Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 06.05.2008Składka na ubezpieczenie OC członka zarządu Spółki
  Czy opłacona przez spółkę składka na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej stanowi przychód członka zarządu podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
  • 29.04.2008Przyczyny pracy „na czarno”
   Od lutego do listopada 2007 r. prowadzone były badania dotyczące przyczyn pracy nierejestrowanej, jej skali, charakteru i skutków społecznych. Zleciło je Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a realizowały - równocześnie i niezależnie od siebie - dwa zespoły badawcze: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) wraz z Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) oraz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) i Millward-Brown SMG/KRC.
   • 29.04.2008ZUS sukcesywnie identyfikuje zagubione składki
    Interpelacja nr 1000 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek za urlopy macierzyńskie i wychowawcze za lata 1999-2001, których ZUS nie zaksięgował na kontach ubezpieczonych
    • 22.04.2008Finansowanie świadczeń medycznych, przychód pracownika i koszt uzyskania przychodów
     Do przychodów pracowników nie zalicza się świadczeń medycznych, które pracodawca zobowiązany jest ponieść na własny koszt. Zaliczają się do nich na przykład wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie. Koniecznym warunkiem do zakwalifikowania wydatków na świadczenia zdrowotne do kosztów podatkowych jest udowodnienie przez pracodawcę, że musiał je ponieść, ponieważ zobowiązywał go do tego kodeks pracy lub inne ustawy.
     • 10.04.2008Opłata dystrybucyjna w OFE – średnio 6 proc.
      Jak informuje Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, w 2007 r. średnia opłata dystrybucyjna pobierana przez otwarte fundusze emerytalne kształtowała się na poziomie około 6 proc. Najwyższa stawka obowiązywała klientów funduszy Generali i Nordea, najniższa – oszczędzających na emeryturę w Allianz Polska i Commercial Union.
      • 02.04.2008Zasada obliczania emerytury zgodna z konstytucją
       Obliczanie emerytury lub renty w oparciu o składki z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok przejścia na emeryturę lub rentę, jest zgodne z konstytucją – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
       • 31.03.2008Emerytury dla 60-latków
        Prawdopodobnie podczas najbliższego posiedzenia 10 i 11 kwietnia Senat zajmie się przyjętą pod koniec ubiegłego tygodnia przez Sejm nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Najważniejszym jej postanowieniem jest przyznanie prawa do emerytury 60-letnim mężczyznom z 35-letnim stażem.
        • 26.03.2008Projekt rozporządzenia w sprawie oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych – lista zmian
         Ministerstwo Finansów opublikowało w Internecie projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekt określa wzory (tylko w części różniące się od poprzednich – o czym za chwilę):
         • 21.03.2008Wzrasta składka w KRUS
          Od 1 kwietnia obowiązywać będzie nowa wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników. Zmiana jest skutkiem waloryzacji tzw. emerytury podstawowej, przeprowadzonej w marcu br.
          • 21.03.2008Czy ulga na dzieci godzi w EURO 2012?
           Interpelacja nr 580 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia ulgi na dzieci od dochodów uzyskanych przez podatników w 2007 r.
           • 18.03.2008ZUS uspokaja: Nie zabraknie pieniędzy na emerytury i renty
            Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że nie zabraknie pieniędzy na wypłaty dla emerytów i rencistów. Według ZUS nie ma powodów do obaw, mimo że w najbliższych latach nadal składki od osób pracujących nie będą pokrywać wszystkich wydatków na świadczenia. Różnica zostanie bowiem uzupełniona z budżetu państwa, który gwarantuje wypłatę emerytur i rent w ustawowej wysokości.
            • 17.03.2008Koszty pracowniczych programów emerytalnych – interpretacja resortu finansów
             Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych składki podstawowej, płaconej przez pracodawców w związku z realizacją pracowniczych programów emerytalnych.
             • 17.03.2008Interpretacja Ministra Finansów w sprawie pracowniczych programów emerytalnych
              W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), przekazuję wyjaśnienia dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych składki podstawowej płaconej przez pracodawców w związku z realizacją pracowniczych programów emerytalnych.
              • 13.03.2008Emerytury pomostowe zamiast wcześniejszych – KIG popiera propozycję MPiPS
               Ograniczenie liczby osób uprawnionych do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę oraz zastąpienie świadczeń finansowanych przez budżet państwa specjalnym funduszem zasilanym ze składek opłacanych przez pracodawców to propozycje, które popiera Krajowa Izba Gospodarcza.
               • 12.03.2008TK: Niezdolność do pracy powstała po upływie 1,5 roku od ustania zatrudnienia nie uprawnia do renty
                Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zapisane w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych uzależnienie prawa do renty od okresu, w jakim powstała niezdolność do pracy (nie później niż 18 miesięcy od ustania zatrudnienia), jest zgodne z ustawą zasadniczą. Niespełnienie wyznaczonych ustawowo wymogów dotyczących ubezpieczenia społecznego uniemożliwia uzyskanie odpowiednich świadczeń.
                • 10.03.2008Informacja ZUS dotycząca przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
                 W odpowiedzi na pytanie, przekazane za pośrednictwem Centrum Informacyjnego Rządu, odnośnie dochodzenia przez ZUS zapłaty zaległości z lat 90. oraz zasad przedawnienia i możliwości ich zmiany, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje:
                 • 03.03.2008Ulga prorodzinna zmniejszy dochody samorządów?
                  Interpelacja nr 365 do ministra finansów w sprawie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących tzw. ulgi prorodzinnej
                  • 27.02.20085,5 proc. - stopa zwrotu Funduszu Rezerwy Demograficznej
                   Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD), administrowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osiągnął w 2007 r. wysoką, 5,5–procentową stopę zwrotu z inwestycji. FRD ma w przyszłości zmniejszyć niedobór środków w funduszu emerytalnym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, powstały w wyniku zmian demograficznych.
                   • 21.02.2008Lewiatan o stu dniach rządu
                    – Czy po 100 dniach rządów nowej koalicji można dostrzec działania, które potwierdzają nadejście nowego klimatu dla gospodarki? – pyta Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W odpowiedzi wylicza decyzje nowej ekipy, które zostały pozytywnie przyjęte przez przedsiębiorców, przedstawia też jednak listę niespełnionych zapowiedzi.
                    • 12.02.2008Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2007 r.
                     Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Wynika z nich, że średnia polska pensja nie przekroczyła 2,9 tys. zł. brutto.
                     • 07.02.2008ZUS: Nierozliczone składki kobiet uzupełnimy do końca czerwca
                      Rzecznik prasowy ZUS Mikołaj Skorupski poinformował, że składki na ubezpieczenia społeczne kobiet, które od stycznia 1999 r. do maja 2001 r. przebywały na urlopach wychowawczych i pobierały zasiłki macierzyńskie, zostaną zewidencjonowane do końca czerwca bieżącego roku.
                      • 06.02.2008Składki na ZUS w styczniu i lutym
                       Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił informację o najniższej podstawie wymiaru składek, kwotach składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w styczniu i lutym 2008 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.
                       • 06.02.2008Wcześniejsze emerytury jak TK przykazał
                        Dostosowanie przepisów do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wcześniejszych emerytur kobiet i mężczyzn to jeden z problemów, jakie rozwiązać mają przyjęte przez Radę Ministrów propozycje zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  
                        • 05.02.2008ZUS: Do końca lutego wymagana informacja o przychodach
                         Przedsiębiorcy będący emerytami bądź rencistami – podobnie jak większość osób dorabiających do swoich świadczeń - do końca lutego powinni powiadomić ZUS o przychodach osiągniętych w 2007 r. Przy dochodzie stanowiącym 70-130 proc. przeciętnego wynagrodzenia trzeba się liczyć ze zmniejszeniem emerytury lub renty.
                         • 05.02.2008Małe firmy: Składki na ZUS prościej
                          Sejmowa komisja „Przyjazne Państwo” jeszcze w lutym przedstawi projekt ustawy upraszczającej zasady odprowadzania składek na ZUS przez właścicieli małych firm. Jeśli zostanie on zaakceptowany, mikro-przedsiębiorcy nie będą musieli np. co trzy miesiące zmieniać podstawy wymiaru składek na płacone przez siebie ubezpieczenie społeczne.
                          • 05.02.2008Przedawnienie zaległości ZUS z lat 90-tych
                           Interpelacja nr 5 do prezesa Rady Ministrów w sprawie drobnych przedsiębiorców, od których ZUS domaga się zapłacenia zaległości z lat 90.
                           • 04.02.2008Dofinansowanie składek na ZUS osób niepełnosprawnych
                            Pytanie podatnika dot. księgowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, gdzie część wynagrodzenia zatrudnionej osoby, odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne finansuje PFRON, a część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadająca należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy, finansuje budżet państwa.
                            • 04.02.2008Pracujący emeryci nadal będą płacić składki rentowe
                             Interpelacja nr 25 do prezesa Rady Ministrów w sprawie emerytów, którzy płacą składki rentowe, nie otrzymując w zamian świadczeń
                             • 29.01.2008ZUS przekaże zaległe składki do końca roku
                              – Brakujące składki z całą pewnością zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych – deklaruje ZUS. To odpowiedź na doniesienia prasy o tym, że Zakład nie odprowadził składek emerytalnych na konta kobiet, które w latach 1999–2001 pobierały zasiłek macierzyński lub przebywały na urlopie wychowawczym.
                              • 28.01.2008Poradnik ZUS. Jak postępować w sytuacji nienależnego opłacenia składek, czy stwierdzenia powstania nadpłaty na innym tle?
                               W myśl art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy za siebie oraz za zatrudnione osoby.
                               • 25.01.2008Rozliczenie roczne: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
                                Podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki określone w Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe). Podstawą prawną dokonywania odliczeń jest art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                • 24.01.2008PFRON: Zatrudnianie niepełnosprawnych - nowe zasady wsparcia
                                 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o nowych zasadach udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, a także niepełnosprawnym rolnikom i rolnikom zobowiązanym do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za niepełnosprawnych domowników.
                                 • 22.01.2008Broszura informacyjna do załącznika PIT/O
                                  Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.
                                  • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                                   FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym:
                                   • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r
                                    Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                                    • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                                     Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                     • 11.01.2008Pracodawcy: Wcześniejsze emerytury – przyczyna niedoboru w FUS
                                      Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan prognozowany przez ZUS roczny deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sięgający nawet 60 mld zł rocznie to efekt m.in. przedłużenia możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury.
                                      • 10.01.2008Deficytowy FUS
                                       W Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może zabraknąć od 216 do 333,6 mld zł w latach 2009–2013 – wynika z prognozy opracowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Skala deficytu będzie zależała m.in. od stopy bezrobocia, wzrostu wynagrodzeń oraz ściągalności składki.
                                       • 04.01.2008OFE: Zbliża się termin losowania
                                        31 stycznia 2008 r. ZUS po raz kolejny w drodze losowania przydzieli zatrudnionych po raz pierwszy ubezpieczonych do otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Kto nie chce być wylosowany, powinien jak najszybciej sam wybrać fundusz, do którego będą przekazywane jego składki emerytalne.
                                        • 03.01.2008Świadczenia emerytalne i rentowe wypłacane z zagranicy są opodatkowane
                                         Interpelacja nr 8485 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń emerytalnych lub rentowych, wypłacanych rezydentom polskim przez czeskie i słowackie instytucje emerytalno-rentowe
                                         • 02.01.2008Parametry 2008 r.
                                          1 stycznia każdego roku to data, w której wchodzi w życie najwięcej zmian przepisów, zwłaszcza w ustawach podatkowych. Na szczęście, w przeciwieństwie do poprzednich lat, tegoroczne zmiany są dość nieliczne. Poniżej prezentujemy wykaz limitów, kwot granicznych i innych ważnych parametrów obowiązujących w 2008 r.:
                                          • 27.12.2007Renciści-przedsiębiorcy będą opłacać składki na ZUS
                                           1 stycznia 2008 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ubezpieczeniowych dotyczące osób, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy i jednocześnie prowadzą  działalność gospodarczą.
                                           • 20.12.2007Odsetki od ZUS dla klientów OFE
                                            Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat dotyczący nowej wysokości odsetek za zwłokę w przekazywaniu składek do OFE.
                                            • 17.12.2007TK: Składki na KRUS nie zwiększą emerytury z ZUS-u
                                             Rolnicy – renciści, którzy w okresie pobierania renty opłacali składki emerytalne w KRUS, nie mogą liczyć na podwyższenie świadczenia, jeśli przysługuje im ono w ramach powszechnego systemu emerytalnego – orzekł w ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny.
                                             • 14.12.2007Akcja informowania ubezpieczonych o stanie ich indywidualnych kont w ZUS
                                              Trwa akcja informowania ubezpieczonych o stanie ich indywidualnych kont w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Obecny, 2007 rok, jest kolejnym rokiem wysyłki informacji. Jest jednak rokiem szczególnym, bowiem informacja wysyłana do ubezpieczonych w bieżącym roku jest inna niż dotychczasowe. Zawiera znacznie szerszy zakres danych przekazywanych ubezpieczonym - dane o wysokości zwaloryzowanego kapitału początkowego (jeśli został ubezpieczonemu naliczony) oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne.