Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizna testament

 • 24.02.2020Darowizna na wypadek mierci
  Aktualnie nie s prowadzone prace legislacyjne dotyczce darowizny mortis causa. Dostrzega si jednak, e brak regulacji umowy darowizny w obecnie obowizujcym prawie polskim oraz brak unormowania wprost chociaby takich kwestii jak odpowiedzialno za dugi spadkowe obdarowanego darowizn mortis causa, powoduj potrzeb rozwaenia moliwoci wprowadzenia odpowiednich regulacji dotyczcych darowizny mortis causa do systemu prawnego - wyjanio Ministerstwo Sprawiedliwoci w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
  • 15.11.2019Co powinnimy wiedzie o zachowku
   Znajdujce si w Kodeksie Cywilnym przepisy dotyczce zachowku zabezpieczaj interesy osoby, które s bliskie spadkodawcy, ale nie uczestniczyy w sposób wystarczajcy w podziale spadku. Uprawnionymi do zachowku s zstpni, maonek oraz rodzice spadkodawcy, ale wycznie w przypadku, w którym byliby powoani do spadku z ustawy. To oznacza, e krg uprawnionych do zachowku nie moe by szerszy ni wskazany w ustawie, ale moe by zawony.
   • 14.11.2019Co powinnimy wiedzie o zachowku
    Znajdujce si w Kodeksie Cywilnym przepisy dotyczce zachowku zabezpieczaj interesy osoby, które s bliskie spadkodawcy, ale nie uczestniczyy w sposób wystarczajcy w podziale spadku. Uprawnionymi do zachowku s zstpni, maonek oraz rodzice spadkodawcy, ale wycznie w przypadku, w którym byliby powoani do spadku z ustawy. To oznacza, e krg uprawnionych do zachowku nie moe by szerszy ni wskazany w ustawie, ale moe by zawony.
    • 15.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
     Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
     • 14.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
      Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
      • 26.04.2019Zwolnienie z podatku darowizny pieninej wpaconej na rachunek inny ni obdarowanego
       W przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytuem darowizny lub polecenia darczycy s rodki pienine, warunek zwolnienia jest speniony take wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezporednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytuem zobowizania cicego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej.
       • 16.01.2019Przekazanie rodków do majtku wspólnego a podatek od darowizny
        Pytanie: Wnioskodawczyni wraz z mem kupia nieruchomo, która wesza w skad ich majtku wspólnego. rodki na zakup nieruchomoci pochodziy w znacznej czci z darowizny, któr otrzyma m Wnioskodawczyni od swojej matki. W akcie notarialnym kupna mieszkania znajduje si zapis mówicy o tym, e maonek dokonuje nakadu otrzymanych rodków pieninych od matki na rzecz majtku wspólnego. Czy Wnioskodawczyni powinna dokona zgoszenia darowizny do urzdu skarbowego, mimo i nie byo fizycznego przelewu rodków finansowych?
        • 03.11.2017Zachowek - komu przysuguje i jak go wyliczy (5) - udzia spadkowy, substrat i wysoko zachowku
         Obliczenie wysokoci zachowku nie jest proste. Spróbujemy stworzy krótki przewodnik, który pokae kolejno dziaa i pozwoli na ustalenie pewnego rodzaju schematu dokonywania oblicze. Jeli rozpoczlicie lektur dopiero teraz (prezentowany odcinek jest odcinkiem ostatnim w cyklu), zachcam do zapoznania si z poprzednimi, zawierajcymi omówienie poj i wprowadzenie do tematyki wyliczania zachowku. 
         • 11.09.2017Umowa o wiadczenia wzajemne nie podlega podatkowi od spadków i darowizn
          Z uzasadnienia: Skoro zostaa zawarta umowa o wiadczenia wzajemne, której podstaw jest wzajemno wiadcze stron tej umowy, to nie mona ww. umowy uzna za umow darowizny. Przedmiotowej umowy nie mona równie uzna za umow poyczki. Zatem, zwizku z zawarciem umowy o wiadczenia wzajemne nie powstanie obowizek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. wiadczenia uzyskane na podstawie umowy o wiadczenie wzajemne nie podlegaj bowiem opodatkowaniu tym podatkiem.
          • 25.07.2017Wspólne konto to jeszcze nie darowizna pienidzy
           Poziom skomplikowania prawa podatkowego powoduje, e podatnicy czasem zadaj organom podatkowym pytania, które mog wydawa si bahe. Jedna z niedawnych interpretacji dotyczya kwestii opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Chodzio o wspólne konto bankowe córki z matk. Zobaczmy, co odpowiedzia fiskus. 
           • 24.07.2017Wspólne konto to jeszcze nie darowizna pienidzy
            Poziom skomplikowania prawa podatkowego powoduje, e podatnicy czasem zadaj organom podatkowym pytania, które mog wydawa si bahe. Jedna z niedawnych interpretacji dotyczya kwestii opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Chodzio o wspólne konto bankowe córki z matk. Zobaczmy, co odpowiedzia fiskus. 
            • 14.03.2017Wspólne konto to jeszcze nie darowizna pienidzy
             Poziom skomplikowania prawa podatkowego powoduje, e podatnicy czasem zadaj organom podatkowym pytania, które mog wydawa si bahe. Jedna z niedawnych interpretacji dotyczya kwestii opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Chodzio o wspólne konto bankowe córki z matk. Zobaczmy, co odpowiedzia fiskus. 
             • 19.01.2017Podatek od spadków i darowizn. Podstawowe zasady i wane limity
              Otrzymanie darowizny zazwyczaj powoduje konieczno zapacenia podatku od spadków i darowizn. Przepisy prawne wprowadzaj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. By nie paci podatku, konieczne jest zgoszenie darowizny do urzdu skarbowego w cigu 6 miesicy. Sprawdmy, jakie jeszcze warunki trzeba speni.
              • 14.12.2016Skutki spaty kredytu przez rodziców
               Pytanie podatnika: Czy okoliczno spaty kredytu hipotecznego i wykrelenia wpisu o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku z ksigi wieczystej implikuje po stronie Wnioskodawcy powstanie obowizku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn?
               • 27.09.2016Czy kade otrzymane pienidze to darowizna? 
                Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuczego wskazuj, e rodzice obowizani s do wiadcze alimentacyjnych wzgldem dziecka, ktre nie jest jeszcze w stanie utrzyma si samodzielnie, chyba e dochody z majtku dziecka wystarczaj na pokrycie kosztw jego utrzymania i wychowania. Czy takie wiadczenia naley traktowa jak darowizn i zastosowa przepisy ustawy o podatku od spadkw i darowizn? 
                • 26.09.2016Czy kade otrzymane pienidze to darowizna? 
                 Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuczego wskazuj, e rodzice obowizani s do wiadcze alimentacyjnych wzgldem dziecka, ktre nie jest jeszcze w stanie utrzyma si samodzielnie, chyba e dochody z majtku dziecka wystarczaj na pokrycie kosztw jego utrzymania i wychowania. Czy takie wiadczenia naley traktowa jak darowizn i zastosowa przepisy ustawy o podatku od spadkw i darowizn? 
                 • 22.07.2016Kto paci podatek od darowizny, a komu przysuguje zwolnienie?
                  Zgodnie z oglnymi zasadami otrzymanie darowizny wie si z koniecznoci zapacenia podatku od spadkw i darowizn. Przepisy podatkowe wprowadzaj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. Aby nie paci podatku, trzeba zgosi otrzymanie darowizny do urzdu skarbowego w cigu 6 miesicy.
                  • 21.07.2016Kto paci podatek od darowizny, a komu przysuguje zwolnienie?
                   Zgodnie z oglnymi zasadami otrzymanie darowizny wie si z koniecznoci zapacenia podatku od spadkw i darowizn. Przepisy podatkowe wprowadzaj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. Aby nie paci podatku, trzeba zgosi otrzymanie darowizny do urzdu skarbowego w cigu 6 miesicy.
                   • 20.06.2016Podzia majtku po rozwodzie to opodatkowana darowizna?
                    Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy podziau majtku wsplnego po rozwodzie, w wyniku ktrego byy m nabdzie wasno nieruchomoci bez spaty byej maonki mieci si w zakresie przepisu art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                    • 03.06.2016Nie kade pienidze od rodzicw to darowizna
                     W sytuacji gdy dziecko nie jest samodzielne ekonomicznie, kwoty pienine przekazane przez rodzica na dziecko pozostajce na utrzymaniu rodzica nie stanowi darowizny, lecz s jedynie wykonaniem obowizku alimentacyjnego. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 maja 2016 r., nr IPPB2/4515-45/16-4/MZ.
                     • 02.06.2016Nie kade pienidze od rodzicw to darowizna
                      W sytuacji gdy dziecko nie jest samodzielne ekonomicznie, kwoty pienine przekazane przez rodzica na dziecko pozostajce na utrzymaniu rodzica nie stanowi darowizny, lecz s jedynie wykonaniem obowizku alimentacyjnego. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 maja 2016 r., nr IPPB2/4515-45/16-4/MZ.
                      • 04.05.2016NSA. Zachowek jako dug spadkowy
                       Zgodnie z art. 7 ust. 1-3 w zwizku z art. 6 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn, w stanie prawnym obowizujcym od dnia 1 stycznia 2003 r., dugiem spadku by tylko zachowek wypacony - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                       • 13.04.2016Wpata pienidzy na konto dziecka a podatek od spadkw i darowizn
                        Pytanie: Czy wpaty rodkw pieninych, dokonywanych przez rodzicw na konto zaoone na imi maoletniego dziecka, mieszkajcego z rodzicami, nieuzyskujcego adnych dochodw, dokonywane w wykonaniu obowizku alimentacyjnego wynikajcego z Kodeksu rodzinnego i opiekuczego, podlegaj opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn, skoro nie mieszcz si w przedmiocie opodatkowania wymienionym w art. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                        • 08.04.2016Wpata pienidzy na konto dziecka a podatek od spadkw i darowizn
                         Pytanie: Czy wpaty rodkw pieninych, dokonywanych przez rodzicw na konto zaoone na imi maoletniego dziecka, mieszkajcego z rodzicami, nieuzyskujcego adnych dochodw, dokonywane w wykonaniu obowizku alimentacyjnego wynikajcego z Kodeksu rodzinnego i opiekuczego, podlegaj opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn, skoro nie mieszcz si w przedmiocie opodatkowania wymienionym w art. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                         • 30.12.2015Skutki darowizny od wsplnika spki cywilnej
                          Pytanie podatnika: Czy darowizna czci uamkowej (1/3) nieruchomoci dokonana przez wsplnikw spki cywilnej na rzecz Wnioskodawcy bdzie opodatkowana podatkiem od spadkw i darowizn?
                          • 28.12.2015Darowizna nieruchomoci w rodzinie. Z podatkiem czy bez?
                           Pytanie podatnika: Czy gdy Wnioskodawca otrzyma od swojego ojca w drodze darowizny nieruchomoci, ktre on naby w drodze spadkobrania po swoich rodzicach (po Wnioskodawcy dziadku i babci) bdzie zwolniony cakowicie z zapaty podatku od spadkw i darowizn?
                           • 21.04.2015Spata kredytu na mieszkanie przez rodzicw to darowizna?
                            Pytanie podatnika: Czy udzia w solidarnej spacie rat kredytu przez rodzicw (wspkredytobiorcw) wie si z powstaniem obowizku podatkowego, okrelonego w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadkw i darowizn, u trzeciego kredytobiorcy (crki)?
                            • 28.08.2014Darowizna praw autorskich a podatek od spadkw i darowizn
                             Darowizny co do zasady s opodatkowane podatkiem od spadkw i darowizn. Czy od nieodpatnego otrzymania praw wasnoci intelektualnej rwnie trzeba zapaci podatek? Zobaczmy.
                             • 21.07.2014Spata kredytu przez rodzicw a podatek od spadkw i darowizn
                              Pytanie podatnika: Czy fakt solidarnej spaty kredytu hipotecznego przez dwch wspkredytobiorcw (rodzicw Wnioskodawcy) wie si z powstaniem obowizku podatkowego po stronie Wnioskodawcy, okrelonego w ustawie o podatku od spadkw i darowizn u trzeciego kredytobiorcy, i w zwizku z tym podlega obowizkowi zgoszenia nabycia majtku w drodze darowizny na formularzu SD-Z2?
