Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

alternatywne fundusze inwestycyjne

 • 21.02.2022Podatki 2022: Nowa ulga podatkowa dla venture capital wesprze rozwój firm
  Od początku 2022 r. podatnicy mogą korzystać m.in. z nowej ulgi podatkowej dla venture capital. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, atrakcyjne podatkowo zasady inwestowania mogą dodatkowo zachęcać do lokowania kapitału w innowacyjne polskie firmy oraz start-upy. Zbliżone preferencje podatkowe funkcjonują obecnie m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii.
 • 13.09.2021Świadczenie usług na rzecz funduszy inwestycyjnych. Co z VAT? - MF wyjaśnia
  Ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy o VAT mogą korzystać czynności zarządzania funduszami z siedzibą w Polsce. W konsekwencji, powyższe zwolnienie nie znajdzie zastosowania do funduszy mających siedzibę zagranicą. Stosując powyższe zwolnienie niezbędna jest zatem każdorazowa weryfikacja czy dany fundusz jest wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy o VAT i objęty zakresem regulacji przepisów ww. ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
 • 10.08.2018NSA: Inwestowanie w spółkach osobowych wiąże się również z prowadzeniem spraw spółki
  Teza: Nabywanie praw udziałowych przez zagraniczne instytucje wspólnego finansowania w spółkach osobowych mających siedzibę w Polsce (jawnych i komandytowych) i uzyskiwanie z tego tytułu przychodów, wykracza poza zakres działalności instytucji wspólnego finansowania określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), i w efekcie nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w ww. przepisie.
 • 16.03.2012Wkrótce duże zmiany na rynku deweloperskim
  Pod koniec przyszłego miesiąca (29 kwietnia) wejdzie w życie nowa ustawa deweloperska – na zmianach skorzystają przede wszystkim potencjalni nabywcy mieszkań. Zakup mieszkania w trakcie jego budowy będzie obarczony mniejszym ryzykiem. Z kolei bankowcy i deweloperzy będą musieli zmierzyć się z nowymi ryzykami i niejasnościami.
 • 27.07.2011Rząd: Ułatwienia dla zamkniętych funduszy inwestycyjnych
  Ministrowie przyjęli we wtorek projekt nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych. Cel to uproszczenie i przyspieszenie tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych, czyli takich, które nie są dostępne w ofercie publicznej.
 • 17.11.2010Zamknięte fundusze inwestycyjne bez zgody KNF
  Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które - zgodnie ze statutem funduszu - nie będą oferowane w drodze oferty publicznej, dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu, nie będzie wymagało zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych opublikowany przez resort finansów.
 • 10.05.2010Regulacja alternatywnych funduszy inwestycyjnych: EKES popiera wniosek KE
  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), organ doradczy UE, poparł wniosek Komisji Europejskiej dotyczący regulacji alternatywnych funduszy inwestycyjnych, takich jak fundusze hedgingowe i fundusze kapitału prywatnego. Jednocześnie Komitet wezwał do wprowadzenia jednolitych wymogów dotyczących przekazywania informacji dotyczących ryzyka przez wszystkie fundusze tego rodzaju, podkreślając ich odpowiedzialność za wywołanie ostatniego kryzysu finansowego.