Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencje rozwoju przemysłu

  • 04.01.2010Lewiatan: 2010 rok będzie zdecydowanie lepszy
    Rok 2010 będzie dla gospodarki pod każdym względem zdecydowanie spokojniejszy i lepszy od 2009 – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zdaniem przedsiębiorców, wynika to z faktu, że ryzyka gospodarcze są już lepiej rozpoznane (i wycenione np. przez agencje ratingowe, marże banków, czy też rynek pochodnych instrumentów kredytowych), ceny surowców i kursy walut nie zmieniają się już w sposób tak gwałtowny i nieprzewidywalny, a cały świat rozwinięty powoli wychodzi z recesji gospodarczej.
  • 14.08.2009Pomoc z ARP najpierw dla przemysłu zbrojeniowego
    Przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego poznali zasady przyznawania pomocy przewidzianej w ramach programu „Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę”. Pod przewodnictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda odbyło się kolejne posiedzenie komitetu sterującego nadzorującego realizację rządowej inicjatywy.
  • 20.02.2009Pierwsza polska instytucja w europejskiej sieci innowacji
    Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych poinformowała, że pierwszą polską organizacją zajmującą się promowaniem przedsiębiorczości, która znajdzie się w Europejskiej Sieci Centrum Biznesu i Innowacji (European Business & Innovation Centre Network), będzie rakowski Park Technologiczny.