szeniem aktywno軼i handlowej Bitcoina i innych kryptowalut, a w d逝窺zej perspektywie stymuluj帷o wp造n望 na atrakcyjno嗆 japo雟kiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów.
                              • 14.11.2018Bitcoin w Japonii bez podatku. A co na to polski fiskus?
                               Na przestrzeni ostatnich lat japo雟ki rz康 wzmocni obecno嗆 kryptowalut w gospodarce narodowej. Od 2017 r. waluta cyfrowa zosta豉 uznana za oficjalny 鈔odek p豉tniczy w Japonii, a niektóre innowacyjne firmy zacz窸y wyp豉ca cz窷 wynagrodzenia swoim pracownikom w Bitcoinach. Kolejnym krokiem w celu spopularyzowania walut wirtualnych by這 wy陰czenie kryptowalut spod opodatkowania japo雟kim podatkiem konsumpcyjnym „JCT”. Tak istotna preferencja podatkowa mia豉 w za這瞠niu skutkowa zwi瘯szeniem aktywno軼i handlowej Bitcoina i innych kryptowalut, a w d逝窺zej perspektywie stymuluj帷o wp造n望 na atrakcyjno嗆 japo雟kiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów.
                               • 02.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
                                15 wrze郾ia br. wesz造 w 篡cie zmiany w rozporz康zeniu ws. prowadzenia podatkowej ksi璕i przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporz康zenia do zmian w ustawie o PIT, które wesz造 篡cie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowi您ek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksi璕i. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przes豉nek uznania ksi璕i za rzeteln. Pozosta貫 zmiany maj charakter porz康kowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                                • 01.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
                                 15 wrze郾ia br. wesz造 w 篡cie zmiany w rozporz康zeniu ws. prowadzenia podatkowej ksi璕i przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporz康zenia do zmian w ustawie o PIT, które wesz造 篡cie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowi您ek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksi璕i. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przes豉nek uznania ksi璕i za rzeteln. Pozosta貫 zmiany maj charakter porz康kowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                                 • 19.09.2018Praca wakacyjna a zeznanie roczne
                                  Wakacje to czas, którego cz窷 niektórzy uczniowie czy studenci przeznaczaj na prac. Mo瞠 by ona 鈍iadczona w oparciu o umow o prac lub umow zlecenia, niekiedy – umow o dzie這. Rozliczenia podatkowe z tego tytu逝 zwykle spoczywaj na pracodawcy lub zleceniodawcy. M這dy cz這wiek musi jednak pami皻a o tym, 瞠 co do zasady po zako鎍zeniu roku b璠zie mia obowi您ek z這瞠nia zeznania podatkowego obejmuj帷ego uzyskane przychody.
                                  • 06.09.2018Podatki 2019: Mniej obowi您ków ws. przychodów z tytu逝 najmu
                                   Resort finansów uchyli cz窷 obowi您ków informacyjnych i ewidencyjnych, które dotycz m.in. rycza速u od przychodów ewidencjonowanych z tytu逝 najmu i podnajmu. Zlikwidowany zostanie np. obowi您ek sk豉dania w takich sytuacjach o鈍iadczenia o wyborze opodatkowania. Wprowadzaj帷a zmiany nowelizacja ma wej嗆 w 篡cie w 2019 r.
                                   • 05.09.2018Podatki 2019: Mniej obowi您ków ws. przychodów z tytu逝 najmu
                                    Resort finansów uchyli cz窷 obowi您ków informacyjnych i ewidencyjnych, które dotycz m.in. rycza速u od przychodów ewidencjonowanych z tytu逝 najmu i podnajmu. Zlikwidowany zostanie np. obowi您ek sk豉dania w takich sytuacjach o鈍iadczenia o wyborze opodatkowania. Wprowadzaj帷a zmiany nowelizacja ma wej嗆 w 篡cie w 2019 r.
                                    • 23.08.2018NSA: Ustalaj帷 dochód dziecka dla celów ulgi prorodzinnej mo積a uwzgl璠ni strat ze 廝ód豉 przychodów
                                     Z uzasadnienia: Aby osoba samotnie wychowuj帷a dziecko mog豉 skorzysta z preferencyjnego opodatkowania spe軟ione musz by zwi您ane z dzieckiem przes豉nki pozytywne (wiek dziecka, wykonywanie w stosunku do niego w豉dzy rodzicielskiej, pobieranie nauki) oraz nie mo瞠 by spe軟iona przes豉nka negatywna w postaci osi庵ni璚ia dochodu przekraczaj帷ego ustalony w ustawie limit.
                                     • 31.07.2018Praca wakacyjna a zeznanie roczne
                                      Wakacje to czas, którego cz窷 niektórzy uczniowie czy studenci przeznaczaj na prac. Mo瞠 by ona 鈍iadczona w oparciu o umow o prac lub umow zlecenia, niekiedy – umow o dzie這. Rozliczenia podatkowe z tego tytu逝 zwykle spoczywaj na pracodawcy lub zleceniodawcy. M這dy cz這wiek musi jednak pami皻a o tym, 瞠 co do zasady po zako鎍zeniu roku b璠zie mia obowi您ek z這瞠nia zeznania podatkowego obejmuj帷ego uzyskane przychody.
                                      • 17.07.2018Stosowanie mechanizmu podzielonej p豉tno軼i (MPP) - obja郾ienia podatkowe MF
                                       Czego dotycz obja郾ienia  Obja郾ienia dotycz stosowania pomi璠zy podatnikami VAT wprowadzanego z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej p豉tno軼i.
                                       • 16.07.2018Stosowanie mechanizmu podzielonej p豉tno軼i (MPP) - obja郾ienia podatkowe MF
                                        Czego dotycz obja郾ienia  Obja郾ienia dotycz stosowania pomi璠zy podatnikami VAT wprowadzanego z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej p豉tno軼i.
                                        • 03.07.2018NSA. Wynajmuj帷y wiele lokali nie mo瞠 stosowa rycza速u
                                         Z uzasadnienia: Szeroki zakres prowadzonego najmu (23 lokale) wskazuje, 瞠 nie mo瞠 on by prowadzony inaczej ni w sposób zorganizowany i profesjonalny. Zatem, przychód uzyskany z tytu逝 najmu lokali wykorzystywanych i wynajmowanych w ramach i na potrzeby prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej nie b璠zie stanowi przychodu ze 廝ód豉 okre郵onego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (najem, dzier瘸wa, itp.), lecz b璠zie przychodem ze 廝ód豉 okre郵onego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej.
                                         • 29.06.2018Taka sama dzia豉lno嗆 jak by貫go pracodawcy. Czy mo磧iwy rycza速?
                                          Pytanie: W styczniu 2017 r. 穎na Wnioskodawcy rozpocz窸a dzia豉lno嗆, która by豉 opodatkowana rycza速em. W tej dzia豉lno軼i zosta zatrudniony Wnioskodawca na podstawie umowy o prac. 1 stycznia br. 穎na zawiesi豉, a w kwietniu ca趾owicie zaprzesta豉 prowadzenia dzia豉lno軼i. Od stycznia Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 w takim samym zakresie jak 穎na. Czy Wnioskodawcy przys逝guje prawo do opodatkowania rycza速em w 2018 r.?
                                          • 26.06.2018NSA. Korekta przychodu a prawo do rycza速u
                                           Korekta przychodu in plus lub in minus, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, dokonana w nast瘼nym lub kolejnym roku podatkowym, nie mo瞠 wp造wa na ustalenie zrycza速owanej formy opodatkowania od przychodów ewidencjonowanych. Przekroczenie w roku poprzedzaj帷ym rok podatkowy wysoko軼i przychodu ponad ustawowy limit obliguje do za這瞠nia podatkowej ksi璕i przychodów i rozchodów oraz op豉cenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                           • 07.06.2018Zmiana formy opodatkowania przed uzyskaniem pierwszego przychodu
                                            8 stycznia br. podatnik rozpocz掖 prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej. Dokonuj帷 rejestracji dzia豉lno軼i za po鈔ednictwem portalu internetowego CEiDG wskaza przez pomy趾, jako form opodatkowania - zasady ogólne. Nast瘼nie 1 lutego - przed uzyskaniem pierwszego przychodu - dokona zmiany formy opodatkowania przez wybór opodatkowania w postaci rycza速u od przychodów ewidencjonowanych. Czy wybór zrycza速owanej formy opodatkowania jest skuteczny?
