Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

alimenty egzekucja komornicza

  • 13.12.2013Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
    Jako jedną z form egzekucji Kodeks postępowania cywilnego [dalej „k.p.c.”] wskazuje egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Zgodnie z art. 1081 § 1 k.p.c. jeżeli egzekucja dotyczy jakichkolwiek świadczeń alimentacyjnych lub renty mającej charakter alimentów wierzyciel nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego ma być ona prowadzona. W takiej sytuacji przyjmuje się, że egzekucja dotyczy wszystkich dopuszczalnych środków z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.
  • 06.08.2013Umorzone odsetki a przychód w PIT
    Pytanie podatnika: Na jakiej podstawie umorzenie 50% odsetek karnych jest traktowane jako przychód?