Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nowe prawo alimentacyjne

 • 16.12.2009Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2010 r.
  (na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą”)
  • 20.03.2008Świadczenia z funduszu alimentacyjnego także dla cudzoziemców
   Możliwość uzyskiwania świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez cudzoziemców przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
   • 05.12.2007Renta, emerytura i dochody z pracy
    Interpelacja nr 7680 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wypłacania niektórych świadczeń przez ZUS
    • 06.07.2007Opinia PKPP Lewiatan oraz KPF nt. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
     5 lipca br. w sejmie odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Gospodarki i Sprawiedliwości, na którym odbyło się I czytanie poselskiego (PO) projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz innych ustaw, w zakresie upadłości osób fizycznych oraz ponowne I czytanie poselskiego (PIS) projektu ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności oraz upadłości osób fizycznych. W związku z powyższym, Polska Konfederacja Pracodawców Polskich Lewiatan (PKPP Lewiatan) wspólnie ze Związkiem Pracodawców - Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) wystosowała do ww. komisji wspólnie wypracowane stanowisko popierające poselski (PO) projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz innych ustaw, w zakresie upadłości osób fizycznych.
     • 12.01.2006Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych
      Dnia 14 stycznia 2006 r. wchodzą w życie kolejne zmiany przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2260). Niektóre ze zmian zawartych w powyższej noweli weszły w życie już z dniem 1 stycznia 2006 r. Zmiany wprowadzone ustawą dotyczą nie tylko świadczeń rodzinnych realizowanych przez pracodawców, ale także świadczeń wypłacanych przez organ właściwy (urząd miasta lub gminy). Poniżej przedstawiamy zmiany, które wchodzą 14 stycznia, a które dotyczą świadczeń realizowanych przez pracodawców zobowiązanych ustawowo do ustalania prawa i wypłaty świadczeń rodzinnych.

     « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]