                              • 12.06.2014Otrzymanie darowizny. Jakie skutki podatkowe?
                               Otrzymanie darowizny zazwyczaj powoduje konieczno zapacenia podatku od spadkw i darowizn. Przepisy podatkowe przewiduj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. Zobaczmy, jakie warunki trzeba speni.
                               • 13.05.2014Przekazanie nieruchomoci na cele osobiste a podatek od spadkw i darowizn
                                Pytanie podatnika: Czy nieodpatne przekazanie nieruchomoci, stanowicej majtek spki jawnej, na cele wasne (prywatne) wsplnika tej spki (Wnioskodawcy), w czci odpowiadajcej przysugujcemu temu wsplnikowi udziaowi we wspwasnoci nieruchomoci (tj. 99%), podlega opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn?
                                • 11.04.2014NSA: Dugiem spadkowym jest tylko zachowek wypacony
                                 Przyjcie pogldu, e niewypacony zachowek jest ju dugiem spadku, a obowizek podatkowy u uprawnionego do zachowku z tego tytuu powstaby dopiero po jego wypaceniu, prowadzi mogoby do unikania opodatkowania. Zgodnie zatem z art. 7 ust. 1-3 w zwizku z art. 6 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku od spadkw i darowizn w stanie prawnym obowizujcym od dnia 1 stycznia 2003 r. - dugiem spadku by tylko zachowek wypacony - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                 • 19.07.2013Spaty otrzymane w ramach dziau spadku a PIT
                                  W sytuacji, gdy dochodzi do rozporzdzenia udziaem w spadkowej nieruchomoci na podstawie dziau spadku, przychody z tego rozporzdzenia nie podlegaj przepisom podatku od spadkw i darowizn, na co wskazuje analiza art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn, wic nie ma do nich zastosowania wyczenie zawarte w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                  • 18.03.2013Spata przy dziale spadku a podatek dochodowy od osb fizycznych
                                   Z uzasadnienia: Nie do przyjcia jest objcie opodatkowaniem - na podstawie przepisw ustawy o podatku dochodowego od osb fizycznych - przychodw otrzymanych w dziale spadku jako spaty. Prowadzioby to do dwukrotnego opodatkowania tego samego przychodu, tj. raz podatkiem od spadkw, drugi raz podatkiem dochodowym. Co wicej prowadzioby do rnicowania sytuacji spadkobiercw w zalenoci od tego, czy nabyte w drodze spadku rzeczy s podzielne, czy niepodzielne, przy czym spadkobiercy rzeczy niepodzielnych byliby w gorszej sytuacji od spadkobiercw rzeczy podzielnych, bowiem ciyby na nich dodatkowy obowizek podatkowy, tj. w podatku dochodowym od osb fizycznych.
                                   • 07.11.2012Otrzymanie darowizny – skutki podatkowe
                                    Otrzymanie darowizny zazwyczaj powoduje konieczno zapacenia podatku od spadkw i darowizn. Przepisy podatkowe przewiduj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. By nie paci podatku, niezbdne jest zgoszenie darowizny do urzdu skarbowego w cigu 6 miesicy.
                                    • 19.10.2012Darowizna na zakup mieszkania z poleceniem udostpnienia go rodzestwu
                                     Z uzasadnienia: Wykonanie polecenia zawartego w umowie darowizny, polegajcego na umoliwieniu zamieszkiwania w okrelonym czasie rodzestwu obdarowanej, nie musiao przybiera formy ustanowienia suebnoci mieszkania czy te obcienia mieszkania prawem uytkowania. Wykonanie polecenia nastpuje take wwczas, gdy obdarowany faktycznie udostpnia mieszkanie rodzestwu celem zamieszkania, dlatego te warto obciania z tego tytuu, powinna zosta uwzgldniona, przy wyliczaniu czystej wartoci darowizny, stanowicej podstaw opodatkowania w podatku od spadkw i darowizny.
                                     • 22.06.2012Podatek od spadkw i darowizn: Zniesienie wspwasnoci mieszkania z hipotek
                                      Skoro art. 65 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksigach wieczystych i hipotece okrela hipotek jako ciar nieruchomoci to, o warto tego ciaru naley zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn potrci warto nabytych rzeczy i praw majtkowych tak by ustali podstaw opodatkowania jako warto czyst - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                      • 07.06.2011WSA: Podatek od spadkw i darowizn a nabycie nieodpatnej suebnoci
                                       Tezy: Obowizek zgoszenia nabycia rzeczy lub praw majtkowych. o ktrym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn (t.j. w Dz.U. z 2004 r., nr 142, poz. 1514, zm.: nr 146, poz. 1546, nr 116, poz. 1205, nr 143, poz. 1199, nr 169, poz. 1418 z 2006 r., nr 222, poz. 1629, nr 222, poz. 1929 z 2007 roku, nr 203, poz. 1267 z 2008 r.), w stanie prawnym obowizujcym do dnia 31 grudnia 2008 r., nie dotyczy przypadku nabycia nieodpatnej suebnoci (mieszkania) z tytuu polecenia darczycy cicego na obdarowanym na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego (art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy podatkowej). Z treci art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy podatkowej nie wynika by nabycie, w sposb tam wskazany, dotyczyo wycznie stron umowy lub osb uczestniczcych w akcie jej zawarcia. Okolicznoci wystarczajc jest to, by umowa zawarta w formie aktu notarialnego stanowia podstaw nabycia wasnoci rzeczy lub praw majtkowych przez osob wymienion w art. 4a ust. 1 ustawy podatkowej. Przepis art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy podatkowej dotyczy rwnie polecenia jako odrbnego tytuu nabycia rzeczy lub prawa majtkowego i podlegajcego opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn beneficjenta, na rzecz ktrego polecenie zostao wykonane, o ile jego podstaw stanowia umowa zawarta w formie aktu notarialnego.
                                       • 11.04.2011Darowizna od teciw a podatek od spadkw i darowizn
                                        Zwolnienie od podatku od spadkw i darowizn dotyczy nabycia wasnoci rzeczy lub praw majtkowych przez maonka, zstpnych, wstpnych, pasierba, rodzestwo, ojczyma i macoch. Nie dotyczy zatem nabycia wasnoci rzeczy lub praw majtkowych przez synow lub zicia. Stanowisko to potwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 24 marca 2011 r. nr IPPB2/436-4/11-2/AF.
                                        • 14.01.2011Zachowek
                                         Podstawow zasad prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza to, e spadkodawca moe ustanowi spadkobierc caego swojego majtku osob spoza krgu najbliszych krewnych. Wydaje si to by sprzeczne z podstawowym odczuciem moralnym, zgodnie z ktrym bliscy zmarego, zwykle pomagajcy mu gromadzi majtek, powinni take odnie jakkolwiek korzy ze spadku. Zabezpieczeniem interesw osb najbliszych spadkodawcy jest wanie zachowek.
                                         • 30.12.2010Spadki: Spis inwentarza nie jest warunkiem zwolnienia
                                          Pytanie podatnika: Czy zaniechanie spisu inwentarza i nie przedstawienie go do Urzdu Skarbowego stwarza zagroenie dla zwolnienia Wnioskodawcy i jego siostry, spadkobiercw od podatkw od spadku? Czy Urzd Skarbowy ma prawo da od Wnioskodawcy i jego siostry spisu inwentarza, poniewa jest on wymieniony w postanowieniu Sdu o stwierdzenie praw do spadku?
                                          • 10.11.2010NSA: Spadkobierca odpowiada za rozliczenia zmarego
                                           Na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dziedziczcy spadkobierca podatnika przejmuje jego, to jest spadkodawcy, obowizek podatkowy, ktry uzasadnia ustalenie wysokoci zobowizania podatkowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych. Na podstawie art. 102 § 2 Ordynacji, w razie mierci strony w toku postpowania w sprawach dotyczcych praw lub obowizkw wymienionych w art. 97 Ordynacji podatkowej w miejsce dotychczasowej strony wstpuj jej spadkobiercy.