Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezpieczeństwie żywności żywienia

 • 26.02.2020PIT za 2019: Odliczanie wydatków na leki niezwiązane z niepełnosprawnością
  Syn podatnika posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Przyczyną niepełnosprawności jest niedosłuch (03-L). Orzeczenie zostało wydane od urodzenia do ukończenia 16 roku życia. W 2017 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie układu pokarmowego (choroba metaboliczna). W związku z tym syn podatnika przyjmuje na stałe leki. Czy podatnik może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od dochodu wydatki na leki, skoro nie są one związane z niepełnosprawnością?
  • 25.02.2020PIT za 2019: Odliczanie wydatków na leki niezwiązane z niepełnosprawnością
   Syn podatnika posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Przyczyną niepełnosprawności jest niedosłuch (03-L). Orzeczenie zostało wydane od urodzenia do ukończenia 16 roku życia. W 2017 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie układu pokarmowego (choroba metaboliczna). W związku z tym syn podatnika przyjmuje na stałe leki. Czy podatnik może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od dochodu wydatki na leki, skoro nie są one związane z niepełnosprawnością?
   • 05.07.2019Wprowadzenie nowej matrycy VAT może być bolesne
    Efektem przyjętych założeń przy budowie nowego systemu stawek VAT (oraz przy świadomości całkowicie odmiennej budowy i systematyki stosowanej obecnie do celów podatku VAT klasyfikacji PKWiU 2008 oraz CN) jest zmiana stawek na niektóre towary – przyjęcie zasady stosowania jednej stawki dla całych działów CN oznaczać może podwyższenie stawki dla danego towaru lub obniżenie dla innego towaru. Zmiana zatem stawek dla pojedynczych towarów, w przypadku zmiany sposobu identyfikowania towarów i zastosowanie do tego celu nowej klasyfikacji, jest nieunikniona.
    • 01.10.2018Projektowane uproszczenia dla przedsiębiorców - wykaz zmian
     Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakłada się wprowadzenie wielu zmian w prawie podatkowym, gospodarczym i ubezpieczeń społecznych, z których większość ma wejść w życie już od 1.01.2019 r.
     • 28.09.2018Projektowane uproszczenia dla przedsiębiorców - wykaz zmian
      Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakłada się wprowadzenie wielu zmian w prawie podatkowym, gospodarczym i ubezpieczeń społecznych, z których większość ma wejść w życie już od 1.01.2019 r.
      • 09.08.2018Niektóre problemy związane ze stosowaniem ulgi dla osób niepełnosprawnych
       Czy suplementy diety są uwzględnione w uldze dla osób niepełnosprawnych? Czy można odliczyć wydatki na pieluchomajtki? Kim powinien być lekarz, przepisujący leki korzystające z ulgi dla osób niepełnosprawnych? Jakie są warunki odliczenia wydatków na samochód? Na te pytania odpowiada w reakcji na interpelację poselską przedstawiciel ministerstwa finansów.
       • 04.07.2018Organizowanie półkolonii dla dzieci korzysta ze zwolnienia z VAT
        Pytanie: Czy usługi, jakie zamierza świadczyć Wnioskodawca polegające na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii letnich i zimowych (w formie półkolonii) oraz wykonywane w jej ramach: dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych (w szczególności wyżywienie, przewóz i bilety wstępu do wymienionych obiektów), wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia Z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a oraz art. 43 ust. 17 ustawy?
        • 17.01.2017Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2017 r.
         1. ZMIANA LIMITU ZOBOWIĄZUJĄCEGO DO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH  Podwyższono limit zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywile i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podmioty te są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, czyli 8.595.200 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł).
         • 21.04.2015Ulga dla niepełnosprawnych. Czy można odliczyć suplementy diety?
          Przepisy ustawy o PIT umożliwiają niepełnosprawnym odliczenie wydatków na leki. Odliczenia dokonuje się w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Zobaczmy, czy odliczyć można również wydatki związane z zakupem suplementów diety.
          • 20.04.2015Ulga dla niepełnosprawnych. Czy można odliczyć suplementy diety?
           Przepisy ustawy o PIT umożliwiają niepełnosprawnym odliczenie wydatków na leki. Odliczenia dokonuje się w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Zobaczmy, czy odliczyć można również wydatki związane z zakupem suplementów diety.
           • 30.01.2015PIT za 2014: Odliczanie wydatków na leki niezwiązane z niepełnosprawnością
            Pytanie: Mój syn posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Przyczyną niepełnosprawności jest niedosłuch (03-L). Orzeczenie zostało wydane od urodzenia do ukończenia 16 roku życia. W 2012 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie układu pokarmowego (choroba metaboliczna). W związku z tym syn przyjmuje na stałe leki. Czy mogę w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od dochodu wydatki na leki, skoro nie są one związane z niepełnosprawnością?
            • 12.06.2014Opodatkowanie produktów rolnych. Rolnicy wyjdą z szarej strefy?
             Sprzedaż na małą skalę przetworzonych przez rolników produktów, np. dżemu, konfitur i krojonych warzyw, nie powinna wymagać prowadzenia działalności gospodarczej – uważają posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy przygotowali projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
             • 27.05.2014Ulga rehabilitacyjna: Odliczanie wydatków na leki. Będą zmiany?
              Interpelacja nr 25540 do ministra finansów w sprawie sposobu odliczania od dochodu wydatków poniesionych na leki przez osoby niepełnosprawne
              • 03.02.2014Rolnicy będą mogli prowadzić działalność bez rejestracji?
               Rolnicy powinni mieć możliwość przetwarzania i sprzedaży (na małą skalę) produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy albo hodowli, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej – twierdzi klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zgłosił projekt nowelizacji ustawy o PIT i niektórych innych ustaw. Projektodawcy chcą ułatwić życie rolnikom i zliberalizować obowiązujące obecnie regulacje.
               • 23.09.2013Stawka VAT na ciastka i wyroby cukiernicze
                Pytanie podatnika: Którą stawką podatku od towarów i usług ( 5%, 8% czy 23%) należy opodatkować sprzedaż wytwarzanych drożdżówek, chałek, rogali i rożków?
                • 14.08.2013Zakup suplementów diety a ulga rehabilitacyjna
                 Pytanie podatnika: Czy w zaistniałym stanie faktycznym istnieje możliwość odliczenia od dochodu wydatków na zakup suplementu diety umożliwiającego poprawę zdrowia i funkcjonowania organizmu?
                 • 14.11.2011Wydatki na zakup suplementów w ramach ulgi rehabilitacyjnej
                  Osoba niepełnosprawna ma prawo odliczyć wydatki poniesione na nabycie leków i suplementów tylko wtedy gdy leki te i suplementy spełniają cechy „leku” na terytorium Polski i są dopuszczone do obrotu - stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 26.10.2011 r., sygn. IPTPB2/415-466/11-4/AK.
                  • 31.08.2011Stawka VAT na ciastka
                   Interpelacja nr 22642 do ministra finansów w sprawie stawek podatku VAT na pieczywo świeże oraz wyroby ciastkarskie i ciastka
                   • 23.09.2009Liberalizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności
                    Niektóre firmy nie będą już musiały ubiegać się w powiatowych inspektoratach sanitarnych lub granicznych inspektoratach sanitarnych o tzw. zatwierdzenie dla rozpoczynanej działalności gospodarczej – przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
                    • 19.06.2009Niepełnosprawni bez opłat za posiadanie psa przewodnika
                     Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Poszerza ona katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów o osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego. Przed zmianą opłaty tej nie pobierało się m.in. tylko od osób o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu posiadania jednego psa.
                     • 04.05.2006Inspekcja handlowa w firmie
                      Inspekcja Handlowa jest organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów a także interesów gospodarczych państwa. Instytucja ta działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001r., Nr 4, poz. 25 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych (m.in. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organów Inspekcji handlowej, wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz trybu wydawania i wymiany legitymacji). Przepisy te określają kompetencje oraz organizację Inspekcji, prawa i obowiązki przedsiębiorców, zasady postępowania organów Inspekcji a także prawa i obowiązki jej pracowników. Do postępowania przed organami Inspekcji, w sytuacjach nieuregulowanych ustawą i rozporządzeniem, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.