Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 25.01.2011Rządowy projekt zmian w OFE ogłoszony
  Przesunięcie części składki emerytalnej do ZUS, z zachowaniem integralności II filara, zmiana limitów inwestycyjnych i polityki inwestycyjnej OFE oraz wprowadzenie zachęt dla dodatkowego oszczędzania na emeryturę – to proponowane przez rząd założenia zmian w systemie Otwartych Funduszy Emerytalnych, które przedstawił szef doradców premiera Michał Boni. Minister przypomniał, że zmiany w systemie otwartych funduszy emerytalnych są niezbędne, gdyż wzrósł deficyt sektora finansów publicznych.  
  • 24.01.2011PTE ruszyły z kampanią „obronemeryture.pl”
   Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych i Business Centrę Club uruchomiły kampanię społeczną, której celem jest uświadomienie 15 milionom ubezpieczonym konsekwencji planowanych przez rząd zmian w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych: niebezpieczeństwa niższej emerytury, uzależnienia jej wypłacania od decyzji polityków i braku dziedziczenia odkładanych na starość pieniędzy. To odpowiedź na planowane ograniczenie środków przekazywanych na indywidualne rachunki emerytalne Polaków w OFE i zasilenie nimi budżetu ZUS.  
   • 20.01.2011Wyższa składka zdrowotna dla właścicieli firm
    Znamy już wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jaka będzie obowiązywała w tym roku dla osób prowadzących działalność oraz dla osób z nimi współpracujących. Wczoraj Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2010 r., na podstawie którego obliczamy podstawę wymiaru składki zdrowotnej obowiązującej w 2011 roku. Wynagrodzenie to wyniosło 3 605,74 zł. Zatem, podstawę ubezpieczenia zdrowotnego stanowi kwota nie niższa niż 2 704,31 zł (czyli 75 % ww. wynagrodzenia), natomiast miesięczna składka zdrowotna obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. nie może być niższa od kwoty 243,39 zł (tj. 9% podstawy). Jest ona wyższa od kwoty składki obowiązującej w 2010 r. o ponad 10 zł.
    • 18.01.2011Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2010 rok
     Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
     • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
      MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
      • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
       Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
       • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
        FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
        • 17.01.2011Nadmiar regulacji prawnych szkodzi przedsiębiorcom
         Interpelacja nr 19701 do ministra finansów w sprawie reformy finansów publicznych
         • 10.01.2011Zmiany w OFE: Składki odebrane funduszom sfinansują bieżące świadczenia
          Zdaniem prof. Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty Business Centre Club, wymuszone ustawą przesunięcie części składki z OFE do ZUS należy interpretować jako swego rodzaju pożyczkę udzieloną ZUS-owi, czyli państwu, przez opłacających składki na sfinansowanie bieżących emerytur i rent. Tzw. reforma OFE jest więc grą podatnika z emerytem i rządzących teraz z rządzącymi w przyszłości.  
          • 07.01.2011Ustawa żłobkowa została przyjęta przez Sejm
           W środę, 5 grudnia 2010 r. Sejm przyjął tzw. ustawę żłobkową, która dotyczy opieki nad dziećmi do lat 3. Ma ona na celu zapewnienie dostępu do różnorodnych form opieki na najmłodszymi dziećmi. Według nowej ustawy,opiekę sprawować będzie mógł żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun oraz niania. W przypadku utworzenia żłobka przez pracodawcę poniesione koszty stworzenia i funkcjonowania (w części nie finansowanej przez pracowników) będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
           • 04.01.2011ZUS: Jesteśmy przygotowani do zmiany zasad podziału składki emerytalnej
            Otrzymaliśmy od Rzecznika Prasowego ZUS informację dotyczącą przygotowania tej instytucji do proponowanej przez rząd zmiany zasad podziału składki emerytalnej. Kwestia ta interesuje (i często bulwersuje) praktycznie wszystkich przyszłych emerytów. Oto tekst tej informacji:
            • 04.01.2011PKPP Lewiatan o liście Boniego w sprawie OFE
             Postulat podwyżki składki rentowej, wysunięty przez Michała Boniego, nie jest dobrym pomysłem – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, która odniosła się w ten sposób do opublikowanego wczoraj otwartego listu szefa doradców premiera do twórców, zwolenników i przeciwników reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych. Według ekspertów Lewiatana, konieczne jest poważniejsze podejście rządu do trudnej sytuacji finansów państwa.
             • 04.01.2011Kiedy PIT za 2010 rok wypełnia pracodawca?
              Osoby, które uzyskują przychody głównie z pracy, mogą skorzystać z możliwości rozliczenia swoich dochodów za rok 2010 przez pracodawcę. Jeśli spełniają warunki określone w ustawie, wystarczy, że złożą pracodawcy przed 10 stycznia 2011 r. oświadczenie na formularzu PIT-12 (oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego) – a wtedy PIT za rok 2010 wypełni i złoży w urzędzie skarbowym płatnik zaliczek na podatek, czyli pracodawca.
              • 03.01.2011Składka na ubezpieczenie społeczne – 2010/2011
               Osoby prowadzące działalność gospodarczą w styczniu 2011 roku zapłacą jeszcze składki ustalone na podstawie zeszłorocznych parametrów. Przypomnijmy, że składka ma ubezpieczenie społeczne dla osób nie korzystających z ulgi dla rozpoczynających działalność wyniesie 559,49 zł (zawiera dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) lub 513,24 zł (bez ubezpieczenia chorobowego), składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 233,32 zł, a składka na Fundusz Pracy 46,25 zł.
               • 03.01.2011Rząd powinien zmniejszać wydatki, a nie sięgać do pieniędzy z OFE
                Rząd powinien zmniejszać wydatki, a nie sięgać do pieniędzy inwestowanych w Otwarte Fundusze Emerytalne. Rządzący uwalniają się w ten sposób od obowiązku przeprowadzenia prawdziwej reformy finansów państwa – tak odnosi się Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wobec decyzji rządu Tuska o obniżeniu składek do OFE z 7,3 do 2,3%.
                • 31.12.2010Podatek VAT 2011: Zestawienie zwolnień i stawek obniżonych podatku VAT stosowanych od 1 stycznia 2011 r.
                 Zmiany w ustawie o podatku VAT, nowe rozporządzenie wykonawcze, przepisy przejściowe – prawie wszystkie przepisy ukazały się w ostatnich dniach starego roku. Konieczność stosowania ujednoliconych i nowych przepisów powoduje, że stawki VAT 2011 są dla wielu podatników trudne do określenia. Przygotowaliśmy zestawienie stawek podatku VAT, które będą obowiązywały już od jutra. Jednocześnie prezentujemy nowe rozporządzenie wykonawcze VAT oraz ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług.
                 • 31.12.2010Emerytury: OFE ocalone, ale uboższe
                  Od 1 kwietnia 2011 roku do otwartych funduszy emerytalnych popłynie mniej gotówki niż dotychczas – zdecydował rząd na czwartkowym, ostatnim w 2010 roku posiedzeniu. To koniec wielomiesięcznych sporów w łonie rządu o los reformy emerytalnej sprzed 11 lat. I – jak twierdzi część ekspertów – początek prawdziwych problemów z systemem emerytalnym.
                  • 27.12.2010Pracodawcy nie boją się kar
                   Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika
                   • 22.12.2010Podsumowanie roku 2010 według Krajowej Izby Gospodarczej
                    Umiejętność dostosowania się przedsiębiorców do sytuacji rynkowej oraz – w ograniczonym zakresie – działania rządu pozwoliły wzmocnić trend wzrostowy PKB – uważa Krajowa Izba Gospodarcza podsumowując rok 2010 w polskiej gospodarce. Pozytywne tendencje w polskiej gospodarce wynikały z podjętych przez przedsiębiorców w okresie światowego kryzysu finansowego działań reorganizacyjnych, które w mniejszym stopniu objęły redukcje zatrudnienia, a w większym efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami i poszukiwanie nisz rynkowych. W efekcie mięliśmy do czynienia z nieznacznym spadkiem poziomu bezrobocia i dalszym znaczącym ograniczeniem wzrostu płac – ocenia KIG.
                    • 17.12.2010Komu przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?
                     Dla niektórych przychodów ustawodawca dopuścił możliwość ustalania kosztów zryczałtowanych. W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami zastosowanie mogą mieć 50%  koszty uzyskania przychodu.
                     • 10.12.2010Reforma emerytalna: Minister krytykuje, przedsiębiorcy bronią
                      – Reforma emerytalna z 1999 roku była obarczona „grzechem kłamstwa” – powiedziała minister pracy Jolanta Fedak podczas posiedzenia prezydium Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych. Tę opinię skrytykowała PKPP Lewiatan, której zdaniem reforma sprzed 11 lat była konieczna, aby uratować system emerytalny przed „bankructwem”, czym groziło utrzymywanie nierównowagi między wpływami ze składek a wydatkami na emerytury starzejącego się społeczeństwa.  
                      • 08.12.2010ZUS już nie ukarze za błędy w dokumentach
                       23 listopada br. został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Celem tego projektu jest rezygnacja z karania płatników składek, którzy popełnili błąd w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W opinii projektodawców dodatkowe opłaty są zbędnym obciążeniem zarówno dla płatników składek, jak i dla ZUS, a koszty związane z wymierzeniem tej opłaty są wielokrotnie wyższe niż wpływy do systemu ubezpieczeń społecznych. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2011 r.
                       • 08.12.2010OFE zasilane akcjami specjalnego funduszu majątkowego?
                        Akcje funduszu majątkowego gwarantowanego przez Skarb Państwa mogłyby częściowo zastąpić gotówkę przekazywaną obecnie do otwartych funduszy emerytalnych w ramach składki na drugi filar – proponuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zdaniem organizacji, takie rozwiązanie pozwoliłoby bezboleśnie obniżyć o kilkanaście miliardów złotych rocznie zapotrzebowanie pożyczkowe Polski, zmniejszyć wielkość bieżącego deficytu budżetowego i tempo przyrostu długu publicznego.  
                        • 02.12.2010OFE: Obniżenie składki, transfery w formie obligacji emerytalnych
                         Kolejny pomysł rządu na ratowanie budżetu państwa kosztem emerytów – tak Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ocenia najnowsze pomysły dotyczące zmiany zasad finansowania kosztów zreformowanego systemu emerytalnego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rząd rozważa ograniczenie wysokości składki przypadającej otwartym funduszom emerytalnym z 7,3 do 5 proc., a także przekazywanie tych środków nie w postaci gotówki, ale w formie specjalnych obligacji emerytalnych.  
                         • 30.11.2010Zasiłki przy łączeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego ze świadczeniem pracy na część etatu
                          Składając wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownica (lub pracownik) może podjąć decyzję o świadczeniu w trakcie tego urlopu pracy u dotychczasowego pracodawcy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Taka sytuacja wiąże się ze zmianą zarówno jej wynagrodzenia stałego, jak również wysokości przysługujących składników zmiennych, a tym samym świadczeń ustalanych na podstawie tych wielkości. Ma również wpływ na kwestie zasiłkowe - dana osoba otrzymuje zasiłek macierzyński za urlop dodatkowy oraz wynagrodzenie za świadczoną pracę.
                          • 26.11.2010Mniej świadczeniobiorców, wyższe świadczenia
                           W październiku tego roku, w porównaniu z tym samym miesiącem 2009, ubyło osób pobierających emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych: ich liczba spadła do 7 mln 832,1, czyli o 0,8 proc. - podał GUS. Przeciętne świadczenie wzrosło natomiast o 6,3 proc., osiągają wartość 1665,79 zł. W analogicznym okresie liczba osób pobierających emerytury i renty z KRUS zmalała o 3,6 proc. do 1 mln 358,3 tys.  
                           • 25.11.2010Zniknie karna opłata za błędy w dokumentach przekazywanych ZUS?
                            Grupa posłów chce zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, która sprawi, że ZUS przestanie wymierzać płatnikom składek tzw. dodatkową opłatę za błędnie wypełnione formularze.
                            • 24.11.2010Zwrot składek z OFE do ZUS
                             W związku ze zgłaszanymi zapytaniami ubezpieczonych - członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) dotyczącymi zwrotów pojedynczych składek z ich rachunków OFE, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Ubezpieczeń i Składek wyjaśnia:
                             • 22.11.2010Zwrot kosztów odwołania z urlopu
                              Pytanie: W związku z zaplanowanym w sierpniu urlopem wykupiłem dla siebie i rodziny trzytygodniowe wczasy w Kołobrzegu. Po przyjeździe do pensjonatu w dniu 1 sierpnia opłaciłem cały pobyt, wlaściciel wystawił mi fakturę. W dniu 7 sierpnia odebrałem telefon od dyrektora z informacją, że w związku z nagłym wypadkiem odwołuje mnie z urlopu i mam się stawić do pracy 10 sierpnia. Żona z dziećmi zostały na wczasach a ja wróciłem do pracy. Pracodawca, na podstawie faktury zwrócił mi wydatek poniesiony na niewykorzystaną część urlopu. Czy zwrot ten jest wolny od podatku?
                              • 18.11.2010OFE na celowniku. Polacy wrócą jednak do ZUS?
                               Minister pracy krytykuje projekt zmian w OFE przygotowany przez zespół Michała Boniego. Wszystko wskazuje na to, że w sprawie składek odprowadzanych przez miliony ubezpieczonych do otwartych funduszy emerytalnych w rządzie dojdzie do prawdziwej batalii.
                               • 15.11.2010Obowiązki wobec ZUS
                                Informacja ZUS dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
                                • 09.11.2010Koszty leczenia w delegacji zagranicznej
                                 Pracodawca zlecając pracownikowi zagraniczny wyjazd służbowy liczyć się musi z ryzykiem poniesienia dodatkowego - niekiedy znacznego - kosztu związanego z leczeniem pracownika za granicą. Uchronić od tego może zakup ubezpieczenia dla pracownika, niestety o ile poniesione przez pracodawcę (zwrócone pracownikowi) koszty leczenia podlegają zwolnieniu podatkowo-ubezpieczeniowemu jako niezbędny wydatek wskazany w przepisach dotyczących rozliczania delegacji, o tyle składka za ubezpieczenie zwolnieniu takiemu podlegać, co do zasady, nie będzie.
                                 • 03.11.2010Lewiatan ma nowe propozycje zmian w OFE
                                  Przygotowany przez ekspertów zespołu ministra M. Boniego projekt zmian w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych przewiduje obniżkę opłat i prowizji od składek oraz nowe typy funduszy.
                                  • 28.10.2010Średnia emerytura wzrosła o niewiele ponad 3 proc.">Średnia emerytura wzrosła o niewiele ponad 3 proc.
                                   Przeciętna miesięczna realna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych we wrześniu br. była o 3,1 proc. większa niż przed rokiem, a w okresie dziewięciu miesięcy tego roku zwiększyła się o 3,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. W przypadku emerytur i rent z KRUS wzrost w ujęciu rocznym wyniósł 1,3 proc.
                                   • 27.10.2010ZUS kwestionuje umowy o pracę nakładczą
                                    Interpelacja nr 17949 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie postępowania ZUS wobec przedsiębiorców wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę nakładczą
                                    • 25.10.201076 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
                                     Scalenie – na mocy decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego – pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych dało 24 października 1934 r. początek Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Po 76 latach od powstania instytucji z usług ZUS korzysta około 24 mln klientów, co stawia Zakład w czołówce największych instytucji finansowych w Polsce. Środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których dysponentem jest ZUS, stanowią blisko połowę zasobów pieniężnych państwa.
                                     • 21.10.2010Sędzia zawodów sportowych to nie przedsiębiorca
                                      Interpelacja nr 17705 do ministra finansów w sprawie kwalifikacji przychodów osiąganych przez sędziów sportowych
                                      • 08.10.2010BCC: Zmiany w transferach społecznych pomogłyby ograniczyć wydatki budżetu
                                       Wymierne oszczędności budżetowe bez stwarzania zagrożeń dla osób najuboższych – takie, zdaniem Business Centre Club, mogłyby być efekty przebudowy polskiego systemu transferów społecznych polegającej na zwiększeniu składki rentowej kosztem odpisu na Fundusz Pracy, likwidacji przywilejów emerytalnych oraz wprowadzeniu obowiązkowych oświadczeń o nieposiadaniu zbywalnego majątku dla osób starających się o zasiłek z pomocy społecznej.
                                       • 06.10.2010Staż w KRUS nie zawsze pozwoli zwiększyć świadczenie z ZUS
                                        Trybunał Konstytucyjny ogłosił 5 października 2010 r., że przepis ograniczający możliwość zwiększenia emerytury lub renty z FUS dzięki okresowi opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, jest zgodny z ustawą zasadniczą. Orzeczenie dotyczy tzw. osób dwuzawodowych, które w czasie aktywności zawodowej były - równocześnie albo w równych sekwencjach - i pracownikami zatrudnionymi poza rolnictwem, i rolnikami prowadzącymi własne gospodarstwa.
                                        • 30.09.2010Składki do OFE na razie nie powiększą polskiego długu
                                         Polska i inne kraje, które mają systemy emerytur kapitałowych, będą mogły odliczać od długu i deficytu sektora finansów publicznych pieniądze przekazywane z budżetu do systemu emerytalnego – zaproponowała Komisja Europejska. – To nie rozwiąże naszych problemów z narastającym długiem. Nie zwalnia nas też z reformy finansów publicznych – ostrzega Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.
                                         • 27.09.2010Przeciętna emerytura wyraźnie wyższa niż przed rokiem
                                          Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w sierpniu tego roku była o 6,4 proc. większa niż przed rokiem i wyniosła 1656,27 zł – podał GUS. W okresie styczeń-sierpień br. ukształtowała się ona na poziomie 1631,62 zł, tj. wzrosła o 6,6 proc. Świadczenia rolników były o blisko 2 pkt proc. niższe.
                                          • 23.09.2010Budżet 2011: Lewiatan proponuje 8,1 mld zł dodatkowych oszczędności
                                           Finanse publiczne należy równoważyć poprzez ograniczanie wydatków, poszerzenie bazy podatkowej i ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej, a nie przez podnoszenie podatków - przekonuje PKPP Lewiatan. Organizacja przygotowała propozycje równoważenia budżetu państwa w latach 2011-2012 oraz w dłuższej perspektywie do roku 2020. – Dzięki nim będzie można już w przyszłym roku dodatkowo zaoszczędzić ponad 8 mld zł, a za dziesięć lat przeszło 34 mld zł.  Rząd mógłby wtedy zrezygnować z planowanej podwyżki VAT, która ma przynieść 5 mld zł. To nasza oferta. Mam nadzieję, że nie zostanie odrzucona – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji.
                                           • 23.09.2010Przedsiębiorca nie może zatrudnić współmałżonka na prawach pracownika
                                            Interpelacja nr 17737 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudnienia współmałżonka przez prowadzącego działalność gospodarczą
                                            • 16.09.2010BCC: Polska powinna nalegać na monitorowanie ukrytego długu w UE
                                             Polskiemu rządowi powinno zależeć na tym, aby wszystkie kraje Unii Europejskiej pokazywały dług ukryty, czyli ich dług wobec przyszłych emerytów – przekonuje Business Centre Club. W przyszłości, dzięki reformie emerytalnej i stworzeniu II filara, polski dług ukryty będzie wyglądał lepiej na tle pozostałych państw UE. Taka informacja pozwoli też realnie spojrzeć na zagrożenia i monitorować stan poszczególnych gospodarek europejskich.
                                             • 15.09.2010Niższe składki ZUS nie dla każdego początkującego przedsiębiorcy
                                              Interpelacja nr 17399 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zmierzających do poszerzenia kręgu przedsiębiorców uprawnionych do opłacania niższej składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                                              • 02.09.201011 lat OFE – polemika ekonomistów
                                               Reforma emerytalna nie przyniosła Polakom korzyści, a jedynym jej beneficjentem są otwarte fundusze emerytalne, które same zarabiają, ale nie przynoszą zarobku ubezpieczonym – uważa Robert Gwiazdowski, prawnik i ekonomista z Centrum Adama Smitha. Jego zdaniem, wartość oszczędności gromadzonych w OFE wzrosła mniej niż wyniosła w tym okresie inflacja, a do tego ZUS zapłacił 3 mld zł za „system komputerowy potrzebny na utrzymanie OFE”. Z twierdzeniami tymi polemizuje Jeremi Mordasewicz, ekspert PKPP Lewiatan i członek rady nadzorczej ZUS.
                                               • 27.08.2010BCC: Dziurę w ZUS mogą załatać tylko reformy
                                                Kolejne działania rządu dowodzą, że sytuacja finansów publicznych staje się coraz trudniejsza do opanowania. To efekt braku reform, szczególnie w systemie emerytalnym – ocenia Business Centre Club. Przedsiębiorcy odnieśli się w ten sposób do decyzji rządu o przesunięciu 7,5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz spotkania premiera z prezesami OFE poświęcone działalności towarzystw emerytalnych i gospodarowania przez nie środkami przyszłych emerytów.
                                                • 27.08.2010Pracodawcy RP: Zmiany w łączeniu pracy z emeryturą to szkodliwy pomysł
                                                 Propozycja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, która ma uniemożliwić łączenie aktywności zawodowej z pobieraniem emerytury, ograniczy wpływy do FUS, być może nieznacznie zmniejszy bezrobocie, ale kosztem pozbawienia pracy osób w wieku emerytalnym – uważają Pracodawcy RP. Poza tym – zdaniem organizacji – rozwiązanie to zwiększy ilość obowiązków administracyjnych nałożonych na pracodawców.
                                                 • 26.08.2010Branżowy projekt założeń nowelizacji ustawy o OFE
                                                  Podczas spotkania premiera Donalda Tuska z przedstawicielami funduszy emerytalnych PKPP Lewiatan przedstawiła projekt założeń nowelizacji ustawy o OFE uzgodniony z Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych. Przewiduje on podjęcie działań, które mają poprawić efektywność funkcjonowania funduszy i zwiększyć zyski wypracowywane przez OFE dla ubezpieczonych. Lewiatan wielokrotnie krytykował zmiany w OFE proponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, czyli m.in. zmniejszenie z 37 proc. do 15 proc. części składki emerytalnej przekazywanej do OFE i zwiększenie z 63 proc. do 85 proc. części składki przekazywanej do ZUS.
                                                  • 25.08.2010Pracodawcy RP: Środki zgromadzone w FRD nie powinny trafić do FUS
                                                   Pracodawcy RP protestują przeciwko wykorzystaniu już w tym roku środków z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Organizacja przypomina, że zgodnie z ustawą systemie ubezpieczeń społecznych pieniądze odkładane w FRD powinny zapewnić wypłacalność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie poważnych problemów demograficznych. Chodzi o sytuację, kiedy wzrosną obciążenia budżetu związane z przekazywaniem środków do funduszy emerytalnych, wyraźnie spadnie liczba osób płacących składki i zwiększy się liczba osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 22 ] . [ 23 ] . [ 24 ] . [ 25 ] . [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] ... [ 36 ] następna strona »