Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dni wolne pracy

 • 23.05.2019Exit Tax od 4 mln z這tych
  Rozwi您ania w zakresie podatku dochodowego z niezrealizowanych zysków nie znajduj zastosowania, je瞠li 陰czna warto嗆 rynkowa przenoszonych sk豉dników maj徠ku nie przekracza kwoty 4 mln z. Je瞠li zatem 陰czna warto嗆 przenoszonych aktywów podatnika nie przekroczy kwoty 4 mln z, to zarówno w przypadku przeniesienia sk豉dników maj徠ku, jak i zmiany rezydencji podatkowej, nie wyst徙i obowi您ek zap豉ty podatku dochodowego z niezrealizowanych zysków.
  • 21.05.2019Ma貫 dziecko i odmowa wyjazdu na delegacj
   Pytanie: Czy oboje rodzice ma貫go dziecka mog korzysta z mo磧iwo軼i odmowy wyjazdu w delegacj?
   • 20.05.2019Ma貫 dziecko i odmowa wyjazdu na delegacj
    Pytanie: Czy oboje rodzice ma貫go dziecka mog korzysta z mo磧iwo軼i odmowy wyjazdu w delegacj?
    • 08.05.2019Taksa notarialna, czyli ile zap豉cimy u notariusza?
     Wi瘯szo嗆 czynno軼i prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeda篡 samochodu czy te sporz康zenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewa積o軼i, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno嗆 musi mie posta dokumentu sporz康zonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przyk豉dem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
     • 07.05.2019Taksa notarialna, czyli ile zap豉cimy u notariusza?
      Wi瘯szo嗆 czynno軼i prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeda篡 samochodu czy te sporz康zenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewa積o軼i, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno嗆 musi mie posta dokumentu sporz康zonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przyk豉dem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
      • 06.05.2019Pracuj帷y rodzice maj problemy z korzystaniem z elastycznych form pracy
       Po這wa pracuj帷ych osób, które sprawuj opiek nad dzie熤i do 15. roku 篡cia lub innymi cz這nkami rodziny, ma spore problemy z korzystaniem z elastycznych form pracy – wynika z raportu pn. „Praca a obowi您ki rodzinne w 2018 r.”, który zosta przygotowany przez Gówny Urz康 Statystyczny.
       • 06.05.2019NSA. Odsetki od zado嗆uczynienia z PIT
        Odsetki za opó幡ienie, o których mowa w art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, w wyp豉ceniu zado嗆uczynienia za doznan krzywd zgodnie z art. 446 § 4 k.c. nie podlegaj zwolnieniu podatkowemu okre郵onemu w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
        • 18.04.2019Status komorników s康owych jako podatników VAT - interpretacja ogólna MF
         Jak wyja郾i Minister Finansów, daleko id帷e zmiany w zasadach prowadzenia dzia豉lno軼i przez komorników s康owych, oceniane ca這軼iowo, powoduj, 瞠 nale篡 uzna, 瞠 komornicy s康owi nie wykonuj samodzielnie dzia豉lno軼i gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie nie s podatnikami podatku od towarów i us逝g.
         • 17.04.2019Status komorników s康owych jako podatników VAT - interpretacja ogólna MF
          Jak wyja郾i Minister Finansów, daleko id帷e zmiany w zasadach prowadzenia dzia豉lno軼i przez komorników s康owych, oceniane ca這軼iowo, powoduj, 瞠 nale篡 uzna, 瞠 komornicy s康owi nie wykonuj samodzielnie dzia豉lno軼i gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie nie s podatnikami podatku od towarów i us逝g.
          • 17.04.2019Sk豉dki ZUS wykonuj帷ych wolne zawody
           Ci spo鈔ód freelancerów, którzy wykonuj swoj prac na podstawie umowy zlecenia s obowi您kowo obj璚i ubezpieczeniami spo貫cznymi i zdrowotnym, gdy nawet jednodniowa umowa tego typu rodzi obowi您ek i mo磧iwo嗆 uzyskania ochrony w zakresie ubezpiecze. Osobom, które nie spe軟iaj warunków do obj璚ia obowi您kowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przys逝guje natomiast prawo do dobrowolnego obj璚ia tymi ubezpieczeniami. Ponadto, w systemie prawa istniej rozwi您ania pomocowe z zakresu ubezpiecze spo貫cznych dla osób prowadz帷ych dzia豉lno嗆, z których mog jak najbardziej korzysta równie freelancerzy decyduj帷y si na podj璚ie w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej - wyja郾i這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
           • 03.04.2019ZUS przedsi瑿iorców 2019: Sk豉dka wypadkowa bez zmian
            W roku sk豉dkowym, który rozpoczyna si od 1 kwietnia 2019 r. obowi您uj te same warto軼i stóp procentowych sk豉dki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup dzia豉lno軼i zgodnie z za陰cznikiem nr 2 do rozporz康zenia Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró積icowania stopy procentowej sk豉dki na ubezpieczenie z tytu逝 wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zale積o軼i od zagro瞠 zawodowych i ich skutków, jakie obowi您ywa造 do 31 marca 2019 r.
            • 02.04.2019ZUS przedsi瑿iorców 2019: Sk豉dka wypadkowa bez zmian
             W roku sk豉dkowym, który rozpoczyna si od 1 kwietnia 2019 r. obowi您uj te same warto軼i stóp procentowych sk豉dki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup dzia豉lno軼i zgodnie z za陰cznikiem nr 2 do rozporz康zenia Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró積icowania stopy procentowej sk豉dki na ubezpieczenie z tytu逝 wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zale積o軼i od zagro瞠 zawodowych i ich skutków, jakie obowi您ywa造 do 31 marca 2019 r.
             • 01.04.2019Wa積e dla kobiet urodzonych w 1953 roku
              W zwi您ku z og這szeniem w Dzienniku Ustaw RP z dnia 21 marca 2019 r. (poz. 539) wyroku Trybuna逝 Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16), w którym Trybuna orzek, 瞠: „Art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo貫cznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowi您uj帷ym do 30 wrze郾ia 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. naby造 prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”,
              • 29.03.2019Wa積e dla kobiet urodzonych w 1953 roku
               W zwi您ku z og這szeniem w Dzienniku Ustaw RP z dnia 21 marca 2019 r. (poz. 539) wyroku Trybuna逝 Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16), w którym Trybuna orzek, 瞠: „Art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo貫cznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowi您uj帷ym do 30 wrze郾ia 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. naby造 prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”,
               • 29.03.2019MF: Nabycie tytu貫m dziedziczenia, zapisu zwyk貫go, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
                Ministerstwo Finansów udost瘼ni這 broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotycz帷y nieodp豉tnego nabycia rzeczy lub praw maj徠kowych tytu貫m dziedziczenia, zapisu zwyk貫go, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nast徙i造 po 31.12.2015 r.
                • 29.03.2019Umowa zlecenia zawarta z w豉snym pracownikiem b璠帷ym przedsi瑿iorc
                 W sytuacji je郵i umowa cywilnoprawna zawarta jest pomi璠zy pracodawc (szpitalem), a pracownikiem (np. lekarzem), który prowadzi pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz, istotne jest, czy umowa jest jedyn umow z podmiotem leczniczym, jak wykonuje lekarz. Mo瞠 to bowiem sugerowa, 瞠 dzia豉lno嗆 gospodarcza zosta豉 za這穎na jedynie w celu wykonywania pracy na rzecz swojego pracodawcy, bez ogranicze wynikaj帷ych z przepisów prawa pracy. Jednak do stwierdzenia takich okoliczno軼i niezb璠ne jest dokonanie ustale przez Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych w ka盥ej indywidualnej sprawie - poinformowa這 MRPiPS odpowiadaj帷 na interpelacj.
                 • 21.03.2019Zbieg tytuów do ubezpiecze spo貫cznych: Umowa zlecenia i prowadzenie dzia豉lno軼i
                  Osoba, która prowadzi pozarolnicz dzia豉lno嗆 - w rozumieniu przepisów Prawo przedsi瑿iorców, to przedsi瑿iorca, czyli:  osoba fizyczna,  osoba prawna i  jednostka organizacyjna, która nie jest osob prawn, a której odr瑿na ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn.  Przedsi瑿iorca to tak瞠 wspólnik spó趾i cywilnej w zakresie wykonywanej dzia豉lno軼i gospodarczej. Podj璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej przez osob fizyczn wymaga wpisu do CEIDG. Osoba fizyczna mo瞠 podj望 wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej od dnia z這瞠nia wniosku o wpis do CEIDG.
                  • 20.03.2019Zbieg tytuów do ubezpiecze spo貫cznych: Umowa zlecenia i prowadzenie dzia豉lno軼i
                   Osoba, która prowadzi pozarolnicz dzia豉lno嗆 - w rozumieniu przepisów Prawo przedsi瑿iorców, to przedsi瑿iorca, czyli:  osoba fizyczna,  osoba prawna i  jednostka organizacyjna, która nie jest osob prawn, a której odr瑿na ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn.  Przedsi瑿iorca to tak瞠 wspólnik spó趾i cywilnej w zakresie wykonywanej dzia豉lno軼i gospodarczej. Podj璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej przez osob fizyczn wymaga wpisu do CEIDG. Osoba fizyczna mo瞠 podj望 wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej od dnia z這瞠nia wniosku o wpis do CEIDG.
                   • 18.03.2019WSA. Opodatkowanie VAT mened瞠ra b璠帷ego cz這nkiem zarz康u
                    Z uzasadnienia: Dzia豉lno軼i cz這nka zarz康u-mened瞠ra nie mo積a przypisa spe軟ienia warunku samodzielno軼i oraz ryzyka gospodarczego, które stanowi immanentn cech dzia豉lno軼i gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. Cz這nek zarz康u-menad瞠r dzia豉 w ramach struktury organizacyjnej zarz康zanej Spó趾i, nie ponosi kosztów swej dzia豉lno軼i a wynagrodzenie zasadnicze nie jest uzale積ione od ekonomicznego ryzyka - nie dzia豉 on w warunkach ryzyka, niepewno軼i, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu przedsi瑿iorstwa.
                    • 06.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
                     Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                     • 05.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
                      Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                      • 28.02.2019Kwartalne deklaracje VAT w 2019 r.
                       Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowi您ek sk豉dania miesi璚znych deklaracji dla podatku od towarów i us逝g. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do sk豉dania deklaracji VAT-7K zosta這 istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zw豉szcza rozpoczynaj帷ym dzia豉lno嗆, kto w tym roku mo瞠 rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                       • 28.02.2019Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy - rozpoczynamy w najbli窺zy pi徠ek
                        Przy zatrudnianiu pracowników cz瘰to pojawiaj si problemy ze sk豉dkami, zasi趾ami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnie, które musi pozna i opanowa pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzyli鄉y e-kurs "Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy." Uczestnicz帷y w kursie przejd drog od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnie z ubezpiecze spo貫cznych i prawa pracy. W pi徠ek rozpoczynamy kolejn edycj - zapraszamy do zapoznania si z programem.
                        • 27.02.2019Kwartalne deklaracje VAT w 2019 r.
                         Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowi您ek sk豉dania miesi璚znych deklaracji dla podatku od towarów i us逝g. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do sk豉dania deklaracji VAT-7K zosta這 istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zw豉szcza rozpoczynaj帷ym dzia豉lno嗆, kto w tym roku mo瞠 rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                         • 27.02.2019Rozwód nie zawsze uprawnia do rozliczenia PIT jako samotny rodzic
                          Pytanie: Wyrokiem s康u zosta這 rozwi您ane przez rozwód ma鹵e雟two Wnioskodawcy bez orzekania o winie. S康 orzek o swobodnym sposobie kontaktów z dzie熤i, a kosztami utrzymania dzieci obci捫y obie strony. Czy Wnioskodawcy przys逝guje prawo do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowuj帷ej dzieci w zakresie zasad korzystania z ww. ulgi?
                          • 13.02.2019Uwaga emeryci i renci軼i. Do ko鎍a lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                           Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2018 r. pozostawa w zatrudnieniu, pe軟i s逝瘺 lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dzia豉lno嗆 powinien powiadomi ZUS o osi庵ni皻ych przychodach. O鈍iadczenie to nale篡 nades豉 w terminie do 28 lutego br. Czy obowi您ek ten dotyczy ka盥ego emeryta i rencisty?
                           • 12.02.2019Uwaga emeryci i renci軼i. Do ko鎍a lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                            Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2018 r. pozostawa w zatrudnieniu, pe軟i s逝瘺 lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dzia豉lno嗆 powinien powiadomi ZUS o osi庵ni皻ych przychodach. O鈍iadczenie to nale篡 nades豉 w terminie do 28 lutego br. Czy obowi您ek ten dotyczy ka盥ego emeryta i rencisty?
                            • 12.02.2019NSA. Nocleg dla oddelegowanego pracownika z PIT
                             Wydatki ponoszone przez pracodawc na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wy陰czeniem podró篡 s逝瘺owej b璠 stanowi dla nich przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegaj帷y opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego p豉tnik jest obowi您any pobra zaliczk na podatek na zasadach okre郵onych w art. 32 tej ustawy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                             • 07.02.2019Firmowy samochód u篡wany tylko prywatnie. Czy mo積a odliczy VAT?
                              Pytanie: W 2014 r. Wnioskodawca kupi samochód ci篹arowy X. Od zakupu zosta odliczony VAT. W 2014 r. auto zosta這 przerobione i zarejestrowane jako auto osobowe. X pozosta na stanie firmy Wnioskodawcy. Obecnie samochód u篡wany jest do celów prywatnych, to jest w promieniu kilkunastu kilometrów. Czy mo積a odliczy podatek VAT od kosztów eksploatacji auta u篡wanego wy陰cznie dla celów prywatnych - nie zwi您anych z dzia豉lno軼i gospodarcz?
                              • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                               Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
                               • 06.02.2019Firmowy samochód u篡wany tylko prywatnie. Czy mo積a odliczy VAT?
                                Pytanie: W 2014 r. Wnioskodawca kupi samochód ci篹arowy X. Od zakupu zosta odliczony VAT. W 2014 r. auto zosta這 przerobione i zarejestrowane jako auto osobowe. X pozosta na stanie firmy Wnioskodawcy. Obecnie samochód u篡wany jest do celów prywatnych, to jest w promieniu kilkunastu kilometrów. Czy mo積a odliczy podatek VAT od kosztów eksploatacji auta u篡wanego wy陰cznie dla celów prywatnych - nie zwi您anych z dzia豉lno軼i gospodarcz?
                                • 05.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                                 Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
                                 • 01.02.2019Sk豉dki ZUS przedsi瑿iorców w 2019 r. Sk豉dka zdrowotna w gór
                                  Od 1 stycznia 2019 r. wzros豉 wysoko嗆 sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne dla przedsi瑿iorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac - w przypadku nowych firm oraz wy窺zego prognozowanego przeci皻nego wynagrodzenia, które stanowi podstaw wyliczenia sk豉dek dla przedsi瑿iorców dzia豉j帷ych na rynku od d逝窺zego czasu. Minimalne wynagrodzenie za prac, zgodnie z rozporz康zeniem z 19 wrze郾ia 2018 r. w sprawie wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac w 2019 r. (Dz. U. poz. 1794), wynosi w tym roku 2250 z (w zesz造m roku by這 to 2100 z), natomiast, jak wynika z ustawy bud瞠towej na ten rok, przeci皻ne prognozowane wynagrodzenie w 2019 r. wynosi 4765 z (w 2018 r. - 4443 z). Podwy磬a nie omin窸a tak瞠 sk豉dki zdrowotnej.
                                  • 30.01.2019WSA. Zwrot kosztów dojazdu dla rady nadzorczej zwolniony z PIT
                                   Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca w sposób odmienny okre郵i podró s逝瘺ow i podró osoby nieb璠帷ej pracownikiem to w ramach zabiegów interpretacyjnych znaczenia tych poj耩 nie mo積a zrównywa. W 鈍ietle powy窺zego nale篡 przyj望, 瞠 aby osoba nieb璠帷a pracownikiem mog豉 skorzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) w zw. z ust. 13 pkt 1 u.p.d.o.f. konieczne jest odbycie przez ni podró篡 oraz ustalenie, 瞠 celem tej podró篡 jest osi庵ni璚ie przychodu. Nadto otrzymane 鈍iadczenie nie mo瞠 zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
                                   • 25.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Wspólne rozliczenie z dzie熤i
                                    Osoba wychowuj帷a dziecko sama b璠帷a opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiaj帷ym), b璠帷a jednocze郾ie pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której s康 orzek separacj w rozumieniu odr瑿nych przepisów, lub osob pozostaj帷 w zwi您ku ma鹵e雟kim, je瞠li jej ma鹵onek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolno軼i, ma mo磧iwo嗆 rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj帷ych. Ten preferencyjny sposób rozliczenia mo磧iwy jest po spe軟ieniu kilku warunków.
                                    • 24.01.2019Fundacje prywatne równie mog wyp豉ca 鈍iadczenia zwolnione od podatku
                                     Je郵i celem Fundacji jest m. in. pomoc spo貫czna, w tym w szczególno軼i pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 篡ciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, to 鈍iadczenia z pomocy spo貫cznej (w formie rzeczowej i pieni篹nej), których Fundacja udziela swoim podopiecznym obj皻e s zwolnieniem przedmiotowym wynikaj帷ym z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji – w zwi您ku z przekazaniem podopiecznym ww. 鈍iadcze – na Fundacji nie ci捫y obowi您ek wykazania warto軼i tych 鈍iadcze w informacjach PIT-8C.
                                     • 24.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Wspólne rozliczenie z dzie熤i
                                      Osoba wychowuj帷a dziecko sama b璠帷a opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiaj帷ym), b璠帷a jednocze郾ie pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której s康 orzek separacj w rozumieniu odr瑿nych przepisów, lub osob pozostaj帷 w zwi您ku ma鹵e雟kim, je瞠li jej ma鹵onek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolno軼i, ma mo磧iwo嗆 rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj帷ych. Ten preferencyjny sposób rozliczenia mo磧iwy jest po spe軟ieniu kilku warunków.
                                      • 22.01.2019Sk豉dki ZUS przedsi瑿iorców w 2019 r. Sk豉dka zdrowotna w gór
                                       Od 1 stycznia 2019 r. wzros豉 wysoko嗆 sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne dla przedsi瑿iorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac - w przypadku nowych firm oraz wy窺zego prognozowanego przeci皻nego wynagrodzenia, które stanowi podstaw wyliczenia sk豉dek dla przedsi瑿iorców dzia豉j帷ych na rynku od d逝窺zego czasu. Minimalne wynagrodzenie za prac, zgodnie z rozporz康zeniem z 19 wrze郾ia 2018 r. w sprawie wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac w 2019 r. (Dz. U. poz. 1794), wynosi w tym roku 2250 z (w zesz造m roku by這 to 2100 z), natomiast, jak wynika z ustawy bud瞠towej na ten rok, przeci皻ne prognozowane wynagrodzenie w 2019 r. wynosi 4765 z (w 2018 r. - 4443 z). Podwy磬a nie omin窸a tak瞠 sk豉dki zdrowotnej.
                                       • 21.01.2019B璠 zmiany w akcyzie na samochody o du瞠j pojemno軼i?
                                        W resorcie finansów aktualnie trwaj prace analityczne nad wypracowaniem szczegó這wych rozwi您a dotycz帷ych uszczelnienia obowi您uj帷ego systemu opodatkowania akcyz samochodów osobowych, w tym z du篡mi silnikami. Projektowane rozwi您ania nie przewiduj zwi瘯szenia stawek akcyzy, lecz maj zapobiec nieprawid這wo軼iom polegaj帷ym na unikaniu p豉cenia podatku akcyzowego od samochodu osobowego w nale積ej wysoko軼i. Okre郵enie wst瘼nego terminu wprowadzenia ww. zmian b璠zie mo磧iwe po ostatecznym opracowaniu projektu aktu prawnego - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
                                        • 07.01.2019Dni wolne od pracy – w 2019 r. terminy b璠 korzystne dla pracowników
                                         W 2019 r. kalendarz b璠zie korzystny dla polskich pracowników, którzy b璠 mieli kilka okazji, by przed逝篡 sobie weekendy. Aktualnie w Polsce jest w sumie 13 鈍i徠 ustawowo wolnych od pracy. Na tle innych krajów cz這nkowskich Unii Europejskiej Polska plasuje si pod tym wzgl璠em w 鈔odku stawki.
                                         • 07.01.2019O ma造 ZUS mo積a wnioskowa tylko do 8 stycznia
                                          Przedsi瑿iorcy, podlegaj帷y obowi您kowi ubezpiecze spo貫cznych, którzy chc skorzysta z tzw. ma貫go ZUS, i prowadzili dzia豉lno嗆 gospodarcz w ubieg造m roku, maj czas tylko do 8.01.2019 r., aby z這篡 odpowiednie dokumenty. To formularz wyrejestrowania z ubezpiecze (ZUS ZWUA) z kodem tytu逝 ubezpieczenia zaczynaj帷ym si od 05 10, 05 12, zg這szenie do ubezpiecze spo貫cznych (ZUS ZUA), z kodem tytu逝 ubezpieczenia rozpoczynaj帷ym si od 05 90 lub 05 92 (to kod tytu逝 ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadaj帷ych rent przyznan z tytu逝 niezdolno軼i do pracy).
                                          • 04.01.2019Dni wolne od pracy – w 2019 r. terminy b璠 korzystne dla pracowników
                                           W 2019 r. kalendarz b璠zie korzystny dla polskich pracowników, którzy b璠 mieli kilka okazji, by przed逝篡 sobie weekendy. Aktualnie w Polsce jest w sumie 13 鈍i徠 ustawowo wolnych od pracy. Na tle innych krajów cz這nkowskich Unii Europejskiej Polska plasuje si pod tym wzgl璠em w 鈔odku stawki.
                                           • 04.01.2019Ma造 ZUS - trzeba pilnowa terminu
                                            Przedsi瑿iorcy, podlegaj帷y obowi您kowi ubezpiecze spo貫cznych, którzy chc skorzysta z tzw. ma貫go ZUS, i prowadzili dzia豉lno嗆 gospodarcz w ubieg造m roku, maj czas tylko do 8.01.2019 r., aby z這篡 odpowiednie dokumenty. To formularz wyrejestrowania z ubezpiecze (ZUS ZWUA) z kodem tytu逝 ubezpieczenia zaczynaj帷ym si od 05 10, 05 12, zg這szenie do ubezpiecze spo貫cznych (ZUS ZUA), z kodem tytu逝 ubezpieczenia rozpoczynaj帷ym si od 05 90 lub 05 92 (to kod tytu逝 ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadaj帷ych rent przyznan z tytu逝 niezdolno軼i do pracy).
                                            • 04.01.2019Najni窺za podstawa wymiaru sk豉dek i kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne w 2019 r.
                                             Przedstawiamy informacj Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie najni窺zej podstawy wymiaru sk豉dek oraz kwot sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne za miesi帷e stycze - grudzie 2019 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.
                                             • 03.01.2019Najni窺za podstawa wymiaru sk豉dek i kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne w 2019 r.
                                              Przedstawiamy informacj Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie najni窺zej podstawy wymiaru sk豉dek oraz kwot sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne za miesi帷e stycze - grudzie 2019 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.
                                              • 31.12.2018PIT: Ekwiwalent za pranie w豉snej odzie篡 u篡wanej zamiast roboczej
                                               Pytanie: W Starostwie jest szereg stanowisk pracy, zajmowanie których wymaga posiadania specjalistycznej odzie篡 roboczej. W zwi您ku z tym, pracownicy wykorzystuj w豉sn odzie i jest im z tego tytu逝 wyp豉cany ekwiwalent za pranie i za u篡wanie tej odzie篡. Czy Starostwo od wyp豉conego ww. ekwiwalentu jest zobowi您ane do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
                                               • 20.12.2018Wa積e dla osób samotnie wychowuj帷ych dzieci
                                                W sytuacji, gdy dziecko zamieszkuj帷 wraz z jednym rodzicem, pozostaje pod jego sta陰, codzienn opiek, a drugi rodzic jest zobowi您any jedynie do p豉cenia alimentów oraz zajmowania si dzieckiem dora幡ie (np. raz w tygodniu odbiera dziecko ze szko造 i sp璠za z nim co drugi weekend), status samotnego rodzica ma ten, przy którym dziecko zamieszkuje i który wykonuje wszystkie obowi您ki, dzi瘯i którym dziecko b璠zie wychowane w sposób zapewniaj帷y jego prawid這wy rozwój. Fakt utrzymywania kontaktów pomi璠zy dzieckiem i drugim rodzicem, nie pozbawia pierwszego rodzica (przy którym dziecko mieszka) prawa do opodatkowania swoich dochodów na zasadach okre郵onych w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                                • 19.12.2018Podatki 2019. Obowi您ki przy rycza販ie: B璠zie mniej i 豉twiej
                                                 Zgodnie z ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym, 1 stycznia przysz貫go roku w ustawie o zrycza速owanym podatku dochodowym m.in. zniesiony zostanie obowi您ek prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposa瞠nia, a tak瞠 ewidencji zatrudnienia. Ponadto, powiadomienie o wyborze formy opodatkowania b璠zie mo積a z這篡 do 20. dnia miesi帷a nast瘼uj帷ego po miesi帷u, w którym osi庵nie si pierwszy w roku podatkowym przychód albo do ko鎍a roku podatkowego, je瞠li pierwszy taki przychód zosta osi庵ni皻y w grudniu roku podatkowego.
                                                 • 13.12.2018Renta z tytu逝 niezdolno軼i do pracy dla osób, które pracowa造 w pa雟twach Unii Europejskiej
                                                  Osoby pracuj帷e zarówno w Polsce, jak i w innym kraju UE lub EFTA, maj prawo do uwzgl璠nienia okresów pracy za granic przy staraniu si o rent. Zak豉d ubezpiecze spo貫cznych informuje, jakie warunki nale篡 spe軟i, aby uzyska prawo do renty lub renty rodzinnej.
                                                  • 07.12.2018Emerytura dla osób pracuj帷ych za granic
                                                   Osoba pracuj帷a w kilku pa雟twach UE lub EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) mo瞠 otrzymywa osobne emerytury lub renty z ka盥ego pa雟twa. Musi jednak spe軟i warunki, które s wymagane w ka盥ym z tych pa雟tw. Ka盥e pa雟two UE lub EFTA ma w豉sny, odr瑿ny system ubezpieczenia emerytalnego i rentowego - w zwi您ku z tym ka盥e pa雟two mo瞠 inaczej okre郵a warunki do emerytury lub renty.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 22 ] nast瘼na strona »