Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

handel elektroniczny

 • 28.04.2021Sprzedaż B2B a sprzedaż hurtowa
  Śmiało można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach wszystko opiera się na sprzedaży. Na nic zda się produkcja, jeżeli nie będziemy umieli sprzedać powstałych towarów. To samo dotyczy świadczenia usług, które należy odpowiednio sprzedać, by zarobić. Szeroko pojęta sprzedaż oprócz handlu detalicznego obejmuje również transakcje B2B. Na czym one polegają? Co je różni od sprzedaży hurtowej? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.
  • 29.04.2020Handlujący w internecie sprzętem elektrycznym bez prawa do zwolnienia z VAT
   Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność - handel przez Internet, za pośrednictwem kilku platform internetowych, przedmiotami używanymi. Chciałby rozszerzyć sprzedawany asortyment o artykuły elektryczne i artykuły gospodarstwa domowego. Z uwagi na zwolnienie podmiotowe z VAT sprzedaż wysyłkowa nie jest możliwa. Czy zatem jeśli przedsiębiorca rozpocznie sprzedaż przez Internet z odbiorem osobistym ww. artykułów to będzie przysługiwać mu nadal zwolnienie podmiotowe z VAT?
   • 13.01.2020Prosta spółka akcyjna (PSA) – nowe możliwości od 1.03.2020 r.
    Od 1 marca 2020 r. będzie można skorzystać z nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej. To prosta spółka akcyjna (PSA). Będzie ją łatwiej założyć i prowadzić niż klasyczną spółkę akcyjną, łatwiej będzie też ją rozwiązać.
    • 10.01.2020Prosta spółka akcyjna (PSA) – nowe możliwości od 1.03.2020 r.
     Od 1 marca 2020 r. będzie można skorzystać z nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej. To prosta spółka akcyjna (PSA). Będzie ją łatwiej założyć i prowadzić niż klasyczną spółkę akcyjną, łatwiej będzie też ją rozwiązać.
     • 23.09.2019E-kurs: Podatki przy sprzedaży towarów i usług przez Internet
      Wartość transakcji przeprowadzanych przez Internet rośnie wykładniczo. Dla tego rodzaju przedsiębiorczości bariera wejścia jest stosunkowo niska. Coraz więcej przedsiębiorców zauważa zalety dropshippingu, specjalnego modelu pośrednictwa, umożliwiającego zaoferowanie towarów i usług, dostarczanych przez innych. Coraz więcej osób świadczy także przez Internet usługi lub po prostu znajduje klientów dla innych przedsiębiorców. Za tym gwałtownym rozwojem rynku transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji powinna podążać świadomość obowiązujących ram podatkowych. Przedstawiamy Państwu e-kurs: Podatki przy sprzedaży towarów i usług przez Internet.
      • 27.08.2019Handel kosztami wciąż ma się dobrze
       W Internecie trwa proceder tzw. handlu kosztami, który polega na oferowaniu sprzedaży nierzetelnych faktur w celu udokumentowania zawyżonych i nierzeczywistych kosztów uzyskania przychodu przez przedsiębiorców w rozliczeniach z urzędem skarbowym lub też w celu udokumentowania prawa do zwrotu podatku od towarów i usług. Co prawda administracja skarbowa twierdzi, że w 2019 roku zlikwidowała 2500 stron internetowych, na których możliwy był zakup tzw. pustych faktur, jednakże strony takie wciąż istnieją i ich adresy są bez problemu dostępne w sieci.
       • 22.05.2019Podatki 2019: Obligatoryjny split payment będzie budzić wątpliwości
        Planowane przez resort finansów wprowadzenie dla części branż obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) może budzić pewne wątpliwości interpretacyjne – oceniają eksperci firmy doradczej PwC. Obecne zastrzeżenia do projektu nowelizacji dotyczą głównie wysokich sankcji oraz braku doprecyzowania szczegółowych przepisów.
        • 21.05.2019Podatki 2019: Obligatoryjny split payment będzie budzić wątpliwości
         Planowane przez resort finansów wprowadzenie dla części branż obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) może budzić pewne wątpliwości interpretacyjne – oceniają eksperci firmy doradczej PwC. Obecne zastrzeżenia do projektu nowelizacji dotyczą głównie wysokich sankcji oraz braku doprecyzowania szczegółowych przepisów.
         • 27.02.2019NSA. Sprzedaż własnych książek a przychody z praw majątkowych
          Z uzasadnienia: Połączenie ról twórcy i wydawcy powoduje sytuację, w której wydawca nie musi nabywać praw autorskich do wydawanego utworu, gdyż już je posiada jako jego twórca. Tytułem do uzyskania przychodów nie jest więc rozporządzenie prawami autorskimi, ale działalność wydawnicza, w tym handel egzemplarzami utworu. Skoro zatem skarżący nie uzyskiwał przychodów z praw majątkowych (...) do przychodów tych nie ma zastosowanie wyłączenie przewidziane w art. 5a pkt 6 in fine ustawy o PIT w postaci wyłączenia możliwości zaliczenia ich do źródła w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej.
          • 30.01.2019Transgraniczny handel elektroniczny – UE szykuje pakiet nowych ułatwień
           Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły we wtorek wstępne porozumienie ws. ułatwienia sprzedaży towarów oraz dostarczania treści i usług cyfrowych na terenie Unii Europejskiej. Zmiany mają być korzystne zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców.
           • 25.10.2018NSA: Należyta staranność i karuzela VAT - istotny dla pośredników wyrok NSA
            Z uzasadnienia: Jedynie taki podatnik, który uczestniczy w transakcjach o znamionach "oszustwa podatkowego", lecz prowadząc faktyczną działalność gospodarczą dochował należytej staranności kupieckiej w kontaktach ze swoimi kontrahentami i nie miał oraz nie mógł mieć świadomości uczestniczenia w oszustwie podatkowym dokonywanym przez innych uczestników tej karuzeli, nie może zostać pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów.
            • 01.10.2018WSA. Jak udokumentować koszty przy handlu kryptowalutą?
             Z uzasadnienia: Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu możliwe jest w każdy sposób dopuszczalny w postępowaniu podatkowym (...) Jeżeli w istocie specyfika transakcji dokonywanych za pośrednictwem giełdy kryptowalut uniemożliwia pozyskanie dokumentów określonych w przepisach rozporządzenia o PKPiR, a posiadane przez skarżącego dokumenty jednoznacznie będą potwierdzać zakup kryptowaluty (ilość, cenę, itp.), dokumenty te mogą stanowić podstawę do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
             • 22.11.2017Podatki 2018: Będą zmiany zasad rozliczania VAT w handlu internetowym?
              Sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu rozwija się żywiołowo. Decyduje o tym wygoda polegająca na braku ograniczeń czasowych i miejscowych w dokonywaniu zakupów w ten sposób. Jest ona niemożliwa do osiągnięcia przy tradycyjnym sposobie sprzedaży. Brak ograniczeń miejscowych polega na tym, że jest to handel globalny, podobnie jak sam internet.
              • 21.11.2017Podatki 2018: Będą zmiany zasad rozliczania VAT w handlu internetowym?
               Sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu rozwija się żywiołowo. Decyduje o tym wygoda polegająca na braku ograniczeń czasowych i miejscowych w dokonywaniu zakupów w ten sposób. Jest ona niemożliwa do osiągnięcia przy tradycyjnym sposobie sprzedaży. Brak ograniczeń miejscowych polega na tym, że jest to handel globalny, podobnie jak sam internet.
               • 08.11.2017Zakup i sprzedaż kryptowalut w PKPiR
                Pytanie: Czy poprawne jest stosowanie metody FIFO dla księgowania transakcji obrotu kryptowalutami? Czy zapis do PKPiR może dotyczyć kosztu zakupu kryptowalut odpowiadającej liczby jednostek sprzedanej kryptowaluty i być dokonany z datą sprzedaży i w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła ta sprzedaż? Czy zapis takiego kosztu w PKPiR powinien być dokonywany w kolumnie 10?
                • 04.04.2017System monitorowania przewozu towarów – zmiany coraz bliżej
                 Prezydent Andrzej Duda podpisał nową ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Jak przekonują ustawodawcy, nowy system ma chronić legalny handel tzw. towarami wrażliwymi i doprowadzić do ograniczenia uszczupleń w podatkach. Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.
