Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracja nip

 • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
  Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
  • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
   Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
   • 03.06.2020Wykazywanie faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT
    Brak poczenia kasy fiskalnej z systemem ksigowym i istnienie koniecznoci wykazania paragonu z NIP w JPK_VAT sprawia, e podatnikowi pozostaje tylko rczne wpisywanie takich paragonów do rejestru VAT i dalej do pliku kontrolnego. Jednake podatnik musi wyszukiwa takie dokumenty w transakcjach danego miesica. Przy duym poziomie sprzeday jest to nie lada utrudnienie dziaalnoci. Moe te zaniecha wystawiania faktur uproszczonych i wystawia faktury zwyke na danie.
    • 02.06.2020Wykazywanie faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT
     Brak poczenia kasy fiskalnej z systemem ksigowym i istnienie koniecznoci wykazania paragonu z NIP w JPK_VAT sprawia, e podatnikowi pozostaje tylko rczne wpisywanie takich paragonów do rejestru VAT i dalej do pliku kontrolnego. Jednake podatnik musi wyszukiwa takie dokumenty w transakcjach danego miesica. Przy duym poziomie sprzeday jest to nie lada utrudnienie dziaalnoci. Moe te zaniecha wystawiania faktur uproszczonych i wystawia faktury zwyke na danie.
     • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
      [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
      • 29.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
       W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
       • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
        [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
        • 28.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
         W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
         • 27.05.2020Faktura uproszczona w ewidencji VAT
          Czy, w wietle art. 109 ustawy o VAT, wystawiony paragon o wartoci brutto nieprzekraczajcej 450 z, zawierajcy NIP nabywcy, naley zaewidencjonowa w odrbnej pozycji ewidencji prowadzonej dla celów VAT, wskazujc w niej numer paragonu i NIP nabywcy?
          • 26.05.2020Faktura uproszczona w ewidencji VAT
           Czy, w wietle art. 109 ustawy o VAT, wystawiony paragon o wartoci brutto nieprzekraczajcej 450 z, zawierajcy NIP nabywcy, naley zaewidencjonowa w odrbnej pozycji ewidencji prowadzonej dla celów VAT, wskazujc w niej numer paragonu i NIP nabywcy?
           • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
            W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
            • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
             W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
             • 29.04.2020Tarcza Antykryzysowa. Co zmienia w VAT?
              31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmienia ona wiele ustaw wprowadzajc szczególne rozwizania na czas pandemii. Zmieniy si take przepisy dot. podatku od towarów i usug. Niestety nie do koca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsibiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzi rzdu na kryzys wywoany panujc pandemi koronawirusa.
              • 28.04.2020Tarcza Antykryzysowa. Co zmienia w VAT?
               31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmienia ona wiele ustaw wprowadzajc szczególne rozwizania na czas pandemii. Zmieniy si take przepisy dot. podatku od towarów i usug. Niestety nie do koca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsibiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzi rzdu na kryzys wywoany panujc pandemi koronawirusa.
               • 15.04.2020MF: Faktury uproszczone a JPK_VAT
                Ministerstwo Finansów przypomina, e od 1 kwietnia 2020 r. obowizuj nowe przepisy dotyczce szczegóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT [1]. Zgodnie z nowymi rozwizaniami, które zostay objte okresem przejciowym, paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone, wystawione zgodnie z ustaw VAT [2], nie bd musiay by wykazywane odrbnie w nowym JPK_VAT - w okresie do 31 grudnia 2020 r.
                • 29.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
                 Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
                 • 28.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
                  Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
                  • 24.12.2019Podatki 2020: Zmiany w VAT od 1 stycznia
                   Pocztek przyszego roku nie przynosi zbyt wielu zmian w ustawie o podatku od towarów i usug. Jest ich dosownie kilka, a najwaniejsz z nich jest obowizek umieszczania na paragonie numeru NIP. Od 1 stycznia 2020 r. sprzedawca bdzie móg wystawi podatnikowi VAT faktur do paragonu tylko jeli paragon ten bdzie zawiera NIP nabywcy. Zmiana ta dotyczy wycznie transakcji pomidzy firmami. Ponadto, uproszczone zostan formalnoci przy powoywaniu zarzdcy sukcesyjnego oraz szerszy bdzie zakres zwolnienia dla usug pomocy spoecznej.
                   • 23.12.2019Podatki 2020: Zmiany w VAT od 1 stycznia
                    Pocztek przyszego roku nie przynosi zbyt wielu zmian w ustawie o podatku od towarów i usug. Jest ich dosownie kilka, a najwaniejsz z nich jest obowizek umieszczania na paragonie numeru NIP. Od 1 stycznia 2020 r. sprzedawca bdzie móg wystawi podatnikowi VAT faktur do paragonu tylko jeli paragon ten bdzie zawiera NIP nabywcy. Zmiana ta dotyczy wycznie transakcji pomidzy firmami. Ponadto, uproszczone zostan formalnoci przy powoywaniu zarzdcy sukcesyjnego oraz szerszy bdzie zakres zwolnienia dla usug pomocy spoecznej.
                    • 20.12.2019Numer rejestrowy BDO na dokumentach firmy
                     Zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach, przedsibiorcy s zobowizani do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach bezporednio zwizanych z dziaalnoci objt wpisem do Rejestru-BDO, na przykad: faktury VAT, paragony fiskalne, umowy kupnasprzeday, sprawozdania, karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów itp. Nie ma zamknitego katalogu tych dokumentów, co wzbudza liczne wtpliwoci. Wyjanie w tej kwestii udzieli przedstawiciel Ministerstwa Klimatu.
                     • 15.11.2019Wykaz podatników VAT - nowe wyjanienia MF
                      Co zrobi, kiedy dane w wykazie podatników VAT zawieraj ewidentne bdy? Jak udowodni, e przeprowadzio si weryfikacj kontrahenta? Co w przypadku, kiedy system KAS nie dziaa z powodu awarii? To niektóre z pyta, na jakie odpowiedzi udzielio ostatnio Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy - od 1.01.2020 r. zapata na rachunek spoza wykazu moe spowodowa konsekwencje wynikajce z odpowiedzialnoci solidarnej i bdzie skutkowaa wyczeniem wydatku z kosztów uzyskania.
                      • 14.11.2019Wykaz podatników VAT - nowe wyjanienia MF
                       Co zrobi, kiedy dane w wykazie podatników VAT zawieraj ewidentne bdy? Jak udowodni, e przeprowadzio si weryfikacj kontrahenta? Co w przypadku, kiedy system KAS nie dziaa z powodu awarii? To niektóre z pyta, na jakie odpowiedzi udzielio ostatnio Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy - od 1.01.2020 r. zapata na rachunek spoza wykazu moe spowodowa konsekwencje wynikajce z odpowiedzialnoci solidarnej i bdzie skutkowaa wyczeniem wydatku z kosztów uzyskania.
                       • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rzd uawia ycie przedsibiorcom
                        Trwaj prace nad projektem kolejnej ustawy, która bdzie stanowi kontynuacj zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu MP. MF pracuje równie nad projektem zmian, który ma uproci system stawek VAT i zapewni prostot, przejrzysto i przyjazno w ich stosowaniu. Tocz si prace nad zmianami, które zakadaj zastpienie deklaracji dla podatku od towarów i usug VAT-7 i VAT-7K przez przesyanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje równie m.in. obniy wysoko sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik zoy korekt deklaracji podatkowej po wszczciu kontroli celno-skarbowej.
                        • 24.07.2018Spadkobierca nie skada zalegych deklaracji VAT
                         Pytanie: Czy Wnioskodawczyni, jako spadkobierca, obowizana jest do zoenia deklaracji VAT-7K za zmarego ma oraz do zapaty nalenego podatku VAT po zmarym, bez wezwa Urzdu Skarbowego, a wic do ustawowego dnia skadania deklaracji, czy te obowizek ten zostanie ustalony przez organ podatkowy na podstawie decyzji, przy czym termin patnoci przez spadkobierc zobowiza wynikajcych z decyzji organu wynosi 14 dni od dnia jej dorczenia?
                         • 09.05.2018ZUS: Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
                          O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych moemy mówi:  w przypadku zbiegu tytuów do ubezpiecze, tj. gdy dana osoba spenia warunki do podlegania ubezpieczeniom spoecznym z kilku tytuów i z jednego z nich ubezpieczenia maj charakter obowizkowy, a z pozostaych tytuów - dobrowolny,  w przypadku wskazanym w art. 7 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych.  Wyjanienia zawarte w poradniku dotycz tej drugiej sytuacji.
                          • 02.05.2018ZUS: Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
                           O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych moemy mówi:  w przypadku zbiegu tytuów do ubezpiecze, tj. gdy dana osoba spenia warunki do podlegania ubezpieczeniom spoecznym z kilku tytuów i z jednego z nich ubezpieczenia maj charakter obowizkowy, a z pozostaych tytuów - dobrowolny,  w przypadku wskazanym w art. 7 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych.  Wyjanienia zawarte w poradniku dotycz tej drugiej sytuacji.
                           • 25.02.2018Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2018 r.
                            Na stronach rzdowego centrum legislacyjnego pojawi si projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw z 13.02.2018 r., wraz z uzasadnieniem i ocen skutków regulacji. Publikujemy uzasadnienie do tego projektu.
                            • 08.01.2018NSA. Dobra wiara jako przesanka prawa do odliczenia VAT
                             O nienaleytej starannoci podatnika stanowicej - w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - podstaw do zakazu odliczenia przez niego podatku naliczonego, wiadcz jedynie takie zaniechania tego podatnika, których brak skutkowaby tym, i podatnik wiedziaby lub co najmniej powinien by wiedzie, e transakcja majca stanowi podstaw prawa do odliczenia wizaa si z przestpstwem lub naduyciem w zakresie podatku VAT - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                             • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
                              Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
                              • 12.10.2017ZUS: e-Skadka - pytania i odpowiedzi
                               Od 1 stycznia 2018 r. opacisz skadki jednym przelewem na swój numer rachunku skadkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesicznie, bdziesz wysya tylko jeden przelew cznie na: ubezpieczenia spoeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Od przyszego roku bdziesz opaca skadki zwykym przelewem, takim, jakim np. pacisz za prd. Na przelewie wpiszesz tylko numer rachunku bankowego – Twój numer rachunku skadkowego. Wpat od razu ZUS zaksiguje i rozliczy na Twoim koncie.
                               • 11.10.2017ZUS: e-Skadka - pytania i odpowiedzi
                                Od 1 stycznia 2018 r. opacisz skadki jednym przelewem na swój numer rachunku skadkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesicznie, bdziesz wysya tylko jeden przelew cznie na: ubezpieczenia spoeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Od przyszego roku bdziesz opaca skadki zwykym przelewem, takim, jakim np. pacisz za prd. Na przelewie wpiszesz tylko numer rachunku bankowego – Twój numer rachunku skadkowego. Wpat od razu ZUS zaksiguje i rozliczy na Twoim koncie.
                                • 09.08.2017Odliczenie VAT z faktur od niezarejestrowanego podatnika
                                 Sam fakt otrzymania faktury z wykazanym podatkiem VAT nie jest wystarczajc przesank do realizacji prawa do dokonania obnienia podatku nalenego. Skoro podatnik nie dooy w trakcie realizacji umowy naleytej starannoci, nie mona skutecznie powoywa si na okolicznoci, e nie wiedzia, e transakcje zawierane z kontrahentem stanowi naduycie podatkowe. W przypadku braku dooenia naleytej starannoci podatnika nie chroni zasady neutralnoci i proporcjonalnoci podatku VAT.
                                 • 17.10.2016Wkrótce obowizkowa wymiana kas fiskalnych?
                                  Interpelacja nr 6193 w sprawie wprowadzenia kas rejestrujcych.
                                  • 14.10.2016Akcyza. Przedawnienie zobowizania z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego
                                   Pytanie podatnika: W marcu 2010 r. Wnioskodawca, bdc czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik unijny, naby w Niemczech od unijnego podatnika VAT uywany samochód osobowy. W wyniku przeprowadzanej przez wewntrzne suby ksigowe kontroli okazao si, i Wnioskodawca bdnie dokona rejestracji pojazdu w Niemczech, jak i nie uici w 2010 r. podatku VAT z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia uywanego samochodu oraz nie uici wówczas podatku akcyzowego, pomimo sprowadzenia auta do Polski. Czy zobowizanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytuu sprowadzenia na teren Polski przedmiotowego samochodu ulego przedawnieniu?
                                   • 16.09.2016Prawo sukcesji w VAT. Rozliczenie podatku po zmarym mu
                                    Czy osoba kontynuujca dziaalno po zmarym przedsibiorcy ma prawo do rozliczenia nadwyki podatku naliczonego nad nalenym? Czy spadkobierczyni, ktra przeja firm po zmarym mu moe wnioskowa o rozliczenie nadpaty VAT po spadkodawcy w formie bezporedniego zwrotu nadwyki?
                                    • 15.09.2016Prawo sukcesji w VAT. Rozliczenie podatku po zmarym mu 
                                     Czy osoba kontynuujca dziaalno po zmarym przedsibiorcy ma prawo do rozliczenia nadwyki podatku naliczonego nad nalenym? Czy spadkobierczyni, ktra przeja firm po zmarym mu moe wnioskowa o rozliczenie nadpaty VAT po spadkodawcy w formie bezporedniego zwrotu nadwyki? 
                                     • 05.08.2016Kasy fiskalne. Wymiana moduu pamici i ponowna rejestracja
                                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni moe uywa dotychczasowej kasy fiskalnej po zakoczeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej, wymianie moduu pamici i ponownym jej zarejestrowaniu? Czy Wnioskodawczyni bdzie musiaa dokona zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 z równie wtedy, gdy bdzie uywa dotychczasowej kasy, ale z wymienionym moduem pamici? Czy w przypadku koniecznoci zwrotu 700 z Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu kosztów wymiany moduu lub kupna nowej kasy ponownie?
                                      • 22.07.2016Stosowanie kasy fiskalnej w przypadku ponownego rozpoczcia dziaalnoci
                                       Pytanie podatnika: W marcu Wnioskodawczyni zlikwidowaa dziaalno gospodarcz. W kwietniu zoya wniosek o ponowne zarejestrowanie dziaalnoci, z dat rozpoczcia od 1 grudnia br., pod tym samym numerem REGON i NIP. Czy Wnioskodawczyni moe uywa dotychczasowej kasy fiskalnej po zakoczeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej w urzdzie skarbowym, wymianie moduu pamici i ponownym zarejestrowaniu jej w urzdzie skarbowym? Czy bdzie musiaa dokona zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 z? Czy w przypadku koniecznoci zwrotu 700 z Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu kosztów wymiany moduu lub kupna nowej kasy ponownie?
                                       • 22.07.2016mier przedsibiorcy a obowizek sporzdzenia spisu z natury przez spadkobiercw
                                        Pytanie podatnika: W maju 2016 r. zmar prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz, bdcy czynnym podatnikiem podatku VAT. Dzieci spadkodawcy zamierzaj przyj spadek na podstawie powiadczenia dziedziczenia. aden ze spadkobiercw nie zamierza kontynuowa prowadzonej przez spadkodawc dziaalnoci. Czy zakres odpowiedzialnoci spadkobiercw obejmuje obowizek uiszczenia podatku nalenego wynikajcego z niesprzedanych towarw i rodkw trwaych zmarego podatnika?
                                        • 05.08.2015WSA. Termin zawiadomienia o zakoczeniu przerwy w dziaalnoci
                                         Z uzasadnienia: Sformuowanie "dzie poprzedzajcy dzie jej zakoczenia" o jakim mowa w dyspozycji art. 34 ust. 1 ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym oznacza dzie, ktry nastpuje bezporednio przed dniem zakoczenia przerwy. Dokonanie zawiadomienia o przerwie po dniu, od ktrego przerwa wedug zawiadomienia miaaby trwa, skutkuje pozbawienie podatnika moliwoci obnienia podatku za cay okres przerwy, a nie jedynie za okres opnienia w zawiadomieniu.
                                         • 13.07.2015Puste faktury a prawo do odliczenia VAT
                                          Z uzasadnienia: Sd przypomina, e same przelewy pienine kwot wpisanych w fakturach, nie statuuj sprzeday, czyli ostatecznie prawa do obnienia kwot podatku.
                                          • 06.07.2015MF wyjania. Informacja podsumowujca/korekta informacji podsumowujcej w obrocie krajowym
                                           Razem ze zmianami przepisw w zakresie mechanizmu odwrconego obcienia (reverse charge), wprowadzono obowizek skadania informacji podsumowujcej w obrocie krajowym (zwanej dalej Informacj) oraz obowizek korygowania tej informacji, jeeli dane zawarte w informacji ulegaj zmianie.
                                           • 03.07.2015MF wyjania. Informacja podsumowujca/korekta informacji podsumowujcej w obrocie krajowym
                                            Razem ze zmianami przepisw w zakresie mechanizmu odwrconego obcienia (reverse charge), wprowadzono obowizek skadania informacji podsumowujcej w obrocie krajowym (zwanej dalej Informacj) oraz obowizek korygowania tej informacji, jeeli dane zawarte w informacji ulegaj zmianie. Wzr informacji podsumowujcej/korekty informacji podsumowujcej (VAT-27) zosta okrelony rozporzdzeniem Ministra Finansw z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowujcej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 849).
                                            • 29.04.2015WSA: Zwrot VAT. Czynno pozorna nie zasuguje na ochron
                                             W sprawie, gdzie dochodzi do dokonania czynnoci pozornej poprzez pozorny zakup towaru celem uzyskania nieuprawnionej korzyci podatkowej w postaci zwrotu podatku naliczonego, uzna trzeba, e dziaalno tego rodzaju nie zasuguje na ochron, poniewa jej jedynym prawdopodobnym celem jest uzyskanie korzyci kosztem Skarbu Pastwa bez podstawy prawnej i podwaenie zaoe samego systemu podatku od towarw i usug - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
                                             • 16.03.2015Podatki 2015: Deklaracje CIT na nowych zasadach
                                              W 2015 r. po raz pierwszy wszyscy przedsibiorcy paccy podatek CIT musz zoy zeznania drog elektroniczn. Z kocem marca mija termin zoenia CIT-8 za poprzedni rok. Jak wskazuj eksperci firmy doradczej EY, dla podatnikw, ktrzy wczeniej nie korzystali z takiej formy skadania deklaracji, oznacza to spore zmiany i konieczno odpowiedniego przygotowania si.
                                              • 13.03.2015Podatki 2015: Deklaracje CIT na nowych zasadach
                                               W 2015 r. po raz pierwszy wszyscy przedsibiorcy paccy podatek CIT musz zoy zeznania drog elektroniczn. Z kocem marca mija termin zoenia CIT-8 za poprzedni rok. Jak wskazuj eksperci firmy doradczej EY, dla podatnikw, ktrzy wczeniej nie korzystali z takiej formy skadania deklaracji, oznacza to spore zmiany i konieczno odpowiedniego przygotowania si.
                                               • 04.03.2015Penomocnictwo do skadania zgosze aktualizacyjnych
                                                Pytanie podatnika: Czy spka postpuje prawidowo traktujc aktualizacj informacji NIP-2 jak deklaracj w myl przepisw Ordynacji podatkowej i tym samym skadajc jedno penomocnictwo (wraz z jednorazowo dokonan zapat za nie) do wielokrotnego podpisywania aktualizacji informacji na podstawie formularza NIP-2?
                                                • 24.02.2015Ewidencja sprzeday na kasie po mierci wspólnika
                                                 Pytanie podatnika: Czy naleny podatek VAT zaewidencjonowany na kasie fiskalnej po mierci wspólnika (zakoczenie bytu prawnego spóki z dniem 6 stycznia 2014 r.) w okresie od 7 stycznia do 31 marca 2014 r. podlega obowizkowi zapaty do Urzdu Skarbowego?
                                                 • 19.02.20152 marca - termin dla patnikw. Jak upora si z PIT-ami?
                                                  Ju tylko niecae dwa tygodnie pozostay do terminowej wysyki drukw podatkowych sporzdzonych przez patnikw podatku dochodowego od osb fizycznych. Obowizek ten dotyczy informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40. W tym roku, ostateczny termin przekazania ich do waciwego urzdu skarbowego mija 2 marca 2015 r. Tego samego dnia upywa rwnie termin przekazania drukw podatnikom/pracownikom, ktrych one dotycz.
                                                  • 18.02.20152 marca - termin dla patnikw. Jak upora si z PIT-ami?
                                                   Ju tylko niecae dwa tygodnie pozostay do terminowej wysyki drukw podatkowych sporzdzonych przez patnikw podatku dochodowego od osb fizycznych. Obowizek ten dotyczy informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40. W tym roku, ostateczny termin przekazania ich do waciwego urzdu skarbowego mija 2 marca 2015 r. Tego samego dnia upywa rwnie termin przekazania drukw podatnikom/pracownikom, ktrych one dotycz.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »