Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agencja rozwoju rolnictwa

 • 18.10.2012PARP nauczy, jak zostać przedsiębiorcą
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydała nowy bezpłatny e-book pn. „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”. Informator ma pomóc przede wszystkim nowopowstającym firmom.
 • 26.09.2012Urzędników przybywa, wydatki rosną
  W ciągu ostatnich 5 lat zatrudnienie w centralnej administracji zwiększyło się o blisko 20 tys. osób, co kosztowało do tej pory już 10,5 mld zł. Wyraźnie wzrosła liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – to najważniejsze wnioski płynące z raportu Fundacji Republikańskiej pn. „Zatrudnienie w administracji rządowej – dynamika i koszty”.
 • 16.09.2011Rusza nowy program pomocy dla przedsiębiorców
  W wrześniu rusza program „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania 312, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dotacje (maksymalnie 300 tys. zł) obejmują utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich.
 • 29.03.2011Fundusze unijne - dodatkowe środki dla młodych rolników
  Według nowelizacji rozporządzenia o podziale środków z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wszyscy wnioskodawcy z 2010 r., którzy spełniali warunki do przyznania premii dla młodych rolników, a otrzymali decyzje odmowne ze względu na brak środków, będą mogli skorzystać ze wsparcia, jeśli nadal spełniają wymagania określone w przepisach – ogłosiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
 • 23.02.2011Unijne fundusze dla wsi – ponad 100 mld zł
  101 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 68 mld zł pochodziło z budżetu Wspólnoty, a ponad 32 mld zł ze środków krajowych. Najważniejszym instrumentem wsparcia były dopłaty bezpośrednie – poinformowały resort rolnictwa i ARiMR.   
 • 10.01.2011Unijne fundusze dla wsi – wykorzystane blisko 20 mld zł
  Do 7 stycznia 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na bankowe konta rolników prawie 19,8 mld zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wysokość wypłaconych środków z lokuje Polskę na pierwszym miejscu wśród wszystkich krajów członkowskich UE pod względem wykorzystania wsparcia dla rolnictwa. Dla porównania w Niemczech wypłacono, w przeliczeniu na złotówki, o około 2,8 mld zł, a we Francji o 3,6 mld zł mniej niż w Polsce.  
 • 23.11.2010ARiMR z akredytacją na udzielanie pomocy rolnikom poszkodowanym w powodzi
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie odpowiedzialna za realizację działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” - przewiduje nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie przyznania ARiMR akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Proponowany termin rozpoczęcia obowiązywania akredytacji to 10 grudnia 2010 roku.  
 • 18.10.2010Unijne dopłaty dla rolników – 13 mld zł za 2010 r.
  Na dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników za 2010 r. zostanie przeznaczona kwota około 3,2 mld euro, czyli prawie 13 mld zł – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 70 proc. tej sumy rolnicy otrzymają z budżetu Unii Europejskiej, a pozostałe 30 proc. zostanie sfinansowane z budżetu krajowego. Stawki płatności bezpośrednich za ten rok będą przeliczane wg kursu 3,9847 zł za euro.
 • 23.09.2010Pomoc dla rolników poszkodowanych w powodzi – nabór od 30 września
  Około 4 tys. poszkodowanych gospodarstw będzie mogło skorzystać z pomocy w ramach działania  "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", które pod koniec września uruchomi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • 24.08.2010Unijne środki dla wsi: Wyższe limity w tegorocznym naborze wniosków
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnotowuje w tym roku rekordowe zainteresowanie naborem wniosków o przyznanie premii na ułatwianie startu młodym rolnikom. Duża popularność tej formy pomocy jest zaskoczeniem, ponieważ w naborach w 2008 i 2009 roku wniosków było znacznie mniej. Minister rolnictwa zdecydował więc, że tegoroczny limit środków zostanie podwojony i wyniesie 200 mln euro.
 • 30.07.2010Fundusze unijne: Za dwa tygodnie kolejny nabór w ARiMR
  12 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o wsparcie z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 od przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego. Chodzi o pomoc na zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Wsparcie to jest skierowane do "mikroprzedsiębiorstw", małych i średnich firm, a także podmiotów, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 mln euro rocznie.
 • 13.07.2010Unijne pieniądze dla wsi: ARiMR wypłaciła ponad 15,4 mld zł
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przydzieliła 70 proc. środków przewidzianych do wypłaty za jej pośrednictwem w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do beneficjentów trafiło już ponad 15,4 mld zł, a pozostałe już rozdysponowane środki są zaplanowane do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR wieloletnich zobowiązań. Dotyczy to m.in. wypłat przyznanych w ubiegłych latach rent strukturalnych, corocznych dopłat do zalesień, wsparcia z programu rolnośrodowiskowego, a także płatności wynikających z zawartych do tej pory umów o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców, które zostaną wypłacone przez ARiMR po ich wykonaniu i rozliczeniu.
 • 11.03.2010Ruszyły wypłaty dla gospodarstw niskotowarowych
  Do gospodarstw niskotowarowych zaczęło płynąć unijne wsparcie przewidziane na ten rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpiła do wypłacania IV i V raty pomocy. Dotychczas zrealizowano płatności na kwotę ponad 18 mln zł.
 • 02.02.2010Rolnictwo otrzymało już 12 mld zł wsparcia z PROW 2007–2013
  Rolnicy, przetwórcy żywności i inni beneficjenci działający na terenach wiejskich otrzymali do tej pory blisko 12 mld zł pomocy finansowej z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 r. Tylko w styczniu tego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła prawie 600 mln zł.
 • 30.11.2009Płatność energetyczna: Upływa termin składania dokumentów
  Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 30 listopada upływa termin na dostarczenie dokumentów niezbędnych do otrzymania płatności energetycznej. Rolnicy, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych i dostarczyli je do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej między 16 sierpnia a 20 listopada br., mają do końca listopada czas na przedstawienie oświadczenia potwierdzającego taką dostawę.
 • 09.11.2009O 3 mld zł więcej dla rolników
  Polscy rolnicy mogą otrzymać za rok 2009 ponad 12,5 mld zł płatności bezpośrednich, czyli o ponad 3 mld zł więcej niż w ubiegłym roku – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR opublikowała stawki dopłat obowiązujących w tym roku. Wynikają one z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi podpisanego w ubiegłym tygodniu.
 • 29.10.2009ARiMR wypłaciła ponad 10 mld z PROW 2007-2013
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 27 października wypłaciła łącznie ponad 10 mld zł rolnikom i przetwórcom żywności z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, a do końca tego roku zamierza przekazać beneficjentom dalsze około 2,2 mld zł. Tempo wypłat pieniędzy jest znacznie wyższe niż w dwóch poprzednich latach: w 2007 r. Agencja wypłaciła jedynie około 180 mln, a w tym wypłacona kwota wyniesie 8 mld zł.
 • 28.09.2009Wypłaty z PROW 2007-2013 sięgnęły 9,4 mld zł
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom i przetwórcom żywności łącznie blisko 9,4 mld zł, a do końca tego roku zamierza przekazać beneficjentom dalsze 3 mld zł z Program Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich. Tempo wypłat pieniędzy stale rośnie - o ile w 2007 r. ARiMR wypłaciła jedynie około 180 mln w zł, to w roku ubiegłym było już około 4,5 mld.
 • 25.08.2009Kredyty klęskowe dla rolników z pięciu województw
  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wydał kolejne zgody na uruchomienie kredytów klęskowych. Dzięki temu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  może upoważnić banki, z którymi ma podpisane umowy, do przyznawania preferencyjnie oprocentowanych kredytów rolnikom poszkodowanym przez tegoroczne powodzie, podtopienia gruntów, ulewy, gradobicia i huragany. Wszystkie zgody decyzje wydane przez ministra pozwalają na uruchomienie kredytów klęskowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim.
 • 10.08.20092/3 województw nadal prowadzi nabór wniosków na inwestycje w działalność pozarolniczą
  W jedenastu województwach regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadal przyjmują wnioski rolników o pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza. W pięciu województwach zakończono przyjmowanie wniosków na to działanie w ramach tegorocznego naboru, ponieważ zostały tam wyczerpane limity środków przewidziane na 2009 rok.
 • 07.08.20091,7 mld zł na modernizację gospodarstw rolnych
  Do pierwszych dni sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła 14,1 tys. umów (96,2 proc. przewidywanej liczby) o przyznaniu pomocy finansowej rolnikom, którzy w 2007 r. złożyli wnioski o uzyskanie wsparcia z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Łączna kwota dofinansowania przyznana w ramach podpisanych umów wynosi ponad 1,7 mld zł.
 • 23.07.2009206 mln zł dla rozpoczynających działalność rolniczą
  Już ponad 4,1 tys. rolników, którzy ubiegali się w 2008 r. o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, otrzymało premie w wysokości 50 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na ich konta bankowe 206,4 mln zł. Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły w 2008 r. 6,5 tys. wniosków od młodych rolników ubiegających się o premie na start zawodowy, a z tej grupy około 5,2 tys. otrzymało z Agencji decyzje o przyznaniu takiego wsparcia.
 • 22.07.2009Ponad 1,7 tys. umów na wsparcie działalności nierolniczej
  Do końca ubiegłego tygodnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała 1735 umów o przyznanie pomocy finansowej na rozwój działalności innej niż rolnicza z rolnikami, którzy złożyli wnioski w 2008 r. Oddziały Regionalne przyjęły ponad 4 tys. wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 • 29.06.2009Dotacje na rybołówstwo wypłaci ARiMR
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarło 26 czerwca umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie której przekaże ARiMR część zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Budżet programu wynosi 978,8 mln euro.
 • 18.06.2009Podsumowanie działalności ARiMR w 2008 r.
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała roczne sprawozdanie ze swojej działalności. W 2008 r. Agencja wypłaciła rolnikom, rybakom i przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego i mieszkańcom wsi 18,3 mld zł. Tylko na konta bankowe 1,43 mln rolników przekazane zostały płatności bezpośrednie w wysokości ponad 10,3 mld zł. To najwyższy poziom wypłat, jaki osiągnięto w 15-letniej historii ARiMR.
 • 15.06.2009Pomoc na rozwój działalności nierolniczej nadal dostępna w 12 regionach
  Rolnicy w 12 województwach nadal mogą składać wnioski o pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza. Przyjmowanie takich wniosków zakończyły natomiast cztery regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z powodu wyczerpania limitu środków przewidzianych na to działanie w 2009 roku w Wielkopolsce, na Pomorzu, w Zachodniopomorskiem oraz na Warmii i Mazurach.
 • 25.05.2009Nowe wnioski o środki na zalesianie od 1 czerwca
  Rolnicy, którzy po raz pierwszy chcą się ubiegać o wsparcie finansowe na zalesianie gruntów rolnych, a także zalesianie gruntów innych niż rolne, mogą składać wnioski o przyznanie takiej pomocy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerwca do 31 lipca br. Będzie to już trzeci nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 • 29.04.200944,4 mld zł z UE dla polskiego rolnictwa od 2004 r.
  Od maja 2004 do marca 2009 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała polskim rolnikom 44,4 mld zł ze środków UE i 22,2 mld zł z funduszy krajowych w ramach różnych unijnych programów pomocowych i z tytułu dopłat bezpośrednich. Polskie gospodarstwo w ciągu tych 5 lat za pośrednictwem ARiMR otrzymało przeciętnie 26,6 tys. zł.
 • 09.04.2009Blisko 1,7 tys. wniosków o pomoc na realizację programów rolnośrodowiskowych
  Od połowy marca do początku kwietnia rolnicy złożyli 1672 wnioski o przyznanie pomocy na realizację programów rolnośrodowiskowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wśród beneficjentów, którzy po raz pierwszy ubiegają o wsparcie z tego działania, największym zainteresowaniem cieszą się pakiety dotyczące prowadzenia trwałych użytków zielonych (966 złożonych wniosków) i rolnictwa ekologicznego (596).
 • 31.03.2009Fundusze UE na lata 2007-2013: W kwietniu kolejne nabory wniosków od rolników
  Najprawdopodobniej w kwietniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o pomoc w ramach działań finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 na kwotę około 5 mld zł.
 • 04.03.2009Program dla sektora rybackiego
  Podniesienie konkurencyjności sektora rybackiego oraz modernizację i rozbudowę przemysłu rybnego zakłada projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego przyjęty przez rząd. Nowe przepisy będą podstawą do realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
 • 19.01.2009Fundusze dla rybaków – wznowienie naboru wniosków
  Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa wznowi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działań "Chów i hodowla ryb" oraz "Przetwórstwo i rynek rybny" z funduszy na lata 2004-2006 – podał resort rolnictwa.
 • 03.11.2008Rolnictwo: Cła na zboże, 9 mld zł dopłat
  850 tys. rolników otrzyma 9,3 mld zł dopłat za bieżący rok – poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki. Sytuację producentów zbóż powinno poprawić wprowadzenie przez Unię Europejską cła na zboże importowane spoza Wspólnoty.
 • 29.10.2008System kontroli produkcji rolnej
  Utworzenie systemu kontroli przestrzegania tzw. wymogów wzajemnej zgodności w rolnictwie – czyli zasad, jakie w produkcji powinni stosować rolnicy korzystający z płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub z pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przyjęty we wtorek przez rząd.
 • 02.09.2008ARiMR wydała 90 proc. środków na lata 2004-2006
  Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dobiega końca realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Wartość zrealizowanych płatności wyniosła dotąd 4,8 mld zł.
 • 26.08.2008ARiMR wypłaciła 11 mld zł
  Od stycznia do połowy sierpnia bieżącego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom i beneficjentom z terenów wiejskich ponad 11,1 mld zł w ramach dopłat obszarowych oraz innych instrumentów wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich – wynika z raportu przygotowanego dla ministra rolnictwa.
 • 14.07.2008ARiMR wydała blisko 6 proc. środków na lata 2007–2013
  Ponad 3,29 mld zł (około 1 mld euro) wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW). Do wydania jest łącznie około 17 mld euro.
 • 10.07.20088 tys. wniosków o renty strukturalne
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła przyjmowanie wniosków o renty strukturalne. W całym kraju o świadczenie z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego młodszemu gospodarzowi stara się ponad 8 tys. osób.
 • 06.05.2008Pół miliarda na renty strukturalne
  Do końca ubiegłego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała renty strukturalne o łącznej wartości blisko 0,5 mld zł. Wymianie pokoleń na wsi ma sprzyjać także program ułatwiania startu młodym rolnikom.
 • 15.02.2008UOKiK zbada skup wieprzowiny?
  Minister Marek Sawicki poinformował, że na początku lutego złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie działalności firm skupujących żywiec wieprzowy. Szef resortu rolnictwa uważa, że ceny skupu „nie wynikają z uwarunkowań rynkowych”.
 • 28.01.2008Zmiany w agencjach rolnych – wyjaśnienia ministra
  Koniecznością wprowadzenia zmian w podległych mu agencjach rolnych minister Marek Sawicki tłumaczył powołanie nowych szefów ARiMR i ANR. Z kolei nowa obsada władz KRUS to wstęp do reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników. 
 • 09.01.2008ARiMR wypłaciła 19 mld zł ze środków na lata 2004-2006
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła większość środków przewidzianych na lata 2004–2006 w programach współfinansowanych przez Unię Europejską. Najwięcej pieniędzy trafiło do beneficjentów Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • 09.11.2007Kolejki przed ARiMR
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w piątek przyjmowanie wniosków od rolników na dofinansowanie modernizacji gospodarstw. Niektóre biura Agencji rozpoczęły pracę o 6.00. Do wczesnych godzin popołudniowych przyjęto 5 tys. podań.
 • 01.08.2006Będzie pomoc dla rolników
  Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.