Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 11.12.2007Zasiłek macierzyński dla kobiet, które urodzą podczas urlopu wychowawczego
  Interpelacja nr 8280 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji kobiet, które w trakcie urlopu wychowawczego rodzą kolejne dziecko
  • 10.12.2007Emerytura w przypadku ubezpieczenia w ZUS i KRUS
   Interpelacja nr 7815 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników
   • 05.12.2007Renta, emerytura i dochody z pracy
    Interpelacja nr 7680 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wypłacania niektórych świadczeń przez ZUS
    • 30.11.2007Dzień Otwarty w ZUS i PFRON
     3 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, we wszystkich oddziałach wojewódzkich ZUS i PFRON zostanie zorganizowany Dzień Otwarty. Niepełnosprawni będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów, a także otrzymać materiały informacyjne na temat świadczeń, jakie mogą uzyskać w Zakładzie i Funduszu.
     • 26.11.2007Obowiązki pracodawców w związku z zatrudnianiem
      Interpelacja nr 6292 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwalczania zjawiska nielegalnego zatrudniania pracowników
      • 16.11.2007PKPP Lewiatan: Górnicy powinni płacić za własne przywileje emerytalne
       Stosowanie zasady, zgodnie z którą 1 rok pracy w zawodzie górniczym zaliczany jest jako 1,5 roku okresu składkowego przy obliczaniu emerytury, powinno wiązać się z odprowadzaniem odpowiednio wyższej składki przez samych zainteresowanych — uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
       • 16.11.2007Pracownicze programy emerytalne i koszt uzyskania w pdop
        Interpelacja nr 9196 do ministra finansów w sprawie niejednolitej interpretacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
        • 15.11.2007Umowa zlecenia w trakcie urlopu wychowawczego i składki na ubezpieczenie społeczne
         Pytanie: Czy zlecenie wykonywane podczas urlopu wychowawczego podlega składkom na ubezpieczenia społeczne?
         • 13.11.2007Zmiany w radzie KRUS
          Z końcem roku upływa trzyletnia kadencja Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, działającej przy KRUS. Do 30 listopada przyjmowane są kandydatury na nowych jej członków.
          • 05.11.2007Gdzie firma ma siedzibę - czyli ubezpieczenie wypadkowe przy umowie zlecenia
           Interpelacja nr 8413 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustalenia siedziby prowadzenia działalności gospodarczej w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
           • 29.10.2007Zatrudnianie pracownika na etacie i 50% koszty uzyskania przychodu
            Stosowanie kosztów uzyskania w wysokości 50% budzi wiele pytań i wątpliwości. Jedną z kwestii jest, kiedy mamy do czynienia z utworem (i kiedy następuje przeniesienie praw) — niektóre wątpliwości wyjaśniamy w tekście „Kiedy koszty w wysokości 50% przy umowie o dzieło”. Pracodawcy zastanawiają się również, czy zatrudniając pracownika na umowę o pracę, mogą stosować 50% koszty uzyskania przychodu, jeżeli praca wykonywana przez pracownika ma charakter twórczy?
            • 29.10.2007Umowa o dzieło z 50 proc. KUP
             Pytanie podatnika dotyczy zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu z tytułu prac wykonywanych w ramach umowy o dzieło, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim.
             • 26.10.2007PO: Ograniczona obniżka składki, większe pensje nauczycieli, emerytury i renty
              Platforma Obywatelska nie chce, by nowy rząd obniżał składkę rentową wszystkim pracownikom, ale tylko tym najmniej zarabiającym. Pieniądze, które dzięki temu pozostaną w państwowej kasie, chce przeznaczyć na wzrost nauczycielskich pensji, realizację podwyżek dla emerytów i rencistów oraz ograniczenie deficytu budżetowego — informuje „Gazeta Wyborcza”.
              • 26.10.2007Pracownicze programy emerytalne
               Pytanie podatnika: 1) Czy składka podstawowa finansowana przez pracodawcę, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, w ramach pracowniczego programu emerytalnego niezależnie od jego formy, stanowi koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? 2) Czy składka podstawowa finansowana przez pracodawcę, o której mowa w pyt. 1 stanowi koszty uzyskania przychodów, w miesiącu jej zarachowania, czy w miesiącu jej przekazania tj. wydatkowania, na rzecz firmy prowadzącej pracowniczy program emerytalny?
               • 25.10.2007Wcześniejsze emerytury dla 60-latków
                ZUS pracuje nad interpretacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który przyznaje prawo do wcześniejszej emerytury 60-letnim mężczyznom z 35-letnim stażem ubezpieczeniowym – donosi „Gazeta Prawna”. Prawdopodobnie już za dwa tygodnie ZUS zacznie przyznawać świadczenia tym, którzy dotychczas nie mogli przejść na emeryturę przed ukończeniem 65 roku życia, mimo spełnienia warunku długiego stażu ubezpieczeniowego.
                • 16.10.2007Rząd zaktualizował program konwergencji
                 Rada Ministrów przyjęła zaktualizowany program konwergencji (spójności gospodarczej), przedłożony przez Ministerstwo Finansów. Dokument zakłada, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych spadnie w 2008 r. poniżej 3 proc. PKB.
                 • 25.09.2007Sposób ustalania kapitału początkowego
                  Interpelacja nr 7700 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu ustalania kapitału początkowego
                  • 21.09.2007Dyskryminacja rencistów pobierających rentę socjalną
                   Interpelacja nr 7778 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących praw i obowiązków rencistów
                   • 05.09.2007ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek we wrześniu, październiku i listopadzie 2007 r.
                    Informacja ZUS z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy we wrześniu, październiku i listopadzie 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.
                    • 05.09.2007RM: Na zmianach w Kodeksie pracy skorzystają rodziny
                     Podczas wczorajszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Najważniejsze propozycje rządu zawarte w tym projekcie, a zmierzające do poprawienia sytuacji rodzin w Polsce, to wydłużenie urlopów macierzyńskich, ułatwienie kobietom godzenia życia zawodowego z rodzinnym, wyższe ulgi podatkowe na dzieci.
                     • 05.09.2007KPP o polityce prorodzinnej
                      Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że niezbędnym elementem skutecznej polityki społecznej jest tworzenie takich instrumentów prawnych, które umożliwiają godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Zdaniem KPP przyjęty wczoraj na Radzie Ministrów rządowy projekt ustawy realizującej program polityki prorodzinnej zawiera w sobie zarówno rozwiązania dobre, jak i, niestety, takie, które trzeba ocenić negatywnie.
                      • 22.08.2007Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od września 2007 r.
                       Znana jest już wysokość wynagrodzeń: wynagrodzenia miesięcznego w II kw. 2007 r. — wynosi 2644,34 zł, oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2007 r. — wyniosło ono 2812,61 zł. Znając te dane, możemy już wyliczyć, jakie minimalne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłacą za wrzesień, październik i listopad br. osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące.
                       • 07.08.2007Zwrot kosztów zleceniobiorcy i składki na ubezpieczenie społeczne
                        Pytanie: Czy od wypłaconych zleceniobiorcy świadczeń z tytułu wyjazdów służbowych (w celu wykonania zlecenia) opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne?
                        • 06.08.2007Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od dochodu uzyskanego za granicą.
                         Pytanie: W maju 2007 r. mój pracodawca oddelegował mnie do pracy do oddziału firmy w Niemczech. Wynagrodzenie za ten okres opodatkowane jest w Niemczech, natomiast składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego płacone są w Polsce do ZUS. Czy składki te będą podlegały odliczeniu od dochodu i podatku zapłaconego w Polsce (do maja byłem zatrudniony w Polsce)?
                         • 03.08.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część VII
                          Dokumentowanie wydatków – ulga na gosposię i zmniejszenie podatku o 1% Pytanie: Podatnik zatrudnił w 2006 r. pomoc domową na podstawie umowy aktywizacyjnej i zatrudnienie to trwa także w 2007 r. Zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie miesięczne. Jak wygląda rozliczenie osoby zatrudniającej i jak dokumentować opłacone składki?
                          • 01.08.2007Infolinia dla klientów ZUS
                           Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydłużył godziny funkcjonowania infolinii dla swoich klientów. Od 1 sierpnia br. infolinia 0 801 400 400 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Został również rozszerzony zakres informacyjny tej infolinii, tak aby dostosować go do potrzeb klientów.
                           • 31.07.2007ZUS przeprowadził kolejne losowanie do OFE
                            131 600 osób otrzymało w drodze losowania przydział do siedmiu otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się 31 lipca w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
                            • 31.07.2007KPP: System zatrudniania osób niepełnosprawnych wciąż wymaga zmian
                             Od 30 lipca br. zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne najważniejszą zmianą jest sposób refundacji składki na ubezpieczenia społeczne. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa jednak, że system zatrudniania osób niepełnosprawnych wciąż wymaga zmian, które będą miały charakter systemowy i zostaną opracowane w konsultacjach i w dialogu z partnerami społecznymi.
                             • 24.07.2007ZRP o przepisach prawnych niekorzystnych dla przedsiębiorców
                              Przewodniczący Sejmowej Komisji Przedsiębiorczości Jacek Piechota przedstawił opinię poszczególnych ministerstw na temat zebranego przez Gazetę Wyborczą zestawu przepisów prawnych, uznanych przez przedsiębiorców za niekorzystne i wymagające pilnej zmiany. Poniżej prezentujemy stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego, będące odpowiedzią na wyjaśnienia resortów:
                              • 20.07.2007Poradnik ZUS. Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych
                               Prezentowany materiał adresowany jest do osób, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty i szukają możliwości ich podwyższenia.
                               • 19.07.2007ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek w lipcu i sierpniu 2007 r.
                                Informacja ZUS z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w lipcu i sierpniu 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                                • 17.07.2007Stanowisko strony pracodawców TK ws. założeń projektu budżetu na 2008
                                 W piątek 13 lipca związki pracodawców zrzeszone w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych ogłosiły swoje stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2008. Pracodawcy, prezentując swoje stanowisko do założeń projektu budżetu państwa na 2008 r., chcą po raz kolejny zwrócić uwagę na potrzebę uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych jako punktu wyjścia do każdej debaty o budżecie państwa. Poniżej prezentujemy pełny tekst dokumentu:
                                 • 16.07.2007KPP: W ciągu minionego roku rząd nie podjął żadnych przełomowych inicjatyw gospodarczych
                                  14 lipca br. minęła pierwsza rocznica powołania gabinetu Jarosława Kaczyńskiego. Konfederacja Pracodawców Polskich dokonała oceny gospodarczych dokonań rządu.
                                  • 10.07.2007Wynagrodzenie chorobowe i składki na ubezpieczenie
                                   Pytanie: Czy od wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia chorobowego opłacamy składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?
                                   • 06.07.2007Prowadzący działalność skorzystają na obniżonej składce dopiero w sierpniu
                                    Zgodnie z art. 1 i 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792) stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe wynosić będzie 6,00 % podstawy wymiaru, przy czym w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wynosi ona 10,00 % podstawy wymiaru. W lipcu składka rentowa dla pracownika obniży się o 3 pkt proc. Zamiast 6,5 proc. wyniesie 3,5 proc.
                                    • 04.07.2007Zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
                                     W dniu 15 czerwca 2007 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 115, poz. 792. Nowelizuje ona m.in. ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) oraz ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2007 r.
                                     • 03.07.2007Program reform według PKPP Lewiatan
                                      Kataster, opodatkowanie najbogatszych, podwyżki CIT - trwa festiwal pomysłów rządu na dodatkowe pieniądze dla służby zdrowia. Podwyżek płac domagają się kolejne grupy społeczne. Tymczasem koalicja rządowa już wcześniej wydała wiele z efektów wzrostu gospodarczego. Taka polityka staje się zagrożeniem dla szans rozwojowych Polski. Wyjściem jest szybkie porozumienie rządu, pracodawców i związkowców w sprawie systemowych reform gospodarczych i społecznych. PKPP Lewiatan poddaje taki program pod dyskusję.