Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywa netto

 • 29.09.2016Rozliczenie podziau spki w ksigach rachunkowych 
  Na dzie podziau lub dzie wydzielenia naley rozliczy w ksigach rachunkowych podzia majtku opisanego w planie podziau. Rozliczenie podziau spki dotyczy zarwno spki dzielonej, jak i spek przejmujcych lub nowo powstaych. 
  • 05.08.2016Uproszczona amortyzacja bilansowa rodkw trwaych o niskiej wartoci
   Przepisy ustawy o rachunkowoci przewiduj, e dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony. Ustawa nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej. Jak zatem ksigowa takie wartoci?
   • 19.07.2016Rachunkowo. Amortyzacja bilansowa rodkw trwaych
    Zaznaczmy w pierwszej kolejnoci, e zgodnie z przepisami ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z pn. zm.) przez rodki trwae rozumie si rzeczowe aktywa trwae i zrwnane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci duszym ni rok, kompletne, zdatne do uytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
    • 18.07.2016Rachunkowo. Amortyzacja bilansowa rodkw trwaych
     Zaznaczmy w pierwszej kolejnoci, e zgodnie z przepisami ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z pn. zm.) przez rodki trwae rozumie si rzeczowe aktywa trwae i zrwnane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci duszym ni rok, kompletne, zdatne do uytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
     • 07.07.2016Aktualizacja wartoci akcji
      Pozycja inwestycji finansowych, inwestycji w papiery wartociowe jeszcze kilka lat temu bya dla wielu przedsibiorstw stosunkowo niska. Obecnie coraz wicej firm dokonuje inwestycji w papiery wartociowe o wielkoci okresu realizacji transakcji do 12 miesicy oraz powyej 12 miesicy, nazwane odpowiednio krtkoterminowymi oraz dugoterminowymi. Inwestycje w papiery wartociowe wi si ze znacznym ryzykiem, dlatego te ustawodawca wskaza kierunek dokonywania aktualizacji wartoci inwestycji.
      • 12.04.2016Uchwaa NSA. Nagrody z zysku dla pracownikw jako koszt podatkowy
       W wietle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych wypacane pracownikom nagrody i premie z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym mog stanowi koszty uzyskania przychodw w podatku dochodowym od osb prawnych w miesicu ich wypaty - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
       • 25.03.2016Podatki 2016: Podatek bankowy bez wikszego wpywu na akcj kredytow
        Wprowadzony na pocztku lutego podatek od niektrych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) prawdopodobnie nie bdzie mie wikszego wpywu na akcj kredytow. Jak wynika z danych zebranych przez Komisj Nadzoru Finansowego, sektor bankowy zakada bowiem, e biecy rok przyniesie m.in. wyrany wzrost kredytw dla maych i rednich przedsibiorstw.
        • 17.02.2016Sprzeda zorganizowanej czci przedsibiorstwa w ksigach rachunkowych
         Przedsibiorstwa, optymalizujc opacalno swojej dziaalnoci, w toku jej prowadzenia dokonuj rnorodnych transakcji gospodarczych. Czasami s to rwnie transakcje zwizane z podziaem, poczeniem, przeksztaceniem, zbyciem caoci lub czci przedsibiorstwa. Ustawa o rachunkowoci nie definiuje w aden sposb zorganizowanej czci przedsibiorstwa (dalej: ZCP) czy te samego przedsibiorstwa. Wyjanienia powyszej definicji mona szuka w art. 551 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z pn. zm.), ktry okrela, e przedsibiorstwo jest zorganizowanym zespoem skadnikw niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
         • 16.02.2016Sprzeda zorganizowanej czci przedsibiorstwa w ksigach rachunkowych
          Przedsibiorstwa, optymalizujc opacalno swojej dziaalnoci, w toku jej prowadzenia dokonuj rnorodnych transakcji gospodarczych. Czasami s to rwnie transakcje zwizane z podziaem, poczeniem, przeksztaceniem, zbyciem caoci lub czci przedsibiorstwa. Ustawa o rachunkowoci nie definiuje w aden sposb zorganizowanej czci przedsibiorstwa (dalej: ZCP) czy te samego przedsibiorstwa. Wyjanienia powyszej definicji mona szuka w art. 551 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z pn. zm.), ktry okrela, e przedsibiorstwo jest zorganizowanym zespoem skadnikw niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
          • 12.02.2016Podatki 2016: NBP opublikowa analiz dotyczc skutkw opodatkowania bankw
           Wprowadzenie tzw. podatku bankowego negatywnie wpynie na sytuacj sektora bankowego – wynika z nowego „Raportu o stabilnoci systemu finansowego”, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski. Autorzy raportu przewiduj te wystpienie caego szeregu rnych skutkw ubocznych.
