Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

diety

 • 24.05.2007Kiedy przysługuje dieta
  Pytanie: Czy przy każdym wyjeździe służbowym na terenie Polski pracownikowi przysługuje dieta?
  • 23.05.2007Koszty uzyskania i diety kierowców prowadzących działalność
   Diety za podróże służbowe może zaliczyć do kosztów również kierowca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Podróżą służbową jest każda podróż osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która pozostaje w związku z tą działalnością i ma na celu osiągnięcie przychodu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
   • 22.05.2007Świadczenia z tytułu delegacji i składki ZUS
    Pytanie: Czy świadczenia z tytułu delegacji są objęte składkami na ubezpieczenia społeczne?
    • 18.05.2007Uprawnienia pracownika w delegacji
     Pytanie: Jakie świadczenia przysługują pracownikom w związku z delegacją krajową, a jakie w przypadku zagranicznej?  
     • 09.05.2007Dieta dla przedsiębiorcy
      Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.09.2005 r., sygn. FSK 2175/04
      • 09.05.2007Opodatkowanie przychodów z tytułu używania pojazdu samochodowego dla potrzeb pracodawcy
       Interpelacja nr 6393 do ministra finansów w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego zwrotu kosztów poniesionych z tytułu używania prywatnego samochodu na potrzeby pracodawcy
       • 30.03.2007Rozliczenie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą za 2006 rok - broszura informacyjna MF
        Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje taką pracę za granicą.
        • 27.03.2007Dochody uzyskane w 2006 r. w Wlk. Brytanii rozliczamy jeszcze według starej umowy
         Interpelacja nr 5491 do ministra finansów w sprawie podwójnego podatku, jaki zapłacą Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii
         • 22.03.2007Diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą
          Pytanie podatnika: Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, wartość diet z tytułu podróży służbowych?
          • 20.03.2007Niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będą renegocjowane
           Interpelacja nr 6154 do ministra finansów w sprawie zawarcia umów z Austrią, Islandią, Belgią, Danią, Holandią i Norwegią pozwalających uniknąć podwójnego opodatkowania polskich obywateli zatrudnionych w wymienionych wyżej krajach
           • 09.03.2007Wydatki na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) i członków organów osoby prawnej kosztem uzyskania przychodu
            Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z analizy tych dwóch przepisów jasno wynika, że wydatek może być powiązany z przychodem w sposób nie tylko bezpośredni, ale i pośredni. Nie wszystkie wydatki poniesione przez osobę prawną mogą być zaliczone przez ten podmiot do kosztów uzyskania przychodów. W szczególności nie wszystkie wydatki poniesione przez osobę prawną na rzecz swoich udziałowców (akcjonariuszy) oraz na rzecz członków swoich organów mogą być zaliczone przez osobę prawną do kosztów uzyskania przychodów.
            • 01.03.2007Diety kierowców jako koszt uzyskania przychodu
             Czy można kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów diety wypłacane kierowcom samochodów ciężarowych?
             • 15.02.2007Wyjazd pracowników na imprezę integracyjną
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca w wybranych miejscowościach na terenie kraju, znajdujących się poza miejscowością będącą siedzibą firmy, dla wybranej grupy pracowników organizuje spotkania integracyjne. W spotkaniach tych uczestniczą pracownicy, wyselekcjonowani stosownie do celu planowanej integracji. Na spotkaniach firma kładzie nacisk na komunikację interpersonalną, współdziałanie w zespole, podejmowanie decyzji. W tym celu organizowane są wycieczki, gry sportowe lub logiczne. Każda z imprez połączona jest z uroczystą kolacją oraz wspólną zabawą. Takie spotkania mogą spełniać także zadania motywacyjne dla pracowników, którzy czują się wyróżnieni zaproszeniem na imprezę. Czy wydatki poniesione w związku z udziałem pracownika w tego typu spotkaniach (koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia) winny być zwolnione spod opodatkowania?
              • 07.02.2007Potrącenia z wynagrodzeń sędziów zawodów sportowych
               Interpelacja nr 5592 do ministra finansów w sprawie opodatkowania wynagrodzeń z tytułu prowadzenia przez sędziów zawodów sportowych, w tym podstawy i zasadności potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne
               • 26.01.2007Opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą
                Pytanie: Czy zwrócone pracownikowi przez pracodawcę ponoszone przez pracownika w czasie odbywania podróży służbowej własnym samochodem opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy?
