Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

oddłużanie

  • 22.11.2011Jak PKP gospodaruje nieruchomościami
    Polskie koleje restrukturyzują się już od dekady, jednak większość nieruchomości zbędnych dla transportu kolejowego wciąż nie została zagospodarowana – stwierdza NIK w najnowszym raporcie. Ponad 40 tys. działek oraz 36 tys. budynków nie tylko nie przynosi zysków, ale co roku generuje niepotrzebne wielomilionowe koszty.
    • 21.04.2009Upadłość konsumencka w praktyce
      W dniu 31 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej: pr. up. i n.), która wprowadza do prawa polskiego nową instytucję w postaci upadłości konsumenckiej. Jest to procedura oddłużeniowa, którą będą mogły zastosować osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.