Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dziennik urzędowy

 • 28.08.2013Coraz więcej barier w gospodarce?
  Interpelacja nr 18270 do ministra gospodarki w sprawie barier ograniczających potencjał gospodarki
  • 06.08.2013Działalność gospodarcza emeryta a ubezpieczenie zdrowotne
   Prawo przewiduje zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko wówczas, gdy świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekroczy miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowe przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej nic przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury.
   • 01.08.2013Coraz bliżej standaryzacji pism urzędowych
    Duża część pism urzędowych (46 wzorów dla 15 procedur) zostanie ujednolicona – zmiany przewiduje projekt ustawy o standaryzacji pism urzędowych, który umożliwi informatyzację procedur. Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że w efekcie firmy zaoszczędzą ok. 2 mln zł w skali roku.
    • 18.07.2013Nowa ustawa o cenach. Resort finansów przedstawił projekt
     Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, która zastąpi obecną ustawę o cenach. Przewidywane zmiany będą korzystne dla sprzedawców. Zniesiony zostanie m.in. obowiązek metkowania każdego produktu z osobna.
     • 03.07.2013Odsetki od zaległości podatkowych znowu w dół
      W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 2-3 lipca br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 4% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 4 lipca 2013 r. będzie wynosić 10% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,5% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 5%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
      • 25.06.2013VAT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych
       Pytanie podatnika: Czy odpłatne przekazanie przez spółkę „leasingowanych” samochodów osobowych pracownikom do celów osobistych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT do końca 2013 r.?
       • 24.06.2013Wysokość podatku od nieruchomości za garaż
        Interpelacja nr 17081 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia zakresu stosowania stawek podatkowych od garaży
        • 19.06.2013Prezydent podpisał nowelizację Prawa bankowego
         We wtorek prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Prawa bankowego i ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zmiany dotyczą m.in. mocy prawnej ksiąg rachunkowych banków. Nowela dostosowuje ustawy do dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
         • 05.06.2013Odsetki od zaległości podatkowych w dół
          W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 4-5 czerwca br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 4,25% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 czerwca 2013 r. będzie wynosić 10,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,88% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 5,25%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
          • 23.05.2013Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Najbliższy egzamin już w czerwcu
           Ministerstwo Finansów informuje na swojej stronie internetowej, że najbliższy egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy odbędzie się 15 czerwca 2013 r. w godz. 9.00–13.00. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu kwalifikowane są według kolejności składanych wniosków. Na jeden termin egzaminu nie może zostać zakwalifikowanych więcej niż 90 osób.
           • 08.05.2013Odsetki od zaległości podatkowych w dół
            W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 7-8 maja br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 4,50% w skali rocznej. 
            • 20.03.2013Sprawozdania finansowe za 2012 rok - mniejsze koszty dla firm
             Z końcem marca upływa termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. przez podmioty, których rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jak przypomina Ministerstwo Gospodarki, przedsiębiorcy nie muszą już składać sprawozdań do publikacji w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski B. Koszty publikacji wynosiły dotychczas dokładnie 792,28 zł.
             • 06.03.2013Odsetki od zaległości podatkowych ponownie w dół
              W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 5-6 marca br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP aż 0,50 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 4,75% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 7 marca 2013 r. będzie wynosić 11,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 8,63% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 5,75%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
              • 06.02.2013Odsetki od zaległości podatkowych znowu w dół
               W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 5-6 lutego br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 5,25% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 7 lutego 2013 r. będzie wynosić 12,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 9,38% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 6,25%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
               • 14.01.2013VAT 2013: Parametry, wskaźniki, limity
                Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
                • 09.01.2013Odsetki od zaległości podatkowych kolejny raz w dół
                 W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 8-9 stycznia br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 5,5% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 10 stycznia 2013 r. będzie wynosić 13% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 9,75% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 6,5%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                 • 08.01.2013Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2013 r. – nowe terminy egzaminów
                  Ministerstwo Finansów ogłosiło terminy egzaminów na tzw. certyfikat księgowy w pierwszej połowie 2013 roku. Sam sposób organizowania i regulamin przeprowadzenia egzaminu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508).
                  • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                   Formularz PIT-39 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. Opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą".
                   • 17.12.2012Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych a VAT
                    Pytanie podatnika: Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. nieodpłatne udostępnienie samochodów osobowych na rzecz pracowników spółki do celów osobistych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                    • 12.12.2012Rachunkowość 2013: Nowe zasady publikowania sprawozdań finansowych
                     Od stycznia 2013 r. przestaje istnieć Monitor Polski B, w którym dotychczas publikowane były sprawozdania finansowe jednostek. Od nowego roku ogłaszanie sprawozdań finansowych będzie się zatem odbywało według zmienionych reguł.
