Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcje firmowe

  • 22.04.2014Wydatki na zakup materiałów reklamowych w kosztach podatkowych
    Pytanie podatnika: Czy dokonywane w związku z prowadzonymi akcjami marketingowymi, wydatki na zakup materiałów reklamowych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
  • 12.04.2013PIT: Zakup i sprzedaż waluty obcej w ramach firmowych rachunków bankowych
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca w sposób prawidłowy dokonywał kwalifikacji oraz opodatkowania przychodów pochodzących z transakcji zakupu i sprzedaży waluty obcej przy wykorzystaniu firmowych rachunków bankowych w PLN i walutach obcych, traktując je jako przychody z kapitałów pieniężnych, czy też powinien je opodatkowywać jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej?