Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 26.10.2015Podatki 2015: KE wzywa Polskę do zmiany przepisów ws. opodatkowania IKZE
  Polska musi zaprzestać dyskryminującego traktowania pod względem podatkowym składek emerytalnych wpłacanych na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) - twierdzi Komisja Europejska. Bruksela wezwała polski rząd do zmiany obecnych regulacji.
  • 23.10.2015Podatki 2015: KE wzywa Polskę do zmiany przepisów ws. opodatkowania IKZE
   Polska musi zaprzestać dyskryminującego traktowania pod względem podatkowym składek emerytalnych wpłacanych na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – twierdzi Komisja Europejska. Bruksela wezwała polski rząd do zmiany obecnych regulacji.
   • 21.10.2015Nocleg współfinansowany przez pracodawcę a składki ZUS pracownika
    Wartość świadczenia z tytułu udostępnienia pracownikom miejsca noclegowego lub hotelu po cenie niższej niż cena rynkowa nie jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a zatem należy ją uwzględnić w podstawie wymiaru składek na te ubezpieczenia. Wartość noclegu będzie podlegać uwzględnieniu także w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne - wyjaśnił ZUS.
    • 08.10.2015Ile tak naprawdę jest umów cywilnoprawnych?
     Interpelacja nr 34470 w sprawie skali zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych.
     • 30.09.2015Ustalenie dochodu (straty) z działalności prowadzonej indywidualnie oraz w formie spółki cywilnej
      W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w różnych formach (np. indywidualnie, w formie spółki cywilnej), do ustalenia dochodu z tego źródła przychodów należy zsumować przychody oraz koszty ich uzyskania. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują dodawania (odejmowania) dochodu (straty) ustalonej odrębnie z poszczególnych form prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
      • 28.09.2015Ubezpieczenie społeczne rolników. Prezydent podpisał ważną nowelę
       Zakres podmiotowy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zostanie poszerzony m.in. o byłych rolników i domowników, którzy nabyli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego – wynika z ustawy, którą w ubiegłym tygodniu podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowela wejdzie w życie z początkiem października. 
       • 25.09.2015Uchwała NSA. Nagrody i premie z zysku mogą być kosztem
        W świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nagrody i premie wypłacone pracownikom przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tego podatnika - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
        • 24.09.2015Zmiany w zasiłku macierzyńskim dla matek-przedsiębiorców. Będzie dłuższe vacatio legis?
         Interpelacja nr 34210 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
         • 24.09.2015Sprzedaż szablonów stron internetowych a podatek dochodowy
          Pytanie podatnika: Do jakiego źródła należy zaliczyć planowane uzyskiwanie przychodów? Czy Wnioskodawca zmuszony będzie do samodzielnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy? Czy Wnioskodawcy przysługują zryczałtowane 50% koszty? Który moment należy uznać za uzyskanie przychodu – moment naliczenia prowizji, czy wypłaty na konto bankowe?
          • 23.09.2015Zmiany w zasiłku macierzyńskim dla matek-przedsiębiorców. Będzie dłuższe vacatio legis?
           Interpelacja nr 34210 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
           • 15.09.2015Zmiany w przepisach 2016: ZUS od umów cywilnoprawnych i nowe zasady zawierania umów na czas określony
            Interpelacja nr 34251 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie objęcia obowiązkową składką ZUS umów cywilnoprawnych
            • 14.09.2015Składki ZUS przedsiębiorców w 2016 r.
             Od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z projektem rozporządzenia z 10 września br., ma wynieść w przyszłym roku 1850 zł (w tym roku jest to 1750 zł), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, który został wstępnie przyjęty w miniony poniedziałek, 7 września, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2016 r. wyniesie 4055 zł (w 2015 r. - 3959 zł).
             • 11.09.2015Obliczenie zaliczki na PIT od umowy zlecenia
              Pytanie podatnika: Czy prawidłowym jest zastosowanie podatku bez pomniejszania 20% kosztów od kwoty 50 zł miesięcznie i wyliczenie podatku od kwoty 50 zł w wysokości 18% co daje kwotę zryczałtowanego podatku 9 zł, który jest płacony przez Spółkę do Urzędu Skarbowego w PIT- 8AR?
              • 11.09.2015Ubezpieczenie społeczne rolników - składki na IV kwartał
               W IV kwartale br. składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników wyniesie 42 zł za każdą podlegającą temu ubezpieczeniu osobą – poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
               • 10.09.2015Obliczenie zaliczki na PIT od umowy zlecenia
                Pytanie podatnika: Czy prawidłowym jest zastosowanie podatku bez pomniejszania 20% kosztów od kwoty 50 zł miesięcznie i wyliczenie podatku od kwoty 50 zł w wysokości 18% co daje kwotę zryczałtowanego podatku 9 zł, który jest płacony przez Spółkę do Urzędu Skarbowego w PIT- 8AR?
                • 07.09.2015Opodatkowanie najmu prywatnego
                 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odrębne źródło przychodów: najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą
                 • 07.09.2015Składki ZUS. Zniesienie górnego limitu zwiększy szarą strefę?
                  Pomysły zakładające zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są szkodliwe, a ich wprowadzenie w życie naruszyłoby zasadę proporcjonalności emerytury do wielkości wpłaconych składek – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak oceniają, w efekcie doszłoby też do wzrostu tzw. szarej strefy.
                  • 04.09.2015Składki ZUS. Zniesienie górnego limitu zwiększy szarą strefę?
                   Pomysły zakładające zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są szkodliwe, a ich wprowadzenie w życie naruszyłoby zasadę proporcjonalności emerytury do wielkości wpłaconych składek – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak oceniają, w efekcie doszłoby też do wzrostu tzw. szarej strefy.
                   • 04.09.2015Okres służby wojskowej w stażu emerytalnym
                    Zapytanie nr 8353 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie włączenia zasadniczej służby wojskowej do okresu składkowego ZUS
                    • 04.09.2015Skutki w PIT otrzymania zwrotu nadpłaconych składek zdrowotnych
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w wyniku wniosku z 20 lutego 2015 r. złożonego do ZUS o ponowne przeliczenie konta płatnika na podstawie korekty załączonych dokumentów, otrzymała zwrot nadpłaconego ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie są dalsze powinności podatkowe i formalne Wnioskodawczyni?
                     • 27.08.2015Czy zwrot z IKZE podlega PIT?
                      Pytanie podatnika: Czy wartość składek podstawowych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym podlega opodatkowaniu po zwrocie z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego?
                      • 21.08.2015Dochód i strata a PIT. Jak rozliczyć różne źródła przychodów?
                       Pytanie podatnika: Czy można rozliczyć w danym miesiącu dochód jednej firmy ze stratą w drugiej firmie i od różnicy wyliczyć należną zaliczkę na podatek dochodowy?
                       • 18.08.2015Czy koszty uzyskania przychodów pracownika można podwyższyć?
                        Pytanie podatnika: Czy do przychodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynikać będzie z czasu pracy dokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy, można będzie zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie będzie wykazywał kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej?
                        • 12.08.2015Składki ZUS przy działalności gospodarczej i umowie o pracę
                         Interpelacja nr 33461 w sprawie opłacania składki ZUS w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym zatrudnieniu na umowę o pracę.
                         • 11.08.2015Jakie należności można potrącić z emerytury lub renty?
                          W myśl art. 84 ustawy z 13 grudnia 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 121) osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.
                          • 11.08.2015Czy będzie nowa ulga w składkach ZUS?
                           Interpelacja nr 33423 w sprawie ulgi w składkach ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą w małych miejscowościach, nie osiągając dochodu.
                           • 06.08.2015Ulga prorodzinna dla dorosłego, niepełnosprawnego dziecka
                            Pytanie podatnika: Czy z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice niepełnosprawnego, dorosłego dziecka, gdy otrzymuje ono rentę?
                            • 03.08.2015ZUS. Rozłożenie należności na raty
                             Rozłożenie należności z tytułu składek na raty polega na możliwości uregulowania tych należności w dłuższym okresie czasu, określonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji.
                             • 31.07.2015Emerytura częściowa a wysokość świadczenia po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego
                              Ubezpieczony (mężczyzna) urodzony 15 stycznia 1950 r. ukończy 15 września 2015 r. powszechny wiek emerytalny wynoszący 65 lat i 9 miesięcy. Dotychczas udowodnił 40-letni staż składkowy i nieskładkowy. Należy do otwartego funduszu emerytalnego. Kiedy powinien złożyć wniosek o emeryturę częściową oraz jakie warunki musi spełnić, aby ją otrzymać?
                              • 24.07.2015Kto i kiedy może wycofać wniosek o emeryturę? Pracownik czy zakład pracy?
                               W myśl przepisu art. 116 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 748), zwanej dalej ustawą emerytalną, postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej.
                               • 13.07.2015Ustalenie kapitału początkowego. Obowiązki pracodawcy
                                Kapitał początkowy ustalany jest dla każdego ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 r., który przed dniem wejścia w życie ustawy opłacał składkę na ubezpieczenie społeczne bądź za którego składkę opłacał płatnik składek. Ponadto kapitał początkowy ustalany jest dla tych spośród ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r., którzy zachowują możliwość skorzystania z przyznania emerytury na zasadach podobnych do dotychczasowych.
                                • 10.07.2015Ustalenie kapitału początkowego. Obowiązki pracodawcy
                                 Kapitał początkowy ustalany jest dla każdego ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 r., który przed dniem wejścia w życie ustawy opłacał składkę na ubezpieczenie społeczne bądź za którego składkę opłacał płatnik składek. Ponadto kapitał początkowy ustalany jest dla tych spośród ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r., którzy zachowują możliwość skorzystania z przyznania emerytury na zasadach podobnych do dotychczasowych.
                                 • 06.07.2015FOR proponuje opodatkowanie umów według nowych zasad
                                  Polski system należy zmienić tak, aby ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych i równocześnie zminimalizować ryzyko spadku popytu na legalną pracę wśród osób, których zatrudnienie jest wrażliwe na wysokość kosztów pracy – twierdzą eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.
                                  • 29.06.2015Kiedy można podwyższyć emeryturę?
                                   W myśl art. 87 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), w przypadku gdy emerytura przysługująca z FUS, obliczona według nowych zasad, łącznie z okresową emeryturą kapitałową albo dożywotnią emeryturą kapitałową, jest niższa od emerytury najniższej, emeryturę przysługującą z FUS, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem za okresy opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony osiągnął podwyższony wiek emerytalny oraz udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze wynoszącym co najmniej 20 lat w przypadku kobiety i 25 lat w przypadku mężczyzny.
                                   • 26.06.2015Kiedy można podwyższyć emeryturę?
                                    W myśl art. 87 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), w przypadku gdy emerytura przysługująca z FUS, obliczona według nowych zasad, łącznie z okresową emeryturą kapitałową albo dożywotnią emeryturą kapitałową, jest niższa od emerytury najniższej, emeryturę przysługującą z FUS, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem za okresy opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony osiągnął podwyższony wiek emerytalny oraz udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze wynoszącym co najmniej 20 lat w przypadku kobiety i 25 lat w przypadku mężczyzny.
                                    • 25.06.2015Podwyższone koszty autorskie przy umowie o dzieło
                                     Pytanie podatnika: Czy przy wystawianiu rachunku do umowy o dzieło Wnioskodawca może zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%, o jakich mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymanego za wykonanie dzieła, będącego przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
                                     • 23.06.2015Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
                                      Interpelacja nr 32918 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany przepisów prawnych, które uniemożliwiają zaliczenie stażu odbywanego przez bezrobotnych do doświadczenia zawodowego
                                      • 18.06.2015Emerytury i renty: Gdzie szukać dokumentacji pracowniczej byłego zakładu pracy?
                                       W myśl art. 125a ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, pracodawca jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.
                                       • 17.06.2015Emerytury i renty: Gdzie szukać dokumentacji pracowniczej byłego zakładu pracy?
                                        W myśl art. 125a ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, pracodawca jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.
                                        • 02.06.2015Dotacje z PFRON – zmiany ws. składek na ubezpieczenie społeczne
                                         Małe opóźnienia w płaceniu składek nie będą już pozbawiać niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – wynika z nowelizacji, która weszła w życie z początkiem czerwca.
                                         • 25.05.2015Składki ZUS: Kurs prawa jazdy sfinansowany przez pracodawcę
                                          Wartość sfinansowanego przez pracodawcę kursu prawa jazdy, który wpłynie na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników niezbędnych do wykonywania nowopowierzonych obowiązków jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Wyłączenie, przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będzie miało zastosowanie również do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne - wyjaśnił ZUS.
                                          • 22.05.2015Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
                                           Wkrótce rozpocznie się sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin może być udzielone nie tylko ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale również z innego źródła, np. ze środków obrotowych przedsiębiorstwa. W zależności od tego, skąd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysokość oraz tego, czy dotyczy dorosłych czy też dzieci lub młodzieży - różne będą skutki podatkowo-składkowe udzielonego wsparcia.
                                           • 22.05.2015Składki ZUS: Kurs prawa jazdy sfinansowany przez pracodawcę
                                            Wartość sfinansowanego przez pracodawcę kursu prawa jazdy, który wpłynie na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników niezbędnych do wykonywania nowopowierzonych obowiązków jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Wyłączenie, przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będzie miało zastosowanie również do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne - wyjaśnił ZUS.
                                            • 14.05.2015Wynagrodzenie stażysty a składki na Fundusz Pracy
                                             Tezy: 1. Stażysta uzyskujący stypendium w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, stanowiące podstawę do ustalenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, podlega również obowiązkowi uiszczenia składki na Fundusz Pracy.
                                             • 13.05.2015Na emeryturę nie warto przechodzić w czerwcu
                                              Interpelacja nr 32310 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obliczania kapitału początkowego osób składających wniosek o emeryturę lub rentę w czerwcu danego roku
                                              • 11.05.2015Zmiany w ustawie emerytalnej od 1 maja 2015 r.
                                               1 maja 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552), zwanej dalej ustawą zmieniającą. Ustawa zmieniająca wprowadziła następujące zmiany w zakresie ustalania (ponownego ustalania) kapitału początkowego oraz emerytury:
                                               • 08.05.2015Zmiany w ustawie emerytalnej od 1 maja 2015 r.
                                                1 maja 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552), zwanej dalej ustawą zmieniającą. Ustawa zmieniająca wprowadziła następujące zmiany w zakresie ustalania (ponownego ustalania) kapitału początkowego oraz emerytury:
                                                • 08.05.2015Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - ważna nowela
                                                 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Główną zmianą będzie dopuszczenie odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty całej zaległości dłużnika z tytułu składek na ubezpieczenie, w tym także należności finansowanej przez osobę ubezpieczoną.