                • 01.01.2007Parametry 2007 r.
                 Poniżej prezentujemy wykaz limitów, kwot granicznych i innych ważnych parametrów obowiązujących w 2007 r.:
                 • 18.12.2006Zwrot kosztów przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej w czasie podróży służbowej pracownika
                  Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów związanych z przejazdem w podróży służbowej dokonany na podstawie oświadczenia o zagubieniu biletu stanowi podstawę do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
                  • 08.11.2006Opodatkowanie diet członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej
                   Interpelacja nr 4298 do ministra finansów w sprawie opodatkowania diet członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na przykładzie miasta Inowrocławia
                   • 30.10.2006Diety osoby współpracującej i koszt uzyskania przychodu
                    Pytanie: Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą. Mąż jest osobą współpracującą, a jego zadanie polega głównie na negocjowaniu warunków dostaw z odbiorcami, którzy mają firmy poza miejscem prowadzenia naszej działalności. Mąż zajmuje się także kontrolą płatności i windykacją, w związku z tym często wyjeżdża. Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu diety z tytułu jego wyjazdów, w wysokości przewidzianej w przepisach?
                    • 19.10.2006Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w unikania sprawie podwójnego opodatkowania obywateli polskich
                     Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Finansów z potrzebą podjęcia działań, zmierzających do unikania podwójnego opodatkowania obywateli polskich pracujących w Austrii, Królestwie Niderlandów, Belgii, Danii i Finlandii:
                     • 15.10.2006RPO w sprawie uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej dotyczącej wejścia w życie Konwencji między RP a Wielką Brytanią i Irlandią Północną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
                      Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich do p. Marka Jurka, Marszałka Sejmu RP w sprawie uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej dotyczącej wejścia w życie Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. - 13 października 2006 r.
                      • 02.10.2006Diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich
                       Pytanie podatnika: Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 ptk 17 pdof diety wypłacane na rzecz członków Izb Architektów z tytułu wykonywania czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich?
                       • 05.09.2006Diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą jako KUP
                        Pytanie podatnika: dotyczy zaliczenia diet do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług kierowcy.
                        • 12.07.2006Koszty krajowej podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą
                         Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, dokumentując wydatki w PKPiR. Muszę czasem wyjechać służbowo. Korzystam w tym celu z samochodu (nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych). Mam wątpliwości związane z kosztami takiego wyjazdu. Jak rozumiem wydatki na paliwo i inne związane z samochodem rozliczam według faktycznej wysokości i dokumentuję fakturami. Ale czy mogę zaliczyć do kosztów wydatki na jedzenie w podróży? Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nocleg według rachunku, czy jest tu jakiś limit? Czy wydatki na parkingi mogę zaliczyć do KUP i jak je mam dokumentować?
                         • 06.06.2006Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty
                          Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 6 czerwca 2006 r. RM przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt nowelizacji wprowadza na lata 2007-2008 odrębne, trzystopniowe skale podatkowe ze stawkami: 19, 30 i 40 proc. W 2007 roku będą obowiązywać progi podatkowe w wysokości: 43.405 zł i 85.528 zł. Kwota zmniejszająca podatek wyniesie 572,54 zł. W 2008 roku będą obowiązywały progi podatkowe w wysokości: 44.490 zł i 85.528 zł. Kwota zmniejszająca podatek wyniesie 586,85 zł.
                          • 12.03.2006Postanowienie II Urzędu Skarbowego w Katowicach IIUS PBII/415-75/69148/05 z 05.08.2005 r.
                           Pytanie podatnika: Czy sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii przedstawiony przeze mnie jest prawidłowy?
                           • 09.03.2006Siedmiogodzinne szkolenie i dieta
                            Pytanie: Proszę o odpowiedź na następujące pytanie. Pracownik zostaje wysłany na szkolenie do sąsiedniego miasta, szkolenie trwa od 7 do 14. Dojazd w każdą stronę to około czterdzieści minut. Czy przysługuje mu dieta? Czy w sytuacji, kiedy w czasie szkolenia pracownik otrzymuje poczęstunek, może otrzymać również dietę?
                            • 07.03.2006Zabawa pracownicza w koszt, szczepionka przeciw grypie już nie
                             Dzisiaj dwa pytania, związane ze sobą tym, że dotyczą kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych na rzecz pracowników. W obu przypadkach odpowiadają kompetentne organy – Departament Podatków Bezpośrednich MF i Podkarpacki Urząd Skarbowy. Jednak rozstrzygnięcia są na pierwszy rzut oka dość zaskakujące.
                             • 28.02.2006Decyzja Izby Skarbowej w Rzeszowie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 20.02.2006 r., sygn. IS.I/1-4151/3/06
                              Pytanie podatnika: dotyczy zakresu interpretacji przepisów oraz zwolnienia z opodatkowania diet i innych należności za czas podróży służbowej.
                              • 22.02.2006Praca w krajach UE w przedsiębiorstwach unijnych i rozliczenie roczne podatku dochodowego w Polsce
                               Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że coraz więcej Polaków wyjeżdża z kraju i podejmuje pracę w przedsiębiorstwach unijnych. Osoby takie muszą jednak pamiętać, iż fakt uzyskiwania przez nich dochodów na unijnym rynku pracy nie jest obojętny dla polskiego fiskusa. Zdarzyć się może bowiem, iż osoby podejmujące pracę za granicą obowiązane będą zapłacić podatek zarówno za granicą, jak i w Polsce.
                               • 19.01.2006Opodatkowanie kosztów podróży po zmarłym pracowniku
                                Czy jako płatnik powinnam opodatkować ustalone ale nie wypłacone koszty delegacji służbowej po zmarłym pracowniku? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? W jakiej deklaracji powinnam je wykazać?
                                • 15.01.2006Pracownik i samochód osobowy
                                 Samochód nie jest już tak luksusowym dobrem jak kiedyś – i znaczna część pracowników dysponuje lepszym lub gorszym pojazdem. Pracodawca może z pracownikiem umówić się, że ten będzie wykorzystywał swój samochód na jego potrzeby, w zamian za zwrot kosztów eksploatacji.
                                 • 01.01.2006Diety w 2006 r. nieco w górę
                                  Bardzo nieznacznie rosną od 1.1.2006 r. zaliczane do kosztów uzyskania przychodów diety z tytuły podróży służbowych na terenie kraju. Dieta wyniesie 22 zł za jeden dzień podróży służbowej. Automatycznie wzrosną też ryczałty za nocleg (150% diety) i za dojazdy miejscowe (20% diety) i wyniosą odpowiednio 33 zł i 4,40 zł.
                                  • 06.12.2005Interpretacja IIUS PBII/415-75/69148/05 z dnia 05.08.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
                                   Pytanie podatnika: Czy sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii przedstawiony przeze mnie jest prawidłowy?
                                   • 08.11.2005Zleceniobiorca podróżuje i płaci ZUS
                                    Jeśli wykonawca zatrudniony w ramach umowy zlecenia musi wyjechać aby zrealizować swoje zadania, otrzyma zapewne zwrot kosztów podróży i zostaną mu wypłacone diety. Jednak będą one traktowane inaczej, niż w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę.
                                    • 20.10.2005Wyjaśnienie I-2/415-11/05 z 11.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                                     Pytanie podatnika Czy kwoty wydatków na posiłki mieszczące się w limitach diet oraz koszty zakwaterowania zleceniobiorców współpracujących z Spółką z o. o. poza siedzibą spółki oraz poza miejscem zamieszkania zleceniobiorców stanowią przychód zwolniony zleceniobiorców? Czy w przypadku gdy nie jest on traktowany jako przychód zleceniobiorcy wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów zleceniodawcy jeżeli zostały poniesione w celu uzyskania przychodu?
                                     • 01.10.2005Zmiana wysokości diet krajowych od 01.01.2006 r.
                                      W Dzienniku Ustaw 186 ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
                                      • 01.10.2005Zmiana wysokości diet przy podróżach krajowych
                                       W Dzienniku Ustaw 186 ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
                                       • 08.06.2005Delegacje zagraniczne
                                        Pracownikowi wyjeżdżającemu za granicę na polecenie pracodawcy przysługuje zwrot wydatków w postaci diety, zwrotu kosztów przejazdu i noclegów oraz innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Dieta, przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki różni się wysokością w zależności od państwa docelowego. Wysokości diet dla poszczególnych krajów znajdują się w tabeli będącej załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

                                       « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ]