Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasy fiskalne zwolnienie

 • 10.11.2016VAT. Przekazanie prezentów o maej wartoci na rzecz pracowników jako dostawa towarów
  Pytanie podatnika: Czy nieodpatne przekazania na rzecz pracowników napojów, jako przekazanie prezentów o maej wartoci, nie bdzie stanowi odpatnej dostawy towarów podlegajcej opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, nie bdzie podlega obowizkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
  • 19.10.2016Kasy fiskalne 2017: Dodatkowe zwolnienie z ewidencji dla czci usug
   Z pocztkiem 2017 r. w ycie wejdzie nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (fiskalnych). W przypadku opieki medycznej, usug prawniczych i doradztwa podatkowego moliwe stanie si zwolnienie z obowizku ewidencji na kasach, jeli zapata zostanie dokonana w caoci np. poprzez bank lub spódzielcz kas oszczdnociowo-kredytow (SKOK).
   • 18.10.2016Kasy fiskalne 2017: Dodatkowe zwolnienie z ewidencji dla czci usug
    Z pocztkiem 2017 r. w ycie wejdzie nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (fiskalnych). W przypadku opieki medycznej, usug prawniczych i doradztwa podatkowego moliwe stanie si zwolnienie z obowizku ewidencji na kasach, jeli zapata zostanie dokonana w caoci np. poprzez bank lub spódzielcz kas oszczdnociowo-kredytow (SKOK).
    • 17.10.2016Wkrótce obowizkowa wymiana kas fiskalnych?
     Interpelacja nr 6193 w sprawie wprowadzenia kas rejestrujcych.
     • 05.10.2016Przekazanie pracownikom kart Benefit poza kas fiskaln
      Pytanie: Celem zwikszenia motywacji i zaangaowania w prac, spóka, w ramach prowadzonej polityki socjalnej, nabywa od podmiotu trzeciego i przekazuje swoim pracownikom karty Benefit, które daj moliwo korzystania z usug podmiotów trzecich takich, jak m.in. zajcia fitness, siownia itp. (peni rol karnetu/wejciówki). Cz kosztów zakupu kart pokrywana jest z ZFS, za pozostaa cz jest potrcana z wynagrodzenia pracowników. Czy przekazanie kart pracownikom, jako dziaalno zwizana z ZFS, w caoci nie podlega VAT i w zwizku z tym nie powinna by ewidencjonowana na kasie rejestrujcej w czci finansowanej przez pracowników?
      • 03.10.2016Kasy fiskalne 2017: Nowe przepisy ws. zwolnienia z obowizku ewidencji
       Zakres obowizujcych dotychczas zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej (rejestrujcej) zostanie przeduony rwnie na 2017 r. – wynika z projektu nowego rozporzdzenia resortu finansw. Utrzymane zostanie obecne kryterium wysokoci obrotu, chocia przepisy zostan w kilku miejscach nieznacznie zmodyfikowane.
       • 30.09.2016Kasy fiskalne 2017: Nowe przepisy ws. zwolnienia z obowizku ewidencji
        Zakres obowizujcych dotychczas zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej (rejestrujcej) zostanie przeduony równie na 2017 r. – wynika z projektu nowego rozporzdzenia resortu finansów. Utrzymane zostanie obecne kryterium wysokoci obrotu, chocia przepisy zostan w kilku miejscach nieznacznie zmodyfikowane.
        • 16.09.2016Zwolnienia z kas. Jakie zmiany planuje MF?
         Interpelacja nr 5239 do ministra finansów w sprawie zwolnie od stosowania kas fiskalnych
         • 24.08.2016Nie kade wydanie nagród w konkursie dla pracowników wie si z koniecznoci rozliczenia VAT
          Wydanie nagród w konkursie organizowanym przez pracodawc dla pracowników rodzi okrelone konsekwencje podatkowe. Rozliczenie konkursu moe róni si w zalenoci od tego, co jest przedmiotem nagrody.
          • 10.08.2016Kiedy lekarz musi mie kas fiskaln?
           Pytanie podatnika: Czy lekarz nieprowadzcy prywatnej lub grupowej praktyki lekarskiej, wiadczcy opiek medyczn jako podmiot leczniczy w formie Niepublicznego Specjalistycznego Z.O.Z. korzysta ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy uyciu kasy fiskalnej przychodów za wizyty opacone bezporednio przez pacjentów do czasu przekroczenia limitu 20 000,00 z przychodu, a jeli tak to, czy korzysta z tego zwolnienia pomimo, e przed jego przekroczeniem dokona zakupu i fiskalizacji kasy?
           • 21.06.2016MF. Przed wakacjami – co warto wiedzie o podatkach, cle i wartociach dewizowych
            Podczas wakacji rzadziej ni zwykle mylimy o sprawach podatkowych czy obowizujcych przepisach celnych. Tymczasem trzeba mie wiadomo, e wyjedajc za granic nie wszystko moemy przywie do kraju. Podobnie podejmujc pierwsze zatrudnienie musimy pamita o podatkowych obowizkach. Co zatem na pewno powinnimy wiedzie? Zajrzyj do wakacyjnego miniporadnika Ministerstwa Finansów.
            • 17.06.2016Dowód wpaty KP nie zwolni z kasy fiskalnej
             Pytanie: Klub Sportowy prowadzi dziaalno polegajc na szkoleniu modziey przedszkolnej i szkolnej w zakresie gry w tenisa ziemnego oraz organizuje turnieje amatorskie dla czonków i sympatyków Klubu. Wszelkie opaty z tytuu szkolenia oraz za uytkowanie kortów pobierane s czciowo w formie gotówkowej na podstawie dowodów KP (kasa przyjmie) oraz czciowo w formie bezgotówkowej. Zapat w formie bezgotówkowej Klub otrzymuje na posiadane konto bankowe. Z ewidencji i dowodów dokumentujcych zapat jednoznacznie wynika jakiej konkretnej czynnoci zapata dotyczy. Czy mamy obowizek posiada i prowadzi kas rejestrujc?
             • 13.05.2016Korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie z bdn stawk VAT
              Pytanie podatnika: Czy Spóka moe skorygowa stawk i kwot podatku VAT z 23% na 8% dla sprzeday biletów ewidencjonowanych przy uyciu drukarek fiskalnych, uprawniajcych klientów indywidualnych do korzystania z saun, basenów sportowych i Aquaparku - w oparciu o miesiczne wydruki z systemu ESOK (Elektroniczny System Obsugi Klienta), poprzez który Spóka sprzedaje klientom bilety wstpu w porównaniu z ewidencj wynikajc z drukarek fiskalnych?
              • 05.05.2016Czy paragon to faktura uproszczona?
               Pytanie podatnika: Czy „Spóka” moe potraktowa paragon jako faktur (zgodnie z uproszczeniem zawartym w art. 106e ust. 5 pkt 3) i na tej podstawie obniy kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z tego paragonu wynikajcego?
               • 22.04.2016Podatki 2017: Nowe zasady opodatkowania sprzeday ywnoci przez rolnikw
                Przepisy podatkowe odnoszce si do sprzeday przez rolnikw ywnoci wyprodukowanej z wasnej uprawy albo hodowli bd doprecyzowane i bardziej przyjazne rolnikom – wynika z przygotowanego przez resort rolnictwa i rozwoju wsi projektu nowej ustawy o zmianie niektrych ustaw w celu uatwienia sprzeday ywnoci przez rolnikw. Nowe regulacje wejd w ycie 1 stycznia 2017 r.
                • 20.04.2016Podatki 2017: Nowe zasady opodatkowania sprzeday ywnoci przez rolnikw
                 Przepisy podatkowe odnoszce si do sprzeday przez rolnikw ywnoci wyprodukowanej z wasnej uprawy albo hodowli bd doprecyzowane i bardziej przyjazne rolnikom – wynika z przygotowanego przez resort rolnictwa i rozwoju wsi projektu nowej ustawy o zmianie niektrych ustaw w celu uatwienia sprzeday ywnoci przez rolnikw. Nowe regulacje wejd w ycie 1 stycznia 2017 r.
                 • 08.03.2016Kasa fiskalna przy najmie
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca ma zamiar prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie najmu lokali. Wikszo wpat dokonywana bdzie przelewem. Jednak incydentalnie mog si zdarzy wpaty gotówkowe. Za kada dokonan wpat za najem Wnioskodawca bdzie wystawia faktur w momencie dokonania wpaty. Wpaty dokonywane przez najemców bd opisywane czego dotycz: najmu, zwrotu za tzw. media. Czy ten sposób dokumentowania najmu zwalnia Wnioskodawc z rejestrowania przychodów za pomoc kasy rejestrujcej?
                  • 01.02.2016Jak i kiedy rozlicza VAT przy sprzeday wysykowej?
                   Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowizek podatkowy w VAT z tytuu sprzeday towarw wysyanych (transportowanych) do nabywcy, jeeli patno za towary nastpuje za pobraniem ju po ich dostarczeniu do nabywcy? Czy w przypadku sprzeday towarw za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przyszej dostawy? Czy koszty transportu, ktre obciaj nabywc, zwikszaj podstaw opodatkowania dostawy towarw?
                   • 26.01.2016Moment powstania obowizku ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy rejestrujcej
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wiadczy usugi budowlano-montaowe. Z uwagi na liczb usug, które nie przekroczyy 50, przy czym liczba odbiorców tych usug w roku 2013 bya mniejsza ni 20, nie powsta obowizek instalacji kasy rejestrujcej. W padzierniku 2014 r. zosta przekroczony limit, który pozwala na korzystanie ze zwolnienia z instalacji kasy rejestrujcej sprzeda. W którym momencie powsta obowizek instalacji kasy rejestrujcej sprzeda, gdy przekroczenie limitu zwalniajcego od jej instalacji nastpio w padzierniku 2014 r.: Czy w momencie przekroczenia liczby wiadczonych usug oraz liczby odbiorców tych usug? Czy po dwóch miesicach od przekroczenia ww. limitu?
                    • 26.01.2016VAT. Czy zawsze trzeba wystawia paragon?
                     Podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych s obowizani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Czasami wystawienie paragonu nie jest jednak konieczne. Zobaczmy kiedy.
                     • 25.01.2016VAT. Czy zawsze trzeba wystawia paragon?
                      Podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych s obowizani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Czasami wystawienie paragonu nie jest jednak konieczne. Zobaczmy kiedy.
                      • 21.01.2016Podatki 2016: Kasy fiskalne jednostek samorzdowych na nowych zasadach
                       Nowa ustawa o zasadach rozlicze w podatku VAT rozwie take kwesti kas fiskalnych (rejestrujcych), ktre uywane byy do tej pory przez gminne jednostki budetowe – wynika z projektu przedstawionego w tym tygodniu przez Ministerstwo Finansw. Ustawa majca scentralizowa rozliczenia VAT w samorzdach wejdzie w ycie z pocztkiem marca. 
                       • 20.01.2016Podatki 2016: Kasy fiskalne jednostek samorzdowych na nowych zasadach
                        Nowa ustawa o zasadach rozlicze w podatku VAT rozwie take kwesti kas fiskalnych (rejestrujcych), ktre uywane byy do tej pory przez gminne jednostki budetowe – wynika z projektu przedstawionego w tym tygodniu przez Ministerstwo Finansw. Ustawa majca scentralizowa rozliczenia VAT w samorzdach wejdzie w ycie z pocztkiem marca. 
                        • 23.12.2015VAT 2016: Parametry, wskaniki, limity
                         Podatek od towarw i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorcw i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarw, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupw, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrw i wskanikw podatku od towarw i usug.
                         • 17.11.2015Kasa fiskalna przy wynajmie
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi „may biznes” polegajcy na wynajmie i zarzdzaniu nieruchomoci. Cakowity obrót firmy nieznacznie przekracza 20.000 z, ale cao sprzeday Wnioskodawca dokumentuje rachunkami. Czy Wnioskodawca moe korzysta ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrujcej na podstawie § 2 pkt 2 ww. rozporzdzenia w przypadku dokumentowania wiadczonych usug „rachunkiem bd uproszczon faktur VAT”?
                          • 26.10.2015VAT. Kasa rejestrujca w stoówce szkolnej?
                           Pytanie podatnika: Czy w tej sytuacji konieczne jest posiadanie przez Szko Podstawow kasy rejestracyjnej dla celów ewidencjonowania wszystkich wiadczonych dla uczniów i nauczycieli usug stoówkowych, albo tylko usug stoówkowych wiadczonych dla uczniów i nauczycieli gimnazjum oraz dzieci i nauczycieli przedszkola?
                           • 21.10.2015Rezygnacja z kasy fiskalnej przez biuro rachunkowe
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi biuro rachunkowe, w którym wykonuje usugi polegajce na: prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników i patników ksig rachunkowych, ksig podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych, sporzdzaniu w imieniu i na rzecz podatników i patników zezna i deklaracji podatkowych, deklaracji rozliczeniowych do ZUS, sporzdzaniu dokumentacji kadrowo-pacowej. Czy Wnioskodawca moe zrezygnowa z prowadzenia ewidencji sprzeday i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                            • 18.09.2015Czynny podatnik VAT a najem prywatny mieszkania
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest posiadaczem spódzielczego wasnociowego mieszkania. Jest to jego wasno odrbna, zakupiona wiele lat przed zawarciem maestwa. Mieszkanie to wynajmuje osobie prywatnej na cele wycznie mieszkaniowe. Czy w zwizku, z tym, e Wnioskodawca jest czynnym patnikiem VAT musi wystawia co miesic faktury za najem? Czy musi ten przychód na deklaracji VAT-7K? Czy musi prowadzi ewidencji za pomoc kasy fiskalnej?
                             • 16.09.2015Podatki 2015: Wygrane w loterii paragonowej bd zwolnione z podatku
                              Nagrody w loterii paragonowej, któr w tym roku rozpocznie resort finansów, bd zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym – wynika z projektu rozporzdzenia opublikowanego we wtorek przez Ministerstwo Finansów. Loteria ma trwa 12 miesicy, a w jej ramach rozlosowane zostan m.in. tablety, notebooki oraz samochody.
                              • 14.09.2015Zapata przelewem a limit obrotw na kas fiskaln
                               Nie tylko taki obrt gdzie patno nastpuje gotwk w siedzibie firmy lub czciowo na rachunek bankowy, a czciowo gotwk, jest obrotem, ktry podlega zaliczeniu go do limitu 20 000 z, przekroczenie ktrego zobowizuje podatnika do zainstalowania kasy fiskalnej. Do limitu naley uwzgldni kad sprzeda na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych, bez wzgldu na to, czy sprzeda ta jest zwolniona z obowizku ewidencjonowania czy te nie.
                               • 14.09.2015Kontynuacja dziaalnoci a obowizek stosowania kas fiskalnych
                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie zobowizany po rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej w 2015 r. do ewidencji obrotu za pomoc kasy fiskalnej od pierwszej sprzeday dla osoby fizycznej?
                                • 11.09.2015Zapata przelewem a limit obrotów na kas fiskaln
                                 Nie tylko taki obrót gdzie patno nastpuje gotówk w siedzibie firmy lub czciowo na rachunek bankowy, a czciowo gotówk, jest obrotem, który podlega zaliczeniu go do limitu 20 000 z, przekroczenie którego zobowizuje podatnika do zainstalowania kasy fiskalnej. Do limitu naley uwzgldni kad sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych, bez wzgldu na to, czy sprzeda ta jest zwolniona z obowizku ewidencjonowania czy te nie.
                                 • 03.09.2015Podatki 2015: Komornicy sdowi nie bd musieli stosowa kas fiskalnych
                                  Do rozporzdzenia ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych trafi przepisy pozwalajce na zwolnienie z tego obowizku równie usug komorników sdowych – wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Rozporzdzenie w tej sprawie wejdzie w ycie z pocztkiem padziernika.
                                  • 24.08.2015Kasy fiskalne. Kiedy nie trzeba wystawia paragonu?
                                   Podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych s obowizani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Czasami paragonw wydawa jednak nie trzeba. Zobaczmy kiedy.
                                   • 21.08.2015Sprzeda lodów a kasa rejestrujca i VAT
                                    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma obowizek ewidencjonowania sprzeday za pomoc kasy fiskalnej?
                                    • 17.08.2015Kasy fiskalne. Kiedy nie trzeba wystawia paragonu?
                                     Podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych s obowizani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Czasami paragonów wydawa jednak nie trzeba. Zobaczmy kiedy.
                                     • 08.07.2015Objcie komorników sdowych podatkiem VAT a kasy rejestrujce
                                      9 czerwca 2015 r. Minister Finansów wyda interpretacj ogóln (sygn. PT1.050.1.2015.LJU.19), w której uzna wykonywane przez komorników sdowych czynnoci, w szczególnoci egzekucyjne, za podlegajce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. Niniejsz interpretacj dokonano jednoczenie zmiany dotychczasowego stanowiska, wyraonego w interpretacji ogólnej z 30 lipca 2004 r., sygn. PP10-812-802/04/MR/1556PP, zgodnie z któr komornicy sdowi nie byli uznawani za podatników VAT, a w konsekwencji nie pacili podatku od towarów i usug od wykonywanych przez siebie czynnoci.
                                      • 06.07.2015Dostawa towaru przez kuriera a rozliczenie VAT
                                       Pytanie podatnika: Jak dat, dostawy naley przyj na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu naley zafiskalizowa sprzeda na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
                                       • 26.06.2015Kasa fiskalna na festynie
                                        Zapytanie nr 8273 do ministra finansów w sprawie uregulowania kwestii dotyczcych opodatkowania i posiadania kas fiskalnych w odniesieniu do oddolnych inicjatyw lokalnych, polegajcych na organizowaniu festynów przez mieszkaców i ich wspólnoty na osiedlach i w soectwach
                                        • 25.06.2015Czy niewidomy przedsibiorca musi mie kas fiskaln?
                                         Interpelacja nr 32562 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zwolnienia osób niewidomych prowadzcych dziaalno gospodarcz z obowizku posiadania kas rejestrujcych.
                                         • 11.06.2015Kasy fiskalne 2015: Wideofilmowanie i przekazanie filmu na pycie CD lub DVD
                                          Pytanie: Prowadz od 5 maja 2012 r. w ramach dziaalnoci gospodarczej usugi wideofilmowania, ktrych kocowym efektem jest przekazanie zamawiajcemu pytki z nagranym wydarzeniem (lubem, komuni, chrzcinami itp.). Czy jestem zobowizany do posiadania kasy fiskalnej i rejestracji wykonania ww. usug?
                                          • 11.06.2015Czy psycholog musi mie kas fiskaln?
                                           Pytanie podatnika: Czy w przypadku zakresu dziaalnoci i rodzaju wyksztacenia Wnioskodawca zobowizany jest do wprowadzenia ewidencjonowania usug wobec osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych za pomoc kasy rejestrujcej?
                                           • 10.06.2015Kasy fiskalne 2015: Wideofilmowanie i przekazanie filmu na pycie CD lub DVD
                                            Pytanie: Prowadz od 5 maja 2012 r. w ramach dziaalnoci gospodarczej usugi wideofilmowania, których kocowym efektem jest przekazanie zamawiajcemu pytki z nagranym wydarzeniem (lubem, komuni, chrzcinami itp.). Czy jestem zobowizany do posiadania kasy fiskalnej i rejestracji wykonania ww. usug?
                                            • 01.06.2015Usugi kosmetyczne a VAT i kasy rejestrujce
                                             Pytanie podatnika: Czy zakad kosmetyczny musi mie kas fiskaln i wydawa paragony? Czy w obecnej sytuacji Wnioskodawczyni moe zrezygnowa z zakupu kasy fiskalnej?
                                             • 20.05.2015Zwolnienie z VAT. Interpretacja oglna MF zaszkodzia doradcom podatkowym?
                                              Zapytanie nr 8162 do ministra finansw w sprawie odniesienia do interpretacji oglnej Ministra Finansw z 9 kwietnia 2015 r. (PT3.8101.2.2015.AEW.16)
                                              • 15.05.2015Data dostawy towaru na fakturze a obowizek rejestracji sprzeday na kasie
                                               Pytanie podatnika: Jak dat dostawy naley przyj na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu naley zafiskalizowa sprzeda na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
                                               • 08.05.2015E-handel: Zapata przez porednika a VAT i kasa fiskalna
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz polegajc na sprzeday konsumentom towarów i usug za porednictwem sklepu internetowego. Wszelkie patnoci w sklepie internetowym dokonywane s przez konsumenta za porednictwem internetowego systemu patnoci. Czy od 1 stycznia 2015 r., czynnoci dokonywane przez Wnioskodawc w ramach prowadzenia dziaalnoci odpowiadaj czynnociom wskazanym pod poz. 37 i 38 zacznika do rozporzdzenia z dnia 4 listopada 2014 r. ws. zwolnie z kas, w zwizku z czym Wnioskodawca zwolniony jest z obowizku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych?
                                                • 28.04.2015Prawo do wyrejestrowania kasy rejestrujcej
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w 2013 r. prowadzia dziaalno w zakresie handlu odzie uywan oraz usug ubezpieczeniowych. Z kocem wrzenia 2013 r. postanowia zawzi prowadzon dziaalno i zrezygnowaa z handlu odzie uywan. Przychody ze sprzeday odziey uywanej byy rejestrowane za pomoc kasy fiskalnej, przy czym Wnioskodawczyni korzystaa zwolnienia podmiotowego. Kiedy Wnioskodawczyni powinna bya wyrejestrowa kas fiskaln? Czy z uwagi na fakt, e dziaalno nie zostaa cakowicie zakoczona, a jedynie zawona ma w ogóle prawo do wyrejestrowania kasy fiskalnej?
                                                 • 23.04.2015Usugi elektroniczne a wystawianie paragonów fiskalnych
                                                  Pytanie podatnika: Czy usuga wiadczona przez Wnioskodawc jest usug elektroniczn w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku VAT? Czy Wnioskodawca ma obowizek rejestrowa sprzeda swych usug dokonywan na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej na kasie fiskalnej?
                                                  • 15.04.2015Usugi wulkanizacyjne a kasa fiskalna
                                                   Pytanie: Zamierzam wiadczy usugi wulkanizacyjne tylko dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz i nie prowadzi sprzeday dla osób fizycznych. Czy bd musia zainstalowa w moim zakadzie kas fiskaln?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] ... [ 7 ] nastpna strona »