           • 19.11.2015Majtek przecitnej polskiej rodziny to ponad 250 tys. z
            Przecitny majtek netto (po odjciu zaduenia) polskiego gospodarstwa domowego wynosi 257 tys. z - wynika z raportu pn. „Zasobno gospodarstw domowych w Polsce”, ktry opublikowa Narodowy Bank Polski. W skad polskich majtkw wchodz najczciej posiadane miejsca zamieszkania oraz aktywa zwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
            • 18.11.2015Majtek przecitnej polskiej rodziny to ponad 250 tys. z
             Przecitny majtek netto (po odjciu zaduenia) polskiego gospodarstwa domowego wynosi 257 tys. z – wynika z raportu pn. „Zasobno gospodarstw domowych w Polsce”, ktry opublikowa Narodowy Bank Polski. W skad polskich majtkw wchodz najczciej posiadane miejsca zamieszkania oraz aktywa zwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
             • 04.11.2015Zbycie udziaw. Skutki podatkowe dla zbywcy/nabywcy - PIT i CIT
              Podatek dochodowy od osb fizycznych  1. Przychd  Przychody z odpatnego zbycia udziaw pochodz w zakresie podatku dochodowego od osb fizycznych co do zasady z odrbnego rda przychodw – „Kapitay pienine”. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm., dalej „ustawa o PIT”), za przychody ze rda kapitay pienine, uwaa si m.in. nalene, choby nie zostay faktycznie otrzymane, przychody z odpatnego zbycia udziaw (odpatnym zbyciem jest niewtpliwie sprzeda, ale te zamiana).
              • 03.11.2015Zbycie udziaw. Skutki podatkowe dla zbywcy/nabywcy - PIT i CIT
               Podatek dochodowy od osb fizycznych  1. Przychd  Przychody z odpatnego zbycia udziaw pochodz w zakresie podatku dochodowego od osb fizycznych co do zasady z odrbnego rda przychodw – „Kapitay pienine”. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm., dalej „ustawa o PIT”), za przychody ze rda kapitay pienine, uwaa si m.in. nalene, choby nie zostay faktycznie otrzymane, przychody z odpatnego zbycia udziaw (odpatnym zbyciem jest niewtpliwie sprzeda, ale te zamiana).
               • 30.10.2015Uproszczona amortyzacja rodkw trwaych o niskiej wartoci
                Ustawa o rachunkowoci przewiduje, e dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony. Ustawa nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej. Jak zatem ksigowa takie wartoci?
                • 29.10.2015Uproszczona amortyzacja rodkw trwaych o niskiej wartoci
                 Ustawa o rachunkowoci przewiduje, e dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony. Ustawa nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej. Jak zatem ksigowa takie wartoci?
                 • 07.10.2015Inwentaryzacja 2015. Spis z natury
                  Spis z natury jest jedn z metod inwentaryzacji. Przeprowadzenie go polega na przeliczaniu, waeniu, mierzeniu poszczeglnych skadnikw aktyww posiadanych przez jednostk, nastpnie wycenie ich iloci, porwnaniu wartoci z danymi ksig rachunkowych oraz wyjanieniu i rozliczeniu ewentualnych rnic inwentaryzacyjnych.
                  • 06.10.2015Inwentaryzacja 2015. Spis z natury
                   Spis z natury jest jedn z metod inwentaryzacji. Przeprowadzenie go polega na przeliczaniu, waeniu, mierzeniu poszczeglnych skadnikw aktyww posiadanych przez jednostk, nastpnie wycenie ich iloci, porwnaniu wartoci z danymi ksig rachunkowych oraz wyjanieniu i rozliczeniu ewentualnych rnic inwentaryzacyjnych.
                   • 19.06.2015NSA. Interpretacje podatkowe: Uzasadnienie jest wane, ale moe by krtkie
                    Z uzasadnienia: Organ interpretacyjny nie ma obowizku ustosunkowania si do wszystkich argumentw wnioskodawcy, zawartych we wniosku o wydanie interpretacji. Do uprawnie organu naley wybr racji argumentacyjnych, ktre jego zdaniem bd wystarczajce dla oceny merytorycznej problemu podatkowego objtego wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisw prawa podatkowego.
                    • 03.06.2015Wypata na rzecz wsplnika spki. Skutki podatkowe
                     Z uzasadnienia: Zarwno wypata dywidendy wsplnikowi spki, jak i wypata wsplnikowi wynagrodzenia za umorzone udziay, maj charakter wiadcze jednostronnych i nieekwiwalentnych, nie mog by zatem uznane za odpatne zbycie skadnikw majtku spki wtedy, gdy wypata nastpuje w formie rzeczowej (niepieninej).
                     • 30.04.2015Wydanie decyzji po dobrowolnych zeznaniach podatnika
                      Z uzasadnienia: Zoenie zeznania przez Skarcego, w sytuacji braku obowizku prawnego, jest oczywicie dopuszczalne i co wicej, co do zasady, przyczynia si do szybszego ustalenia wszystkich istotnych okolicznoci majcych wpyw na wysoko podatku, nie moe jednak pociga negatywnych, z punktu interesw podatnika, konsekwencji prawnych, a mianowicie powodowa przeduenie trwania kompetencji organu podatkowego do ustalenia wysokoci zobowizania poprzez dorczenie stosownej decyzji.
                      • 01.04.2015Odpisy amortyzacyjne dla potrzeb rachunkowych
                       Czy spka powoana do istnienia jedynie na oznaczony okres powinna wyznaczy okresy amortyzacji rodkw trwaych w oparciu o okres ich ekonomicznej uytecznoci?
                       • 27.03.2015Moment korekty przychodw podatkowych
                        Pytanie podatnika: W ktrym momencie Spka powinna zmniejszy przychd podatkowy w sytuacji, gdy zwrot, przecena towarw nastpuje po zakoczeniu roku podatkowego, w ktrym miaa miejsce dostawa towarw? W ktrym momencie Spka powinna zmniejszy przychd podatkowy z tytuu wystawienia zbiorczej faktury korygujcej z tytuu udzielenia rabatu rocznego, ktry uwzgldnia take korekty faktur wystawione w okresie rozliczeniowym, dotyczce sytuacji, gdy zwrot, przecena towarw nastpuje po zakoczeniu roku podatkowego, w ktrym miaa miejsce dostawa towarw?
                        • 16.03.2015Wypata dywidendy w formie niepieninej a CIT
                         Teza: Wypata dywidendy (udziau w zysku) w formie niepieninej (rzeczowej) nie jest odpatnym zbyciem skadnikw majtku spki i nie powoduje powstania po stronie spki przychodu na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wzgldnie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm).
                         • 10.03.2015Sprawozdania finansowe 2015. Specjalne zasady dla jednostek mikro
                          Od 5 wrzenia 2014 r. obowizuj nowe przepisy ustawy o rachunkowoci dotyczce sprawozda finansowych. Jednostki mikro mog sporzdza o wiele prostsze i krtsze sprawozdania. Uproszczone regulacje maj zastosowanie do sprawozda finansowych sporzdzonych za rok obrotowy koczcy si po 5 wrzenia 2014 r.
                          • 09.03.2015Sprawozdania finansowe 2015. Specjalne zasady dla jednostek mikro
                           Od 5 wrzenia 2014 r. obowizuj nowe przepisy ustawy o rachunkowoci dotyczce sprawozda finansowych. Jednostki mikro mog sporzdza o wiele prostsze i krtsze sprawozdania. Uproszczone regulacje maj zastosowanie do sprawozda finansowych sporzdzonych za rok obrotowy koczcy si po 5 wrzenia 2014 r.
                           • 26.01.2015Podatki 2015: Nowe zasady limitowania odsetek zaliczanych do kosztw w CIT
                            Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszy w ycie - na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478), dalej jako „ustawa zmieniajca” - przepisy wprowadzajce istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od, szeroko rozumianych, poyczek. Zmiany te polegaj na:   Modyfikacji istniejcych przepisw dotyczcych tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji Wprowadzeniu, alternatywnej w stosunku do przepisw o tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji, regulacji okrelajcej metod ujmowania w kosztach podatkowych odsetek od poyczek
                            • 23.01.2015Podatki 2015: Nowe zasady limitowania odsetek zaliczanych do kosztw w CIT
                             Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszy w ycie - na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478), dalej jako „ustawa zmieniajca” - przepisy wprowadzajce istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od, szeroko rozumianych, poyczek. Zmiany te polegaj na:
                             • 13.01.2015Sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Podstawowe zasady
                              Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci jednostki sporzdza si w jzyku polskim i w walucie polskiej. Sporzdza si je na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy.
                              • 12.01.2015Sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Podstawowe zasady
                               Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci jednostki sporzdza si w jzyku polskim i w walucie polskiej. Sporzdza si je na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy.
                               • 30.12.2014Rachunkowo. Specjalne zasady dla jednostek mikro
                                Zmiany zwizane z udogodnieniami w zakresie sprawozdawczoci finansowej dla jednostek mikro s skutkiem wejcia w ycie przepisw ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowoci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100 z pn. zm.). Weszy one w ycie 5 wrzenia 2014 r. Maj zastosowanie po raz pierwszy do sprawozda finansowych sporzdzonych za rok obrotowy koczcy si po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy.
                                • 29.12.2014Rachunkowo. Specjalne zasady dla jednostek mikro
                                 Zmiany zwizane z udogodnieniami w zakresie sprawozdawczoci finansowej dla jednostek mikro s skutkiem wejcia w ycie przepisw ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowoci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100 z pn. zm.). Weszy one w ycie 5 wrzenia 2014 r. Maj zastosowanie po raz pierwszy do sprawozda finansowych sporzdzonych za rok obrotowy koczcy si po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy.
                                 • 22.12.2014Amortyzacja bilansowa rodkw trwaych o niskiej wartoci
                                  Dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony. Ustawa o rachunkowoci nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej. Zobaczmy, jak zatem mona je ujmowa.
                                  • 19.12.2014Inwentaryzacja. Spis z natury. Najwaniejsze zasady
                                   Spis z natury jest jedn z metod inwentaryzacji. Polega on na przeliczaniu, waeniu, mierzeniu poszczeglnych skadnikw aktyww posiadanych przez jednostk, nastpnie wycenie ich iloci, porwnaniu wartoci z danymi ksig rachunkowych oraz wyjanieniu i rozliczeniu ewentualnych rnic inwentaryzacyjnych.
                                   • 18.12.2014Inwentaryzacja. Spis z natury. Najwaniejsze zasady
                                    Spis z natury jest jedn z metod inwentaryzacji. Polega on na przeliczaniu, waeniu, mierzeniu poszczeglnych skadnikw aktyww posiadanych przez jednostk, nastpnie wycenie ich iloci, porwnaniu wartoci z danymi ksig rachunkowych oraz wyjanieniu i rozliczeniu ewentualnych rnic inwentaryzacyjnych.
                                    • 05.09.2014Rachunkowo. Specjalne zasady dla jednostek mikro
                                     Dzisiaj, tj. 5 wrzenia, wchodz w ycie przepisy uatwiajce prowadzenie ksig rachunkowych dla jednostek mikro. Sprawdmy, na czym polegaj zmiany i kiedy te nowe przepisy bdzie mona zastosowa.
                                     • 04.09.2014Rachunkowo. Specjalne zasady dla jednostek mikro
                                      Jutro, tj. 5 wrzenia, wchodz w ycie przepisy uatwiajce prowadzenie ksig rachunkowych dla jednostek mikro. Sprawdmy, na czym polegaj zmiany i kiedy te nowe przepisy bdzie mona zastosowa.
                                      • 27.08.2014Sprzeda przedsibiorstwa lub jego czci a koszty podatkowe
                                       Pytanie podatnika: W jaki sposb Spka powinna ustali koszt uzyskania przychodu przy sprzeday przedsibiorstwa, zorganizowanych czci przedsibiorstwa lub poszczeglnych skadnikw majtkowych?
                                       • 13.06.2014Rachunkowo. Amortyzacja rodkw trwaych o niskiej wartoci
                                        Dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony. Ustawa o rachunkowoci nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej. Sprawdmy, jak zatem mona je rozlicza.
                                        • 12.06.2014Rachunkowo. Amortyzacja rodkw trwaych o niskiej wartoci
                                         Dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony. Ustawa o rachunkowoci nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej. Sprawdmy, jak zatem mona je rozlicza.
                                         • 05.06.2014Amortyzacja dla potrzeb bilansowych. Okres ekonomicznej uytecznoci
                                          Czy spka powoana do istnienia jedynie na oznaczony okres powinna wyznaczy okresy amortyzacji rodkw trwaych w oparciu o okres ich ekonomicznej uytecznoci?
                                          • 05.06.2014Amortyzacja dla potrzeb bilansowych. Okres ekonomicznej uytecznoci
                                           Czy spka powoana do istnienia jedynie na oznaczony okres powinna wyznaczy okresy amortyzacji rodkw trwaych w oparciu o okres ich ekonomicznej uytecznoci?
                                           • 25.04.2014PIT: Korzystanie przez pracownikw mobilnych z noclegw sfinansowanych przez pracodawc
                                            Pytanie podatnika: Czy korzystanie z noclegw „w terenie” przez pracownikw mobilnych na koszt pracodawcy bdzie stanowi dla nich przychd ze stosunku pracy podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? W przypadku odpowiedzi twierdzcej, czy przychd ten bdzie zwolniony od opodatkowania PIT, a w konsekwencji Wnioskodawca nie bdzie zobowizany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek w zakresie wydatkw poniesionych na pokrycie noclegu pracownika mobilnego „w terenie”?
                                            • 27.03.2014Rachunkowo. Amortyzacja rodkw trwaych o niskiej wartoci
                                             Regulacje prawa bilansowego zakadaj, e dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mona ustala w sposb uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisw dla grup rodkw zblionych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisujc warto tego rodzaju rodkw trwaych. Ustawa o rachunkowoci nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej.
                                             • 13.02.2014Koniec roku bilansowego: Odpisy aktualizujce
                                              Obowizek dokonywania odpisw aktualizujcych jest skutkiem obowizujcej w rachunkowoci zasady ostronej wyceny. Wynika bezporednio z art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowoci.
                                              • 23.01.2014Sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Podstawowe zasady
                                               Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci jednostki sporzdza si w jzyku polskim i w walucie polskiej. Sporzdza si je na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy.
                                               • 12.12.2013Okres amortyzacji bilansowej rodkw trwaych. Ekonomiczna uyteczno
                                                Odpisw amortyzacyjnych dokonuje si poprzez rozoenie wartoci pocztkowej na ustalony okres amortyzacji. Istotne znaczenie ma zatem okres przewidywanej ekonomicznej uytecznoci. Sprawdmy, czy jednostka powoana do istnienia jedynie na oznaczony okres powinna wyznaczy okresy amortyzacji rodkw trwaych w oparciu o okres ich ekonomicznej uytecznoci?
                                                • 30.10.2013Skutki podatkowe utraty towarw handlowych w poarze
                                                 Pytanie podatnika: W hali magazynowej, w ktrej Wnioskodawca skadowa towary handlowe, wybuch poar. Wszystko ulego zniszczeniu. Towar by ubezpieczony m.in. od ognia i innych ywiow. W marcu br. umorzono ledztwo, dotyczce ww. poaru o przestpstwo z art. 163 § 1 Kodeksu karnego - wobec niewykrycia sprawcy przestpstwa. W jaki sposb uj zakup towarw, powsta strat i odszkodowanie w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw?