Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akwizytor

 • 21.11.2017NSA. Prowizje i premie akwizytorów są odliczane od razu
  Zgodnie z art. 15 ust. 4e w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT wydatki na prowizje i premie za pozyskanie abonentów, jako koszty o charakterze pośrednim mogą być jednorazowo zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów, w dacie ich poniesienia. Jednocześnie, dla takiej kwalifikacji potrącalności powyższych kosztów bez znaczenia będzie pozostawać stosowane przez spółkę bilansowe ich ujmowanie i rozliczanie. Niezależnie zatem, czy z perspektywy bilansowej przedmiotowe koszty byłyby rozliczane przez spółkę w czasie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (tak jak spółka planuje), czy też byłyby jednorazowo aktywowane (odniesione) w koszty, to z perspektywy podatkowej możliwe jest, na gruncie i na zasadach określonych w art. 15 ust. 4e w związku z art. 15 ust. 4d ww. ustawy, jednorazowe zaliczenie tych kosztów do kosztów uzyskania przychodu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  • 17.06.2016NSA. Alkohol jako koszt działalności
   Z uzasadnienia: Wydatki na alkohol nie wykazują cechy celowości i niezbędności. Nie są one bowiem ani niezbędne do przeprowadzenia szkolenia, ani nie służą celowi szkolenia, a w konsekwencji nie służą także celowi, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie (zabezpieczenie) jego źródła w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. To na podatniku ciąży ciężar wykazania, że określone wydatki poniesione zostały w celu uzyskania przychodu (zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów) oraz że nie były one ukierunkowane na kształtowanie wizerunku firmy, lecz stanowiły element innego rodzaju aktywności gospodarczej.
   • 03.09.2012Senior na zakupach – raport UOKiK
    Uniemożliwianie konsumentowi odstąpienia od umowy, trudna do odczytania przez seniora czcionka, nieprecyzyjne koszty windykacyjne – to niektóre z praktyk stosowanych przez akwizytorów. UOKiK skontrolował 34 przedsiębiorców i zakwestionował 77 praktyk stosowanych przez przedsiębiorców.
    • 20.04.2012Jak kupować u akwizytora
     Zakupy na pokazach, czy od akwizytora rządzą się specjalnymi zasadami. Kupujący mogą zrezygnować z produktu w ciągu 10 dni, a sprzedawca powinien wcześniej poinformować o tym prawie konsumenta – przypomina UOKiK. Prezes Urzędu właśnie ukarała jedną z firm, prowadzącą sprzedaż bezpośrednią, za naruszanie praw konsumentów.
     • 03.01.2012Jak wybrać dobre OFE
      Decyzja o wyborze OFE powinna być przemyślana, ponieważ możemy się zdecydować tylko na jeden fundusz. Podejmując decyzję o wyborze OFE, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wyniki inwestycyjne funduszy. Mają one bowiem największy wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Jeśli nie dokonamy samodzielnego wyboru OFE, fundusz zostanie nam wylosowany.
      • 24.06.2011UOKiK: Jesteśmy przygotowani do Prezydencji
       Nie tylko rząd przygotowuje się do 1 lipca, gdy Polska obejmie Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. UOKiK przedstawił właśnie obszerną listę priorytetów, którymi zamierza się zająć w najbliższych miesiącach.
       • 11.02.2011Bezpłatny kolportaż prasy dla celów promocji nie podlega VAT
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wydawcą czasopisma „G.”. Aby go wypromować zamierza nieodpłatnie kolportować część jego nakładu. Egzemplarze przeznaczone do nieodpłatnego kolportażu zostaną odpowiednio odróżnione od egzemplarzy płatnych poprzez dodanie na okładce tytułu wydawniczego określenia „egzemplarz bezpłatny”. Czy nieodpłatny kolportaż prasy stanowi czynność zrównaną z dostawą towarów za wynagrodzeniem w rozumieniu art. 7 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu VAT?
        • 18.11.2010OFE nie odpowiadają za wzrost długu publicznego
         Zdaniem byłego ministra finansów i prezesa NBP Leszka Balcerowicza, polski dług publiczny rośnie nie z powodu przekazywania składek do otwartych funduszy emerytalnych, ale zbyt wysokich w stosunku do PKB wydatków socjalnych. To reakcja na doniesienia o rządowych sporach na temat przyszłości OFE. Część ministrów ma przekonywać do zniesienia wymogu przystąpienia do OFE dla każdego nowo zatrudnionego, tymczasowego wstrzymania transferów do funduszy bądź obniżenia ich wysokości.  
         • 03.11.2010Lewiatan ma nowe propozycje zmian w OFE
          Przygotowany przez ekspertów zespołu ministra M. Boniego projekt zmian w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych przewiduje obniżkę opłat i prowizji od składek oraz nowe typy funduszy.
          • 17.06.2010KNF: Decyzja o wyborze OFE powinna być przemyślana
           Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w związku ze zbliżającym się terminem losowania członków otwartych funduszy emerytalnych przeprowadzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przypomniał, że OFE warto wybrać samodzielnie, a decyzja w tej sprawie powinna być przemyślana i poprzedzona analizą porównawczą.
           • 22.02.2010BCC: Pięciopunktowy plan dokończenia reformy emerytalnej
            Wojciech Nagel, ekspert Business Centre Club i członek Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Komisji Trójstronnej przedstawił zasady, na których – zdaniem przedsiębiorców – powinien opierać się program ujednolicenia systemu emerytalnego w Polsce. Według eksperta, wprowadzenie takiego planu umożliwi ograniczenie średnio- i długoterminowego ryzyka emerytalnego państwa (w latach 2020-2035) oraz powiększenie krajowych aktywów finansowych.
            • 28.12.2009Komunikat KNF w sprawie wyboru OFE
             W związku ze zbliżającym się terminem losowania członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przeprowadzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina, że:
             • 04.09.200910 lat działalności rzeczników konsumentów
              Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował efekty ubiegłorocznej pracy miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. W 2008 udzielili oni ponad 300 tysięcy porad i informacji, blisko 50 tysięcy razy występowali do przedsiębiorców, przygotowali też ok. 870 powództw. W tym roku mija 10 lat od ich powołania.
              • 12.08.2009Orzecznictwo: Przekroczenie limitu kosztów wynikającego z kilometrówki a prawo do odliczenia VAT
               Przedmiotem sporu pomiędzy organami a stroną skarżącą były zagadnienia dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji nie uwzględnienia poniesionych przez Spółkę wydatków, jako kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.
               • 10.08.2009Wyjazdy służbowe kierowców i handlowców
                Zgodnie z art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
                • 25.06.2009KNF radzi, jak wybrać otwarty fundusz emerytalny
                 W związku ze zbliżającym się terminem losowania członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przeprowadzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) namawia ubezpieczonych, by wyboru dokonywali samodzielnie, a swoją decyzję przemyśleli i poprzedzili analizą porównawczą. Wybierając OFE, należy wziąć pod uwagę wyniki inwestycyjne funduszu i ich stabilność, zwłaszcza w długim terminie, oraz poziom podejmowanego ryzyka inwestycyjnego, natomiast pomocniczo można traktować m.in. wiarygodność instytucji zarządzającej funduszem, wysokość opłat i jakość obsługi klienta – podkreśla Urząd.