                                            • 05.06.2018Zmiana formy opodatkowania przed uzyskaniem pierwszego przychodu
                                             8 stycznia br. podatnik rozpocz掖 prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej. Dokonuj帷 rejestracji dzia豉lno軼i za po鈔ednictwem portalu internetowego CEiDG wskaza przez pomy趾, jako form opodatkowania - zasady ogólne. Nast瘼nie 1 lutego - przed uzyskaniem pierwszego przychodu - dokona zmiany formy opodatkowania przez wybór opodatkowania w postaci rycza速u od przychodów ewidencjonowanych. Czy wybór zrycza速owanej formy opodatkowania jest skuteczny?
                                             • 10.05.2018Podatki 2018: Nowy wzór skróconej deklaracji VAT-12
                                              W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporz康zenie ws. wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i us逝g w zakresie us逝g taksówek osobowych opodatkowanych w formie rycza速u (VAT-12). Zmiany maj zwi您ek z wprowadzeniem nowego narz璠zia, czyli mechanizmu podzielonej p豉tno軼i (tzw. split payment). Rozporz康zenie wejdzie w 篡cie z pocz徠kiem lipca br.
                                              • 09.05.2018Podatki 2018: Nowy wzór skróconej deklaracji VAT-12
                                               W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporz康zenie ws. wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i us逝g w zakresie us逝g taksówek osobowych opodatkowanych w formie rycza速u (VAT-12). Zmiany maj zwi您ek z wprowadzeniem nowego narz璠zia, czyli mechanizmu podzielonej p豉tno軼i (tzw. split payment). Rozporz康zenie wejdzie w 篡cie z pocz徠kiem lipca br.
                                               • 08.05.2018Zwrot pracownikom wydatków na paliwo z PIT
                                                Pytanie: Czy wyp豉cone pracownikowi kwoty z tytu逝 cz窷ciowego zwrotu kosztu paliwa w formie stawki dziennej za dojazdy z domu do miejsca wykonywania pracy prowadzi do powstania u tego pracownika przychodu ze stosunku pracy i w konsekwencji, czy Spó趾a jako p豉tnik PIT nie b璠zie zobowi您ana do ustalenia przychodu po stronie pracownika i pobrania zaliczki na podatek?
                                                • 04.05.2018Zmiana sposobu opodatkowania - konsekwencje b喚dnej decyzji
                                                 Podatnik opodatkowany do tej pory podatkiem jednolitym wg stawki 19%, który z這篡 pismo o wyborze opodatkowania w formie rycza速u ewidencjonowanego, a który, jak si pó幡iej okaza這 nie mia prawa do opodatkowania w tej formie, jest w tym roku opodatkowany na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Do podatku liniowego mo瞠 powróci dopiero w kolejnym roku - po z這瞠niu odpowiedniego o鈍iadczenia.
                                                 • 22.03.2018Podatki 2018: Jakie zmiany czekaj nas w PKPiR?
                                                  Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w rozporz康zeniu ws. prowadzenia podatkowej ksi璕i przychodów i rozchodów przede wszystkim dostosowuje przepisy rozporz康zenia do zmian w ustawie o PIT, które wesz造 篡cie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowi您ek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksi璕i. Ponadto, rozszerzony ma zosta katalog przes豉nek uznania ksi璕i za rzeteln. W rozporz康zeniu ma pojawi si tak瞠 nowy dowód wewn皻rzny. Zmiany maj wej嗆 w 篡cie z dniem nast瘼uj帷ym po dniu og這szenia w Dzienniku Ustaw i b璠 mia造 zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 11 ] nast瘼na strona »