                 • 05.12.2016Podatek VAT i e-handel – Bruksela szykuje poważne zmiany
                  Komisja Europejska przedstawiła w ubiegłym tygodniu kolejny pakiet propozycji dotyczących podatków. Jak przekonuje Bruksela, nowe rozwiązania mają wesprzeć handel elektroniczny oraz przedsiębiorstwa internetowe w Unii Europejskiej. Wprowadzony zostanie m.in. ogólnounijny portal ds. płatności podatku VAT przez internet.
                  • 02.12.2016Podatek VAT i e-handel – Bruksela szykuje poważne zmiany
                   Komisja Europejska przedstawiła w tym tygodniu kolejny pakiet propozycji dotyczących podatków. Jak przekonuje Bruksela, nowe rozwiązania mają wesprzeć handel elektroniczny oraz przedsiębiorstwa internetowe w Unii Europejskiej. Wprowadzony zostanie m.in. ogólnounijny portal ds. płatności podatku VAT przez internet.
                   • 27.05.2016Handel elektroniczny w UE – Bruksela proponuje nowe zasady
                    Komisja Europejska przedstawiła pakiet nowych środków, które mają umożliwić konsumentom i firmom łatwiejsze i jednocześnie bezpieczniejsze zakupy oraz sprzedaż produktów/usług przez internet. Rozwój e-handlu w Unii Europejskiej ma opierać się na kilku podstawowych założeniach dotyczących m.in. kosztów oraz budowy zaufania konsumentów.
                    • 14.03.2016Szara strefa sięga już 19,7 proc. polskiego PKB
                     W 2016 r. ok. 19,7 proc. polskiego PKB zostanie wytworzone w tzw. szarej strefie – szacuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR). W porównaniu do 2015 r. rozmiary szarej strefy mają zwiększyć się o 0,5 pkt proc. Jej liczona w złotówkach wartość wzrośnie z 368 do 399 mld zł.
                     • 31.12.2015Poważne zmiany w przepisach celnych
                      Przyszły rok przyniesie ważne zmiany w przepisach celnych, do których będą musieli przygotować się m.in. przedsiębiorcy zaangażowani w handel zagraniczny. Już z początkiem maja 2016 r. w życie wejść ma bowiem Unijny Kodeks Celny (UKC). Jak wskazują eksperci firmy doradczej EY, aktualnie nie ma jeszcze wszystkich wymaganych aktów prawnych. 
                      • 17.12.2015Zmiany w prawie celnym od maja 2016 r.
                       1 maja 2016 r. ma wejść w życie Unijny Kodeks Celny (UKC). Oznacza to istotne zmiany dla przedsiębiorców zaangażowanych w handel zagraniczny oraz dla producentów korzystających z procedur celnych, np. uszlachetniania. Chociaż ww. termin jest bliski, otoczenie regulacyjne nowego systemu celnego wciąż pozostawia uczestników przyszłego systemu w dużej niepewności. 
                       • 10.11.2015Dokumentowanie zakupów na aukcjach internetowych
                        Pytanie podatnika: Czy dokonując zakupu towarów od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego, można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup tego towaru w oparciu o dowody źródłowe w postaci wydruku z systemu sprzedaży serwisu, dokumentu potwierdzenia przelewu zapłaty za towar lub wydruku potwierdzenia dokonania transakcji z usługi PayU albo potwierdzenia zapłaty za przesyłką pobraniową oraz Regulaminu?
                        • 26.08.2014Ministerstwo Finansów ostrzega podatników
                         Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki informują o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT, zidentyfikowanymi w obrocie elektroniką.
                         • 21.08.2014Eksport pośredni a stawka VAT
                          Pytanie podatnika: Czy opisana powyżej sprzedaż na rzecz nabywcy stanowi eksport pośredni w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o VAT? Czy dokumentowanie wywozu towarów poza terytorium UE za pomocą komunikatów IE-599 pozwala na stosowanie na fakturach wystawianych przez Spółkę na rzecz nabywcy 0% stawki VAT?
                          • 16.05.2014Uchwała NSA: E-mail nie zastąpi papieru
                           W aktualnym stanie prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym - z uwagi na treść art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                           • 24.04.2014Rejestracja firmy w wirtualnym biurze. Wyjaśnienie MF
                            Interpelacja nr 24698 w sprawie przypadków odmawiania przez organy podatkowe nadania NIP podmiotom rejestrującym działalność pod adresem tzw. biur wirtualnych.
                            • 14.02.2014Smartfony i tablety zdominują bankowość
                             Już za ok. 5-6 lat bankowość mobilna będzie miała większy od bankowości internetowej udział w rynku – przewidują eksperci firmy doradczej Deloitte. Jak twierdzą w raporcie „Digital Trends 2013”, w 2015 r. globalna wartość płatności mobilnych zbliży się do 500 mld dolarów.
                             • 14.02.2014Coraz lepsze perspektywy dla e-handlu w Polsce
                              E-handel to nadal jedna z najlepiej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. W bieżącym roku udział handlu internetowego w całości handlu detalicznego przekroczyć ma poziom 5 proc. W kolejnych latach rynek będzie dostosowywać swoje kanały sprzedaży do urządzeń mobilnych. Na znaczeniu zyskać mają także sklepy wyspecjalizowane w ściśle określonych kategoriach towarów oraz usług.
                              • 28.03.2013Okres przechowywania kopii paragonów fiskalnych
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi sprzedaż w 17 punktach sprzedaży detalicznej. Sprzedaż jest ewidencjonowana za pomocą kas fiskalnych. W związku z posiadaniem kilkunastu punktów handlu detalicznego, Wnioskodawca posiada bardzo dużą ilość kopii paragonów fiskalnych. Paragony fiskalne przechowuje od 2004 r. do chwili obecnej, co stanowi duży problem techniczny związany z archiwizacją. Jak długo Wnioskodawca ma obowiązek przechowywać kopie paragonów (tzw. rolek)?
                               • 14.02.2013Płatności za pomocą systemu PayPal a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem działalności jest handel gotowych produktów, głównie bielizny damskiej. Sprzedaży Wnioskodawca dokonuje jedynie za pośrednictwem własnych sklepów internetowych, a także za pośrednictwem amerykańskiego serwisu aukcyjnego. Transakcje dokonywane są za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PayPal, a następnie wszystkie płatności trafiają bezpośrednio na firmowe konto bankowe. Wszystkie transakcje w 100% ewidencjonowane są za pomocą faktur VAT. Czy zważywszy na powyższe okoliczności Wnioskodawca musi założyć kasę fiskalną?
                                • 29.01.2013Podatki 2013: E-handel i kasy fiskalne
                                 Interpelacja nr 12720 do ministra finansów w sprawie warunków zwolnienia sklepów internetowych i wysyłkowych z prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących
                                 • 10.01.2013Przechowywanie faktur papierowych w postaci elektronicznej
                                  Pytanie podatnika: Spółka zamierza zawrzeć umowę z zagranicznym kontrahentem, dotyczącą m.in. przechowywania faktur VAT wystawianych na spółkę w formie papierowej. Zgodnie z zawartą umową faktury VAT otrzymywane przez spółkę w formie papierowej przechowywane będą w wersji elektronicznej. Czy ww. procedura przechowywania faktur VAT spełnia warunki przewidziane w przepisach prawa podatkowego? Czy spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego w momencie otrzymania faktur VAT przez spółkę, które będą niszczone po uprzednim wprowadzeniu do elektronicznej bazy danych faktur VAT?
                                  • 07.07.2011Będą ułatwienia dla handlu w Internecie
                                   W najbliższych dniach Polska przedstawi projekt Europejskiego Prawa Umów, opracowany przez resort sprawiedliwości – projekt ma ułatwić obywatelom Unii Europejskiej handel w Internecie. Plany zmian mają szerokie poparcie przedsiębiorców, którzy od dłuższego czasu opowiadają się za koniecznością wprowadzenia nowych regulacji dotyczących transakcji online. Istnieją spore szanse na to, by dokument został przyjęty.
                                   • 14.03.2011Skuteczniejsza ochrona konsumentów w UE
                                    W 2010 r. nastąpiła poprawa sytuacji konsumentów w prawie wszystkich państwach UE w porównaniu z 2009 r. - uznała Komisja Europejska. Roczny indeks sytuacji konsumentów mierzy się na podstawie zaufania konsumentów do władz, organizacji pozarządowych i sprzedawców detalicznych oraz skuteczności w rozstrzyganiu sporów. Tablica wyników dla rynków konsumenckich potwierdza także rosnącą przepaść między krajowym a transgranicznym handlem elektronicznym, pomimo możliwości, jakie oferują zakupy za granicą pod względem wyboru i oszczędności.  
                                    • 03.02.2011Prawa konsumentów – trwają prace nad nową dyrektywą UE
                                     Komisja Rynku Wewnętrznego Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt nowej dyrektywy w sprawie praw konsumentów. Europosłowie wciąż jednak spierają się o zakres harmonizacji prawa obejmującego nie tylko zakupy internetowe, ale także te dokonywane w tradycyjnych sklepach. Europosłowie od trzech lat pracują nad nowymi przepisami - chcą w jednej dyrektywie zawrzeć to, co do tej pory obejmowały cztery.  
                                     • 29.11.2010MF: Handel internetowy pod kontrolą
                                      Interpelacja nr 18785 do ministra finansów w sprawie braku opodatkowania handlu internetowego
                                      • 01.10.2010E-handel pod lupą NIK
                                       Skarb Państwa traci codziennie ogromne kwoty na szarej strefie handlu i usług świadczonych w Internecie – ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Według ustaleń NIK, wielu internetowych przedsiębiorców unika opodatkowania, ponieważ Ministerstwo Finansów oraz podległe mu urzędy skarbowe i celne nie wypracowały wspólnej metody kontrolowania internetowej działalności gospodarczej. Nie ma systemu wyznaczania i monitorowania obszarów potencjalnych nadużyć.
                                       • 01.04.2010Ubezpieczenie wypadkowe: Od 1 kwietnia br. jedna tabela dla wszystkich płatników składek
                                        Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 50, poz. 304). Rozporządzenie to dostosowuje przepisy do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).
                                        • 23.10.200960 proc. niezrealizowanych transgranicznych zamówień złożonych przez Internet
                                         Jak wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej, konsumenci pragnący dokonać zakupu przez Internet w innym państwie członkowskim UE napotykają na powszechny problem odmowy realizacji zamówienia. 60 proc. transgranicznych transakcji nie mogło zostać zrealizowanych przez konsumentów, ponieważ sprzedawca nie prowadził wysyłki produktu do ich kraju lub nie oferował odpowiednich możliwości dokonania płatności transgranicznej.
                                         • 07.04.2009Zmiany w administracji podatkowej i skarbowej
                                          Interpelacja nr 7462 do ministra finansów w sprawie strategii i planów rozwoju administracji podatkowej i skarbowej oraz jej roli w zwalczaniu szarej strefy gospodarczej
                                          • 06.03.2009Handel internetowy coraz popularniejszy w UE
                                           Jak wynika z najnowszego raportu na temat przeszkód dla handlu elektronicznego (Barriers to E-commerce), przedstawionego przez unijną komisarz ds. konsumentów Meglenę Kunewę, handel internetowy staje się coraz popularniejszy w Unii Europejskiej, ale jego rozwój ograniczają bariery dla handlu transgranicznego.
                                           • 01.08.2008PKPP Lewiatan krytykuje projekty przepisów dotyczących recyklingu
                                            Projekty nowelizacji trzech ustaw dotyczących gospodarki odpadami autorstwa Ministerstwa Środowiska budzą wątpliwości Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Według przedsiębiorców wejście nowych regulacji w życie zaszkodzi działalności wszystkich uczestników systemów gospodarowania odpadami.
                                            • 10.03.2008Europejski Dzień Konsumenta
                                             Konsumenci w krajach Wspólnoty zbyt często działają po omacku, podejmując decyzje o zakupach towarów i usług – ocenia Europejskie Centrum Konsumenckie. W poniedziałek 10 marca w całej Europie rozpoczynają się obchody związane z Europejskim Dniem Konsumenta. Z tej okazji Komisja Europejska rozpoczęła kampanię promująca prawa konsumenta.
                                             • 08.02.2007Kontrole w 2007 - transakcje internetowe na cenzurowanym
                                              W marcu ubiegłego roku mogłem w materiale „Co nam skontrolują” przedstawić zagadnienia, pozostające w obszarze szczególnego zainteresowania fiskusa. W tym roku, po raz kolejny, ministerstwo udostępniło na swoich stronach zestawienie tych tematów, które będą przedmiotem zainteresowania kontrolujących w roku 2007.