Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

alkohol kontrahent

 • 09.03.2022Stawka rycza速u 8,5% dla us逝g po鈔ednictwa
  Po wprowadzeniu tzw. polskiego 豉du opodatkowanie rycza速em od przychodów ewidencjonowanych zyska這 na popularno軼i. Pojawi造 si jednak liczne problemy zwi您ane z w豉軼iwym ustaleniem stawki procentowej rycza速u. Publikowana dzisiaj interpretacja dotyczy jednej z takich sytuacji, a dotyczy podatnika, który jest przedstawicielem producentów cz窷ci samochodowych.
 • 04.03.2022Koszty uzyskania przychodów: Posi趾i profilaktyczne dla pracowników nadzoru
  Przepisy prawa pracy nak豉daj na pracodawców obowi您ki, zwi您ane z zatrudnianiem pracowników w warunkach pogorszonych, uci捫liwych, delegowanych itp. Do takich obowi您ków nale篡 równie obowi您ek zapewnienia pracownikom posi趾ów profilaktycznych. Obowi您ek ten powinien by realizowany zgodnie z przepisami rozporz康zenia w sprawie profilaktycznych posi趾ów i napojów.
 • 25.01.2022Informatyk na rycza販ie. Pomoc techniczna i kursy komputerowe: Jaka stawka?
  Czy przychód z dzia豉lno軼i us逝gowej zwi您anej z pomoc techniczn w zakresie technologii informatycznych i sprz皻u oraz prowadzeniem kursów komputerowych mo瞠 by opodatkowany w formie rycza速u ewidencjonowanego wed逝g stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a i c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne?
 • 24.01.2022Informatyk na rycza販ie. Pomoc techniczna i kursy komputerowe: Jaka stawka?
  Czy przychód z dzia豉lno軼i us逝gowej zwi您anej z pomoc techniczn w zakresie technologii informatycznych i sprz皻u oraz prowadzeniem kursów komputerowych mo瞠 by opodatkowany w formie rycza速u ewidencjonowanego wed逝g stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a i c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne?
 • 07.12.2021Dzia豉lno嗆 nierejestrowa oraz inne sytuacje, w których nie trzeba rejestrowa firmy
  Prowadzisz bloga, przygotowujesz projekty graficzne, a mo瞠 produkujesz w豉sne wino lub okazjonalnie sprzedajesz co przez internet? Przeczytaj, czy mo瞠sz skorzysta z przepisów o dzia豉lno軼i nierejestrowej lub nie rejestrowa dzia豉lno軼i gospodarczej.
 • 18.11.2021Kawa z ciastkiem dla pracownika mo瞠 by kosztem firmy
  Czy spó趾a ma prawo zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na artyku造 spo篡wcze, takie jak woda, kawa, herbata, cukier, mleko, napoje, soki, ciastka, herbatniki, paluszki, cukierki, owoce itp. udost瘼niane w biurze spó趾i pracownikom i wspó逍racownikom podczas godzin pracy?
 • 17.11.2021Kawa z ciastkiem dla pracownika mo瞠 by kosztem firmy
  Czy spó趾a ma prawo zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na artyku造 spo篡wcze, takie jak woda, kawa, herbata, cukier, mleko, napoje, soki, ciastka, herbatniki, paluszki, cukierki, owoce itp. udost瘼niane w biurze spó趾i pracownikom i wspó逍racownikom podczas godzin pracy?
 • 26.10.2021Wydatki na us逝gi cateringowe w kosztach dzia豉lno軼i
  Wydatki na zakup us逝g cateringowych, zarówno w zakresie, w jakim dotycz pracowników, jak i osób wspó逍racuj帷ych na podstawie umów cywilnoprawnych spe軟iaj przes豉nki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te nie znajduj si w zamkni皻ym katalogu wydatków niestanowi帷ych kosztów uzyskania przychodów. W szczególno軼i przedmiotowe wydatki nie mog zosta uznane za koszty reprezentacji.
 • 21.10.2021Wydatki na us逝gi cateringowe w kosztach dzia豉lno軼i
  Wydatki na zakup us逝g cateringowych, zarówno w zakresie, w jakim dotycz pracowników, jak i osób wspó逍racuj帷ych na podstawie umów cywilnoprawnych spe軟iaj przes豉nki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te nie znajduj si w zamkni皻ym katalogu wydatków niestanowi帷ych kosztów uzyskania przychodów. W szczególno軼i przedmiotowe wydatki nie mog zosta uznane za koszty reprezentacji.
 • 20.09.2021Spo貫czna odpowiedzialno嗆 biznesu (CSR) - Zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych
  Przedsi瑿iorcy cz瘰to anga簑j si w ró積ego rodzaju akcje i programy w zakresie spo貫cznej odpowiedzialno軼i biznesu (CSR). Celem podejmowania tego typu czynno軼i jest budowanie trwa造ch relacji, zarówno z partnerami spo貫cznymi, jak i z pracownikami czy lokaln spo貫czno軼i. W wielu przedsi瑿iorstwach spo貫czna odpowiedzialno嗆 biznesu jest elementem zarz康zania przedsi瑿iorstwem, w szczególno軼i sposobem postrzegania przedsi瑿iorstwa, a tak瞠 istotnym czynnikiem wp造waj帷ym na popraw konkurencyjno軼i. Organizacje coraz cz窷ciej postrzega si nie tylko jako 廝ód這 zysków dla inwestorów, lecz tak瞠 jako podmiot odpowiedzialny za spo貫cze雟two oraz 鈔odowisko.
 • 19.08.2021Upominki dla pracowników i kontrahentów w kosztach firmy
  Spó趾a okazji 30-lecia funkcjonowania dzia豉lno軼i, dokona豉 wr璚zenia koszy upominkowych swoim kontrahentom oraz pracownikom. Na kosze prezentowe sk豉da造 si m.in. nast瘼uj帷e upominki: kubek, notes, list, produkt A, wino, miód, plecak. Wysy趾a mia豉 charakter masowy, a jej celem by這 podtrzymanie relacji z kontrahentami i pracownikami, a tak瞠 promowanie i budowanie marki A - na wysy豉nych upominkach widnia這 logo A. Czy spó趾a ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie ww. upominków dla pracowników?
 • 18.06.2021Artyku造 spo篡wcze dla pracowników w kosztach firmy
  Wydatki pracownicze - co do zasady - zaliczane s do kosztów podatkowych. Koszty te obejmuj przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki zwi您ane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, zwrot kosztów podró篡 s逝瘺owych, zakwaterowania, ale mog obejmowa równie inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników np. wydatki na zakup artykuów spo篡wczych udost瘼nianych w ogólnodost瘼nych pomieszczeniach socjalnych.
 • 16.06.2021Artyku造 spo篡wcze dla pracowników w kosztach firmy
  Wydatki pracownicze - co do zasady - zaliczane s do kosztów podatkowych. Koszty te obejmuj przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki zwi您ane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, zwrot kosztów podró篡 s逝瘺owych, zakwaterowania, ale mog obejmowa równie inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników np. wydatki na zakup artykuów spo篡wczych udost瘼nianych w ogólnodost瘼nych pomieszczeniach socjalnych.
 • 14.05.2021Karty 篡wieniowe dla pracowników w kosztach firmy
  Wydatki poniesione na zasilenie kart 篡wieniowych pracowników stanowi koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Równie poniesione wydatki na zasilenie kart 篡wieniowych nieodebranych przez pracowników, zarówno tych które s nadal wa積e, jak i tych, które utraci造 wa積o嗆 oraz wydatków poniesionych w zwi您ku z op豉t prowizyjn za obs逝g tych kart mog zosta uznane za koszty podatkowe.
 • 13.04.2021Wydatki na akwarium mo積a zaliczy w koszty firmy
  W zwi您ku z rozwojem oraz dokonywan sukcesywnie rozbudow zak豉du (siedziby), przedsi瑿iorca postanowi zakupi i zleci specjalistyczny monta akwarium o pojemno軼i 360 l wraz z rybami, ro郵inami wodnymi i wyposa瞠niem. Czy wydatki na zakup i monta akwarium, a tak瞠 wydatki na jego utrzymanie, w tym czyszczenie, konserwacj, uzupe軟ienie zasobów 篡wych akwarium oraz zakup pokarmu, stanowi dla przedsi瑿iorcy koszty uzyskania przychodów?
 • 12.04.2021Wydatki na akwarium mo積a zaliczy w koszty firmy
  W zwi您ku z rozwojem oraz dokonywan sukcesywnie rozbudow zak豉du (siedziby), przedsi瑿iorca postanowi zakupi i zleci specjalistyczny monta akwarium o pojemno軼i 360 l wraz z rybami, ro郵inami wodnymi i wyposa瞠niem. Czy wydatki na zakup i monta akwarium, a tak瞠 wydatki na jego utrzymanie, w tym czyszczenie, konserwacj, uzupe軟ienie zasobów 篡wych akwarium oraz zakup pokarmu, stanowi dla przedsi瑿iorcy koszty uzyskania przychodów?
 • 09.03.2021Nowe podatki 2021, czyli co jest prawd dzi, okazuje si fa連zem jutro
  Na pytanie pos豉 zadane w interpelacji, wprowadzenie jakich konkretnie nowych podatków planowane jest w 2021 r. i w jakich konkretnie terminach, Ministerstwo Finansów odpowiedzia這, 瞠 nie s prowadzone prace legislacyjne w zakresie podwy瞠k obecnie obowi您uj帷ych stawek VAT. Natomiast odno郾ie podatków dochodowych, podatku akcyzowego, podatków sektorowych, lokalnych i podatku od gier, MF poinformowa這, 瞠 nie przewiduje si wprowadzenia nowych podatków w 2021 r. I tyle. Czy zatem jest si z czego cieszy? Co w takim razie z nowymi op豉tami, parapodatkami itd., nad którymi pracuje rz康? Ministerstwo milczy.
 • 20.10.2020Koronawirus zamyka restauracje. Co z akcyz?
  Wraz z wprowadzeniem pocz徠kowych obostrze zak豉daj帷ych mi璠zy innymi zamkni璚ie lokali gastronomicznych, wielu restauratorów straci這 jedyne 廝ód這 utrzymania. Rz康owe programy pomocowe poprawi造 sytuacj tylko w nieznacznym stopniu, bowiem mnogo嗆 op豉t koniecznych do ponoszenia ka盥ego miesi帷a poch豉nia豉 znakomit ich cz窷. Sytuacji nie u豉twia豉 konieczno嗆 ponoszenia op豉t akcyzowych zwi您anych ze sprzeda膨 alkoholu pomimo braku finansowych profitów z tego tytu逝.
 • 13.10.2020Ewidencja VAT po zmianach zwi您anych z nowym JPK_VAT z deklaracj
  Ewidencje prowadzone do celów VAT s mocno sformalizowane, mimo, i nie przewidziano ich wzoru. Regulacje ustawowe odnosz帷e si do ewidencji VAT znajduj si w art. 109 ustawy o VAT, i okre郵aj podstawowe wymogi dotycz帷e ewidencji prowadzonych przez podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie ze wzgl璠u na warto嗆 sprzeda篡) oraz pozosta造ch podatników.
 • 12.10.2020Ewidencja VAT po zmianach zwi您anych z nowym JPK_VAT z deklaracj
  Ewidencje prowadzone do celów VAT s mocno sformalizowane, mimo, i nie przewidziano ich wzoru. Regulacje ustawowe odnosz帷e si do ewidencji VAT znajduj si w art. 109 ustawy o VAT, i okre郵aj podstawowe wymogi dotycz帷e ewidencji prowadzonych przez podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie ze wzgl璠u na warto嗆 sprzeda篡) oraz pozosta造ch podatników.
 • 02.09.2020Oznaczenia dokumentów w nowym JPK_VAT z deklaracj
  1. Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracj, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotycz równie faktur wystawionych w okresach przed wdro瞠niem nowej struktury, lecz z racji, np. momentu powstania obowi您ku wykazywanych w okresie obowi您ywania nowej struktury?
 • 01.09.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia procedur
  Oznaczenia procedur prezentowane s za pomoc symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP. Pola wype軟ia si dla ca貫go dokumentu poprzez zaznaczenie „1” w ka盥ym z pól odpowiadaj帷ych ww. symbolom, w przypadku wyst徙ienia danej procedury na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodr瑿niania poszczególnych warto軼i, kwot podatku, itp. W przypadku gdy procedura nie wyst徙i豉, pole pozostawia si puste. 
 • 01.09.2020Oznaczenia dokumentów w nowym JPK_VAT z deklaracj
  1. Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracj, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotycz równie faktur wystawionych w okresach przed wdro瞠niem nowej struktury, lecz z racji, np. momentu powstania obowi您ku wykazywanych w okresie obowi您ywania nowej struktury?
 • 31.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia procedur
  Oznaczenia procedur prezentowane s za pomoc symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP. Pola wype軟ia si dla ca貫go dokumentu poprzez zaznaczenie „1” w ka盥ym z pól odpowiadaj帷ych ww. symbolom, w przypadku wyst徙ienia danej procedury na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodr瑿niania poszczególnych warto軼i, kwot podatku, itp. W przypadku gdy procedura nie wyst徙i豉, pole pozostawia si puste. 
 • 30.06.2020Jak zako鎍zy wspó逍rac pracodawcy z pracownikiem – przegl康 rozwi您a
  Zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami mo瞠sz zawrze z pracownikiem trzy rodzaje umów o prac:  umow o prac na okres próbny,  umow o prac na czas okre郵ony,  umow o prac na czas nieokre郵ony.  Je郵i zatrudniasz pracownika na podstawie jednej z tych umów, to ka盥a ze stron – zarówno pracodawca, jak i pracownik – mo瞠 wyst徙i z inicjatyw zako鎍zenia wspó逍racy. Obie strony maj te do dyspozycji kilka sposobów rozwi您ania umowy.
 • 29.06.2020Jak zako鎍zy wspó逍rac pracodawcy z pracownikiem – przegl康 rozwi您a
  Zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami mo瞠sz zawrze z pracownikiem trzy rodzaje umów o prac:  umow o prac na okres próbny,  umow o prac na czas okre郵ony,  umow o prac na czas nieokre郵ony.  Je郵i zatrudniasz pracownika na podstawie jednej z tych umów, to ka盥a ze stron – zarówno pracodawca, jak i pracownik – mo瞠 wyst徙i z inicjatyw zako鎍zenia wspó逍racy. Obie strony maj te do dyspozycji kilka sposobów rozwi您ania umowy.
 • 20.03.2020Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na imprezy integracyjne
  W art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U.  z 2019 r., poz. 865, z pó幡. zm., dalej jako ustawa o PDOP), ustawodawca zawar ogóln zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków. Zgodnie z t regu陰, kosztami uzyskania przychodów s koszty poniesione w celu osi庵ni璚ia przychodów ze 廝ód豉 przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów, z wyj徠kiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. W przepisie tym sformu這wano zamkni皻y katalog wydatków, które zosta造 wy陰czone z kosztów uzyskania przychodów z mocy prawa.
 • 16.12.2019WSA. Wydatki na szkolenie partnerów handlowych w kosztach podatkowych
  Z uzasadnienia: Upatrywanie przez organ reprezentacyjnego charakteru poniesionych wydatków w tym, 瞠 partnerzy s podmiotami zewn皻rznymi w stosunku do spó趾i jest pozbawione racji. Okoliczno嗆 ta nie wy陰cza powy窺zych wydatków z kosztów podatkowych. Organ pomin掖 fakt, 瞠 w cz窷ci merytorycznej wyjazdów b璠 odbywa造 si szkolenia, których celem jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji partnerów, a nie kszta速owanie wizerunku firmy. Nieuzasadnione jest te doszukiwanie si (...) charakteru ponoszonych wydatków w tym, 瞠 w szkoleniach nie b璠 brali udzia wszyscy pracownicy spó趾i, lecz tylko osoby wykonuj帷e na rzecz spó趾i okre郵one czynno軼i na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • 29.11.2019Wydatki zwi您ane z udzia貫m w targach bran穎wych
  Granica pomi璠zy reprezentacj i reklam jest p造nna. 畝dne z tych poj耩 nie jest w ustawach podatkowych definiowane, a jednocze郾ie - wydatki na reklam b璠 najcz窷ciej stanowi koszt uzyskania, a na reprezentacj nie. Nie dziwi zatem, 瞠 na tle kwalifikacji tego rodzaju wydatków podatnicy i fiskus wiod nieustaj帷y spór. Dzisiejsza interpretacja dotyczy w豉郾ie wydatków, co do których zgody chyba nigdy nie b璠zie. 
 • 09.07.2019NSA: Wydatki zwi您ane z programami CSR s zwi您ane ze sprzeda膨 opodatkowan
  Z uzasadnienia: Wykorzystywanie przez podmioty prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz strategii zarz康zania opartej o koncepcj spo貫cznej odpowiedzialno軼i biznesu, jako strategii marketingowej, mo瞠 mie zwi您ek z dzia豉lno軼i opodatkowan, co wskazuje na to, 瞠 podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zwi您anego z poniesionymi na ten cel wydatkami na nabycie towarów i us逝g.
 • 17.06.2019Czy op豉ta rezerwacyjna jest zaliczk podlegaj帷 VAT?
  Pytanie: Wnioskodawca w ramach swojej dzia豉lno軼i zajmuje si tak瞠 organizacj imprez okoliczno軼iowych. Spó趾a pobiera od podmiotów chc帷ych naby okre郵one us逝gi, w szczególno軼i rezerwuj帷ych sale konferencyjne, pokoje i ró積ego rodzaju wydarzenia okoliczno軼iowe, op豉t rezerwacyjn, która nie odnosi si do 瘸dnej konkretnej dostawy towaru/鈍iadczenia us逝gi. Czy op豉ta ta stanowi zaliczk/przedp豉t/zadatek w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy VAT? Czy spó趾a ma obowi您ek udokumentowania otrzymania op豉ty rezerwacyjnej faktur VAT?
 • 04.06.2019Vouchery dla pracowników w kosztach firmy
  Pytanie: Spó趾a chc帷 uczci i wynagrodzi pracowników, których sta pracy w spó販e wynosi 20 lat nieodp豉tnie przekaza豉 im vouchery, które Spó趾a naby豉 od firmy zewn皻rznej. Vouchery zosta造 nabyte ze 鈔odków obrotowych. Cena jednego vouchera wynosi ok. 550 z. Jest to gest podzi瘯owania za wieloletni prac na rzecz Spó趾i. Czy Spó趾a w zwi您ku z nabyciem i przekazaniem voucherów pracownikom ma prawo zaliczy wydatki na zakup tych voucherów do kosztów uzyskania przychodów?
 • 13.05.2019WSA. Zwrot wynagrodzenia za 鈍iadczenie us逝g uprawnia do korekty faktury
  Z uzasadnienia: W chwili zwrotu przez skar膨c wynagrodzenia z tytu逝 鈍iadczenia us逝g marketingowych dochodzi do zmniejszenia do zera podstawy opodatkowania tej czynno軼i. Okoliczno嗆 tego rodzaju nale篡 postrzega jako obni瞠nie ceny po dokonaniu sprzeda篡, co winno skutkowa na mocy art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT umniejszeniem podstawy opodatkowania oraz obowi您kiem wystawienia faktury koryguj帷ej na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 2 powo豉nej ustawy.
 • 08.05.2019WSA. Wydatki na bran穎w imprez nie mog by kosztem podatkowym
  Z uzasadnienia: Wydatki - zwi您ane z udzia貫m w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych, jak i prawników, w czasie których odbywa si b璠, np. wspólne zwiedzanie okre郵onego obiektu, czy miejscowo軼i, zaj璚ia sportowe, wspólne posi趾i, gry i konkursy, aukcje charytatywne, wspólne dyskusje - nie b璠 mog造 stanowi kosztów uzyskania przychodów (...) Dzia豉nia Wnioskodawcy skierowane b璠 do w御kiego, wyspecjalizowanego grona osób ze 鈔odowiska prawniczego i b璠 mia造 na celu tworzenie okre郵onego wizerunku Wnioskodawcy na zewn徠rz, co jednoznacznie wskazuje na reprezentacyjny charakter tych wydatków.
 • 23.04.2019Us逝gi biurowe na rycza販ie
  Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Dzia豉lno軼i Gospodarczej. Zgodnie z wpisem do CEIDG gównym przedmiotem dzia豉lno軼i jest „dzia豉lno嗆 us逝gowa zwi您ana z administracyjn obs逝g biura” (82.11.Z). Czy przychody, które Wnioskodawca osi庵a w zwi您ku ze 鈍iadczeniem ww. us逝g mo瞠 opodatkowa w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych, a je瞠li tak, to wg jakiej stawki?
 • 03.04.2019WSA. Wydatki na wyjazdy dla kontrahentów to koszty reprezentacji
  Z uzasadnienia: W odniesieniu do wydatków zwi您anych z wizytami w Niemczech w fabryce samochodów sprzedawanych przez skar膨c po陰czonych z wizyt w muzeum marki, organ prawid這wo oceni, 瞠 w tym przypadku nie sposób uzna, 瞠 nosz one wy陰cznie znamiona reklamy, a wi璚 nastawione s w gównej mierze na rozpowszechnianie, przedstawianie konkretnych produktów spó趾i z nak豉nianiem do ich kupna. S to przede wszystkim wydatki zmierzaj帷e do kszta速owania i rozpowszechniania wizerunku firmy.
 • 22.03.2019NSA ponownie o wydatkach gastronomicznych w kosztach uzyskania
  W sprawie, rozstrzyganej przez NSA, 廝ód貫m sporu by豉 interpretacja, w której Minister Finansów odmówi spó販e mo磧iwo軼i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, poniesionych na pocz瘰tunek go軼i kasyna, maj帷y ich sk這ni do d逝窺zego w tym kasynie pobytu. Uznaj帷 zasadno嗆 kasacji NSA stwierdzi m.in: Je瞠li (wydatki - dop. red.) zostan pozytywnie zweryfikowane jako celowe, nakierowane na osi庵ni璚ie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie jego 廝ód豉, mog stanowi koszty uzyskania przychodów, natomiast je瞠li ich wy陰cznym albo przynajmniej gównym celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku podatnika, stanowi wówczas wydatki poniesione na reprezentacj i w konsekwencji do kosztów uzyskania przychodów zaliczone by nie mog.
 • 05.03.2019Wydatki na posi趾i dla pracowników pracuj帷ych w nadgodzinach w kosztach firmy
  Pytanie:  W sytuacji polecenia pracownikowi pracy w nadgodzinach, Wnioskodawca zapewnia takiemu pracownikowi mo磧iwo嗆 spo篡cia ciep貫go posi趾u, który jest przywo穎ny i spo篡wany w jadalniach wydzia這wych, a jego koszt ponoszony jest przez Spó趾 ze 鈔odków obrotowych. Czy wydatki poniesione przez Spó趾 na zakup takich posi趾ów dla pracowników s dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu?
 • 23.01.2019Wydatki na studia i si這wni w kosztach dzia豉lno軼i
  Pytanie: W zwi您ku z rozpocz皻 dzia豉lno軼i gospodarcz jako dyplomowany technik masa篡sta Wnioskodawca 鈍iadczy mobilne us逝gi masa簑 leczniczego i relaksacyjnego z dojazdem do domu klienta. Przed za這瞠niem dzia豉lno軼i gospodarczej Wnioskodawca rozpocz掖 zaoczne jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Czy do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca mo瞠 zaliczy: op豉ty za studia oraz wydatki na materia造 naukowe, a dodatkowo karnet na si這wni?
 • 11.12.2018Jak zweryfikowa formalnie kontrahenta przed transakcj?
  W 鈍ietle wyroku Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i UE w sprawie C-285/11 z 6 grudnia 2012 r.: „zwalczanie przest瘼czo軼i podatkowej, uchylania si od nadu篡 jest celem uznanym i wspieranym przez Dyrektyw 2006/112 WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto軼i dodanej (Dz.Urz. UE L 347/1). Zatem krajowe organy administracyjne i s康owe nie tylko mog ale powinny odmówi prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnikowi, je瞠li na podstawie obiektywnych przes豉nek zostanie udowodnione, 瞠 skorzystanie z tego prawa wi您a這by si z oszustwem lub nadu篡ciem.”
 • 11.12.2018Wydatki na zakup odzie篡 s逝瘺owej w kosztach firmy
  Wydatki na zakup ubiorów pracowniczych z wszytym na trwa貫 widocznym na zewn徠rz oznaczeniem wskazuj帷ym na spó趾 spe軟iaj warunki umo磧iwiaj帷e zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. Maj one bowiem zwi您ek z prowadzon przez spó趾 dzia豉lno軼i gospodarcz. W przypadku wydatków na zakup strojów z wszytym na trwa貫 lecz niewidocznym na zewn徠rz oznaczeniem spó趾i stwierdzi nale篡, 瞠 nie spe軟iaj warunków uznania ich za koszty uzyskania przychodów - wyja郾i Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
 • 07.11.2018WSA. Wydatki na imprezy integracyjne ze wspó逍racownikami mog by kosztem
  Z uzasadnienia: Tylko wydatek na zakup tych us逝g gastronomicznych, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewn徠rz podlega wy陰czeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) Jako b喚dny nale篡 odrzuci taki wynik wyk豉dni, który zdaje si afirmowa organ, 瞠 dzia豉nia spó趾i (wydatki gastronomiczne) na rzecz kontrahentów czy osób trzecich, a wi璚 niejako w sferze zewn皻rznej, implikuj przypisanie im przymiotu reprezentacji, a wi璚 odnosz帷ych si do wydatków determinowanych wy陰cznie celem kreowania swojego wizerunku.
 • 25.10.2018Koszty uzyskania przychodów: Wydatki refakturowane przez podmoty wspó逍racuj帷e
  Brak jest przepisu wprost wy陰czaj帷ego z kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone przez podmioty wspó逍racuj帷e z podatnikami na podstawie umów cywilnych. W takiej sytuacji do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów wystarczaj帷e jest spe軟ienie warunków ogólnych zaliczenia wydatku do kosztów.
 • 10.08.2018Czy na pewno odliczenie VAT od darowanych napojów alkoholowych jest dopuszczalne
  Prawo do odliczenia naliczonego VAT od nabywanych przez podatnika towarów i us逝g ustawodawca uzale積i od ich wykorzystywania do wykonywania do czynno軼i opodatkowanych czyli zwi您ku zakupu z czynno軼iami opodatkowanymi. Zasad t okre郵a art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g. Brak jednak ustawowego okre郵enia w jakim zakresie i w jaki sposób towary i us逝gi musz by wykorzystywane do wykonywania czynno軼i opodatkowanych aby umo磧iwi podatnikowi odliczanie podatku naliczonego.
 • 09.08.2018Czy na pewno odliczenie VAT od darowanych napojów alkoholowych jest dopuszczalne
  Prawo do odliczenia naliczonego VAT od nabywanych przez podatnika towarów i us逝g ustawodawca uzale積i od ich wykorzystywania do wykonywania do czynno軼i opodatkowanych czyli zwi您ku zakupu z czynno軼iami opodatkowanymi. Zasad t okre郵a art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g. Brak jednak ustawowego okre郵enia w jakim zakresie i w jaki sposób towary i us逝gi musz by wykorzystywane do wykonywania czynno軼i opodatkowanych aby umo磧iwi podatnikowi odliczanie podatku naliczonego.
 • 26.07.2018Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
  Nawi您ywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych mo瞠 wi您a si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy tak瞠 bezpo鈔ednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by ró積ego rodzaju nieodp豉tne 鈍iadczenia, pocz患szy od zwrotu okre郵onych kosztów, a sko鎍zywszy na tradycyjnych prezentach. Analizuj帷 podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag nale篡 bra nie tylko kwestie uj璚ia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artyku逝, ale niekiedy tak瞠 rozpoznania z tego tytu逝 przychodu powstaj帷ego po stronie kontrahenta.
 • 25.07.2018Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
  Nawi您ywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych mo瞠 wi您a si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy tak瞠 bezpo鈔ednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by ró積ego rodzaju nieodp豉tne 鈍iadczenia, pocz患szy od zwrotu okre郵onych kosztów, a sko鎍zywszy na tradycyjnych prezentach. Analizuj帷 podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag nale篡 bra nie tylko kwestie uj璚ia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artyku逝, ale niekiedy tak瞠 rozpoznania z tego tytu逝 przychodu powstaj帷ego po stronie kontrahenta.
 • 20.06.2018Upominki dla kontrahentów w kosztach firmy
  Spó趾a w ramach dzia豉lno軼i przekazuje swoim kontrahentom, partnerom biznesowym, doradcom upominki w postaci akcesoriów z kolekcji produktów marek samochodów, które sprzedaje, a tak瞠 w postaci kwiatów, wina, s這dyczy itp. Upominki s rozdawane masowo podczas organizowanych otwartych akcji promocyjno-marketingowych, a tak瞠 na imprezach organizowanych dla zaproszonych go軼i oraz klientom i osobom towarzysz帷ym w przypadku przekazywania im zakupionego samochodu. Czy wydatki na zakup upominków mo積a zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
 • 19.06.2018Upominki dla kontrahentów w kosztach firmy
  Spó趾a w ramach dzia豉lno軼i przekazuje swoim kontrahentom, partnerom biznesowym, doradcom upominki w postaci akcesoriów z kolekcji produktów marek samochodów, które sprzedaje, a tak瞠 w postaci kwiatów, wina, s這dyczy itp. Upominki s rozdawane masowo podczas organizowanych otwartych akcji promocyjno-marketingowych, a tak瞠 na imprezach organizowanych dla zaproszonych go軼i oraz klientom i osobom towarzysz帷ym w przypadku przekazywania im zakupionego samochodu. Czy wydatki na zakup upominków mo積a zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
 • 12.12.2017Wydatki na us逝gi cateringowe w kosztach dzia豉lno軼i
  Pytanie: Czy Wnioskodawca b璠zie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup posi趾ów dostarczanych przez firm cateringow do jego siedziby na regularnie organizowane spotkania ze wspó逍racownikami i kontrahentami w celu koordynacji pracy nad projektami Wnioskodawcy?

[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nast瘼na strona »