Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

consulting

 • 02.09.2020Ksigowi powinni by cierpliwi, wnikliwi i odpowiedzialni - rozmawiamy z Wysz Szko Handlow we Wrocawiu
  Brana finansowa jest atrakcyjna nie tylko ze wzgldu na dobre zarobki i wiele ofert pracy, ale równie moliwo wybrania rónych cieek kariery zawodowej. Nic wic dziwnego, e (jak podaj media) wród tegorocznych maturzystów najczciej wybieranymi kierunkami studiów s ekonomia, finanse i rachunkowo oraz ekonometria. Zapraszamy do lektury naszej rozmowy z Wysz Szko Handlow we Wrocawiu.
  • 01.09.2020Ksigowi powinni by cierpliwi, wnikliwi i odpowiedzialni - rozmawiamy z Wysz Szko Handlow we Wrocawiu
   Brana finansowa jest atrakcyjna nie tylko ze wzgldu na dobre zarobki i wiele ofert pracy, ale równie moliwo wybrania rónych cieek kariery zawodowej. Nic wic dziwnego, e (jak podaj media) wród tegorocznych maturzystów najczciej wybieranymi kierunkami studiów s ekonomia, finanse i rachunkowo oraz ekonometria. Zapraszamy do lektury naszej rozmowy z Wysz Szko Handlow we Wrocawiu.
   • 30.06.2020Tarcza Antykryzysowa pozwoli fiskusowi sprawdza, czy przedsibiorcy mieli prawo z niej skorzysta
    Celem ratowania gospodarki, w tym przede wszystkim miejsc pracy, w ramach Tarczy Antykryzysowej pastwo oferuje pomoc finansow przedsibiorcom. Okazuje si jednak, e Tarcza ma te kolce. Wci nowelizowane przepisy maj pozwoli skarbówce na atwiejszy dostp do kont podatników, by sprawdzi, czy kryzys rzeczywicie ich dotkn.
    • 23.06.2020Pandemia z mocnym wpywem na sytuacj modych na rynku pracy
     Obecnie a 81,5 proc. przedstawicieli modego pokolenia woli stabilne zatrudnienie w firmie zamiast pracy na wasny rachunek – wynika z nowego raportu pn. „Modzi Polacy na rynku pracy w nowej normalnoci”, który przygotoway PwC, Well.HR i Absolvent Consulting.
     • 26.01.2016Podatki 2016: Podatek bankowy wymusi konsolidacj firm ubezpieczeniowych
      Brana ubezpieczeniowa przewiduje, e 2016 r. bdzie dla niej jednym z trudniejszych. Poza walk cenow, ktra moe kolejny raz skutkowa obnik cen polis OC, negatywny wpyw ma mie take podatek od niektrych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy). Danina obejmie ok. 58 zakadw ubezpiecze i moe skutkowa konsolidacj mniejszych/sabszych firm. 
      • 29.10.2014Zakup specjalistycznych ksiek a koszty uzyskania przychodw
       Pytanie podatnika: Czy doradca podatkowy prowadzc dziaalno gospodarcz moe, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, zaliczy do kosztw uzyskania przychodw dziaalnoci wydatki zakup ksiek prawniczych z zakresu prawa podatkowego?
       • 18.06.2013Dobre wieci dla ksigowych i innych specjalistw
        Najblisze miesice przynios oywienie na rynku pracy specjalistw i menederw. Ponad poowa firm (58%) zamierza w III kwartale zatrudni takie osoby, a tylko 11% szykuje zwolnienia – to najwaniejsze informacje pynce z nowego badania przeprowadzonego przez firm rekrutacyjn Antal International. Najlepsze perspektywy maj przed sob m.in. specjalici od e-commerce i social mediw oraz ksigowi.
        • 13.07.2012Pensje prezesw wzrosy w cigu roku o 25%
         Kryzys nie dotyka prezesw najwikszych spek giedowych. Pensje prezesw wzrosy w cigu ostatniego roku o 25%, a czonkw zarzdw o 18%. Najlepiej zarabiaj osoby zarzdzajce firmami z sektora mediw i rozrywki (rednio ok. 2,88 mln z rocznie) oraz sektora ubezpieczeniowego (ok. 2,82 mln z) – wynika z ostatniego badania PwC pn. „Wynagrodzenia zarzdw najwikszych spek giedowych w 2011 roku”.
         • 13.07.2011Ile zarabiaj prezesi i czonkowie zarzdw?
          Najwiksze wynagrodzenia dla osb zarzdzajcych oferuje sektor mediw i rozrywki (rocznie rednio po ok. 2,2 mln z), bankowo (ok. 1,6 mln z), telekomunikacja (ok. 1,5 mln z) oraz sektor paliwowy (ok. 1,3 mln z) – wynika z raportu PwC pn. „Wynagrodzenia zarzdw najwikszych spek giedowych w 2010 r.”. Najlepiej opacani (rednio 1,4 mln z) byli prezesi i czonkowie zarzdw spek z indeksu WIG20.
          • 02.06.2011Deloitte: Wzrasta poziom optymizmu wrd polskich przedsibiorcw
           Polska jest liderem pord pastw Europy rodkowej pod wzgldem poziomu optymizmu. Blisko 91% polskich kadr kierowniczych pozytywnie ocenia perspektywy finansowe dla swych firm w cigu najbliszych 12 miesicy. Firmy nie planuj jednak znacznego zwikszenia poziomu zatrudnienia – oto gwne wnioski wypywajce z najnowszej edycji cyklicznego badania Business Sentiment Index, przeprowadzonego przez firm doradcz Deloitte.
           • 12.05.2011Polska gospodarka internetowa jest warta ponad 35 mld z
            Biznes internetowy stanowi si napdow polskiej gospodarki, w 2009 r. jego warto osigna a 35,7 mld z (czyli 2,7% PKB). Gospodarka internetowa rozwija si na tyle dynamicznie, i w 2015 r. osignie warto 76,6 mld z – wynika z opublikowanego wczoraj raportu The Boston Consulting Group, opracowanego na zlecenie Google Polska.
            • 24.09.2010Autostrady: Umowa na budow ostatniego odcinka trasy A4
             Wykonawc ostatniego, ponad 41-kilometrowego odcinka autostrady A4 zostao konsorcjum firm Polimex Mostostal SA i sowackiej spki DOPRASTAV. Umow na budow najduszego odcinka trasy na Podkarpaciu od wza Rzeszw Wschd do wza Jarosaw Wierzbna podpisano w rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad. Jak zapewnia GDDKiA, wybrana zostaa oferta zapewniajca najkorzystniejszy bilans ceny i dugoci okresu gwarancji jakoci.
             • 20.08.2010Kryzys gospodarczy w Europie rodkowej agodniejszy ni w „starej” Unii
              Pastwa i najwiksze firmy regionu Europy rodkowo-Wschodniej poradziy sobie z recesj znacznie lepiej ni kraje „starej” Unii – wynika z przygotowanych przez firm doradcz Deloitte raportw dotyczcych makro- i mikroekonomicznej sytuacji dziesiciu nowych krajw czonkowskich UE.
              • 16.08.2010ZUS: Umowa z Asseco na budow systemu informatycznego tylko do padziernika
               Umowa z Asseco na budow Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) zakoczy si, zgodnie z okrelonym w niej terminem, 10 padziernika 2010 r. - poinformowa rzecznik prasowy ZUS Przemysaw Przybylski. Do tego czasu ZUS przeprowadzi procedur negocjacyjn w trybie art. 67 prawa zamwie publicznych, w wyniku ktrej zostan ustalone nowe zasady utrzymania i rozwoju KSI. Zawiadomienie w tej sprawie zostao przekazane do Urzdu Zamwie Publicznych. Roczny koszt utrzymania systemu KSI wynosi okoo 120 mln z.
               • 28.07.2010Systemy informatyczne ZUS – audytor wybrany
                Konsorcjum firm Softtutor Consulting i SBC wykona audyt systemw informatycznych Zakadu Ubezpiecze Spoecznych. Rzecznik ZUS poinformowa o podpisaniu umowy w tej sprawie.  Wyniki audytu zostan wykorzystane podczas negocjacji nowej umowy na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI).
                • 05.05.2010UOKiK zezwoli na kolejne koncentracje
                 Przejcia na rynkach produktw mroonych, przemysu cikiego, budowy drg oraz usug inynieryjnych nie narusz konkurencji na terenie Polski – uznaa prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw i wydaa kolejne zgody na koncentracje przedsibiorcw.
                 • 13.01.2010Samozatrudnieni w kulturze
                  Do lutego 2010 roku w wojewdztwie dzkim realizowany jest projekt „Kreatywni samozatrudnieni” - przedsiwzicie informacyjne, ktrego celem jest promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia oraz upowszechnienie dobrych praktyk, tj. dowiadcze osb i firm odnoszcych sukces zawodowy w sektorze kultury i przemysach kreatywnych.
                  • 16.12.2009Menederowie optymistycznie o sytuacji gospodarczej w 2010 r.
                   Z badania klimatu biznesowego wrd przedstawicieli najwikszych firm Europy rodkowej, przeprowadzonego przez firm Deloitte w ramach drugiej edycji Deloitte Business Sentiment Index (DBSI), wynika, e Polska jest najbardziej optymistycznie nastawionym krajem w regionie. 74,1 proc. kadry kierowniczej uwaa, e kondycja polskiej gospodarki poprawi si w cigu najbliszych szeciu miesicy. Krytycznie zostay ocenione polskie podatkowe instrumenty wsparcia firm - 60 proc. przedsibiorcw nie bierze ich pod uwag przy podejmowaniu biznesowych decyzji o rozpoczciu inwestycji.
                   • 16.10.2009Polska i Krakw wrd najlepszych lokalizacji outsourcingu
                    Jak podaa Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Krakw zaj czwarte, a Polska dziesite miejsce w najnowszym rankingu 50 najlepszych lokalizacji outsourcingu - „Top 50 Emerging Global Outsourcing Cities”, opublikowanym przez firm consultingow Tholons. Najliczniejsz grup wrd najlepszych lokalizacji dla inwestycji typu BPO stanowi miasta rodkowej i wschodniej Europy (26 proc.).
                    • 27.08.2009Deloitte: Polska najmniej podatna na kryzys
                     Wedug firmy doradczej Deloitte, Polska jest jedyn gospodark w Europie rodkowo-Wschodniej, ktra po II kwartale br. nadal odnotowuje wzrost gospodarczy. W tym samym czasie kraje nadbatyckie, do niedawna zwane „tygrysami”, pac wysok cen za konsumpcj napdzan akcj kredytow – wynika z raportw dotyczcych danych makroekonomicznych krajw regionu autorstwa Deloitte.
                     • 26.09.2008UOKiK i MI sprawdziy reklamy typu pop-up
                      Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw i Ministerstwo Infrastruktury sprawdziy blisko 200 stron w sieci w poszukiwaniu uciliwych internetowych reklam naruszajcych przepisy, ktre zakazuj ingerencji w sfer prywatnoci uytkownikw sieci.
                      • 18.09.2008Dotacje na firm
                       Akademickie Inkubatory Przedsibiorczoci (AIP) organizuj cykl omiu bezpatnych konferencji w caej Polsce, podczas ktrych bdzie mona si dowiedzie, jak otrzyma bezzwrotn dotacj na dziaalno gospodarcz nawet w wysokoci 1 mln z.
                       • 05.05.2008Sie dla Polski Wschodniej – bdzie studium
                        Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowao o podpisaniu umowy na wykonanie studium wykonalnoci projektu „Sie szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Dokument, ktry powstanie do koca kwietnia 2009 r., okreli jednolite zasady wdraania projektu w piciu wojewdztwach i wyznaczy powiaty, ktre otrzymaj pomoc na budow nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej.
                        • 17.12.2007Nowy zarzd PZU
                         Powszechny Zakad Ubezpiecze SA ma nowego prezesa. Szef resortu skarbu powoa take dwch czonkw zarzdu spki.
                         • 19.09.2007Henryka Bochniarz: Nicom Consulting dziaa zgodnie z prawem
                          Szefowa Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych Lewiatan Henryka Bochniarz nazwaa pomwieniami zarzuty skierowane pod adresem jej firmy przez Ministerstwo Skarbu. Przewodniczcy zespou kontrolujcego prywatyzacj prowadzon w latach 1989-2007 skierowa przeciwko Nicom Consulting (NC) doniesienie do prokuratury.
                          • 07.12.2006Lider Przedsibiorczoci Roku 2006
                           Wiceminister gospodarki Andrzej Karczmarek wrczy statuetki i dyplomy najbardziej prnym i wyrniajcym si mikro, maym i rednim przedsibiorstwom z sektora handlu, usug, rzemiosa oraz drobnego przemysu. Gala Lider Przedsibiorczoci Roku 2006 zorganizowana przez Fundacj Maych i rednich Przedsibiorstw odbya si 6 grudnia br. w Warszawie.
                           • 09.05.2006ZUS obniy koszty dziaalnoci
                            Jak poinformowa Rzecznik Prasowy ZUS, Zakad Ubezpiecze Spoecznych zleci firmie Andersen Business Consulting S.A. analiz kosztw dziaalnoci i opracowanie mechanizmu pozwalajcego kontrolowa wysoko kosztw w stosunku do zada. Dziki realizacji projektu, od przyszego roku dziaalno ZUS ma kosztowa mniej.