                     • 05.12.2012Odsetki od zaległości podatkowych znowu w dół
                      W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 4-5 grudnia br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 5,75% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 grudnia 2012 r. będzie wynosić 13,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 10,13% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 6,75%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                      • 22.11.2012Podatek od spadku z zagranicy
                       Interpelacja nr 9386 do ministra finansów w sprawie podwójnego opodatkowania spadków transgranicznych
                       • 07.11.2012Odsetki od zaległości podatkowych w dół
                        W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 6-7 listopada br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 6% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 8 listopada 2012 r. będzie wynosić 14% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 10,50% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 7%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                        • 31.10.2012Menadżer zasiadający w zarządzie jako podatnik VAT
                         Z uzasadnienia: Członek zarządu-menadżer działa w ramach struktury organizacyjnej zarządzanej spółki, nie ponosi on kosztów swej działalności, wynagrodzenie nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka i działa on jedynie w imieniu i na rzecz zarządzanej spółki, która za jego działania ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę osobom trzecim. Nie działa on zatem w warunkach ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu własnego przedsiębiorstwa. Nie wykonuje swojej działalności w swoim imieniu i na własny rachunek lecz w imieniu zarządzanej spółki. Zatem, osoby pełniące obowiązki członków zarządów spółek na podstawie kontraktów menedżerskich nie są podatnikami na gruncie VAT.
                         • 31.10.2012Waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych
                          Interpelacja nr 8156 do ministra finansów w sprawie drastycznych podwyżek podatków i opłat lokalnych oraz polityki osłonowej państwa wobec najuboższych obywateli
                          • 22.10.2012Taksa notarialna za umowę deweloperską
                           Interpelacja nr 6267 do ministra sprawiedliwości w sprawie rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w zakresie dotyczącym umów deweloperskich
                           • 18.10.2012Zwrot VAT podróżnym: Wymogi formalne a prawo do 0% stawki VAT
                            Z uzasadnienia: Skoro podatnik dokonał w stosunku do podróżnego stosownego zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu tych towarów na terytorium kraju, pozbawienie podatnika prawa do stosowania stawki 0 % z tego tylko względu, że nie dopełnił on warunków formalno-administracyjnych, poprzedzających w ogóle realizację będących przedmiotem opodatkowania czynności, naruszałoby zasadę neutralności, gdyż powodowałoby obciążenie podatnika podwójną kwotą podatku od tych towarów, których konsumpcja będzie miała miejsce poza terytorium Unii Europejskiej.
                            • 16.10.2012Stawki podatków i opłat lokalnych w 2013 r.
                             Od 1 stycznia 2013 r. będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu ministra finansów z 2 sierpnia 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz. 587) i wzrosną wobec 2012 roku o 4,0%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. Przypomnijmy, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku. Zgodnie z ww. obwieszczeniem górne granice stawek kwotowych na rok 2013 wyniosą:
                             • 10.10.2012Składka na ubezpieczenie zdrowotne
                              Interpelacja nr 7224 do ministra zdrowia w sprawie wysokości i sposobu określania składki na ubezpieczenie zdrowotne
                              • 26.09.2012Przesłanki naliczania renty planistycznej
                               Opłata planistyczna nazywana też rentą planistyczna swoją podstawę znajduje w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , z którego wynika że: jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości.
                               • 19.09.2012Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości
                                Pytanie podatnika: Czy do kosztów uzyskania przychodu Zainteresowana może zaliczyć oprócz kosztów zakupu nieruchomości gruntownej wraz z kosztami notarialnymi i udokumentowane fakturami i rachunkami koszty budowy, również wszystkie koszty związane z pozyskiwaniem kapitału na budowę domu?
                                • 31.08.2012Organizowanie loterii fantowych
                                 Interpelacja nr 7477 w sprawie organizowania loterii fantowych
                                 • 29.08.2012Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży lokalu
                                  Pytanie podatnika: Czy kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w postaci pojedynczego lokalu będzie koszt zakupu całej nieruchomości, a dopiero nadwyżka uzyskanej kwoty ze sprzedaży wszystkich lokali nad sumą kosztów zakupu nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
                                  • 27.07.2012Prawo spadkowe – od dziś nowe przepisy w UE
                                   Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące transgranicznych postępowań  spadkowych. Rozporządzenie Komisji Europejskiej ułatwia proces dziedziczenia w przypadku, gdy spadkobierca zamieszkuje w innym państwie członkowskim UE. Aby jednak nowe przepisy stały się skuteczne, poszczególne kraje muszą dostosować do nich swoje regulacje wewnętrzne. Mają na to trzy lata.
                                   • 18.07.2012Odsetki od kredytu jako koszt odpłatnego zbycia nieruchomości
                                    Z uzasadnienia: Koszty związane z kredytem bankowym zaciągniętym na nabycie nieruchomości nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, gdyż są to jedynie wydatki związane z pozyskaniem środków pieniężnych na ww. cele. Zaciągnięcie kredytu jest więc sposobem na pozyskanie pieniędzy na zapłatę ceny nabywanej nieruchomości a kosztem uzyskania przychodu nie są w świetle art. 22 ust. 6c ustawy o PIT koszty spłaty kredytów zaciągniętych na sfinansowanie zakupu nieruchomości, lecz wyłącznie koszty nabycia tej nieruchomości.
                                    • 10.07.2012Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2012 r. – nowe terminy egzaminów na certyfikat księgowy
                                     Sposób organizowania i regulamin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. certyfikat księgowy) określa załącznik nr 5 do rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508).
                                     • 14.06.2012Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 przyjęty
                                      Komitet Standardów Rachunkowości 24 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” (KSR nr 7).
                                      • 11.06.2012Samochód typu pick-up a akcyza
                                       Z uzasadnienia: Nabyty przez podatnika samochód typu pick-up marki Mitsubishi L200 posiada cechy pojazdu wskazujące na to, że mamy do czynienia z samochodem osobowym w rozumieniu ustawy. Jest to pojazd służący przede wszystkim przewozowi osób, a nie towarów. O takim przeznaczeniu samochodu świadczy jego wyposażenie w dwa rzędy siedzeń. Kolejnymi cechami wskazującymi na zasadnicze przeznaczenie pojazdu jest sposób wykończenia wnętrza i wyposażenia go w elementy umożliwiające bardziej komfortowe podróżowanie osób na tylnych siedzeniach. Zatem, import takiego samochodu jest objęty akcyzą.
                                       • 21.05.2012Utrata wartości aktywów – nowelizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4
                                        Nowa wersja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” (KSR nr 4) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów nr 15 z 23 kwietnia 2012 r. Przepisy standardu obowiązują od dnia jego publikacji.
                                        • 18.05.2012Wysokość taksy notarialnej
                                         Interpelacja nr 3508 do ministra sprawiedliwości w sprawie ewentualnych zmian wysokości maksymalnych stawek opłat za czynności notarialne
                                         • 09.05.2012Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w górę
                                          W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 8-9 maja br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosi 6,25% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 10 maja 2012 r. wynosić będzie 14,50% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 10,88% (75% ww. stawki odsetek). Rośnie również, do 7,25%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                                          • 09.05.2012Będą ułatwienia w zamówieniach publicznych dotyczących obronności
                                           Rząd przyjął we wtorek projekty nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Celem zmiany przepisów jest uproszczenie procedur zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
                                           • 24.04.2012Podatek rolny: Zmiana zasad opodatkowania
                                            Interpelacja nr 2835 do ministra finansów w sprawie zmiany sposobu naliczania podstawy podatku rolnego
                                            • 19.04.2012Zwrot kwoty partycypacji w TBS a przychód w PIT
                                             Pytanie podatnika: Czy uzyskana kwota z tytułu różnicy między partycypacją wniesioną a uzyskaną w kwocie 7.759,90 w momencie jej zwrotu będzie stanowiła podstawę do wystawienia PIT-8C?
                                             • 18.04.2012Zwrot VAT na materiały budowlane w 2012 r.
                                              Jeśli po dniu 30 kwietnia 2004 r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub 23%, możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.
                                              • 14.03.2012Akcyza na ambulanse
                                               Interpelacja nr 1653 do ministra finansów w sprawie wątpliwości związanych z nałożonym obowiązkiem doliczania akcyzy do ceny zakupu ambulansów
                                               • 14.03.2012Nieodpłatne przekazywanie książek na rzecz bibliotek a VAT
                                                Pytanie podatnika: Spółdzielnia zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych ma obowiązek nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom określonej liczby egzemplarzy wydanych książek. Wnioskodawca jest bezpośrednim wydawcą książek i podatek należny jest pomniejszany w całości o podatek naliczony z faktur kosztowych dotyczących wydawanych książek. Czy ww. przekazanie książek bibliotekom podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                                                • 01.03.2012Zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego
                                                 Wykładnia (interpretacja) przepisów prawa, to proces ustalania treści norm prawnych w oparciu o teksty obowiązujących aktów normatywnych. W zakresie prawa podatkowego wykładni dokonują zarówno podmioty zobowiązane (podatnicy, płatnicy, inkasenci), jak i organy podatkowe (państwowe i samorządowe). W przypadku pierwszej ze wskazanych grup podmiotów, wykładni dokonują one na własne ryzyko i na własny rachunek, co w praktyce często wiąże się z koniecznością poniesienia negatywnych skutków błędnie zinterpretowanych przepisów. Wykładni dokonują jednak także organy podatkowe. Działalność ta odbywa się na trzech płaszczyznach: