Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akwizy

 • 16.09.2021NSA - Dopuszczalność retrospektywnej zmiany polityki rachunkowości
  Prezentowany wyrok NSA dotyczy sytuacji, w której jednostka podlegająca podatkowi bankowemu zmieniła retrospektywnie zasady rachunkowości i uznała, że w wyniku tej operacji powstała nadpłata w podatku bankowym. Wystąpiła o interpretację, aby potwierdzić to stanowisko i uzyskać wynikającą z tego ochronę.
 • 19.04.2021MKiŚ o dopłatach do rachunków za prąd
  Minister Klimatu i Środowiska pracuje obecnie nad projektem ustawy, mającym za zadanie kompleksowe wsparcie odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i redukcję zjawiska ubóstwa energetycznego. Projektowane rozwiązania pozwolą skutecznie zidentyfikować najbardziej wrażliwych odbiorców, którzy wymagają wsparcia w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb energetycznych. Będą polegały m.in. na wsparciu finansowym odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, którzy znajdują się w szczególnie trudnych warunkach socjalno-ekonomicznych - czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską.
 • 06.05.2019Nowe prawo doprowadzi do ustabilizowania cen OC?
  Sejm pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi zasad działania kancelarii odszkodowawczych. Wśród planowanych zmian znajduje się m.in. wprowadzenie maksymalnego pułapu wynagrodzeń, jakie kancelarie będą mogły pobierać od swoich klientów. Przewidziano też np. zakaz bezpośredniej akwizycji. Eksperci zakładają, że zmiany wpłyną na koszty i mogą pomóc w ustabilizowaniu cen ubezpieczeń OC.
 • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
  Rozpoczynamy publikację praktycznego poradnika, poświęconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, będącego - przy okazji - wzbogaconą o zagadnienia teoretyczne instrukcją obsługi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jesteśmy producentem, a którego wersję demo możecie pobrać w każdej chwili (link na końcu artykułu). Ze względu na objętość materiału poradnik publikujemy w odcinkach, które będą się pojawiały codziennie przez kilka najbliższych dni. Zapraszamy do lektury!
 • 19.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
  Rozpoczynamy publikację praktycznego poradnika, poświęconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, będącego - przy okazji - wzbogaconą o zagadnienia teoretyczne instrukcją obsługi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jesteśmy producentem, a którego wersję demo możecie pobrać w każdej chwili (link na końcu artykułu). Ze względu na objętość materiału poradnik publikujemy w odcinkach, które będą się pojawiały codziennie przez kilka najbliższych dni. Zapraszamy do lektury!
 • 07.06.2018Opinia zabezpieczająca: Pierwszy wyrok WSA
  W dniu 30 maja 2018 roku WSA w Warszawie oddalił skargę podatnika na odmowę wydania opinii zabezpieczającej (sygn. akt III SA/Wa 2226/17). Potwierdził tym samym decyzję Ministra Finansów (obecnie: Szefa KAS), co do uznania modelu działania, który miał na celu uzyskanie korzyści podatkowej w postaci wygenerowania straty w wysokości około 430 mln zł na transakcji sprzedaży akcji, za sprzeczny z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania.
 • 06.06.2018Podatki 2018: Ważny wyrok ws. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
  Warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę podatnika na odmowę wydania opinii zabezpieczającej. To wyrok w pierwszej sprawie odnoszącej się do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W efekcie sąd potwierdził wcześniejszą decyzję resortu finansów i podkreślił też, że przepisy o klauzuli zapewniają odpowiedni standard legislacji i są zgodne z ustawą zasadniczą.
 • 21.11.2017NSA. Prowizje i premie akwizytorów są odliczane od razu
  Zgodnie z art. 15 ust. 4e w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT wydatki na prowizje i premie za pozyskanie abonentów, jako koszty o charakterze pośrednim mogą być jednorazowo zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów, w dacie ich poniesienia. Jednocześnie, dla takiej kwalifikacji potrącalności powyższych kosztów bez znaczenia będzie pozostawać stosowane przez spółkę bilansowe ich ujmowanie i rozliczanie. Niezależnie zatem, czy z perspektywy bilansowej przedmiotowe koszty byłyby rozliczane przez spółkę w czasie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (tak jak spółka planuje), czy też byłyby jednorazowo aktywowane (odniesione) w koszty, to z perspektywy podatkowej możliwe jest, na gruncie i na zasadach określonych w art. 15 ust. 4e w związku z art. 15 ust. 4d ww. ustawy, jednorazowe zaliczenie tych kosztów do kosztów uzyskania przychodu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 17.06.2016NSA. Alkohol jako koszt działalności
  Z uzasadnienia: Wydatki na alkohol nie wykazują cechy celowości i niezbędności. Nie są one bowiem ani niezbędne do przeprowadzenia szkolenia, ani nie służą celowi szkolenia, a w konsekwencji nie służą także celowi, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie (zabezpieczenie) jego źródła w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. To na podatniku ciąży ciężar wykazania, że określone wydatki poniesione zostały w celu uzyskania przychodu (zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów) oraz że nie były one ukierunkowane na kształtowanie wizerunku firmy, lecz stanowiły element innego rodzaju aktywności gospodarczej.
 • 17.07.2013Przychód pracownika: Ustalenie odpłatności za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku użytkowania przez pracowników Wnioskodawcy, samochodów do celów prywatnych, przychód pracowników powinno się określać zgodnie z przytoczoną w opisie zdarzenia przyszłego metodologią tj. na podstawie kosztów ponoszonych przez spółkę w związku z umową leasingu?
 • 03.09.2012Senior na zakupach – raport UOKiK
  Uniemożliwianie konsumentowi odstąpienia od umowy, trudna do odczytania przez seniora czcionka, nieprecyzyjne koszty windykacyjne – to niektóre z praktyk stosowanych przez akwizytorów. UOKiK skontrolował 34 przedsiębiorców i zakwestionował 77 praktyk stosowanych przez przedsiębiorców.
 • 27.04.2012Nie będzie przełomu w polsko-chińskich relacjach
  Wizyta premiera Chin (Wen Jiabao) w Polsce jest ważna dla budowania wspólnych relacji gospodarczych, ale chyba zbytnio rozbudza polskie nadzieje – twierdzą analitycy Euler Hermes. Ich zdaniem wszystko wskazuje na to, że inwestycje i eksport będą się rozwijały w sposób stopniowy.
 • 20.04.2012Jak kupować u akwizytora
  Zakupy na pokazach, czy od akwizytora rządzą się specjalnymi zasadami. Kupujący mogą zrezygnować z produktu w ciągu 10 dni, a sprzedawca powinien wcześniej poinformować o tym prawie konsumenta – przypomina UOKiK. Prezes Urzędu właśnie ukarała jedną z firm, prowadzącą sprzedaż bezpośrednią, za naruszanie praw konsumentów.
 • 02.04.2012Trzeci filar a podatek PIT
  Interpelacja nr 2182 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zniesienia tzw. podatku Belki od ubezpieczeń w III filarze
 • 03.01.2012Jak wybrać dobre OFE
  Decyzja o wyborze OFE powinna być przemyślana, ponieważ możemy się zdecydować tylko na jeden fundusz. Podejmując decyzję o wyborze OFE, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wyniki inwestycyjne funduszy. Mają one bowiem największy wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Jeśli nie dokonamy samodzielnego wyboru OFE, fundusz zostanie nam wylosowany.
 • 25.10.2011Firmy technologiczne liczą na duży wzrost
  Szefowie firm technologicznie innowacyjnych z Europy Środkowo-Wschodniej zachowują optymizm – blisko 60% zakłada, że przyszły rok przyniesie dalszy wzrost przychodów ich przedsiębiorstw. Ponad 75% planuje postawić na rozwój organiczny, jedynie bardzo niewielki odsetek stawia na fuzje i przejęcia – wynika z badania przeprowadzonego wśród CEO firm biorących udział w rankingu firmy doradczej Deloitte pn. „Technology Fast 50 Central Europe”.
 • 11.10.2011UOKiK: Więcej praw dla konsumentów
  Rada Unii Europejskiej przyjęła w poniedziałek nową dyrektywę, wzmacniającą prawa konsumentów. Kraje członkowskie mają dwa lata na wdrożenie jej postanowień. 10 października 2011 r., po niespełna trzech latach negocjacji, Rada Unii Europejskiej przyjęła nową dyrektywę wzmacniającą prawa konsumentów
 • 24.06.2011UOKiK: Jesteśmy przygotowani do Prezydencji
  Nie tylko rząd przygotowuje się do 1 lipca, gdy Polska obejmie Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. UOKiK przedstawił właśnie obszerną listę priorytetów, którymi zamierza się zająć w najbliższych miesiącach.
 • 09.03.2011Projekt zmian w OFE przyjęty
  Zmniejszenie przyrostu długu publicznego o 190 mld zł do 2020 r. - taki ma być najważniejszy efekt przyjętej przez rząd nowelizacji niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Jak zapewnia premier, zaproponowana korekta systemu emerytalnego jest bezpieczna dla interesów obecnych i przyszłych emerytów - środki zgromadzone w OFE pozostaną w nich, zachowana zostanie także integralność II filaru.  
 • 11.02.2011Bezpłatny kolportaż prasy dla celów promocji nie podlega VAT
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wydawcą czasopisma „G.”. Aby go wypromować zamierza nieodpłatnie kolportować część jego nakładu. Egzemplarze przeznaczone do nieodpłatnego kolportażu zostaną odpowiednio odróżnione od egzemplarzy płatnych poprzez dodanie na okładce tytułu wydawniczego określenia „egzemplarz bezpłatny”. Czy nieodpłatny kolportaż prasy stanowi czynność zrównaną z dostawą towarów za wynagrodzeniem w rozumieniu art. 7 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu VAT?
 • 18.11.2010OFE nie odpowiadają za wzrost długu publicznego
  Zdaniem byłego ministra finansów i prezesa NBP Leszka Balcerowicza, polski dług publiczny rośnie nie z powodu przekazywania składek do otwartych funduszy emerytalnych, ale zbyt wysokich w stosunku do PKB wydatków socjalnych. To reakcja na doniesienia o rządowych sporach na temat przyszłości OFE. Część ministrów ma przekonywać do zniesienia wymogu przystąpienia do OFE dla każdego nowo zatrudnionego, tymczasowego wstrzymania transferów do funduszy bądź obniżenia ich wysokości.  
 • 18.11.2010OFE na celowniku. Polacy wrócą jednak do ZUS?
  Minister pracy krytykuje projekt zmian w OFE przygotowany przez zespół Michała Boniego. Wszystko wskazuje na to, że w sprawie składek odprowadzanych przez miliony ubezpieczonych do otwartych funduszy emerytalnych w rządzie dojdzie do prawdziwej batalii.
 • 03.11.2010Lewiatan ma nowe propozycje zmian w OFE
  Przygotowany przez ekspertów zespołu ministra M. Boniego projekt zmian w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych przewiduje obniżkę opłat i prowizji od składek oraz nowe typy funduszy.
 • 26.08.2010MPiPS: O interesy ubezpieczonych OFE mogą zadbać bez zmian w prawie
  W odpowiedzi na spotkanie premiera z przedstawicielami otwartych funduszy emerytalnych i opublikowaną przez PKPP Lewiatan propozycję zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie OFE, minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że poprawa sytuacji ubezpieczonych w obecnym kapitałowym systemie emerytalnym wymaga przede wszystkim działań samych funduszy, a nie zmian w prawie.
 • 26.08.2010OFE czekają zmiany
  Szefowie otwartych funduszy emerytalnych Aviva, ING, Amplico, Allianz, PZU, Generali, Axa, Aegon, Nordea, Pekao Pionier, PKO BP Bankowy, Warta i Polsat spotkali się z premierem Donaldem Tuskiem. Tematem rozmów była sytuacja OFE i gospodarowanie składkami pracowniczymi na ubezpieczenia emerytalne transferowanymi do towarzystw emerytalnych – podało Centrum Informacyjne Rządu.
 • 27.07.2010BCC: Celem obniżenia składek do OFE jest ograniczenie długu
  Zdaniem Business Centre Club, przedstawiony przez resort pracy projekt nowelizacji ustawy o OFE ma cel fiskalny, związany głównie z obroną tzw. progu ostrożnościowego na poziomie 55 proc. Projekt, który zakłada obniżenie składki transferowanej do funduszy emerytalnych z 7,3 do 3 proc. wynagrodzenia brutto, ograniczy bowiem refundację dla ZUS o około 13,5 mld zł. BCC skrytykował także obywatelski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS
 • 17.06.2010KNF: Decyzja o wyborze OFE powinna być przemyślana
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w związku ze zbliżającym się terminem losowania członków otwartych funduszy emerytalnych przeprowadzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przypomniał, że OFE warto wybrać samodzielnie, a decyzja w tej sprawie powinna być przemyślana i poprzedzona analizą porównawczą.
 • 22.02.2010BCC: Pięciopunktowy plan dokończenia reformy emerytalnej
  Wojciech Nagel, ekspert Business Centre Club i członek Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Komisji Trójstronnej przedstawił zasady, na których – zdaniem przedsiębiorców – powinien opierać się program ujednolicenia systemu emerytalnego w Polsce. Według eksperta, wprowadzenie takiego planu umożliwi ograniczenie średnio- i długoterminowego ryzyka emerytalnego państwa (w latach 2020-2035) oraz powiększenie krajowych aktywów finansowych.
 • 11.02.2010BCC: Pomysł zastąpienia ZUS-u przez KRUS jest kuriozalny
  Zdaniem Business Centre Club, gdyby ZUS został zastąpiony przez KRUS, emerytury wypłacałby budżet państwa, poziom świadczeń drastycznie by się obniżył (do około 800 zł brutto) i zniesiona zostałaby w Polsce tzw. umowa międzypokoleniowa, gwarantująca wypłatę emerytur. Scenariusz taki BCC przedstawiła w odpowiedzi na opinie prezentowane przez wicepremiera Waldemara Pawlaka, którego zdaniem rolniczy system emerytalny jest nowocześniejszy od pracowniczego.
 • 28.12.2009Komunikat KNF w sprawie wyboru OFE
  W związku ze zbliżającym się terminem losowania członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przeprowadzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina, że:
 • 16.12.2009Darowizna firmowego samochodu
  Pytanie podatnika: Jaka będzie podstawa opodatkowania przekazywanej darowizny?
 • 24.09.2009Program motywacyjny nie jest sprzedażą premiową
  Pytania podatnika: 1. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, możliwe jest uznanie Programu za działania mające charakter sprzedaży premiowej w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 updof? 2. Czy w związku z powyższym, nagrody związane z uczestnictwem w Programie wypłacane Aktualnym Klientom nie prowadzącym działalności gospodarczej, podlegają zryczałtowanemu, 10% podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 updof, jeśli ich jednorazowa wartość przekracza kwotę 760 zł?
 • 04.09.200910 lat działalności rzeczników konsumentów
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował efekty ubiegłorocznej pracy miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. W 2008 udzielili oni ponad 300 tysięcy porad i informacji, blisko 50 tysięcy razy występowali do przedsiębiorców, przygotowali też ok. 870 powództw. W tym roku mija 10 lat od ich powołania.
 • 12.08.2009Orzecznictwo: Przekroczenie limitu kosztów wynikającego z kilometrówki a prawo do odliczenia VAT
  Przedmiotem sporu pomiędzy organami a stroną skarżącą były zagadnienia dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji nie uwzględnienia poniesionych przez Spółkę wydatków, jako kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.
 • 10.08.2009Wyjazdy służbowe kierowców i handlowców
  Zgodnie z art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
 • 25.06.2009KNF radzi, jak wybrać otwarty fundusz emerytalny
  W związku ze zbliżającym się terminem losowania członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przeprowadzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) namawia ubezpieczonych, by wyboru dokonywali samodzielnie, a swoją decyzję przemyśleli i poprzedzili analizą porównawczą. Wybierając OFE, należy wziąć pod uwagę wyniki inwestycyjne funduszu i ich stabilność, zwłaszcza w długim terminie, oraz poziom podejmowanego ryzyka inwestycyjnego, natomiast pomocniczo można traktować m.in. wiarygodność instytucji zarządzającej funduszem, wysokość opłat i jakość obsługi klienta – podkreśla Urząd.
 • 22.05.2009Orzecznictwo podatkowe: Sąd nie może bezpodstawnie odrzucić wiarygodnych dowodów
  Sąd pierwszej instancji uznał, że organy podatkowe kwalifikując wymienione roboty jako ulepszające środek trwały powinny skorzystać z opinii biegłego natomiast nie wyjaśnił dlaczego oparcie się na jednoznacznej dokumentacji jest niewystarczające, a więc nie wskazał żadnych, a w każdym razie racjonalnych przyczyn tego stanu rzeczy. Nie miał więc prawa odrzucić tych dowodów, skoro nie był w stanie podważyć ich wiarygodności i mocy dowodowej.
 • 11.05.2009Brak definicji „stałego miejsca pracy” prowadzi do nadużyć
  Interpelacja nr 8042 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
 • 04.02.2009Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej za granicą (2)
  Pytanie: Mieszkam w Polsce, ale zamierzam prowadzić działalność gospodarczą na terenie Holandii. Czy czekają mnie w związku z tym obowiązki podatkowe w Polsce?
 • 02.10.2008Orzecznictwo: Nie każdy udokumentowany wydatek można uznać za koszt uzyskania
  Zaskarżonym wyrokiem oddalono skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydaną w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. z tym uzasadnieniem, że odpowiada ona prawu. Wcześniej WSA w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 11 października 2004 r. o sygn. akt I SA/Bd 311/02 ( zw. dalej: wyrokiem z dnia 11 października 2004 r.) uchylił decyzję organu odwoławczego z dnia 1 kwietnia 2004 r. z przyczyn formalnych, nakazując powtórne przesłuchanie świadków z zapewnieniem stronie czynnego udziału w tym postępowaniu. Sąd podzielił też wątpliwości, co do wysokości wydatków za usługi zamawiane przez podatnika, widząc konieczność zweryfikowania ich w oparciu o ceny rynkowe.
 • 22.09.2008Zyski PTE – blisko 0,5 mld zł w I półroczu
  Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny zyski brutto Powszechnych Towarzystw Emerytalnych zarządzających OFE w pierwszej połowie bieżącego roku wyniosły łącznie około pół miliarda złotych, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost o blisko 24 proc.
 • 14.07.2008Orzecznictwo: Niepodpisanie listy obecności może być uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę
  W zakładzie pracy, w którym nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie elementów organizacji i porządku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecności w pracy, następuje w drodze poleceń pracodawcy.
 • 24.07.2007Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej za granicą (2)
  Pytanie: Mieszkam w Polsce, ale zamierzam prowadzić działalność gospodarczą na terenie Holandii. Czy czekają mnie w związku z tym obowiązki podatkowe w Polsce?
 • 26.02.2007Lewiatan o emeryturach z OFE
  W ostatnim czasie minister Anna Kalata wywołała spór o wypłatę emerytur z otwartych funduszy emerytalnych. PKPP Lewiatan i środowisko prywatnych firm ubezpieczeniowych przedstawia w tej sprawie odmienny pogląd.
 • 20.06.2006Utrata prawa do wcześniejszej emerytury przez osoby, które przystąpiły do otwartych funduszy emerytalnych
  Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa coraz więcej skarg od osób, które z powodu przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego utraciły prawo przejścia na wcześniejszą emeryturę. Pierwsza grupa skarżących to osoby urodzone po 1953 roku, które warunki nabycia prawa do wcześniejszych emerytur spełniałyby do końca 2006 r., lecz przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego pod wpływem błędu spowodowanego brakiem obowiązku pouczenia wynikającego dla akwizytora z art. 84a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.