Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

  • 30.07.2006Losowanie do otwartych funduszy emerytalnych
    92 742 osoby otrzymają w drodze losowania przydział do czterech otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu (obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie). Każdej osobie, która nie dopełniła tego obowiązku w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, ZUS przypomina o konieczności zgłoszenia się do OFE. Przed poniedziałkowym losowaniem ZUS wysłał ponad 246 tys. takich przypomnień.