Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odrolnienie

 • 28.03.2019NSA: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych posiadanych przez przedsiębiorcę
  Obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości w najwyższej stawce wiąże się co do zasady z samym faktem posiadania gruntu (budynku lub jego części) przez przedsiębiorcę (sposób wykorzystania gruntu nie ma tu znaczenia). Jednak w przypadku gruntów sklasyfikowanych m.in. jako grunty rolne lub leśne, do objęcia ich podatkiem od nieruchomości konieczne jest spełnienie dodatkowej przesłanki, tj. zajęcia (wykorzystania) tychże gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej.
  • 26.11.2008BCC: Niesłuszne weto prezydenta
   Prezydent Lech Kaczyński zawetował nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przewidującą odrolnienie gruntów w miastach. Decyzję tę negatywnie oceniają przedsiębiorcy zrzeszeni w Business Centre Club.
   • 03.04.2008KIG nawołuje do przyspieszenia
    Środowisko przedsiębiorców czeka na szybką zmianę przepisów, która ułatwiłyby proces inwestycyjny w budownictwie – przekonuje Krajowa Izba Gospodarcza. Organizacja uważa, że najpoważniejszym problemem dla inwestorów jest mała liczba terenów objętych planami zagospodarowania przestrzennego.
    • 04.05.2006Czy można zostać przedsiębiorcą, nawet o tym nie wiedząc?
     Pytanie: Odziedziczyłem po rodzicach grunt rolny, położony w atrakcyjnym miejscu niedaleko miasta. Staram się obecnie o przekwalifikowanie gruntu i jego odrolnienie. Mam zamiar w przyszłości podzielić go na mniejsze działki i sprzedawać pod zabudowę mieszkaniową lub letniskową. Czy będę musiał zapłacić od tej transakcji podatek dochodowy?