Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja bankowa vat

  • 06.12.2010WSA: Sama faktura nie tworzy prawa do odliczenia VAT
    Z uzasadnienia: Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczyć może wyłącznie tych czynności, które faktycznie zostały dokonane; sama faktura bowiem nie tworzy prawa do odliczenia VAT na niej wykazanego. Wynikające z przepisów VI Dyrektywy VAT Rady Unii Europejskiej prawo do odliczenia podatku naliczonego nie znajduje zastosowania do podatku, który jest należny wyłącznie z tego powodu, że został wykazany na fakturze.